Doden    Drugs 


Doof

Datum laatste wijziging: 17 september 2018  |  Trefwoorden: Doof, Gebarentolk, Schrijftolk

Aanvraag schrijf- en gebarentolk onderwijs eenvoudiger

Vanaf het schooljaar 2018/2019 verandert de manier waarop doven en slechthorenden tijdens hun opleiding gebruik kunnen maken van een schrijf- en gebarentolk. Bent u doof of slechthorend? Als u voor uw opleiding een schrijf- en gebarentolk nodig heeft, hoeft u deze voorziening niet elk jaar opnieuw aan te vragen. U krijgt voortaan een vast aantal tolkuren per jaar toegekend, voor zolang als de opleiding duurt. Alleen wanneer u een andere opleiding gaat volgen, moet u opnieuw een aanvraag doen. U ontvangt nog vóór het begin van het nieuwe schooljaar een brief hierover.

Standaard aantal tolkuren per opleiding

Afhankelijk van het type opleiding mag u jaarlijks gebruikmaken van een standaard aantal tolkuren. Het is dus niet meer nodig om aan het begin van het schooljaar lesroosters naar ons op te sturen. Voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of hoger onderwijs geldt een standaard van 1.000 tolkuren per jaar. Voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geldt een standaard van 1.600 tolkuren per jaar. Dit aantal is hoger omdat deze leerlingen meer praktijkuren volgen.

De aantallen zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal onderwijsuren dat door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen is vastgesteld.

U bepaalt zelf wanneer u van een tolk gebruik wilt maken. Dit kan in de volgende onderwijssituaties:
  • lesuren (alle vakken);
  • deelname aan ouderavonden;
  • school- en studiereizen onder leiding van de onderwijsinstelling (UWV vergoedt 50% van de tolkuren met een maximum van 4 uur per dag, de andere 50% vraagt u aan binnen het leefdomein);
  • gesprekken met bijvoorbeeld docenten en studiebegeleiders;
  • mondelinge examens en mondelinge toelichting op schriftelijke examens;
  • deelname aan onderwijs gebonden groepsactiviteiten (zoals werkgroepen);
  • stages. Voor stages worden de standaard tolkuren gebruikt. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag te doen.
(Bron: UWV, 4 jul. 2018)

Gerelateerd nieuws en/of opinies: Doden    Drugs