Mannen ontvangen gemiddeld 40 procent meer pensioen dan vrouwen. Jawel, maar . . .

Opinie  |  ma 4 okt 2021  |  Bron: Netspar & diverse kranten  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Dat blijkt uit een onderzoek van pensioendenktank Netspar. Dat verschil neemt de komende jaren waarschijnlijk iets af, maar verdwijnen zal het allerminst, is de conclusie van Netspar.
Gepensioneerde vrouwen ontvingen in 2018 gemiddeld bijna 20.000,- euro aan pensioengeld, daar waar gepensioneerde mannen liefst 14.000,- euro meer in ontvangst mochten nemen. Het Nederlandse pensioenverschil komt daarmee uit op ruim 40 procent. Binnen de Europese Unie bestaat er alleen op Cyprus een hoger pensioenverschil.
Het verschil tussen mannen en vrouwen nam in veel EU-landen in 2018 af, maar in Nederland bleef deze juist stabiel. Dit komt grotendeels door regels en omstandigheden uit het verleden, zeggen de onderzoekers van Netspar. De vrouwen die nu met pensioen zijn, komen namelijk uit een generatie van vrouwen die vaak minder uren werkten én tegen een lager loon dan mannen.

Nederlandse vrouwen zijn kampioen in deeltijdwerken

Toch werkt ook de huidige generatie vrouwen nog relatief vaak in deeltijd, met als gevolg dat zij dus minder pensioen opbouwen. Nederlandse vrouwen zijn wat dat betreft al jaren  “kampioen deeltijdwerken”, blijkt uit jaarlijkse onderzoeken. De pensioenen in sectoren waar veel vrouwen werken zijn bovendien lager, daar waar bijvoorbeeld de bouw en de industrie - sectoren waarin veel mannen werk - betere pensioenregelingen kennen.* “Hier kan meespelen dat vrouwen gemiddeld langer leven en er dus meer premie nodig is om hetzelfde maandelijkse pensioen te krijgen. In de onderhandelingen valt het pensioen daardoor vaak lager uit.”

Pensioeninformatie

Het pensioenverschil tussen mannen en vrouwen zal in de loop der jaren naar verwachting afnemen, omdat vrouwen de afgelopen decennia meer zijn gaan werken dan de generaties van hun moeders en grootmoeders. Toch zal die stijging geleidelijk afnemen. De onderzoekers dragen daarom andere oplossingen aan: bijvoorbeeld een afname van deeltijdwerk bij vrouwen en een toename bij mannen, maar ook beter informatie over pensioenen. “Als vrouwen beter begrijpen wat minder werken uiteindelijk betekent voor hun pensioen, kan dit ertoe leiden dat ze minder in deeltijd gaan werken.”

De feiten zijn juist, maar de conclusies verdienen wel meer toelichting

Het zijn steeds weer terugkerende conclusies die niet geheel onwaar zijn, maar wel enige kritiek of toelichting verdienen. Laat ik een paar uitgangspunten noemen:
  • Er is geen enkele cao of arbeidsvoorwaardenregeling die onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen v.w.b. de loonschalen
  • Nederlandse vrouwen werken veruit het meest in deeltijd in de wereld. Dat is over het algemeen een keus van de vrouw zelf, maar onze wetgeving geeft daar ook alle gelegenheid toe.
  • In de pensioenwet mag geen verschil gemaakt worden tussen mannen en vrouwen v.w.b. de verschuldigde premie en rechten, ondanks het feit dat vrouwen t.o.v. mannen gemiddeld 4 pensioenjaren (levensverwachting) meer krijgen voor dezelfde premie.
  • Mijn eigen onderzoek (in het verleden) en observatie is dat vrouwen meer voor levensgeluk gaan en niet voor een ongezonde carrière, zoals veel mannen.
  • Ja, er heeft nauwelijks of geen rolwisseling plaatsgevonden in het gezinsleven
* De pensioenpremie in de Zorg en de Bouw is voor beide branches gelijk namelijk 25%. Alleen de AOW-franchise (het bedrag waarover geen premie is verschuldigd) is in de Bouw € 614 lager. Het verschil aan pensioen zal miniem zijn.

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Eindredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen", Partner van Merknemers.nu
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over Personeelsbeleid  Interview dr. Miranda Langedijk op pagina 6/10