Allochtonen    Jongeren 


Anderhalfverdieners

Datum laatste wijziging: 25 april 2017  |  Trefwoorden: Anderhalfverdiener, Deeltijd, Beroepsbevolking

In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de andere deeltijd werkt, waren met 54 procent het meest voorkomende verdienerstype. Bij bijna een kwart van de paren met jonge kinderen werkte één partner voltijd (35 uur of meer per week) en behoorde de andere partner niet tot de werkzame beroepsbevolking.

Paren met kinderen onder twaalf jaar naar verdienerstype, 2012Het aandeel anderhalfverdieners onder paren met jonge kinderen is gedurende de ongunstige conjunctuur sinds 2008 nauwelijks veranderd. In de periode daarvoor nam het nog sterk toe: van 31 procent in 1996 naar 54 procent in 2008. De stijging was minder sterk in de periode tussen 2000 en 2004, toen de economie zich ook minder voorspoedig ontwikkelde.
Het aandeel paren met slechts één werkzame persoon in een voltijdbaan is voortdurend afgenomen: van 52 procent in 1996 naar 23 procent in 2012. De laatste jaren is deze afname wel minder sterk geworden. Het aandeel paren waarvan beide partners voltijd werken is sinds 1996 gestegen van 4 naar 8 procent.

Aandeel een- en anderhalfverdieners onder paren met kinderen onder twaalf jaarOok het totaal aantal arbeidsuren per week is bij paren met jonge kinderen sinds 2008 gelijk gebleven. In 2012 werkten zij samen gemiddeld57 uur per week. Zij besteden tegenwoordig wel meer uren aan betaald werk dan medio jaren negentig. In 1996 werkten paren met jonge kinderen nog 49 uur. Deze toename met een werkdag per week kwam volledig voor rekening van de moeders.

Arbeidsduur van paren met kinderen onder twaalf jaarGa terug naar rubriek Categorieën werknemers.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Allochtonen    Jongeren