Roken

Datum laatste wijziging: 10 september 2021  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

 1. Tabakswet
 2. Aparte rookruimten
 3. Roken in leaseauto's en vrachtwagens
 4. Boete van het bedrijf
 5. Rookverbod per 1 januari 2015?
 6. E-sigaret op het werk verbieden?
 7. Cursus stoppen met roken mag vaker onbelast
 8. Alle schoolpleinen rookvrij
 9. Meerderheid wil dat rokers en drinkers meebetalen aan hulp
 10. Rookverbod onder werktijd
 11. Veel rokers onder twintigers
 12. Rookruimten in horeca toegestaan
 13. Artsen betalen mee aan proces tegen tabaksindustrie
 14. Jeugd rookt zich suf
 15. Vooral hoogopgeleiden roken minder
 16. Gestage afname aantallen rokers
 17. Heatstick bevat schadelijke stoffen als sigaret
 18. Zware rokers leven gemiddeld 13 jaar korter
 19. Roken op de werkvloer verbieden
 20. Stoppen met roken levert € 2.000 per jaar op
 21. Roken nog duurder in 2018
 22. Ik Stop Ermee afkomstig uit niet bestaand onderzoek
 23. Gaan alle rookruimtes verdwijnen?
 24. Verkoop rookvrije sigaretten aan banden
 25. Een op vijf Nederlanders wil minder loon voor rokers
 26. De strijd tegen tabak
 27. Tabaksfabrikant: sjoemelsigaret bestaat niet
 28. In Nederland rookverbod in auto met kinderen? Nee
 29. Ex-roker laat 355 euro per jaar aan premiebesparing liggen
 30. Roken weer duurder in 2019
 31. Verbod uitstallen tabakswaren in 2020
 32. Meer sigaretten verkocht in 2018
 33. Rookverbod geldt ook voor universiteitsterreinen
 34. Lichte daling aantal rokers onder volwassenen
 35. Eredivisie wil stadions vanaf 2020 rookvrij
 36. Sigarettenpakjes worden allemaal donkergroen-bruin
 37. Het is tijd voor rookvrije stations
 38. En toch zijn er nog mensen die roken
 39. Geen uitstel uit het zicht halen sigaretten
 40. Dood na roken e-sigaret
 41. Aantal rookvrije sportclubs verdubbeld
 42. Hoge Raad verbiedt rookruimtes in horeca per direct
 43. Boete voor het hebben van een rookruimte
 44. Jurisprudentie, ontslag op staande voet wegens roken
 45. Roken op schoolpleinen vanaf augustus 2020 verboden
 46. Alle rookruimtes gesloten in 2022
 47. Extra accijnsverhoging sigaretten in 2020
 48. Roken verboden op Schiphol
 49. E-sigaret schadelijker dan gedacht
 50. 'Saaie' verpakkingen van sigaretten vanaf 1 oktober verplicht
 51. Rookverbod geldt ook voor e-sigaretten per 1 juli 2020
 52. Kwart gemeenten doet niets met rookvrije omgeving voor kinderen
 53. Neutrale verpakking voor sigaar en e-sigaret verplicht
 54. Vrijwilligers rapen 124.000 peuken op
 55. Besluit wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit rookruimtes
 56. Stoppen met roken-campagne ‘PUUR’ belangrijke stap naar rookvrije generatie
 57. Ongelijke behandeling verkoop tabak 
 58. Bedrijven volledig rookvrij
 59. Rookruimtes worden versneld afgeschaft 
 60. Aantal volwassen rokers in 2020 gedaald
 61. Vanaf 2022 zijn rookruimtes verboden

Tabakswet

Vanaf 1 januari 2004 is roken op de werkplek niet toegestaan. De horeca was tijdelijk uitgezonderd maar per 1 juli 2008 hebben ook alle werknemers in de horeca, sport en de sector kunst en cultuur recht op een rookvrije werkplek. Dit betekent dat iedere werkgever ervoor moeten zorgen dat het personeel kan werken zonder hinder of overlast van tabaksrook. Een en ander is vastgelegd in de Tabakswet. De werkgever moet met de betreffende werknemers afspraken maken over waar en wanneer er door hen wel mag worden gerookt. Op overtredingen staan forse boetes.

Aparte rookruimten

Werkgevers mogen aparte rookruimten* inrichten om rokers te laten roken zonder dat zij hiermee anderen hinder of overlast bezorgen, maar dit is niet verplicht. Aparte rookruimten zijn afsluitbare ruimten die speciaal voor het roken van tabaksproducten zijn aangewezen. Buiten de rookruimten mag tabaksrook geen hinder of overlast veroorzaken. In deze ruimten mag geen bedienend personeel werken.

* Er zijn mensen die tegen de aparte rookruimtes in een bedrijf zijn: de werkgever kan toch niet meewerken aan faciliteiten die de arbeidsongeschiktheid bevorderen?

Roken in leaseauto's en vrachtwagens

Het rookverbod geldt ook in auto's die door de werkgever ter beschikking zijn gesteld en voor het werk gebruikt worden (leaseauto's en vrachtwagens). Het verbod geldt ook als de werknemer er alleen in rijdt.

Boete van het bedrijf

Het naleven van de rookafspraken kan een van de huisregels van de organisatie zijn. Als werknemers deze huisregels niet naleven, heeft de werkgever de wettelijke mogelijkheid een rokende werknemer zelf een boete op te leggen (7:650 en 7:651. BW).

Meer informatie over het rookverbod is te vinden op internet.

Rookverbod per 1 januari 2015?

Roken in cafés en restaurants wordt een paar maanden later dan gepland verboden. De wet moet op 1 januari 2015 van kracht worden. Aanvankelijk zou het rookverbod op 1 juli ingaan, maar dat was al verschoven naar 1 oktober 2014.

Reden voor het nieuwe uitstel is de vertraging in de Eerste Kamer. De Senaat behandelt het wetsvoorstel later. Als het rookverbod is ingegaan, is de gehele horeca in Nederland rookvrij.

E-sigaret op het werk verbieden?

Dubbel antwoord, nee en ja:
 • Nee: een e-sigaret bevat geen tabak en valt dus niet onder de Tabakswet. Wettelijk gezien hebben de nee-zeggers dus geen poot om op te staan.*
 • Ja: de werkgever heeft de vrijheid om het rookbeleid ook van toepassing te verklaren op de e-sigaret en andere soortgelijke producten.
* De e-sigaret is in 2003 in China ontwikkeld. Een jaar later deed de sigaret-zonder-tabak haar intrede op de markt in Europa en Amerika. In 2017 gebruikte 3,1 procent van de volwassenen in Nederland wel eens een e-sigaret volgens cijfers van het CBS. Het gaat dan om elektronische sigaretten die voldoen aan de eis van maximaal 20 milligram nicotine per milliliter vloeistof.

Het Amerikaanse merk Juul is in Nederland niet toegestaan, omdat het 59 mg nicotine per ml nicotine bevat. Naast de hoge dosis nicotine heeft ook het ontwerp en gebruiksgemak Juul in Amerika populair gemaakt. Het heeft een simpel systeem en past in een broekzak. Waar de meeste andere e-sigaretten met een verdamper werken, waar je de e-liquids zelf in moet druppelen, maakt de Juul gebruik van voorgevulde cartridges. Die zijn eenvoudig te bevestigen aan de batterij, die de vloeistof verwarmt en de damp creëert die geïnhaleerd kan worden. De batterij is op te laden via een usb-aansluiting.

Cursus stoppen met roken mag vaker onbelast

De cursus stoppen met roken kan onder de WKR nog steeds onbelast blijven. Een cursus stoppen met roken kan namelijk een arbovoorziening zijn en – zoals u in het bericht ‘Ook vergoeding van arbovoorzieningen onbelast’ al kon lezen – de werkgever kan arbovoorzieningen onder de volgende voorwaarden onbelast uitdelen:
 • De cursus is onderdeel van het arboplan van uw organisatie.
 • De werkgever heeft het initiatief genomen voor de cursus.

Alle schoolpleinen rookvrij

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid gaat extra inzetten op rookvrije schoolterreinen om te voorkomen dat jongeren gaan roken. Van Rijn trekt daarin op met de 3 onderwijsraden, het Longfonds, GGD-GHOR, Trimbos Instituut en de Alliantie Nederland Rookvrij.

Inmiddels is bijna 50% van de scholen in het voortgezet onderwijs rookvrij, dat aantal moet uiteindelijk naar 100%. Vooral in het middelbaar beroepsonderwijs is nog veel winst te behalen. Hoewel het aantal rokers langzaam daalt, rookt nog ongeveer een kwart van de Nederlanders, waarbij middel- en laagopgeleiden opvallend meer roken dan hoogopgeleiden (26% voor middel- en 27% voor laagopgeleiden tegenover 18% van de hoogopgeleiden, cijfers COR - Continu Onderzoek Rookgewoonten). (Bron: Rijksoverheid, 24 apr. 2015)

Meerderheid wil dat rokers en drinkers meebetalen aan hulp

De meerderheid van de Nederlanders vindt dat jongeren die te veel drinken de ziekenhuisrekening (deels) zelf zouden moeten betalen. Ook de kosten van hulp bij het stoppen met roken zouden helemaal of gedeeltelijk voor eigen rekening moeten zijn. (Bron: CBS, 29 jul. 2015)

Rookverbod onder werktijd

Longarts Pauline Dekker pleit voor een algeheel rookverbod onder werktijd, dus geen 10 minuutjes buiten roken en ook niet in de pauze. 'Werkgevers moeten stoppen met denken dat roken een vrije keuze is. Rokers zijn niet vrij, maar verslaafd. Door rookpauzes toe te staan en een rookhok te bouwen, faciliteren werkgevers een verslaving. Ze laten hun werknemers toch ook geen alcohol drinken of drugs gebruiken onder werktijd?', aldus Pauline (2015).

Veel rokers onder twintigers

Het percentage Nederlanders dat aangeeft wel eens te roken is het hoogst onder twintigers. Onder hen bevinden zich echter minder dagelijkse en zware rokers dan onder oudere rokers. 74 procent van de rokers rookt dagelijks en 15 procent rookt twintig sigaretten per dag of meer, blijkt uit de Leefstijlmonitor van het CBS, het RIVM en het Trimbos-instituut.

In vrijwel alle Europese landen zijn er meer rokers onder mannen dan onder vrouwen. In landen als Letland, Roemenië, Cyprus, Bulgarije en Turkije is het verschil groot en roken dus echt een ‘mannending’. (Bron: CBS, 31 mei 2016)

Rookruimten in horeca toegestaan

De overheid mag voor roken in rookruimten een uitzondering maken op het rookverbod dat geldt in de horeca. Dat blijkt uit het oordeel van de rechtbank Den Haag in een zaak van de Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers) tegen de Staat. CAN is de zaak begonnen omdat volgens haar de overheid moet voorzien in een volledig rookverbod in voor het publiek toegankelijke ruimten, zoals café’s en restaurants. Aldus jurisprudentie d.d. 14 sep. 2016.

Artsen betalen mee aan proces tegen tabaksindustrie

Huisartsen en medisch specialisten gaan de strijd tegen de tabaksindustrie financieel ondersteunen. De vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), waarvan ruim 250 artsen lid zijn, heeft besloten enkele honderdduizenden euro's beschikbaar te stellen voor de strafzaak die 1.300 zieke (ex-)rokers tegen de industrie willen aanspannen. (Bron: Volkskrant, 12 jan. 2017)

Jeugd rookt zich suf

Jongeren tussen de 18 en 25 jaar grijpen weer gretig naar de sigaret: 36 procent van hen rookt. Dat is meer dan vijf jaar geleden. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, Trimbos-instituut en RIVM. De antirookmaatregelen van de overheid slaan bij de jeugd dus totaal niet aan.

De feiten spreken voor zich: ruim een derde van de 18- tot 25-jarigen steekt wel eens een sigaret aan. In het onderzoek is ook gekeken naar alcoholinname en gebruik van cannabis. Ook die middelen worden door 18- tot 25-jarigen veel meer gebruikt dan door volwassenen.
Bovendien blijken jongeren zich regelmatig te buiten te gaan aan alle drie van de zeer verslavende gewoontes.

De afschrikwekkende plaatjes die op pakjes worden gedrukt, zorgen er niet voor dat die in het schap blijven staan. „Nee, daar plak ik een papiertje overheen als ik het echt heel goor vind'' zegt een van de geïnterviewden. (Bronnen: CBS, De Telegraaf, 26 jan. 2017)

Vooral hoogopgeleiden roken minder

Steeds minder mensen roken, maar de verschillen in rookgedrag tussen mensen met verschillend opleidingsniveau worden steeds groter. Waar het aandeel rokers onder hoogopgeleiden sinds 1989 bijna is gehalveerd, daalde dit minder hard onder laagopgeleiden. Ook roken laagopgeleiden vaker dagelijks en zijn zij vaker zware rokers dan hoogopgeleiden. Dit blijkt uit de laatste cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM en Trimbos-instituut.

Het aandeel mensen van 25 jaar of ouder dat zegt te roken daalt al decennia. Het nam af van 38 procent in 1989 naar 24 procent in 2016. Die daling verloopt echter niet overal op dezelfde manier. Rookgedrag hangt onder meer samen met opleiding. Onder hoogopgeleiden bevinden zich minder rokers dan onder laagopgeleiden. Rond 1990 rookte 38 procent van de laagopgeleiden, 40 procent van de middelbaar opgeleiden en 34 procent van de hoogopgeleiden. Een kwart eeuw later rookte nog 28 procent van de laag-, 26 procent van de middelbaar- en 18 procent van de hoogopgeleiden. Onder de hoogopgeleiden is het aandeel rokers dus sterker gedaald dan onder de laag en middelbaar opgeleiden. Het verschil in het aandeel rokers tussen hoogopgeleiden enerzijds en middelbaar en laagopgeleiden anderzijds is daarmee in de loop der jaren groter geworden. (Bron: CBS, 31 mei 2017)

Gestage afname aantallen rokers

Het aandeel rokers onder de bevolking van 12 jaar of ouder neemt al jaren gestaag af. In 2016 waren er ruim 19 procent minder rokers dan vijftien jaar eerder. Het percentage zware rokers, mensen die meer dan 20 sigaretten per dag roken, is eveneens gedaald met ruim 62 procent sinds 2001. (Bron: CBS, Trends 2017)

Heatstick bevat schadelijke stoffen als sigaret

Sinds kort is er een nieuwe alternatieve manier van roken op de markt: de heatstick. Het zou de ervaring van roken bieden, maar tot wel 90% minder schadelijk zijn voor de gezondheid. Toch is dit nieuwe product omstreden.
Longarts Wanda de Kanter waarschuwt dat de heatstick nog steeds kankerverwekkende stoffen bevat. Zij pleit daarom dat ook op de heatsticks alarmerende teksten en afschrikwekkende plaatjes worden afgebeeld. 'Dit product is gewoon geen goed alternatief voor roken.'

Betty van Veenschoten van de Elektronische sigaretten bond Nederland is daar fel op tegen. Het zou rokers ontmoedigen om een minder slecht alternatief te kiezen. 'Natuurlijk is dit product niet ideaal, maar het is minder ongezond.' (Bron: NPO, 2 aug. 2017)

Zware rokers leven gemiddeld 13 jaar korter

Een op de vier zware rokers overlijdt voor de 65ste verjaardag. Van zware rokers (meer dan twintig sigaretten per dag) is de levensverwachting gemiddeld 13 jaar korter dan van nooit-rokers. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS en het Trimbos-instituut over het verband tussen roken en sterfte. (Bron en meer: CBS, 15 sep. 2017)

Roken op de werkvloer verbieden

Er zijn diverse wetten die alle te maken met het verbieden van roken op de werkplek:

Tabak- en rookwarenwet

In deze, voorheen de Tabakswet, is een expliciet verbod opgenomen voor roken op de werkvloer, het rookverbod is in 2015 nog verder verduidelijkt. Op grond van artikel 10 van deze wet is dit rookverbod onder andere van toepassing in ruimten, gebouwen of inrichtingen waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht of pleegt te verrichten. In het Tabaks- en rookwarenbesluit wordt het rookverbod nader gespecificeerd alsmede worden hierop uitzonderingen geformuleerd; zo is het verbod niet van toepassing in speciale rookruimten of in de open lucht. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) ziet toe op de naleving van het rookverbod.

Arbeidsomstandighedenwet

Op grond van art. 3 lid 1 onder a van de Arbowet is de werkgever verplicht een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren waarin, onder andere, moet worden gewaarborgd dat de werkgever de arbeid zodanig organiseert dat hiervan geen nadelige invloed uit gaat op de gezondheid van de werknemer. Art. 5 Arbowet verplicht de werkgever tot het opstellen van een risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E), waarin risico’s ten aanzien van roken en meeroken moeten worden benoemd.

Arbeidsomstandighedenbesluit

Het Arbobesluit voorziet in maatregelen voor een veilige arbeidsplek, waarbij gevaar voor veiligheid en gezondheid van de werknemers zo veel mogelijk dient te worden voorkomen (art. 3.2 Arbobesluit). Tot slot is in het Arbobesluit een expliciet rookverbod opgenomen voor (arbeids)plekken waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt (art. 4.1c lid 1 onder l en art. 4.89 Arbobesluit).

Art. 7:658 BW (zorgplicht werkgever)

De algemene zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers in de uitoefening van de werkzaamheden is neergelegd in artikel 7:658 BW . De omvang van deze zorgplicht omvat in elk geval de verplichtingen die op de werkgever rusten krachtens arbeidsomstandighedenwetgeving. Hoe ver strekt de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van roken? Duidelijk is in elk geval dat de werkgever ervoor moet zorgen dat werknemers tijdens hun werkzaamheden niet worden blootgesteld aan tabaksrook.

Instructierecht

Een werkgever kan voorschriften geven omtrent het verrichten van de arbeid en instructies met betrekking tot de goede orde in de onderneming, mits hij daarmee blijft binnen de grenzen van algemeen verbindende voorschriften of van de (arbeids)overeenkomst zelf. Een rookbeleid binnen de onderneming valt onder deze instructievoorschriften, nu dit beleid geen arbeidsvoorwaarde raakt of betreft. Individuele instemming van de werknemer op het rookbeleid is dan ook niet vereist; op basis van art. 7:660 BW is de werknemer verplicht deze instructies op te volgen. Wel zullen de instructies ten aanzien van het rookbeleid moeten worden getoetst aan de beginselen van goed werkgeverschap.

(Bron en meer informatie, zie artikel Het rookbeleid anno 2017)

Stoppen met roken levert € 2.000 per jaar op

Deze waarschuwing en andere tips om te besparen, verzorgt het uitgebreide en gratis persoonlijke budgetadvies (oktober 2017) van het Nibud.

De makkelijkste manier om te bezuinigen is snijden in grote, vaste kostenposten. Een suikerklontje minder in je koffie doen is penny wise pound foolish als aan de andere kant honderden euro’s per jaar weglekken vanwege een rookverslaving of een te duur energiecontract.

Red.: Voor de rekenwonders onder ons: als je nu stopt met stevig roken, heb je na 10 jaar € 20.000 bespaard.

Roken nog duurder in 2018

Roken wordt vanaf juli volgend jaar nog duurder. Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) heeft besloten de accijns op een pakje sigaretten van twintig stuks te verhogen met acht cent, bovenop een al geplande verhoging van 21 cent.

De verkoopprijs komt daarmee inclusief btw naar verwachting 35 cent hoger te liggen. Ook de prijs van shag gaat meer dan aanvankelijk gepland omhoog. Er komt nog eens tien cent extra accijns bovenop de al voorgestelde verhoging van 26 cent. (Bron: Nu, 20 nov. 2017)

Ik Stop Ermee afkomstig uit niet bestaand onderzoek

Stichting Ik Stop Ermee trekt naar eigen zeggen 20 duizend klanten per jaar met een vier uur durende zaalcursus die van rokers ex-rokers moet maken. Die klanten hebben succesverhalen gehoord van bekenden, zijn op de cursus gewezen door hun huisarts of komen af op het hoge slagingspercentage dat de stichting noemt: 81 procent stopt. Die claim is afkomstig uit een niet bestaand onderzoek.

Het onderzoek waarnaar Ik Stop Ermee verwijst, zou in 2011 zijn uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Op het onderzoeksrapport prijken het logo en de naam van de universiteit, maar een woordvoerder laat weten dat de zogenaamde opstellers ervan nooit verbonden zijn geweest aan de RUG en dat ook andere personen en organisaties in het rapport nergens van weten of niet te traceren zijn. Een woordvoerder geeft aan dat de universiteit juridische stappen overweegt. (Bron: De Volkskrant, 1 mrt. 2018)

Gaan alle rookruimtes verdwijnen?

Staatssecretaris Blokhuis maakte bekend dat rookruimtes in de horeca binnen twee jaar zullen worden gesloten. In het radio-interview gaat hij nog een stap verder en noemt hij het aanpakken van de rookgelegenheden in openbare gebouwen ‘een logische vervolgvraag’. Als er met de betrokken maatschappelijke organisaties overeenstemming wordt bereikt, wil de staatssecretaris ook de rookruimtes in openbare gebouwen - overheidsinstellingen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen - binnen twee jaar sluiten.

Deze zomer wordt een definitief besluit van het kabinet verwacht. (Bron: F-Facts, 10 apr. 2018)

Verkoop rookvrije sigaretten aan banden

Het kabinet gaat de verkoop van rookvrije sigaretten aan banden leggen. Het gaat om apparaten waarmee gebruikers de damp van verhitte tabak inhaleren. Op dit moment is er nog maar één zo'n apparaat te koop, de IQOS. Samen met apart te kopen reepjes tabak wordt het apparaat gebruikt. Het kabinet komt met verpakkingseisen, een leeftijdsgrens van 18 jaar en een reclameverbod om verkoop van dergelijke tabaksverhitters te beperken. (Bron: Nu, 17 mei 2018)

Een op vijf Nederlanders wil minder loon voor rokers

Maar liefst achttien procent van de Nederlanders vindt dat rokers minder loon zouden moeten krijgen dan niet-rokers, omdat zij de maatschappij meer geld kosten.

Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.062 Nederlanders naar gezondheid op het werk. Maar liefst 47 procent van hen heeft het liefst dat de werkgever roken onder werktijd geheel verbiedt. (Bron: Acties, 27 jun. 2018)

De strijd tegen tabak

Via het Nationaal Preventieakkoord, dat binnenkort gesloten wordt, moet niet alleen roken maar ook drank, suiker en vet worden ontmoedigd. Staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) overlegt daarover al maanden met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wat is inzake de strijd tegen het roken te verwachten?
 • Een pakje sigaretten zal over een paar jaar minimaal een tientje kosten. Nu is dat nog iets minder dan 7 euro.
 • Roken wordt een buitenactiviteit en dan nog alleen op een gelimiteerd aantal aangewezen plekken.
 • Sinds 2008 geldt een rookverbod in de horeca. Alleen in speciaal aangewezen rookruimtes mag nog worden gerookt. Over twee jaar wordt ook dat verboden.
 • In de zorg en bij de overheid mag binnen een paar jaar niet meer gerookt worden. Ook niet in rookruimtes of in rookhokken op het eigen terrein.
 • Datzelfde geldt voor schoolpleinen, speeltuinen en sportterreinen.
 • Op den duur moeten alle bedrijven volledig rookvrij worden. Zowel rookruimtes als buiten roken worden daarbij verboden.
 • E-sigaretten, shisha-pen (kleine waterpijp), de waterpijp, kruidenmengsels en aanverwante producten vallen onder het verbod.
 • Reclame voor sigaretten wordt verboden.
 • Tabaksproducten worden bij de verkooppunten uit het zicht gehaald, te beginnen bij supermarkten.
 • Over twee jaar moeten sigaretten in een 'neutrale', donkergrijze verpakking zitten, ontdaan van alle opvallende merkuitingen.
Dit staat in het concept-akkoord dat staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) met antirookclubs en gezondheidsorganisaties heeft afgesproken. De tabaksindustrie werd bij die onderhandelingen geweerd. Desgevraagd spreekt de tabaksbranche van een 'dictaat' en van "vergaande inmenging in het privéleven van volwassen rokers''.

Uiteindelijk doelen: opvoeding van een geheel rookvrije nieuwe generatie. In de woorden van Blokhuis: ‘De jongeren die nu geboren worden, moeten niet meer weten wat een sigaret is.’
En, in 2040 is het aantal rokers onder de volwassenen afgenomen van 23 procent tot 'slechts' 5 procent.

Wat is er anno 2018 bereikt?
 • Groningen de eerste rookvrije stad van Nederland? Ja, wel als het aan de gemeente, FC Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en diverse andere grote organisaties ligt. Zij willen roken in openbare ruimtes zo veel mogelijk beperken.
 • In veel pretparken en dierentuinen mag vanaf zaterdag niet meer worden gerookt in de rij voor attracties, zowel in de openlucht als in overdekte wachtrijen. Het gaat onder meer om de Apenheul, Walibi, Burgers' Zoo, Madurodam en de Efteling.
 • Er zijn in 2017 meer boetes uitgedeeld wegens overtreding van het rookverbod in de horeca. Dat blijkt uit cijfers van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Er werden 1554 boetes uitgedeeld tegenover 1168 een jaar eerder terwijl er toen meer controles werden uitgevoerd (25.666 tegenover 22.843).
 • Sinds de invoering van het rookverbod in de Nederlandse horeca zijn er 4 tot 5 procent minder kinderen die met een te laag gewicht worden geboren.
 • Enkele middelbare scholen hebben - om het roken te ontmoedigen - rokerspasjes ingevoerd. Leerlingen kunnen zo'n pasje alleen krijgen als ze in de bovenbouw zitten en toestemming hebben van hun ouders.
Overgebleven wensen/maatregelen:
 • Verbod te roken in een auto waar ook kinderen in zitten. Engeland, Wales, Ierland, Italië en Frankrijk hebben al een rookverbod in auto's met kinderen of voeren dat in.
 • Tijdens de zwangerschap (ook in het begin) is roken en drinken taboe. Als het aan de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) ligt, staat drinkende of rokende zwangere vrouwen uithuisplaatsing van de baby, een dwangsom of de gevangenis te wachten.
 • Nederlandse jongeren kunnen te gemakkelijk sigaretten en andere tabaksproducten kopen. Dat stelt KWF Kankerbestrijding aan de hand van cijfers van de Kamer van Koophandel.
 • De Anti-tabaksclub wil rookverbod voor tuin en balkon wanneer buren daar last van hebben.
(Bronnen: De Volkskrant en vele andere, okt. 2018)

Tabaksfabrikant: sjoemelsigaret bestaat niet

Tabaksfabrikant JTI wil dat er een einde komt aan beschuldigingen rondom haar producten, zoals de Camel-sigaretten. Sigaretten worden volgens strikte Europese en nationale wetten geproduceerd. De sjoemelsigaret bestaat niet, stelt JTI zaterdag in een paginagrote advertentie in De Telegraaf.

(JTI) Japan Tobacco International laat van zich horen nadat het gerechtshof in Den Haag eerder deze week bepaalde dat het Openbaar Ministerie (OM) geen strafrechtelijke vervolging hoeft in te stellen tegen de tabaksindustrie. Zolang de tabaksproducenten zich houden aan de regels, kan niet gesteld worden dat hun sigaretten illegale producten zijn en is er ook geen sprake van strafbaar gedrag, aldus het hof. (Bron: Nieuws.nl, 8 dec. 2018)

In Nederland rookverbod in auto met kinderen? Nee

Wie in Vlaanderen een sigaret opsteekt in een auto met kinderen, riskeert straks een boete van maximaal 1000 euro. Ook in Engeland, Wales, Frankrijk, Australië en sommige Amerikaanse staten en Canadese provincies is het verboden om te roken in een auto met kinderen. Heeft zo'n verbod ook in Nederland kans van slagen?

Neen, volgens het kabinet is een rookverbod in de auto een te grote ingreep in de privésfeer van mensen. Tweede Kamerleden van oppositiepartijen sluiten zich daarbij aan. (Bron: NOS, 14 dec. 2018)

Ex-roker laat 355 euro per jaar aan premiebesparing liggen

Veel Nederlanders vieren morgen weer hun ‘stoppen met roken-jubileum’. Ze kijken terug op gezondere jaren én flinke besparingen. Al laten ex-rokers nog steeds veel geld liggen, meldt vergelijkingssite Independer. Ruim 70 procent van de ex-rokers met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) weet niet dat ze in aanmerking komen voor de lagere niet-rokerspremie als ze twee jaar gestopt zijn.

Rokers betalen hogere premies voor hun overlijdensrisicoverzekering (ORV) dan niet-rokers omdat zij gemiddeld jonger overlijden. Jaarlijks betalen zij gemiddeld 355 euro meer.
Lees verder (Bron: AD, 31 dec. 2018)

Roken weer duurder in 2019

Roken wordt duurder in 2019. De prijs van een pakje van twintig sigaretten gaat door de accijns- en btw-verhoging per 1 januari 6 cent omhoog. Een pakje shag van 40 gram wordt 11 cent duurder. Als staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid zijn zin krijgt, kan Nederland weleens tot de top-10 van landen met de duurste sigaretten gaan behoren.

(Bron: AD, 28 dec. 2018)

Verbod uitstallen tabakswaren in 2020

De verkoop van sigaretten, sigaren of andere tabakswaren wordt verder teruggedrongen. Rookwaren mogen niet meer zichtbaar worden uitgestald in een vitrine of display. Ook mag er geen gevelreclame worden gevoerd. De regels gelden voor tabakswinkels, supermarkten en benzinestations. De (vermoedelijke) datum van ingang is 1 januari 2020. (Bron: Ondernemersplein, jan. 2019)

Rectificatie: Het kabinet wil dat in supermarkten vanaf 1 juli 2020 geen enkel sigarettenpakje meer te zien is. In kleinere winkels moet dat vanaf 1 januari 2021 het geval zijn. (NOS, 3 september 2019)

Meer sigaretten verkocht in 2018

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland iets meer sigaretten verkocht dan het jaar ervoor. In totaal kochten we in 2018 9,815 miljard sigaretten, tegenover 9,808 miljard in 2017. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK), die BNR heeft opgevraagd.

In juli was het verschil met 949 miljoen verkochte sigaretten het grootst ten opzichte van de drie jaren ervoor, In januari gingen maar 712 miljoen sigaretten over de toonbank. Volgens Jan Hein Sträter, directeur van de VSK, houden rokers zich in januari nog volop aan hun goede voornemens, maar lijkt de verslaving het in de maanden erna toch te winnen van het goede voornemen. Doorgaans zijn de zomermaanden mei, juni en juli, de maanden waarin het meest wordt gerookt. (Bron: BNR, 21 jan. 2019)

Rookverbod geldt ook voor universiteitsterreinen

Vanaf 1 augustus volgend jaar mag er nergens meer worden gerookt op terreinen van onderwijsinstellingen. Het rookverbod geldt voor de pleinen van basisscholen tot en met de terreinen van universiteiten, heeft staatssecretaris Blokhuis bekendgemaakt.

Het onderwijs heeft de afgelopen jaren vrijwillig al veel stappen gezet om rookvrij te worden, maar Blokhuis vindt de recente cijfers teleurstellend. Zo had eind vorig jaar 1 op de 5 basisscholen nog geen rookvrij schoolplein en in het middelbaar beroepsonderwijs mocht op 6 van de 7 schoolpleinen nog worden gerookt. (Bron: NOS, 13 mrt. 2019)

Lichte daling aantal rokers onder volwassenen

In 2018 gaf 22,4 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder aan te roken, van wie 71,6 procent dagelijks. Van de volwassenen gaf 44,2 procent aan nooit gerookt te hebben en 33,4 procent zei vroeger wel gerookt te hebben. Het aandeel volwassen (ouder dan 17 jaar) is de afgelopen jaren gedaald van 26% in 2014 naar 23% in 2018. (Bron: CBS, 19 mrt. 2019)

Eredivisie wil stadions vanaf 2020 rookvrij

Dat is het doel van het nieuw opgerichte platform rookvrijestadions.nl dat in 2019 is opgezet door beide voetbalcompetities, in samenwerking met de clubs, de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij. Komend seizoen zal bij clubs waar nog geen rookverbod geldt een ontmoedigingsbeleid worden gehanteerd.

De actie sluit aan bij de landelijke beweging ’De Rookvrije Generatie’, die als doelstelling heeft kinderen te laten opgroeien in een volledig rookvrije omgeving. In openbare gebouwen en in de horeca geldt al langer een verbod op roken, net als bij Vitesse, Ajax en Almere City FC. Ook bij wedstrijden van Oranje mag niet worden gerookt. PSV voert komend seizoen een rookverbod in.

Het platform streeft ernaar dat er op geen enkele plek in stadions mag worden gerookt. Fervente rokers zullen het stadion moeten verlaten om een sigaret op te steken.

Sigarettenpakjes worden allemaal donkergroen-bruin

Alle verpakkingen van sigaretten en shag krijgen dezelfde donkergroen-bruine kleur. Het streven is dat dit op 1 juli 2020 wordt ingevoerd. Op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de ministerraad ingestemd met een wetswijziging die dit regelt. Met deze zogenaamde ‘plain packaging’ zullen verpakkingen zich alleen nog maar van elkaar onderscheiden door de merknaam en merkvariant. De gezondheidswaarschuwingen - inclusief afschrikwekkende plaatjes - blijven op de verpakking staan. (Bron: Rijksoverheid, 28 jun. 2019)

Het is tijd voor rookvrije stations

ProRail wil dat de stations rookvrij worden. Op dit moment is het alleen nog toegestaan te roken op de aangewezen rookplekken op het perron. ProRail noemt het onvermijdelijk dat het rookverbod dat in alle publieke ruimtes is ingevoerd ook op stations wordt ingesteld. Het is daarom belangrijk om deze discussie binnen de spoorsector nu op te starten.

Sinds 1 januari 2004 geldt een rookverbod op stations en in de trein. Het rookverbod geldt voor stationshallen, trappen, liften, tunnels en in overkapte stations. Om rokers tegemoet te komen zijn op onoverdekte plekken op het perron rookzones ingesteld. In die rookzone mag tot nu toe nog gerookt worden. Deze rookzones op stations worden binnen afzienbare termijn opgeheven. ProRail is met de spoorsector in overleg hoe en op welke termijn het rookverbod wordt ingevoerd. (Bron: Pro Rail, 31 jul. 2019)

En toch zijn er nog mensen die roken

Rokers komen buiten steeds meer in het gedrang en zijn daar boos over. "Rokers worden weggezet als misdadigers." Rokers worden continu geconfronteerd met negatieve berichtgeving, verboden en betuttelende ontmoedigingen, zegt Ton Wurtz van de Stichting Rokersbelangen (23 aug. 2019).

"Als je last hebt van iemand die rookt, spreek je de persoon daarop aan. Mensen moeten gewoon beter communiceren". Maar volgens Tom Voeten, voorzitter van antirookclub Clean Air Nederland, heeft dat geen effect. "Negen op de tien mensen die er last van hebben spreken rokers er niet op aan. En als ze het doen krijgen ze ruzie of krijgen ze te horen: waar bemoei je je mee, dat maak ik zelf wel uit."

Wurtz wijst er op dat er nog altijd zo'n 20.000 terrassen zijn waar nog wel gewoon een sigaret opgestoken mag worden. Overigens is de voorman van Rokersbelangen zelf gestopt met roken. Maar dat komt niet door het ontmoedigingsbeleid van de overheid, maar omdat hij "moest kiezen tussen roken en zijn nieuwe vriendin".

Geen uitstel uit het zicht halen sigaretten

Winkeliers krijgen geen uitstel om hun sigaretten en tabakswaar uit het zicht te halen. Staatssecretaris Blokhuis van volksgezondheid wijst het verzoek van regeringspartij VVD af om supermarkten en kleinere winkeliers een jaar langer de tijd te geven om te zorgen dat rookwaar niet meer te zien is.

Het kabinet wil dat in supermarkten vanaf 1 juli 2020 geen enkel sigarettenpakje meer te zien is. In kleinere winkels moet dat vanaf 1 januari 2021 het geval zijn.

Dood na roken e-sigaret

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft alarm geslagen over het roken van e-sigaretten. Het gaat inmiddels om 450 patiënten, waarvan vijf zijn overleden.

Hoewel vooral jonge mensen de ziekte krijgen, zijn het volwassenen en ouderen die eraan bezwijken, schrijft de Washington Post. Welke stof in de e-sigaretten voor problemen zorgt, wordt nog onderzocht.

Aantal rookvrije sportclubs verdubbeld

In 2019 zijn er in Nederland 1152 sportclubs geheel of gedeeltelijk rookvrij, terwijl dat er vorig jaar nog ongeveer 550 waren. Bij de voetbalclubs gaat de stijging gelijk op met andere sporten; van 208 in 2018 naar 432 in 2019, meldt voetbalbond KNVB. (Bron: DL, 23 sep. 2019)

Hoge Raad verbiedt rookruimtes in horeca per direct

Rookruimtes in cafés, restaurants en andere horecagelegenheden worden per direct - 27 september 2019 - verbannen. Sinds 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod voor de horeca van kracht met een uitzondering voor speciaal aangewezen rookruimtes. Dat gaat nu dus veranderen.

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wijst er fijntjes op dat nu ook rookruimtes overal zouden moeten worden verboden. "Het kan natuurlijk niet zo zijn dat rookruimtes in de horeca worden verboden en bij wijze van spreken de rookruimtes in het Tweede Kamergebouw gewoon open blijven".

NB: Ook België kan er wat van. Een sigaretje opsteken in je eigen auto in het bijzijn van kinderen wordt binnenkort verboden in Vlaanderen. Het verbod geldt ook voor elektronische sigaretten. Degene die het nog wel waagt om een rokertje op te steken, wordt voor 1000 euro op de bon geslingerd.

Boete voor het hebben van een rookruimte

Horecagelegenheden worden vanaf 1 april 2020 beboet als ze nog een rookruimte hebben. De uitspraak geldt voor alle horecagelegenheden, zoals shishalounges, cafe’s, koffiehuizen, discotheken, concertzalen, hotels en restaurants. De eerste boete bedraagt 600 euro, de volgende boete kunnen oplopen tot 4.500 euro.

(Semi-)overheids- en openbare gebouwen zullen waarschijnlijk in 2021 rookvrij moeten zijn, bedrijven een jaar later. Voor het kerstreces 2019 hoopt staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer over zijn aanpak nader te informeren. Pikant detail: Holland Casino is een staatsdeelneming en valt dus niet onder de horeca, aldaar zal dus nog wat langer boetevrij gerookt mogen worden.

Jurisprudentie, ontslag op staande voet wegens roken

Een medewerker op een terminal krijgt ontslag op staande voet wegens overtreding van het rookverbod.

De kantonrechter is van oordeel dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Indertijd heeft de medewerker een formulier ondertekend waarin staat dat overtreding van de voorschriften tot dismissal from the site kan leiden. Er staat dus niet dat een dergelijke overtreding leidt tot ontslag op staande voet. (Bron: Jurisprudentie, 18 juli 2019)

Roken op schoolpleinen vanaf augustus 2020 verboden

Vanaf het begin van het volgende schooljaar mag er niet meer worden gerookt op het schoolplein. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De maatregel geldt voor basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten. (Bron: Rijksoverheid, 22 nov. 2019)

Alle rookruimtes gesloten in 2022

Het is de bedoeling dat de laatste rookruimtes in Nederland in 2022 sluiten. In (semi)overheids- en openbare gebouwen sluiten de rookruimtes al in 2021. Dat betekent dat er dan geen rookruimtes meer te vinden zijn in de zorg, het onderwijs, bij overheidsgebouwen en in de cultuur- en sportsector. In 2022 volgt het bedrijfsleven. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (Bron: Rijksoverheid, 6 dec. 2019

Extra accijnsverhoging sigaretten in 2020

Deze accijnsverhoging volgt uit het Nationaal Preventieakkoord. En komt bovenop de accijnsverhoging van 1 januari 2020 die is afgesproken in het Regeerakkoord. Een pakje Marlboro gaat 5,40 euro en Pall Mall 4,80 euro kosten. De verhoging geldt ook voor shag en sigaren.

Het doel is de prijs daarna verder te verhogen tot € 10 in 2023. Het kabinet zal voor dit gebeurt in 2021 eerst een evaluatie uitvoeren.

Roken verboden op Schiphol

Tot 1 april 2020 kunnen reizigers voor hun vlucht na de paspoortcontrole nog een sigaret, sigaar of pijp opsteken in de rookruimtes van horecagelegenheden in de Schipholterminal. De luchthaven had ervoor kunnen kiezen de rookruimtes los te koppelen van de horeca en openbaar te maken, maar koos toch voor een algeheel verbod.

E-sigaret schadelijker dan gedacht

De e-sigaret wordt vaak gebruikt om te stoppen met roken, maar de elektronische sigaret is schadelijker dan gedacht. Een e-sigaret mist veel van de giftige verbrandingsproducten van tabak, maar in de damp komen wel schadelijke stoffen vrij, zoals nicotine en propyleenglycol. (Bron: Trimbos Instituut, mei 2020)

'Saaie' verpakkingen van sigaretten vanaf 1 oktober verplicht

Sigarettenpakjes mogen vanaf 1 oktober 2020 alleen nog met neutrale verpakkingen in de winkel liggen. Over de 'saaie' pakjes zijn afspraken gemaakt in het preventieakkoord. Het is een van de manieren waarop staatssecretaris Blokhuis het roken minder aantrekkelijk wil maken. Op de pakjes mag naast waarschuwende teksten en foto's alleen de naam van de fabrikant staan en informatie over de soort sigaret. (Bron: NOS, 14 mei 2020)

Rookverbod geldt ook voor e-sigaretten per 1 juli 2020

Op alle plekken waar een rookverbod geldt – zoals cafés, restaurants, werkplekken en openbare gebouwen – mogen vanaf 1 juli 2020 ook geen e-sigaretten of tabaksverhittingsapparaten meer worden gebruikt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft het rookverbod uitgebreid, omdat deze producten zelf gezondheidsschade veroorzaken en een opstapje kunnen zijn voor jongeren om gewone sigaretten te gaan roken. (Bron: Min. VWS, 30 jun. 2020)

Kwart gemeenten doet niets met rookvrije omgeving voor kinderen

Een kwart (27 procent) van de gemeenten is niet actief bezig een rookvrije omgeving voor kinderen te creëren, blijkt uit nieuw onderzoek. Gemiddeld geven gemeenten hun anti-rookbeleid een mager rapportcijfer: een 6,4. (Bron: AD, 11 jul. 2020)

Neutrale verpakking voor sigaar en e-sigaret verplicht

Alle rookwaar moet in neutrale eenvormige verpakkingen worden verkocht. Voor sigaretten en shag geldt deze verplichting per 1 oktober. Het kabinet wil dat dit ook voor sigaren en ‘elektronische dampwaar’ zoals de e-sigaret gaat gelden. (Bron: De Volkskrant, 24 aug. 2020)

Vrijwilligers rapen 124.000 peuken op

In achttien gemeenten in Nederland zijn op zaterdagmiddag 5 september 2020 in totaal 124.000 peuken van de straat geraapt. Dat gebeurde door milieubewuste vrijwilligers. Ze deden mee aan de actie Plastic PeukMeuk. Sigarettenfilters bevatten plastic en zijn daarom de pest voor het milieu, maar veel rokers beseffen dat volgens de initiatiefnemers niet en gooien ze op de grond.
Alleen al in Amsterdam werden 56.000 peuken opgeruimd. Na een oproep gingen mensen de straat op onder het mom #nofilterplease.

„In de discussie rondom plasticvervuiling komen sigarettenpeuken nauwelijks aan bod, terwijl dit een van de meest voorkomende vormen van vervuiling is”, zegt Karl Beerenfenger van By the Ocean we Unite, één van de initiatiefnemers. (Bron: Metro, 5 sep. 2020)

Besluit wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit rookruimtes

Alle rookruimtes op het werk moeten vanaf 1 januari 2022 definitief gesloten worden. Een half jaar daarvoor, vanaf 1 juli 2021, gaan de rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen op slot. Vanaf 2022 zijn daarmee alle gebouwen waar Nederlanders werken of komen voor zorg, cultuur, sport, onderwijs en overheid volledig rookvrij. Sinds 1 juli 2020 gelden de rookregels (en verboden) overigens ook voor de e-sigaret. (Bron: Rijksoverheid, 6 okt. 2020)

Stoppen met roken-campagne ‘PUUR’ belangrijke stap naar rookvrije generatie

Met ‘PUUR rookvrij’ lanceert de Rijksoverheid voor het eerst sinds 2011 weer een grote, landelijke campagne om te stoppen met roken. De campagne is een afspraak in het Nationaal Preventieakkoord, dat streeft naar een rookvrije generatie in 2040. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat bij succesvolle campagnes – zoals Stoptober - soms wel een kwart van de deelnemende rokers succesvol stopt, zeker in combinatie met andere maatregelen. (Bron: Rijksoverheid, 29 okt. 2020)

Ongelijke behandeling verkoop tabak

De levensmiddelenbranche is niet te spreken over de invulling van het verbod op de verkoop van tabakswaren in supermarkten per 2024, zo laat het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weten.

De supermarktenbranche zegt verontwaardigd te zijn over het gebrek aan één duidelijke datum waarna tabak alleen nog in tabaksspeciaalzaken verkrijgbaar is. Zo kunnen Nederlanders die een pakje sigaretten willen scoren na 2024 nog wel terecht bij bijvoorbeeld een tankstation. (Bron: Nu, 20 nov. 2020)

Bedrijven volledig rookvrij

21,7% van de Nederlandse bevolking rookt (RIVM, 2019). Roken heeft een grote invloed op de werkproductiviteit en tal van andere factoren in uw bedrijf. Zo zijn er hoge kosten verbonden aan de rookpauzes en het ziekteverzuim als gevolg van roken. In januari 2022 verplicht de overheid alle bedrijven volledig rookvrij te zijn, inclusief terrein. (Bron: Arbo-online, 9 jan. 2021)

Rookruimtes worden versneld afgeschaft;

Op 28 januari 2021 is een wijziging van de Tabaks- en rookwarenbesluit gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee wordt de uitzondering op het rookverbod in de vorm van rookruimtes afgeschaft. Deze maatregel vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018. In dit akkoord is een pakket aan maatregelen en acties afgesproken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. (Bron: AWVN, 4 feb. 2021)

Aantal volwassen rokers in 2020 gedaald

In 2020 gaf 20 procent van de volwassenen aan wel eens te roken, in 2019 was dit nog bijna 22 procent. Van de 18-plussers was 7 procent een overmatige drinker, een lichte daling ten opzichte van 2019. Het aandeel zware drinkers bleef gelijk, evenals het aandeel volwassenen met overgewicht en obesitas. (Bron: CBS, 11 mrt. 2021)

Vanaf 2022 zijn rookruimtes verboden

Vanaf 1 januari 2022 mag u in uw bedrijf geen rookruimte meer hebben. Deze maatregel vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018. In dit akkoord is een pakket aan maatregelen en acties afgesproken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren.

Bij de uitwerking van deze maatregelen is begin 2021 het Tabaks- en rookwarenbesluit gewijzigd. Door de wetswijziging geldt het rookverbod voor alle ruimtes binnen de instellingen die onder het rookverbod vallen. (Bron: AWVN, 7 sept. 2021)