Discriminatie    Moederschap 


Diversen

Datum laatste wijziging: 15 juli 2020  |  Trefwoorden: Vrouwen

Inhoud

 1. Wereldwijd meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen
 2. Hoge hakken dragen of anders ontslag
 3. 50-urige week ziekteverwekker voor vrouw
 4. Vrouwen moeten niet lachen op professionele foto's
 5. Zet Eva Jinek op de plek van Rutte
 6. Internationale Vrouwendag: Nederlandse vrouwen digital voorlopers
 7. Vrouw krijgt moeilijker sollicitatiegesprek dan man
 8. Pensioenverschil tussen mannen en vrouwen verkleinen
 9. Kaderwet dienstplicht wordt aangepast voor vrouwen
 10. Vrouwen hebben vaker vaste aanstelling
 11. McDonald’s keert de gouden ‘M’ om
 12. Suze Groeneweg, eerste vrouwelijke Kamerlid
 13. Op school zijn meisjes beter dan jongens. Op het werk ineens niet
 14. Prins Constantijn weigert ooit nog deel te nemen aan panel zonder vrouwen
 15. Mannen uitsluiten voor vacature is een radicale stap
 16. Bescherming tegen huiselijk geweld
 17. Brede welvaart in 2019 ongelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen
 18. Voorkeursbeleid niet toegestaan

Wereldwijd meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen

In 1970 waren mannen wereldwijd gezien hoger opgeleid dan vrouwen. Echter, de afgelopen 40 jaar hebben vrouwen een enorme inhaalslag gemaakt en anno 2014 kunnen vrouwen zich beter opgeleid noemen dan mannen. Een nieuw rapport van Grant Thornton laat zien dat voor iedere 100 mannen die een tertiaire opleiding volgen er 108 vrouwen zijn. In Noord-Amerika is het gat zelfs gestegen naar een ratio van 100:140 in het voordeel van de vrouwen.

Hoge hakken dragen of anders ontslag

Mag je een vrouw ontslaan omdat ze weigert hoge hakken te dragen? Ja, dacht PwC in Groot-Brittannië, en dus deden ze het. Een petitie daartegen is inmiddels al bijna 150.000 keer ondertekend. En dus druipt het bedrijf beschaamd af, en past de regels aan. (Bron: P&O Actueel, 24 mei 2016)

50-urige week ziekteverwekker voor vrouw

Een 50-urige werkweek, velen werken regelmatig zoveel uren (of nemen nog werk mee naar huis). Maar voor vrouwelijke werknemers is dat op de lange termijn vaak schadelijk voor de gezondheid. Voor mannen zijn die werkweken juist gunstig. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van The Ohio State University, zo meldt The Telegraph.

Redenen: meer dan de man heeft de gemiddelde vrouw naast het werk het huishouden en zorgtaken. Ook het feit dat vrouwen minder bevrediging vinden in hun werk dan mannen door de druk van het combineren van werk en thuisfront, heeft effect op hun gezondheid.

Vrouwen moeten niet lachen op professionele foto's

Vrouwen kunnen beter serieus op de foto als ze indruk willen maken. Dat stelt de Duitse fotograaf Alexander Vejnovic in een interview met Spiegel Online.

Vejnovic vraagt bij fotoshoots voor bedrijven altijd eerst aan de geportretteerde hoe hij of zij op de foto wil. 'Mannen zeggen dan over het algemeen: cool en zelfbewust. Vrouwen zeggen aantrekkelijk en vriendelijk', zegt Vejnocic. En precies daar ligt het probleem. De boodschap die een professionele foto moet uitstralen is in de eerste plaats: ik ben bekwaam. Wie breeduit glimlacht straalt eerder onzekerheid dan zelfverzekerdheid uit. Volgens de fotograaf is het, met name bij meisjes, een ingesleten gewoonte om altijd maar te glimlachen, terwijl je er soms op een serieuze foto net zo goed, of zelfs beter uitziet. (Bron: MT, 14 sep. 2016)

Zet Eva Jinek op de plek van Rutte

Red.: Even een lichtvoetig onderzoekje tussendoor, moet kunnen:

Hoe zou een 'droomkabinet' met alleen maar vrouwen eruitzien? Uit onderzoek blijkt dat we Eva Jinek het liefst aan het roer zien met de reislustige Floortje Dessing op Buitenlandse Zaken en onze veiligheid vertrouwen we toe aan Ellie Lust als Minister van Veiligheid en Justitie.

Het is een flinke lijst met ministerposten die we moeten gaan invullen, maar de Nederlandse vrouwen weten precies wie zij graag zouden willen zien tijdens de bordesscène, aldus het onderzoek uitgevoerd door datingsite Lexa. Zo mag Natasja Froger Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden. Vrouwen kiezen Loretta Schrijver voor de post van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Victoria Koblenko als Minister van Defensie.

Als Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt Astrid Joosten het meest geschikt geacht en de overheidsschatkist vertrouwen ze toe aan Annemarie van Gaal zij mag Minister van Financiën worden. En wie kun je beter inschakelen als het gaat om ons milieu dan Bertie, de bekende boerin uit het tv-programma Boer zoekt vrouw is gekozen tot Minister van Infrastructuur en Milieu. (Bron: MS entertainment, 8 mrt. 2017)

Internationale Vrouwendag: Nederlandse vrouwen digital voorlopers

Op 8 maart die wereldwijd bekend staat als Internationale Vrouwendag, toont een nieuw onderzoek van Accenture aan dat Nederlandse vrouwen koploper zijn als het gaat om de toepassing van digitale technologieën. Dat is goed nieuws voor vrouwen, maar ook voor gendergelijkheid, en op lange termijn ook voor de toestroom richting de arbeidsmarkt.

De laatste jaren is er veel internationale aandacht voor het genderdiversiteit vraagstuk en zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd op het thema. Zo toonde recent onderzoek van McKinsey & Company aan dat gendergelijkheid1 $12 biljoen kan toevoegen aan de wereldwijde economie. Eerder bleek uit onderzoek van PwC dat de Nederlandse arbeidsmarkt steeds vrouwvriendelijker wordt, terwijl een onderzoek van Accenture uitwees dat wereldwijd het aantal vrouwen in topfuncties toeneemt.(Bron: Consultancy, 9 mrt. 2017)

1 Onder gendergelijkheid verstaat men de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet.

Vrouw krijgt moeilijker sollicitatiegesprek dan man

Vrouwen krijgen het zwaarder te verduren tijdens een sollicitatiegesprek dan mannen. Ze worden vaker onderbroken, en krijgen meer en ook steviger vragen, ook al hebben ze exact dezelfde competenties. Waar mannen gemiddeld zo’n 14 vragen krijgen in een sollicitatiegesprek, krijgen vrouwen er meer, gemiddeld 17. Vrouwen worden vaker onderbroken door de interviewers dan mannen. Ze krijgen daardoor minder tijd om hun complete verhaal te doen.

Het resultaat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Social Sciences. (Bron: RTL, 10 jul. 2017)

Pensioenverschil tussen mannen en vrouwen verkleinen

Een gelijk pensioen tussen mannen en vrouwen is nog steeds ver weg. In de EU krijgen vrouwen gemiddeld 40% minder pensioen uitgekeerd dan mannen, maar ook in Nederland is de pensioenkloof aanzienlijk. Het is tijd om hier verandering in te brengen. Het verkleinen van het verschil tussen mannen en vrouwen levert niet alleen de medewerker, maar ook de werkgever voordelen op.

Onlangs zijn cijfers gepubliceerd over het daadwerkelijke verschil in pensioenen tussen mannen en vrouwen. In Nederland is dat nog hoger dan gemiddeld, namelijk tussen de 40 en 50%. Deze kloof heeft verschillende oorzaken:
 • Vrouwen leven gemiddeld langer en bouwen minder pensioen op tijdens hun loopbaan.
 • Het loon vaak lager en onderbreken vrouwen vaker hun loopbaan om voor anderen te zorgen. Het pensioensysteem houdt weinig rekening met de meer gevarieerde loopbaan van vrouwen.
 • Vrouwen zijn het algemeen minder zeker over hun financiële kennis en nemen zij minder graag risico’s als het gaat om investeringen.
Het verkleinen van het pensioenverschil tussen mannen en vrouwen is één van de belangrijkste punten voor de Europese Commissie de komende jaren. De kloof bedreigt namelijk de economische onafhankelijkheid van vrouwen op oudere leeftijd, wat betekent dat zij een groter risico op armoede lopen dan mannen. (Bronnen en meer: Mercer & AllesoverHR, 16 aug. 2017)

Kaderwet dienstplicht wordt aangepast voor vrouwen

Het kabinet heeft het wetsvoorstel begin september 2017 ingediend waarmee de dienstplicht ook gaat gelden voor vrouwen. Het is een ‘principieel onderwerp’, schrijft premier Rutte in de toelichting op het wetsvoorstel.

Op dit moment vallen alleen mannen onder de kaderwet dienstplicht. Omdat de opkomstplicht 20 jaar geleden is opgeschort, heeft een wetswijziging op dit moment geen grote gevolgen. Nederland beschikt tegenwoordig over een beroepsleger en beëindiging van de opschorting van de opkomstplicht is niet aan de orde.

De wet is nu nog toegespitst op mannelijke personen met woorden zoals ‘hij’, ‘hem’ en ‘broederdienst’. Dit zal worden aangepast. Ook de Wet gewetensbezwaren militaire dienst zal een wijziging ondergaan.

De Tweede Kamer stemt in januari 2018 naar verwachting in met uitbreiding van de militaire dienstplicht, die voortaan ook voor vrouwen geldt. Dat is volgens velen vooral een symbolische maatregel1 om mannen en vrouwen gelijk te behandelen. Omdat de dienstplicht sinds 1997 is opgeschort, verandert er in de praktijk niets.

Tot nu toe sloot Defensie vrouwen uit van de dienstplicht vanwege hun 'afstand tot de arbeidsmarkt'. Het moest vrouwen niet nog moeilijker worden gemaakt om op jonge leeftijd een carrière te beginnen. Nu weegt de gelijke behandeling van beide seksen zwaarder. Bovendien zijn vrouwen inmiddels vrijwel even hoog opgeleid als mannen.

1 Red.: Pas op op het woord symbolisch, het suggereert dat het niet tot de mogelijkheden zal kunnen behoren. Iedereen weet dat we in een onrustige wereld leven, mobilisatie of erger valt niet uit te sluiten en het wanneer is geen doemdenken maar wel koffiedikkijken.

Vrouwen hebben vaker vaste aanstelling

Werkende vrouwen die tussen 1965 en 1969 geboren zijn, hebben in 73 procent van de gevallen een vaste aanstelling. Bij mannen ligt dit aandeel op 71 procent. Het verschil is deels toe te schrijven aan een toenemend aandeel vrouwen onder hoogopgeleide veertigers. (Bron: CBS, 10 jan. 2018)

McDonald’s keert de gouden ‘M’ om

Mensen die langs een McDonald’s-vestiging in het Californische Lynwood rijden, kijken misschien vreemd op. De kenmerkende gouden bogen van het logo staan op de kop. Het is geen M, maar een W.

Foutje? Nee, het is ter ere van Internationale Vrouwendag - 8 maart - laat het bedrijf weten. (Bron: Business Insider, 8 mrt. 2018)

Suze Groeneweg, eerste vrouwelijke Kamerlid

In de Tweede Kamer is een borstbeeld onthuld van Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke Kamerlid. De onthulling was het startsein voor de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht. Daarvoor worden het komende parlementaire jaar diverse activiteiten gehouden. Groeneweg kwam vandaag precies honderd jaar geleden in de Kamer voor de SDAP, een voorloper van de PvdA. Ze bleef Kamerlid tot 1937.

Het algemeen kiesrecht voor mannen werd eind 1917 ingevoerd. Vrouwen mochten toen nog niet stemmen, maar ze konden wel worden gekozen: daar profiteerde Suze Groeneweg dus van. In september 1918 werd het wetsvoorstel ingediend om vrouwen ook zelf stemrecht te geven. Een jaar later werd het algemeen kiesrecht voor mannen én vrouwen ingevoerd. (Bron: NOS, 27 sep. 2018)

Op school zijn meisjes beter dan jongens. Op het werk ineens niet

Het Amerikaanse onderzoek – waar de New York Times uitgebreid over schrijft – vraagt zich af of het mede aan scholen ligt: die leveren jongens af vol vertrouwen en met matige cijfers, en meisjes die heel veel kunnen, maar dat zelf niet geloven. Scholen werken aan kennis en vaardigheden, amper aan zelfvertrouwen. Misschien zit daar de oplossing voor het probleem. (Bron: Welingelichtekringen, 1 feb. 2019)

Prins Constantijn weigert ooit nog deel te nemen aan panel zonder vrouwen

Prins Constantijn gaat nooit meer in een panel zitten zonder dat er minstens één vrouw in zit. Volgens hem is dat een goede manier om vooroordelen over vrouwelijke ondernemers weg te nemen.

Constantijn werkt als start-upambassadeur voor belangenbehartiger StartupDelta, en probeert Nederlandse startende bedrijven te steunen door bijvoorbeeld beleidsaanpassingen te bewerkstelligen. Vorig jaar bleek uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam dat het merendeel van de investeringsfondsen geld steekt in start-ups die door mannen worden geleid, terwijl maar 1,6 procent naar bedrijven van vrouwen gaat. Nederland loopt hierbij achter op andere landen. (Bron: Nu, 22 feb. 2019)

Mannen uitsluiten voor vacature is een radicale stap

Op de Technische Universiteit Eindhoven worden vanaf 1 juli 2019 voor vacatures wetenschappelijk personeel alleen vrouwen aangenomen. Pas als er na zes maanden voor een vacature geen geschikte vrouw wordt gevonden, mogen ook mannen solliciteren.
De reden is dat sommige bedrijven en instellingen geen genoegen meer nemen met de aanhoudende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Nog een radicale stap: In juni 2019 kregen vrouwelijke medewerkers behorende bij het pensioenfonds ABP een loonsverhoging van 10 procent. De loonkloof tussen mannen en vrouwen in dezelfde functie met evenveel ervaring en dienstjaren, is hiermee verleden tijd. (Bronnen: De Volkskrant en Omroep Brabant, juni 2019)

Bescherming tegen huiselijk geweld

In het kader van de coronavirus is #blijfthuis de dringende oproep van het kabinet. Voor veel vrouwen is thuis helaas geen veilige plek. Wereldwijd neemt het aantal gevallen van huiselijk geweld, vooral tegen vrouwen, schrikbarend toe. Als mensen de hele dag dicht op elkaar zitten in een situatie die voor iedereen stressvol is, kunnen de spanningen hoog oplopen en zich uiten in lichamelijke en geestelijke mishandeling. Ook in Nederland maken hulpverleners en andere deskundigen zich grote zorgen.

Verschillende internationale instanties, tot aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties toe, hebben staten al opgeroepen in actie te komen. Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld zou onderdeel moeten zijn van de nationale strategie om het coronavirus te bestrijden. (Bron: De rechten van de mens, 10 april 2020)

Brede welvaart in 2019 ongelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen

Op een aantal brede-welvaartsindicatoren doen mannen het beter dan vrouwen. Zij hebben bijvoorbeeld vaker vertrouwen in andere mensen en vinden hun gezondheid vaak (zeer) goed. Op andere indicatoren scoren vrouwen beter: zij doen vaker vrijwilligerswerk, hebben meer contact met familie en hebben minder vaak last van overgewicht. Dit blijkt uit de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020 van het CBS.  (Bron en meer verschillen, 20 mei 2020

Voorkeursbeleid niet toegestaan

Om de structurele en hardnekkige achterstand van vrouwelijke wetenschappers op universiteiten te verminderen, kun je als universiteit voorkeursbeleid voeren. De manier waarop de Technische Universiteit Eindhoven (TU/E) haar voorkeursbeleid heeft vormgegeven gaat echter te ver en komt daardoor in strijd met de Nederlands gelijkebehandelingswetgeving. Zo oordeelde het College voor de Rechten van de Mens (3 juli 2020). 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Discriminatie    Moederschap