Arbeidsomstandigheden


1. Arbeidsomstandigheden   20 maart 2009
28 december 2018  |  ,
De vele onderwerpen die onder de Arbeidsomstandighedenwet vallen, worden in de diverse subrubrieken belicht. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

2. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... van de werknemer. Misbruik van alcohol wordt ook hier niet expliciet genoemd: Artikel 3: Arbeidsomstandighedenbeleid Het werk mag geen nadelige invloed hebben op het welzijn, de ...

3. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... waarbij tijdens het ontwerp al wordt nagedacht over het hergebruik van een product. Maar ook de arbeidsomstandigheden vallen onder MVO. Wanneer de productie wordt uitbesteed naar ...

4. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... werken momenteel vanuit huis. Ook in deze tijd moet de werkgever zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers. Dat is in de wet vastgelegd als zorgplicht. Wil je ...

5. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschikten Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) Einde ...

6. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... spannen de kroon met gemiddeld 41 werkuren en 20 overuren per week (Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)). ¹ Chauffeurs van bussen, taxi's en vrachtwagens riskeren een fiks ...

7. Arbo Platform Nederland   3 oktober 2009
17 april 2017  |  , ,
... en werknemersorganisaties, Arbodiensten en -onderzoeksinstellingen samenwerken op het gebied van arbeidsomstandigheden. Ook is er een nieuwe internetsite, die onder meer toegankelijk wordt via ...

8. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... en uitvoering van de gewijzigde Arbowet door bedrijven Verkenning Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden Heeft u uw coronaprotocol al in de RI&E opgenomen? Werkgevers moeten ...

9. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... 147 organisaties met goed getoetste arbocatalogi Overzicht wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden Arbovisie 2040 Arbocatalogi, de opvolger van de Arboconvenanten ...

10. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... Voor een aantal producten, werkzaamheden (persoonscertificaten) en systemen is - op basis van de Arbeidsomstandighedenwet of de Warenwet - een Arbo-certificaat verplicht. De eisen voor het ...

11. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... of voorzieningen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing ...

12. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige Europese Arboregels Arboprofessionals Taak werkgever bij ...

13. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... niet en wat moet er gedaan worden? (Bron: FNV, 4 apr. 2013) Overige wijzigingen Arbowet 2007 het arbeidsomstandighedenspreekuur vervalt als verplichte taak van de Arbodienst. De werkgever moet ...

14. Asbest   17 september 2019
27 januari 2021  |  ,
... instellingen aan moeten voldoen om certificaten af te mogen geven die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van ...

15. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... arbeidsmigranten in ons land afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. Dat werk is fysiek zwaar en ook arbeidsomstandigheden als lange dagen, ploegendiensten en een slecht werkklimaat hebben impact op ...

16. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... BHV’ers. Nog even terug naar de wet. In een vele pagina's tellende wet van 18 maart 1999 wordt Arbeidsomstandighedenwet omschreven. Toch maar eens doornemen. BHV kent ook een jaarlijkse ...

17. Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)   4 oktober 2009
23 november 2015  |  , ,
... basis. Ook draagt het bij op preventief bij aan het verbeteren van arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. BMW kan worden ondergebracht bij een Arbodienst, (grote) organisaties ...

18. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... textiel kunt kopen. Of om preciezer te zijn: bedrijven die beloven binnen drie tot vijf jaar de arbeidsomstandigheden in fabrieken te verbeteren. Op de witte lijst staan onder meer Zeeman, MS ...

19. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... het verlof voor het opnemen van een pleegkind. als uw medewerker bij u werkt als deskundige van de Arbeidsomstandighedenwet. als uw medewerker een functionaris is voor de gegevensbescherming in ...

20. Beeldschermen   10 augustus 2015
9 november 2020  |  , ,
... ook spanning Ook in de kantooromgeving kunnen werknemers klachten krijgen door verkeerde arbeidsomstandigheden. Het is dus zaak dat de werkplek aan alle arbo-eisen voldoet. Vergeet ...

21. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... worden. De definitieve aanpassingen voor de WBSO 2018 worden in november 2017 vastgesteld. Arbeidsomstandigheden (Arbo) In 2018 start een vierjarig programma "preventie beroepsziekten". In ...

22. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... 2023 66 jaar + 10 maanden 2024 67 jaar Arbo Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) Goede arbeidsomstandigheden zijn essentieel. Reden dat elke werkgever gezondheids- en ...

23. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... uurloon hoog maar al twee jaar stabiel Meer ruimte voor loonsverhoging? Druk op beloningen en arbeidsomstandigheden blijft Paritair beloningssysteem Kleinste loonkostenstijging in 20 jaar ...

24. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... Een beroepsziekte is een ziekte die met name bij het uitoefenen van arbeid en onder bepaalde arbeidsomstandigheden is ontstaan. Trends Beroepsziekten moet in het kader van de Arbowet worden ...

25. Betaling aan derde   20 februari 2012
28 april 2017  |  , , ,
Inhoud Melding aan Belastingdienst Wie zijn derden? Melding aan Belastingdienst Als iemand wordt betaald die niet als ondernemer bij de organisatie werkt en ook niet bij in (fictieve) ...


Bekijk items: 1 tot 25 (664 totaal)