Werkdruk en werkstress

Datum laatste wijziging: 24 november 2020  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

 1. Ontstaan
 2. Werk-privébalans
 3. Nederlander ziet werkdruk toenemen
 4. Pak ongezonde werkdruk aan
 5. 1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress
 6. Minder werkstress met online en face-to-face behandeling
 7. Campagne Gezond werk is werk zonder stress
 8. Maatregelen tegen werkstress
 9. Oplopende werkdruk is sluipmoordenaar
 10. Stress kost Nederlands bedrijfsleven nu al 800 miljoen
 11. Cultuurbezoek verlaagt werkstress
 12. Lager opgeleiden ervaren betere werk-privébalans
 13. Check Je Werkstress
 14. Werkgevers grijpen in tegen werkstress
 15. Werkdrukkompas
 16. Werkdrukbus
 17. Hond meenemen op werk, minder stress?
 18. Aanpak technostress
 19. HR doet weinig aan hoge werkdruk
 20. Grotere kans op stress-stoornis bij inwoners welvarende landen
 21. Combinatiedruk toegenomen
 22. Werkdruk op universiteiten te hoog
 23. Beroep en werkdruk
 24. Werknemer verkiest goede werkplek
 25. Kantoorhond op de werkvloer
 26. Week van de Werkstress
 27. 5 strategieën tegen werkdruk
 28. Bijna alle Nederlanders ervaren stress op het werk
 29. Steeds meer werkgevers pakken stress op de werkvloer aan
 30. Organisaties moeten meer werk maken van aanpak PSA
 31. Bijna helft jonge werknemers heeft stress over financiën
 32. Drukke baan en toch fit blijven
 33. Manager doet te weinig om werknemers gezond te houden
 34. Leraren hebben nauwelijks meer tijd voor pauze
 35. Controlepraktijk dreigt leeg te stromen door hoge werkdruk
 36. Maatregelen om werkdruk te verminderen
 37. Politievakbond vindt werkdruk agenten veel te hoog
 38. Een goede balans in werk/privé, hoe regel je dat?
 39. De mens dreigt aan stress ten onder te gaan
 40. Geen sprake van hoge werkdruk en te lage beloning
 41. Werkplekken ministerie van Volksgezondheid ongezond
 42. Minister, bemiddel tussen Picnic en FNV
 43. Inspectie SZW controleert accountantsbureaus op werkstress en werkdruk
 44. Werkdruk bij Lidl ongezond hoog
 45. Enquête werkdruk en overwerk in de Transport & Logistiek
 46. Werkdruk op basisscholen verminderd
 47. Nieuw woord: levensloopstress
 48. Beheersen werkdruk niet opgelost
 49. Nederlanders bezwijken onder werkdruk
 50. Nederland lijdt aan het ‘continu verbeteren-syndroom’
 51. Werkdruk hoger dan ooit door coronacrisis
 52. Studentenwelzijn en werkdruk bij docenten grootste zorgen in mbo en hoger onderwijs

Ontstaan

Werkdruk ontstaat wanneer een werknemer gedurende langere tijd zijn werk niet binnen de gestelde tijd kan uitvoeren. De balans is zoek tussen hoeveelheid werk (belasting) die de werknemer verricht en de hoeveelheid activiteiten (belastbaarheid) die hij of zij kan verrichten. Wanneer iemand in het bedrijf werkdruk ervaart, weet hij vooraf al, dat het werk niet zal lukken. Toch zal hij of zij proberen dat het wel lukt. Dat is op den duur slecht voor de gezondheid. Het kan zelfs leiden tot werkstress. Werkstress is een situatie van langdurige psychische overbelasting (Bron: Min SZW).

Werk-privébalans

De werkdruk heeft vaak ook te maken met de werk-privébalans. Uit Brits onderzoek blijkt dat bedrijven die zich actief bezighouden met een goede werk-privébalans van hun medewerkers twintig procent per werknemer per jaar meer verdienen. In Nederland was het minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin die zich inzette voor een keurmerk voor gezinsvriendelijk werkgeverschap (2009). Volgens de drie initiatiefnemers (Lof, Qidos en ACCR) was het keurmerk bedoeld om werkgevers te belonen die voorop liepen in het realiseren van een optimale balans tussen werk en zorg voor hun werknemers. Ook was het keurmerk een stimulans en bood het handvatten voor andere werkgevers om meer gezinsvriendelijk beleid te voeren. Of dit keurmerk nog bestaat is niet zeker.

Nederlander ziet werkdruk toenemen

Een derde van de Nederlandse werknemers in het midden- en kleinbedrijf zegt dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen. Daarnaast geeft 21 procent aan langer te werken, een kwart vindt dat het werkleven daardoor zwaarder is geworden. In 2013 verwacht bijna een derde een toename van het aantal overuren. (Bron en meer informatie: NUzakelijk, 21 jan 2013)

Pak ongezonde werkdruk aan

Minister Asscher: 'Ik zie de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting als een van de grote uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Om te voorkomen dat mensen ziek worden van de werkdruk. Om te zorgen dat mensen gezond, en met plezier, door kunnen blijven werken.'

Uit onderzoek van TNO blijkt dat vier op de tien werknemers in Nederland het gevoel hebben veel te moeten doen en erg snel te moeten werken. Ruim een op de acht werknemers heeft last van burn-outklachten. Werkdruk wordt door werknemers en werkgevers het meest genoemd als achterliggende oorzaak van ziekteverzuim door het werk.

De minister pleit voor een brede aanpak van de psychosociale arbeidsbelasting: Niet alleen met maatregelen uit Den Haag, maar vooral met aanpassingen op de werkvloer. (Bron: Rijksoverheid, 16 mei 2013)

1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werk gerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel bedrijven is het onderwerp nog onvoldoende bespreekbaar. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een plan voor de aanpak van PSA aankondigt.

Belangrijk bij de aanpak van werk gerelateerde psychische klachten is een bedrijfscultuur waarin medewerkers tijdig aankaarten dat ze een te hoge werkdruk of werkstress ervaren. Ook moeten leidinggevenden de kennis en middelen hebben om hier iets aan te doen. Daarom gaat minister Asscher bijeenkomsten organiseren voor werkgevers en werknemers waarbij goede voorbeelden als rolmodel worden gebruikt. Verder wil de minister stimuleren dat afspraken over de aanpak van werkdruk ook in de CAO's worden vastgelegd.

Minder werkstress met online en face-to-face behandeling

Werkstress vraagt als opkomende beroepsziekte steeds meer aandacht van werkgevers. Arbo Unie, landelijke dienstverlener in de bedrijfsgezondheidzorg, introduceert een vernieuwend combinatieprogramma's voor de behandeling van mentale klachten. Het behandelprogramma biedt het beste van twee werelden: de persoonlijke aandacht van een behandelaar en de inzet van online eHealth programma's. Juist deze combinatie van online en face-to-face behandeling van werkenden biedt uitkomst bij het sneller vergroten van de mentale fitheid. (Bron en meer: HNU, 10 apr. 2014)

Campagne Gezond werk is werk zonder stress

Werkstress speelt een grote rol bij het ontstaan van verzuim bij medewerkers. Om meer aandacht te genereren voor dit probleem, start het ministerie van SZW op 13 mei 2014 de campagne Gezond werk is werk zonder stress.

De campagne is een initiatief van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Eurostat - het statistisch bureau van de EU - heeft becijferd dat ongeveer 50% van de Europese werknemers stress als een veel voorkomend werkverschijnsel ziet. Deze werkstress zorgt voor allerlei psychische en fysieke ongemakken. Het verzuim dat hier vaak uit volgt, duurt gemiddeld langer dan verzuim door andere oorzaken. Stress is daarom een probleem voor zowel werknemer als werkgever, dus de campagne is hard nodig. (Bron: Arboportaal, 14 apr. 2014)

Maatregelen tegen werkstress

Ministerie SZW gaat extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer. Asscher heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven. De minister wil ook dat werkgevers en werknemers zich bewust worden van het risico van te veel werkstress. Hij heeft een campagne gelanceerd om hen daarop te wijzen.

1/3 van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Volgens Asscher is het is nu vaak nog taboe om daarover te praten. ,,Daar schamen werknemers zich voor. Met hard werken is niks mis, maar de randvoorwaarden om dit te kunnen doen moeten er wel zijn. Bijvoorbeeld dat je naast je werk ook de zorg op je kunt nemen voor een familielid of vriend. En dat er op je werk geen sprake is van agressie, pesten en intimidatie. Ik wil dat het normaal wordt dat werkgevers en werknemers werkstress met elkaar bespreken en aanpakken.''

De minister kondigt in zijn brief een landelijke Week van de Werkstress aan. Ook gaat het zijn ministerie bijeenkomsten organiseren waar werkgevers en werknemers ideeën uitwisselen over het omgaan met werkstress. Asscher moedigt daarnaast aan dat afspraken over de aanpak van werkdruk ook in de CAO's worden vastgelegd. Eerder kondigde hij al maatregelen aan om de combinatie van werk en zorg makkelijker te maken. (Bron: ED.nl, 13 mei 2014)

Oplopende werkdruk is sluipmoordenaar

Zeker 40 procent van werkend Nederland zegt in het werk meer stress te voelen dan een jaar geleden. Hiermee zet de trend - die al in 2012 en 2013 was ingezet - sterk door. Deze toenemende werkstress wordt o.a. veroorzaakt door de overvloed aan digitale informatiestromen, onzekere toekomstverwachtingen en de hoge eis aan flexibiliteit, waarbij het steeds moeilijker wordt om een goed evenwicht tussen werk en privé te vinden. Dat concludeert Tempo-Team op basis van een landelijk arbeidsmarktonderzoek dat zij dit voorjaar heeft laten uitvoeren onder werkgevers en werknemers.

'De oplopende werkdruk is een sluipmoordenaar. Het is belangrijk dat organisaties hier serieus naar kijken, anders verwachten we dat steeds meer mensen vast gaan lopen in hun baan en kunnen gaan uitvallen. Echter, door de hoge werkloosheid blijft iedereen - uit angst om zonder werk te komen zitten - maar doorgaan, met alle gevolgen van dien', aldus Melanie Koelemaij, HR-directeur bij Tempo-Team. (Bron: Tempo Team, 26 jun. 2014)

Stress kost Nederlands bedrijfsleven nu al 800 miljoen

Het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste helft van 2014 is 3.8% en daarmee gelijk aan 2013. De gemiddelde verzuimduur is toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 26 dagen nu. Meest opvallend is de toename van stress gerelateerd verzuim. Van de 4,6 miljoen verzuimdagen die ArboNed in de eerste helft van 2014 registreerde had 10% te maken met stress. Dat is 8 keer zoveel dan in 2009.

In december 2013 lanceerde minister Asscher een plan voor de aanpak van Psychosociale Arbeidsbelasting. Volgens dat plan zou de prioriteit in 2014 moeten liggen op het verminderen van werkdruk. 'Toch heeft de toename van stress niet zozeer met het werk te maken. In 2014 was verzuim door werkstress slechts 3x zo hoog als vijf jaar geleden. Het probleem zit veel meer in de combinatie van werk en privé', signaleert Roelen. Als bedrijfsarts merkt Roelen in zijn spreekkamer dat mensen de zorg voor kinderen of mantelzorg steeds moeilijker kunnen combineren met werk. Daar komt bij dat er ook steeds meer mensen zijn die moeite hebben de eindjes financieel aan elkaar te knopen. Dat zijn bronnen van stress die maken dat mensen hun werk moeilijker kunnen volhouden. (Bron: ArboNed, 17 jul. 2014)

Cultuurbezoek verlaagt werkstress

Net als sport, verdrijft cultuurbezoek werkstress en zwaarmoedigheid. Dit blijkt uit onderzoek door wetenschapsjournalist Mark Mieras. Bedrijfs Cultureel Abonnement (BCA)* deed de afgelopen weken onderzoek naar het verband tussen werkstress, vitaliteit en cultuurbezoek. Daaruit blijkt dat organisaties met een cultuurprogramma voor medewerkers een tweeledig effect laten zien. Medewerkers zijn zelf beter opgewassen tegen stress als ze aan het programma deelnemen en managers ontwikkelen een andere managementstijl, een stijl wat positief bijdraagt op de werkvloer. Hoe meer cultuur hoe groter het effect, maar ook bij een betrekkelijk lage frequentie van een paar cultuurbezoeken per jaar is er al een verbetering van de vitaliteit te meten.

* Bedrijfs Cultureel Abonnement biedt organisaties via een abonnement voor hun medewerkers een cultureel programma. Zij kunnen met korting kaarten boeken voor o.a. theatervoorstellingen, concerten, bioscopen en museumbezoek. (Bron: HR Praktijk, 25 aug. 2014)

Red. HR-kiosk: Kan het ook zijn dat de definitie van stress is verruimd, zodat meer dan voorheen het etiket 'stress' op verschijnselen/gedrag wordt geplakt?

Lager opgeleiden ervaren betere werk-privébalans

Dat blijkt uit de resultaten van het Beste Werkgeversonderzoek 2014 van Effectory en Intermediair. Medewerkers met een wo-opleiding zijn het minst tevreden met hun werk-privébalans. Ze waarderen die met een 6,2. Hbo- en mbo-opgeleiden geven gemiddeld een 7,0 en een 7,5 als waarderingscijfer. Werknemers die lager onderwijs hebben genoten, geven een 7,7 op de stelling 'Ik ervaar een goede balans tussen werk & privé'.

Uit het onderzoek blijkt dat lager opgeleiden een betere werk-privébalans ervaren omdat ze minder werk mee naar huis nemen. Ze doen hun werk op de zaak en de avond is voor henzelf.

Check Je Werkstress

Ruim 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Een derde van het werk gerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil daarom werkstress bespreekbaar maken en terugdringen. Van 3 tot en met 6 november 2014 organiseert het ministerie van SZW daarom de Check Je Werkstress Week. (Bron: Rijksoverheid, 27 okt. 2014)

Werkgevers grijpen in tegen werkstress

Grote werkgevers ontwikkelen in toenemende mate preventief beleid om excessieve werkstress te verminderen en de burnout-risico's beheersbaar te houden. Het blijkt dat veel bedrijven op AEX-niveau zich actief gaan bemoeien met de gezondheid van hun personeel, in reactie op de snelgroeiende kosten van psychisch verzuim. Door nieuwe regelgeving krijgt het bedrijfsleven vaker zelf de rekening daarvan gepresenteerd.

Er groeit ook besef in bestuurskamers dat interventie noodzakelijk is om de inzetbaarheid van personeel op lange termijn te garanderen, na zes crisisjaren waarin vaak efficiencyslag op efficiencyslag werd gestapeld. Toonaangevende bedrijven waaronder Heineken, Accenture, ASML, Shell, accountant EY en auto-importeur Pon hebben daarvoor de functie van gezondheidsmanager gecreëerd: functionarissen die fulltime bezig zijn met medische controles en beïnvloeding van de levensstijl van werknemers, bijvoorbeeld door sport en betere voedingspatronen te promoten. (Bron: Arboimpactservices, 15 nov. 2014)

Werkdrukkompas

Het werkdrukkompas geeft inzicht, tips en mogelijke oplossingen om de werkdruk te verminderen. Met de kant-en-klare presentatie kun jij het gesprek aangaan met het management:
 • Beantwoord de 21 stellingen om een eerste indruk te krijgen van de aandachtspunten voor werkdruk in jouw organisatie
 • Bekijk de resultaten en tips
 • Vergelijk de resultaten met andere bedrijven in jouw branche
 • Gebruik de kant-en-klare presentatie om werkdruk bij het management aan te kaarten. (Bron: InPreventie)

Werkdrukbus

De Week van de Werkstress, van 16 tot en met 19 november, vindt in 2015 voor de tweede keer plaats. De FNV rijdt met een bus vol deskundigen langs bedrijven als Tata Steel en vervoersbedrijf Connexxion.

Hond meenemen op werk, minder stress?

Many best friend may make a positive difference in the workplace by reducing stress and making the job more satisfying for other employees, according to a Virginia Commonwealth University study.

Stress is a major contributor to employee absenteeism, morale and burnout and results in significant loss of productivity and resources. But a preliminary study, published in the March issue of the International Journal of Workplace Health Management, found that dogs in the workplace may buffer the impact of stress during the workday for their owners and make the job more satisfying for those with whom they come into contact.

Red: A Guarddog at your workingplace is OK. And keeps the manager away.

Aanpak technostress

De Nederlandse werkgeversvereniging AWVN erkent de gevaren die technostress met zich meebrengt. Zo kan het continu staan voor problemen zorgen voor minder gezonde werknemers.

In Frankrijk en Duitsland zijn al stappen gezet om zogeheten 'technostress' aan te pakken, en nu erkent ook de Nederlandse werkgeversvereniging AWVN de gevaren. In Frankrijk wordt geprobeerd technostress aan banden te leggen door mailen na werktijd bij wet te verbieden. In Duitsland kregen werknemers van BMW al in 2014 het 'recht op onbereikbaarheid' op afgesproken tijden.

AWVN: 'Het is een werkgeversprobleem, want de werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Maar het probleem gaat verder dan mailen en zal ook niet opgelost worden als de mailserver uit wordt gezet. Dat is te eenvoudig.' (Bron: NOS, 21 mei 2016)

HR doet weinig aan hoge werkdruk

Aanpakken van werkdruk. Het zou hoog op de agenda moeten staan van werkgevers, maar staat daar vaak niet. Werkdruk in organisaties wordt in de meeste gevallen niet effectief aangepakt. Dat concludeert de Inspectie SZW uit eigen onderzoek. De inspectie ging bij 81 bedrijven na of de organisatie voldoende maatregelen trof om een te hoge werkdruk te voorkomen.

Ondanks de mogelijke voordelen die een goede aanpak kan leveren, blijven werkgevers achter. De Inspectie SZW kwam bij 67 procent van de geïnspecteerde organisaties overtredingen tegen. Ongeveer driekwart van de overtredingen had te maken met de aanpak van werkdruk. Andere overtredingen waren lange arbeidstijden, het ontbreken van voorlichting over agressie, de beoordeling van fysieke belasting en een onveilige werkplek. Hoewel de aantallen te klein zijn om harde uitspraken te doen, stelt de Inspectie wel dat het erop lijkt dat de aanpak van werkdruk overal nog de nodige aandacht nodig heeft. (Bron: De Gids, 6 juli 2016)

Grotere kans op stress-stoornis bij inwoners welvarende landen

Nederlanders hebben, op Canadezen na, de grootste kans om getraumatiseerd te raken. Dat blijkt uit een internationale vergelijking tussen 24 landen. Het risico op een post traumatische stress stoornis (ptss) blijkt niet alleen te worden bepaald door blootstelling aan heftige gebeurtenissen, maar ook door het land waar je woont.

Het risico op trauma verschilt per individu. Vrouwen hebben een twee keer zo grote kans. Wie uit een lager sociaal-economisch milieu komt, is ook kwetsbaarder. Terwijl een goed sociaal vangnet juist beschermend werkt. Maar deze studie benadrukt dat er ook cultuur- en landkenmerken zijn die een rol spelen, dat is nieuw.

De studie biedt geen verklaring waarom burgers in veel welvarende landen juist kwetsbaarder zijn voor tegenspoed. 'Wat we wel zien, is dat de minder kwetsbare naties erg individualistisch zijn. Het ontbreekt mensen mogelijk aan sociale steun. Het zijn ook landen waar mensen hoge eisen aan zichzelf stellen en dus sneller mislukken en dan de oorzaak buiten zichzelf zoeken.'

Overigens zijn er ook welvarende landen, zoals Duitsland en Japan, waar ptss niet rond de 7 procent schommelt, zoals in Nederland en de VS, maar rond de 1,5 procent. (Bron: Volkskrant, 20 jun. 2016)

Combinatiedruk toegenomen

minister, bemiddel tussen Picnic en FNVOp 30 augustus 2016 is de SCP-publicatie Aanbod van arbeid 2016 verschenen. Enkele conclusies:
 • Nederlanders werken meer, zorgen meer, maar scholing blijft constant. De combinatie werken, zorgen en leren niet voor iedereen goed te doen.
 • Een op de vijf werkenden met een zorgtaak (kindzorg of mantelzorg) ervaart combinatiedruk. Zelfstandigen ervaren meer combinatiedruk dan werknemers.
 • Laagopgeleiden en mensen met een flexibel arbeidscontract volgen minder scholing. Zij hebben ook minder toegang tot flexibele werkvormen, zoals thuiswerken.
 • Ook oudere werknemers volgen relatief weinig scholing. Het verlenen van mantelzorg neemt juist toe met de leeftijd. Veel ouderen willen eerder met pensioen (rond 61 jaar) dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Groepen die weinig formele scholing ontvangen (zoals een cursus of opleiding) compenseren dit niet door meer informeel leren (bijleren door het werk te doen).
 • Thuiswerken neemt toe. Het thuis afmaken van (over)werk is de belangrijkste reden voor thuiswerk, niet het combineren werk en zorg.

Werkdruk op universiteiten te hoog

Wetenschappelijk personeel zegt veel last te hebben van de hoge werkdruk op universiteiten. Volgens een enquête van vakbond FNV vindt 79 procent de druk hoog, of zeer hoog. De vakbond deed het onderzoek in de aanloop naar de nieuwe CAO-onderhandelingen die dit jaar op de planning staan. De oude CAO is vorig jaar juli al verlopen, en daar zijn nog geen nieuwe afspraken voor in de plaats gekomen.

Voor het onderzoek heeft de vakbond ruim 2500 werknemers van universiteiten ondervraagd, onder wie wetenschappelijk personeel, maar ook ondersteunende krachten. Van het wetenschappelijk personeel zegt grofweg de helft onvoldoende tijd te hebben om werk voor te bereiden of pauze te houden.

Een ander groot probleem is volgens Boersma dat veel wetenschappers zowel lesgeven als onderzoek moeten doen, terwijl er geen goede afspraken zijn over de verdeling van hun uren daartussen. "Het aantal contacturen voor lesgeven, voorbereiding van lessen en nazorg is toegenomen. Dat betekent dat het onderzoek vaak in de vrije tijd moet. Terwijl je daar als wetenschapper juist op wordt afgerekend." (Bron: NOS, 9 jan 2017)

Beroep en werkdruk

Managers ervaren een hoge werkdruk, dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook juristen, koks, artsen en leerkrachten moeten hard en veel werken.

Naast de hoge werkdruk, ervaren managers veel emotionele belasting en werken ze dagelijks veel uren achter een beeldscherm. De waarschijnlijkheid van inkrimping met gedwongen ontslag schatten ze relatief hoog in. Financieel specialisten, economen, juristen en accountants hechten bovengemiddeld belang aan interessant werk en een goed salaris. Net als managers vinden ze het belangrijk dat er mogelijkheden zijn om thuis te werken. Bij algemeen directeuren vallen de lange werkweken op. (Bron: CBS, 3 apr. 2017)

Werknemer verkiest goede werkplek

Uit het onderzoek van adviesbureau Mercer blijkt:
 • Voor een meerderheid van de ondervraagden spelen zaken als licht, goede klimaatbeheersing en planten op de werkplek een cruciale rol om de lichamelijke en mentale werkdruk te verminderen.
 • Van de faciliteiten die een werkgever kan bieden, geeft een meerderheid van de werknemers aan flexibele werktijden en vakantiedagen het belangrijkst te vinden.
 • Als het gaat om lichamelijke en mentale werkdruk, wil iets minder dan de helft van de werknemers de mogelijkheid hebben om thuis te werken.
 • Bewegen (sporten)1 in de tijd van de baas heeft geen hoge prioriteit.
 • En opmerkelijk, gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant staat op de laatste plaats.
1 Op basis van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) moet iedere volwassene op een dag minstens een half uur matig intensief bewegen.

Kantoorhond op de werkvloer

Een Amerikaans onderzoek van de Virginia Commonwealth University heeft aangetoond dat een kantoorhond een positief effect heeft op de perceptie van stress. Een onderzoek van de psycholoog Stephen Colarelli van de Central Michigan University heeft bewezen dat een hond de vertrouwensrelatie tussen teamleden verhoogt. Een hond op kantoor bevordert de collegialiteit.

Andere wetenschappers beweren zelfs dat een hond op de werkvloer de arbeidsproductiviteit verhoogd en een positief effect heeft op de beleving van zowel klanten als medewerkers. Heb je een winkel, dan is het aan te raden om je hond mee te nemen. Dit zou je omzet doen stijgen. Eigenlijk zou ieder modern bedrijf gewoon een hond op kantoor moeten hebben. (Bron: MT, 9 okt. 2017)

Week van de Werkstress

In 2017 vindt de Week van de Werkstress plaats van 13 t/m 16 november. In het hele land organiseren bedrijven activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten.

Sinds 2014 zetten werkgevers werkstress en werkplezier op de kaart. In 2016 namen meer dan 160 bedrijven deel aan de Week van de Werkstress (WvdW). Doet u in 2017 (weer) mee om werkstress en werkplezier overal in Nederland op de agenda te zetten? (Bron: duurzame-inzetbaarheid, 10 okt. 2017).

5 strategieën tegen werkdruk

In het gesprek over werkdruk en werkplezier hebben we het vaak over de balans tussen energievreters en energiegevers. De 5 strategieën tegen werkdruk richten zich op het beïnvloeden van deze balans, op het verkleinen van energievreters en het vergroten van energiegevers. Alle vijf zijn van belang, als in de schijf van vijf. Wie alle vijf de strategieën onder de knie heeft en regelmatig inzet, doet aan gezond stressmanagement.

De eerste stap in gezond stressmanagement is om inzicht te krijgen in de balans tussen energievreters en energiegevers. Inzicht in de eigen balans en in die van collega's, inzicht in overeenkomsten en verschillen. En ook: inzicht in de effecten van die energievreters en energiegevers en in de mate van invloed die je erop hebt. Deze bewustwording biedt de basis om zinvol met de strategieën aan de slag te gaan.

De vijf strategieën kort samengevat:
 • Strategie 1: Aanpakken energievreters
 • Strategie 2: Accepteren en loslaten
 • Strategie 3: Batterij opladen
 • Strategie 4: Vergroten van energiegevers
 • Strategie 5: Toevoegen van energiegevers
(Bron en meer informatie: Arbo online, 28 jun. 2017)

Bijna alle Nederlanders ervaren stress op het werk

Van de Nederlandse professionals ervaart maar liefst negen op de tien (87 procent) stress op de werkvloer. Bovendien vindt een derde (33 procent) de werkdruk over het algemeen te hoog.

Er veel onduidelijkheid binnen organisaties hoe om te gaan met hoge werkdruk en burn-out. Onderzoek van Hays toont aan dat de meerderheid van de jonge managers tot 40 jaar (57 procent) niet weet hoe zij signalen van stress bij hun medewerkers kunnen herkennen. Bovendien bestaat er veel onduidelijkheid binnen organisaties over wie verantwoordelijk is voor signaleren van en praten over stress: de manager of de HR-afdeling.

Stressfactoren zijn:
 • Hoge werkdruk (58 procent)
 • Hoge verwachtingen die men zichzelf oplegt (41 procent)
 • Gebrek aan ondersteuning door collega's en management (36 procent)
 • Onvoldoende balans tussen werk en privé (34 procent)
Nog meer percentages:
 • Ziekmelding a.g.v. stress (19 procent)
 • Ontslag genomen vanwege overbelasting (16 procent)
 • Overwogen wordt ontslag te nemen in de huidige functie (32 procent)
(Bron: Occure, 7 nov. 2017)

Red.: Stel dat iemand zegt in zijn werk geen stress te ondervinden, werkt hij/zij dan niet hard genoeg?

Steeds meer werkgevers pakken stress op de werkvloer aan

Het aantal werkgevers dat beleid heeft om werkstress aan te pakken neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van TNO. Tegelijkertijd zijn ook de kosten en de duur van het verzuim door werkstress gestegen. In totaal hebben werknemers in 2016 ruim 7 miljoen dagen verzuimd wegens werkstress. De daarmee gemoeide verzuimkosten voor werkgevers liggen rond de 2 miljard euro.

Het gemiddeld aantal verzuimdagen door werkstress lag in 2007 nog op 24 dagen per uitgevallen werknemer. In 2016 steeg dit naar 30 dagen.

Op 13 november 2017 startte de vierde Week van de Werkstress om aandacht te vragen voor werkstress. Een op de zeven werknemers heeft last van burn-outklachten en 44 procent van de werknemers geeft aan dat maatregelen tegen werkstress nodig zijn. Door in een vroeg stadium werkstress bespreekbaar te maken en samen naar oplossingen te kijken, kan uitval worden voorkomen. (Bron: AllesoverHR, 14 nov. 2017)

Organisaties moeten meer werk maken van aanpak PSA

Werkgevers moeten meer aandacht besteden aan de aanpak van werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen. Dit blijkt uit controles van de Inspectie SZW tussen augustus 2016 en maart 2017. De Inspectie controleerde of werkgevers bij incassobureaus, beveiligingsorganisaties, onderwijsorganisaties en gerechten voldoende maatregelen treffen om psychische klachten bij hun werknemers te voorkomen. Het is bekend dat deze vier sectoren kampen met een vergrote kans op pesten, agressie en geweld. Het beeld is niet representatief voor de gehele sector.

De Inspectie SZW voerde circa 70 inspecties uit. Zij constateerde in totaal 345 overtredingen op het gebied van de aanpak van psychische klachten. Bij 80 procent van de geïnspecteerde organisaties was sprake van een of meer overtredingen. De Inspectie is daarom van oordeel dat de organisaties meer werk moeten maken van de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). (Bron: Arbo Online, 22 nov. 2017)

Bijna helft jonge werknemers heeft stress over financiën

Slechte financiële vooruitzichten zijn een oorzaak van stress en verzuim, zo blijkt uit een onderzoek van Willis Towers Watson, 13 dec. 2017.

Van alle Nederlandse werknemers geeft 38 procent aan dat de financiële zorgen in de laatste twee tot drie jaar zijn gestegen. Bij deze groep is er weinig vertrouwen in de toekomst; bijna twee op de vijf werknemers verwacht niet voldoende financiële middelen te hebben voor hun pensioen. Daarnaast verwacht 60 procent van de ondervraagden dat de overheid tegen die tijd ook een stuk minder genereus zal zijn dan nu. En 70 procent gaat er vanuit dat ze er financieel slechter voor zullen staan in vergelijking met de generatie van hun ouders. Met name de jonge werknemers - de zogenaamde millennials - hebben zorgen over hun huidige en toekomstige financiële situatie (43%). Dit in tegenstelling tot babyboomers (35%) en Gen X (34%). En, 25 procent van de millennials doet impulsaankopen en geeft teveel geld uit. Voor babyboomers is dit 8 procent en Gen X 14 procent.

Wat uit dit onderzoek duidelijk naar voren komt, is de mate waarin financiële zorgen een negatief effect hebben op de gezondheid. Maar ook op de aanwezigheid, inzet en betrokkenheid van werknemers op het werk. Gelukkig leggen werkgevers dit verband ook steeds vaker. De helft van de Nederlandse werkgevers geeft aan hun personeel te willen helpen om hun slechte financiële situatie onder controle te krijgen. Door middel van het aanbieden van programma's met bijvoorbeeld schuldhulpverlening of budgetcoaches kan hier invulling aan gegeven worden.

Drukke baan en toch fit blijven

Onderstaande quick wins helpen jou om fit te blijven, ook als je 40 uur per week op kantoor werkt:

 • Begin met 's morgens met bewegen
 • Reis je altijd met de auto, probeer af en toe de fiets of ga lopen
 • Stappen tellen
 • Ga vaker zelf koffie te halen of een collega opzoeken
 • Ga meer wandelen, joggen of naar de sportschool
 • Water voor het eten
 • Eigen lunch mee
 • Combineer drukke zittende baan met bedrijfsfitness
(Bron en meer: MT, 18 dec. 2017)

Manager doet te weinig om werknemers gezond te houden

De manager doet volgens 43 procent van de Nederlandse werknemers onvoldoende om hen van gezond eten te voorzien. Dit blijkt uit onderzoek van BoxBites naar de eetgewoonten van de werkende Nederlander, gehouden onder 1017 respondenten. Ook blijkt dat stress op het werk ervoor zorgt dat men ongezonde voedselkeuzes maakt.

Voornamelijk werknemers onder de dertig jaar, bijna veertig procent, houdt de manager verantwoordelijk voor gezond voedsel op het werk. 'jonge werknemers zijn in een tijd opgegroeid waarbij iedereen bezig is met een gezonde levensstijl en gezonde keuzes steeds belangrijker worden', aldus Anouk Diamant, mede-eigenaar van BoxBites. 'Hierdoor zijn zij gewend om in een omgeving te zijn waarbij gezonde voeding normaal is en zij vinden het dan ook raar als hun werkgever hier niet over nadenkt.'

En verder blijkt uit het onderzoek dat ruim veertig procent aangeeft ongezonder te eten wanneer zij stress hebben op het werk. (Bron: Alles over HR, 20 feb. 2018)

Redactie.: Wat opvalt, is de passieve houding van werknemers in deze. Geen woord over een gesprek met de werkgever of het inschalen van de OR.

Leraren hebben nauwelijks meer tijd voor pauze

Zes jaar geleden hanteerde 77 procent van de basisscholen traditionele schooltijden, vorig schooljaar was dat 50 procent en dit jaar 41 procent, blijkt uit recent onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek en Advies. Veel scholen werken met een continurooster en soms schieten de pauzes er dan bij in, terwijl mensen volgens de Arbeidstijdenwet wettelijk recht hebben op 30 minuten pauze als zij langer dan 5,5 uur werken. Volgens de CAO primair onderwijs heeft een medewerker die op een dag 5,5 uur of meer werkt recht op minimaal een half uur pauze tussen 10.00 en 14.00 uur. Deze mag wel worden gesplitst in twee keer 15 minuten. (Bron: Intermediair, 4 mei 2018)

Controlepraktijk dreigt leeg te stromen door hoge werkdruk

Jonge accountants ervaren de werkdruk als zeer hoog. Zij dreigen daardoor in grote getale het beroep de rug toe te keren. Bovendien zet de hoge werkdruk de kwaliteit van controles onder druk. Dit blijkt uit onderzoek van Marlies de Vries, onderzoeker aan Nyenrode, en Bas Herrijgers van NBA Young Profs, dat woensdag is gepubliceerd.

Gemiddeld maken jonge accountants werkweken van 60 uur (inclusief studie, exclusief reistijd) gedurende 19 weken achtereen in het ‘busy season’. Trainees hebben het nog zwaarder, met een extra belasting van 7 uur per week gedurende het gehele jaar. (Bron: AV Accountancy, 16 mei 2018)

Maatregelen om werkdruk te verminderen

De Monitoring Commissie Accountancy besteedt in haar woensdag verschenen rapport nadrukkelijk aandacht aan de jonge generatie accountants, die ‘heel anders in de wedstrijd zitten’, aldus voorzitter Ada van der Veer.

De commissie deelt de indruk dat het accountantsberoep zijn aantrekkingskracht verliest, als gevolg van werkdruk, tijds- en budgetdruk en een gebrekkige werk-privébalans. ‘Veel jonge accountants willen dat er echt iets gaat veranderen’, zegt commissie-voorzitter Ada van der Veer. ‘De werkdruk moet omlaag en zij willen dat er serieus gekeken wordt naar het verdienmodel en de organisatiecultuur. De animo onder jonge accountants om over tien jaar nog in het beroep te werken is gering.’ (Bron: AV Accountancy, 31 mei 2018)

Politievakbond vindt werkdruk agenten veel te hoog

Het wordt meer de regel dan de uitzondering bij de politie: te lange werkdagen, te weinig pauzes, te veel nachtdiensten. De werkdruk bij de korpsen is zo hoog dat de arbeidstijdenwet dit jaar - net als vorig jaar - ruim 200.000 keer is overtreden.

De korpsleiding erkent het probleem, maar ziet ook het positieve in: „Er is gelukkig wel sprake van een dalende lijn", zegt een woordvoerder van de korpsleiding. „Als je ziet waar we vandaan komen, hebben we flinke stappen gezet. We streven naar zo min mogelijk overtredingen." (Bron: Metro Nieuws, 12 nov. 2018)

Een goede balans in werk/privé, hoe regel je dat?

Werk is belangrijk voor zingeving. Maar staat dat in balans met andere levensbehoeften? In de alom bekende piramide van de klinisch psycholoog Maslow is zelfontplooiing de hoogst haalbare behoefte. Maar die behaal je alleen als je aan de basisbehoeften van voldoende slaap en goed eten voldoet. Mensen neigen soms voor de top van de piramide te gaan terwijl ze de basisbehoeften negeren. Ze zijn dan wel bezig met zelfontplooiing, maar dat levert hen niet het plezier en enthousiasme op, dat ze ervan verwachten. De balans ontbreekt.

Aangeraden wordt om een positief persoonlijk doel na te steven waar je voor gaat. Dat maakt het gemakkelijker om thuis het werk vaker los te laten en daarvan te ontspannen. Heb je altijd al Spaans willen leren? Wil je iets met muziek of kunst doen? Of eindelijk eens aan een teamsport beginnen? Altijd doen, dat zorgt voor een betere balans. (Bron en meer aanbevelingen: CAOP, 15 nov. 2018)

De mens dreigt aan stress ten onder te gaan

De westerse wereld staat aan de vooravond van misschien wel de grootste crisis ooit. De oorzaak is stress. De mens als soort functioneert niet meer, wat momenteel al desastreuze gevolgen heeft.

Dat zegt Erik Matser, klinisch neuropsycholoog uit Helmond. Hij is daarbij niet terughoudend. ''Als wij zo doorgaan hebben we geen atoombom nodig om onszelf volledig uit te roeien. We hebben een andere levensstijl nodig om een ramp te voorkomen.'' Matser: "Door onze manier van leven ontwikkelen veel mensen hersendisfuncties en krijgen daardoor hardnekkige klachten die het functioneren ernstig kunnen belemmeren. 80 procent van mijn eigen studenten geeft aan zelfs geen dag zonder mobiele telefoon en e-mail te kunnen. De hersenen blijven continu onder hoogspanning en kunnen dat voor een deel bij tal van jonge mensen niet verwerken.'' (Bron: RegioNoordPanel, 19 nov. 2018)

Geen sprake van hoge werkdruk en te lage beloning

De snelgroeiende online supermarkt Picnic herkent zich niet in de klachten van medewerkers over slechte werkomstandigheden. De werkdruk zou te hoog zijn, de beloningen te laag en de werkomstandigheden niet veilig. Tot die conclusie komt FNV nadat het ruim honderd werknemers ondervroeg.

Onzin, zegt Picnic in een reactie. ,,We hebben sinds de start ruim 2500 banen gecreëerd en dan gaat de FNV achter onze rug om mensen aanspreken en tegen ons opzetten. Wij voeren wekelijks, in overleg met onze medewerkers, verbeteringen door. Veiligheid heeft onze dagelijkse aandacht.” Verder zegt de oprichter een ‘eigen, uitstekende arbeidsvoorwaardenregeling’ te hebben. ,,Zo hebben de mensen recht op vaste pauzes, en hebben wij een arbobeleid. Deze zomer hebben we de salarissen nog met 2 procent verhoogd.” (Bron: AD, 15 dec. 2018)

Werkplekken ministerie van Volksgezondheid ongezond

Volgens de ondernemingsraad van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voldoen sommige werkplekken niet aan de Arbowet, waardoor verschillende ambtenaren nek- en rugklachten hebben opgelopen. "Als we zo doorwerken, kan dat leiden tot stijging van het ziekteverzuim," aldus de OR.

Het probleem wordt erkend door de bestuursraad van VWS. De plaatsvervangend secretaris-generaal komt binnenkort met een reactie richting de OR en de medewerkers. "Er wordt naar oplossingen gezocht, want zeker bij een ministerie van Volksgezondheid moeten er natuurlijk goede werkplekken zijn," aldus een woordvoerder. (Bron en cijfers: F-Facts, 23 jan. 2019)

Minister, bemiddel tussen Picnic en FNV

De Kamerfractie van de VVD roept minister Koolmees op te bemiddelen tussen vakbond FNV en onlinesupermarkt Picnic, om te voorkomen dat die hun CAO-ruzie bij de rechter uitvechten. Als minister van Sociale Zaken zou hij in gesprek moeten gaan en binnen twee weken rapporteren aan de Kamer. VVD’er Dennis Wiersma waarschuwt voor een ‘eindeloze juridische loopgravenoorlog' die niet in het belang is van de Picnic-medewerkers of het bedrijf zelf.

De FNV stelt dat Picnic zich aan de supermarkt-CAO moet houden, Picnic-oprichter Michiel Muller vindt dat ouderwets denken: hij runt een onlinebedrijf, geen winkel. (Bron: Sprout, feb. 2019)

(Zie ook 'Geen sprake van hoge werkdruk en te lage beloning')

Inspectie SZW controleert accountantsbureaus op werkstress en werkdruk

Jonge werknemers in de financiële sector lopen een groot risico op werkdruk en werkstress. Dit leidt in een aantal gevallen tot ziekteverzuim en mogelijk langdurige uitval of arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Reden voor de Inspectie SZW om tot het eind van dit jaar bij een groot aantal accountantsbureaus te controleren of zij voldoende maatregelen nemen om dit ter voorkomen.

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Als factoren als werkdruk, agressie en ongewenst gedrag te hoog wordt kan er werkstress ontstaan wat kan leiden tot ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Werknemers die te maken hebben met PSA (psychosociale arbeidsbelasting) zijn ook minder productief of raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Dit is niet alleen voor de werknemer een hele vervelende situatie, maar het kost de werkgever ook veel geld. Een goede aanpak van PSA is niet alleen wettelijk verplicht, maar kan de werkgever ook veel geld besparen (verzuim, vervanging, inproductiviteit). Tijdens de inspecties wordt gecontroleerd of de accountantsbureaus beleid voeren om PSA tegen te gaan. (Bron en meer: Inspectie SZW, 14 mrt. 2019)

Werkdruk bij Lidl ongezond hoog

FNV Handel gaat op 26 maart 2019 naar de directie van Lidl. Het gaat niet om de beloning maar om de werkdruk bij de supermarkten van Lidl die al jarenlang ongezond hoog is. Uit de Sneltest Werkdruk blijkt dat Lidl een rode score heeft van 68%. Dit betekent dat 68% van de werknemers structureel hoge werkdruk ervaart met lichamelijke en psychische problemen als gevolg.

Ga terug naar subrubriek Arbeidsomstandigheden.

Enquête werkdruk en overwerk in de Transport & Logistiek

De FNV-enquête werkdruk en overwerk is door 1190 collega’s ingevuld. Het overgrote merendeel is werkzaam als chauffeur nationaal of chauffeur internationaal. De uitkomsten - gepubliceerd 29 juli 2019 - zijn niet fraai, enkele voorbeelden:
 • Van de deelnemers geeft 90% aan van zijn of haar werk te houden. Wat opvalt is dat meer dan de helft aangeeft dat het werk de afgelopen jaren minder leuk is geworden. 63% van de deelnemers zou het werk op dit moment zelfs niet aan anderen aanbevelen.
 • Er wordt veel overgewerkt in de sector. In de enquête geeft 92% van de deelnemers aan dat er in hun bedrijf structureel wordt overgewerkt. Ook wordt er vaak ’s avonds of in het weekend gewerkt. Over het algemeen is er weinig invloed op het eigen rooster en de werktijden.
 • De meeste chauffeurs geven aan werkdruk te ervaren. Dit legt zowel druk op de gezondheid als op het combineren van werk- en privéleven. Een van de reacties: ‘De klant kan tot steeds later bestellen waardoor de handel steeds later klaar is. Je rijdt dus langer door in de nacht’.
FNV zal de enquête gebruiken in de komende CAO-onderhandelingen.

Werkdruk op basisscholen verminderd

Het heeft even geduurd. In 2017 protesteerden circa 60.000 leerkrachten op het Malieveld voor hogere salarissen en lagere werkdruk in het basisonderwijs. Daar luisterde het kabinet naar. De scholen kregen in schooljaar 2018 - 2019 een extra bedrag van 237 miljoen, 155 euro per leerling voor minder werkdruk. Komende jaren zal dit bedrag verder worden verhoogd. Belangrijk was dat de leraren zelf mochten bepalen hoe ze het geld op hun school wilden uitgeven.

Begin 2019 was uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies al gebleken dat circa 90 procent van 300 deelnemende schoolbestuurders van mening waren dat de werkdruk in belangrijke mate was verbeterd: een extra leerkracht (als die er al was), betere ict tot het inhuren van een schoolwacht zodat de leraren in de pauzes konden uitrusten. De leraren hebben er weer zin in.

Nieuw woord: levensloopstress

Levensloopstress is stress die je privé ervaart. Bijvoorbeeld door overlijden of ziekte van een naaste, een echtscheiding, problemen met opgroeiende kinderen, financiële problemen, te weinig geld hebben om een huis te kopen, schulden, werkloos zijn, mantelzorg vervullen, lichamelijk mankement, maar ook een ervaring op het werk zelf: ruzie, geen promotie, et cetera.

Levensloopstress kan het werken in negatieve zin beïnvloeden of het doet het al. Afhankelijk van de situatie kan het zinvol met jouw chef er over te praten en - een stap verder - samen, voornamelijk wat het werk betreft, naar een oplossing te zoeken. Omdat degene met de stress het initiatief neemt met de chef te praten, wordt de privacywet niet geschonden.

Op internet zijn er tal van gespecialiseerde organisaties die hun begeleidende diensten aanbieden. Denk ook aan beroepen die ervaring hebben in het voorkomen en/of oplossen van persoonlijke problemen zoals de mediator en de bedrijfsmaatschappelijk werker/werkster.

Beheersen werkdruk niet opgelost

Naast aantrekken personeel, is het beheersen van de werkdruk het meest genoemde knelpunt in personeelsbeleid voor werkgevers. Dit blijkt uit het rapport Arbeidsmarkt in kaart van 9 oktober 2019: werkgevers – editie 2' van het Sociaal Cultureel Planbureau. Uitkomsten editie 2 zijn:
 • Veel werkgevers vinden een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid hun verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen.
 • Naast aantrekken personeel, is het beheersen van de werkdruk het meest genoemde knelpunt in personeelsbeleid voor werkgevers.
 • Steeds meer werkgevers (81%) vindt het hun verantwoordelijkheid om de combinatie arbeid en privé te faciliteren, maar thuiswerken of deeltijdwerk is niet altijd mogelijk.
 • Twee derde van de werkgevers voelt zich (enigszins) verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. 11% is het van plan.
 • Het aandeel organisaties met werknemers die een cursus of opleiding volgen, blijft constant. Werkgevers willen meer overheidsinvesteringen in scholing/training.
 • In beleid gericht op oudere werknemers nemen ontziemaatregelen, zoals het verlichten van taken of aanpassen van de werkuren, af.

Nederlanders bezwijken onder werkdruk

Nieuwe technologie, de toename van flexibel werk en de intensivering van werk kunnen grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid in te zetten op goed werk voor iedereen die wil en kan werken. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in ons land: voor de economie en voor de sociale samenhang. Dit is de kernboodschap van het WRR-rapport Het betere werk (14 januari 2020).

In het rapport Het betere werk formuleert de WRR drie condities voor goed werk, die passen bij de wensen vanuit de Nederlandse samenleving en de aard van de economie:
 • grip op geld, oftewel een gepast loon met zekerheden
 • grip op het werk, dat wil zeggen autonomie en verbondenheid op het werk
 • grip op het leven, met een goede balans tussen werk en privé.

Nederland lijdt aan het ‘continu verbeteren-syndroom’

Nederland lijdt aan het ‘continu verbeteren-syndroom’, met symptomen als stress, burn-out en verwaarlozing van de klant tot gevolg. Dit zegt Ben Kuiken, filosoof en auteur van De Organisatiefilosoof. Het boek gaat over hoe je anders kunt denken, kijken en praten over de ‘organisatie-werkelijkheid’ en problemen die daar de kop opsteken.

Wij stelden Ben, de zichzelf ook ‘ontregelaar’ noemt, drie vragen. Om te beginnen: hoe denken en praten we over die problemen? Kuiken: “Organisaties zitten gevangen in een taal waarbij het voortdurend gaat over problemen, zoals de hoge werkdruk, het personeelstekort en communicatieproblemen tussen afdelingen, en hoe we die moeten oplossen. Goed is al lang niet meer goed genoeg, het kan namelijk altijd beter…” (Bron en meer: NVP, 2020)

Werkdruk hoger dan ooit door coronacrisis

34% van alle werkenden geeft aan dat de werkdruk hoger is dan ooit door de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van het CNV onder een representatieve groep van 2.500 werkenden, uitgevoerd door Maurice de Hond. 1 op de 5 staat meer dan ooit onder druk om goed te presteren op het werk. 11% zit nu tegen een burn-out aan door de crisis en bij 21% is het ziekteverzuim op het werk gestegen. 16% van de ondervraagden is uitgeput vanwege de hoge werkdruk als gevolg van de crisis. (Bron: CNV, 9 jul. 2020)

Redactie: Wat we missen is of de gestegen werkdruk ook geldt voor werknemers die in de afgelopen periode thuis werkten.

Studentenwelzijn en werkdruk bij docenten grootste zorgen in mbo en hoger onderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs worden hard geraakt door maatregelen die zijn getroffen om het covid-virus terug te dringen. Dit is vooral zichtbaar bij het welzijn van studenten, de werkdruk van medewerkers, de beschikbaarheid van stages, leerbanen en praktijklessen. De studievoortgang en de onderwijskwaliteit blijven door de enorme inzet van studenten, docenten en overig onderwijspersoneel tot nu toe nog op niveau, maar dat neemt de zorgen voor de toekomst niet weg. Dit schrijft minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven vandaag in de kamerbrief over de gevolgen van covid-19 voor het mbo en hoger onderwijs. (Bron: Min. OC en WN, 24 nov. 2020)