Seksuele Intimidatie


1. Geweld en seksuele intimidatie   3 oktober 2009
23 november 2015  |  , ,
... stap tegen geweld op de werkvloer Zero-tolerance beleid Werkgevers mogen niet langer geweld, seksuele intimidatie en schelden op het werk tolereren. Om dergelijke omstandigheden voor te zijn ...

2. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... Werkdruk en overige psychosociale arbeidsbelasting (PSA, omvat: werkdruk, arbeidsconflicten, seksuele intimidatie en pesten). De arbocatalogus is sinds vier jaar toegankelijk via de website ...

3. Gedragscode   24 maart 2011
30 april 2019  |  , ,
... benamingen navolging kreeg. Wie "#MeToo" in een bericht plaatste, gaf daarmee aan met seksuele intimidatie, aanranding of seksueel misbruik te maken te hebben gehad. (Bron: Wikipedia) ...

4. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
... neergelegde verbod van direct onderscheid houdt mede in een verbod op intimidatie en een verbod op seksuele intimidatie. Onder intimidatie als bedoeld in lid 6 wordt verstaan: gedrag dat met het ...

5. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... of duikarbeid; het indienen van klachten over de arbeidsomstandigheden (o.m. pesten en seksuele intimidatie), arbeidstijden, of betaling onder het minimumloon van werknemers; ...

6. Klokkenluider   25 november 2015
4 september 2023  |  , , , , ,
... van een onderneming naar buiten brengen. Het gaat om een scala van mogelijke misstanden: milieu, seksuele intimidatie, diefstal et cetera. Het aan de grote klok hangen van misstanden kan een ...

7. Pesten en agressie   3 oktober 2009
25 november 2022  |  , ,
... intimidatie op werkvloer Verplicht beleid Werkgevers zijn verplicht om beleid te voeren om pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld tegen te gaan. De gezamenlijke noemer voor ongewenste ...

8. Topvrouwen   28 september 2018
29 september 2021  |  , ,
... gaat daarbij niet alleen om vrouwen aan de top, maar ook om gelijke beloningen, bestraffing van seksuele intimidatie en ook bijvoorbeeld kinderopvang. Alle maatregelen zijn erop gericht om ...

9. Verklaring omtrent gedrag (VOG)   22 januari 2014
11 april 2021  |  ,
... 19 mrt. 2018) Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag In zwembaden komen verbale en seksuele intimidatie, pesten, belediging, bedreiging, lichamelijk geweld en verbaal geweld steeds ...

10. Vertrouwenspersoon en klachtencommissie   15 november 2010
26 juni 2023  |  , , , , , , , ,
... Wetsvoorstel vertrouwenspersoon Vertrouwelijke melding Om ongewenst gedrag - agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie et cetera - vertrouwelijk te kunnen melden of ...

11. Vrijwilligers   20 maart 2009
12 december 2023  |  , , , , , ,
... voeren van een breder preventie- en integriteitsbeleid laten clubs en kerken zien dat misbruik en seksuele intimidatie onacceptabel is. Daarbij zorgt de gratis VOG ervoor dat personen met een ...

12. ILO zet historische stap tegen geweld op de werkvloer   24 juni 2019
28 juni 2019  | FNV  | Fred Barkhuis  | , , , ,
De ILO (International Labour Organization) heeft een nieuw verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk aangenomen. Het FNV wil zo snel mogelijk in gesprek met de Nederlandse regering en ...

13. Moet Toch Kunnen   12 juni 2016
13 juni 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | ,
... hadden in 2015 op de werkvloer te maken met ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie, door collega’s of leidinggevenden. Asscher trapte daarom op 6 juni 2016 ...

14. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van PSA   7 december 2014
11 december 2014  | IMA Online  | Fred Barkhuis  | 
... kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Sinds mei 2014 zijn er interessante ontwikkelingen ...


14 items