Deeltijd


1. Deeltijd   20 maart 2009
3 juni 2017  |  ,

2. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
Inhoud Uitzonderingen Van fulltime naar deeltijd (2010) Pro rata berekening op internet Onderscheid in CAO's Geen afschaffing deeltijdfactor bij aftopping pensioengevend loon Pensioenaftopping ...

3. Deeltijd (inleiding)   20 maart 2009
30 november 2023  |  , , , ,
Inhoud Begrip deeltijd Deeltijdmoeder is niet lui Mannen werken steeds vaker in deeltijd Arbeidstijd- en arbeidsduurverkorting t.o.v. deeltijd gescheiden begrippen Wet aanpassing arbeidsduur ...

4. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
Inhoud Bijzondere regeling werktijdverkorting a.g.v. de kredietcrisis Deeltijd-WW Compromis Overwerk telde mee voor deeltijd-WW-uitkering Aangescherpte regeling deeltijd Pensioenopbouw ...

5. Demotie en deeltijd (pensioen)   20 maart 2009
22 oktober 2018  |  , ,
... Pensioengevend loon Opbouw pensioengevend loon Bovenmatig pensioen Voorbeeld berekening gewogen deeltijdfactor Deeltijdpensioen steeds populairder Pensioengevend loon Een loonsverlaging leidt ...

6. Reiskosten bij deeltijd   20 januari 2011
4 juni 2017  |  , ,
Inhoud Naar evenredigheid Uitzondering Naar evenredigheid Voor een werknemer die in deeltijd werkt of een aantal dagen per week naar een vaste arbeidsplaats reist, kan de reiskostenvergoeding naar ...

7. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... meer jonge vrouwen in grote steden Meer werkende vrouwen Jonge Nederlandse vrouw werkt vaker in deeltijd dan man Vrouwelijke werknemers bovengemiddeld dupe van digitalisering Doorbreek de ...

8. Transitievergoeding (deeltijdontslag)   26 september 2018
26 september 2018  |  , ,
... kent van volledige beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dus niet de mogelijkheid van deeltijdontslag. Ook erkent de Hoge Raad dat de transitievergoeding volgens de wet alleen ...

9. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Werkloosheidswet (WW). Werktijdverkorting Een bijzondere WW is werktijdverkorting (WTV) of ook wel deeltijd WW genoemd (vanaf 2002). Ondernemingen waar de bedrijvigheid door een acute crisis twee ...

10. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... in een internationale situatie Verval arbeidsplaatsen groep Groep, onderneming en vestiging Deeltijdontslag Uitbesteden werkzaamheden Uitbesteden werkzaamheden aan zelfstandigen Redelijke ...

11. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... de afdrachtvermindering onderwijs. De door de werknemers gevolgde onderwijseenheden behoren tot de deeltijdopleiding HBO bedrijfskunde die in het CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger ...

12. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... maximum bedrag, zij het dat het maximum bedrag enkele keren kan worden verhoogd, zie subrubriek Deeltijd-WW. Verdwaald in regelwoud van toeslagen en subsidies; hoe komen we eruit? Een man haalt ...

13. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van bestuurders, maar beschikken niet over een eigen budget. De functie wordt veelal op deeltijdbasis uitgevoerd: voor 29 procent is dat slechts één dag per week of zelfs minder. ...

14. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
... onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de andere deeltijd werkt, waren met 54 procent het meest voorkomende verdienerstype. Bij bijna een kwart ...

15. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... AOW of ingangsdatum AOW eerder te laten samenvallen met het ingaan van het aanvullend vroeg- of deeltijdpensioen. De hoogte van de uitkering verandert mee. Twee voorwaarden: Ten eerste moet de ...

16. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... hiertoe verzet. Een voorbeeld is de Wet Aanpassing Arbeidsduur (Waa): de werknemer heeft recht op deeltijd (of langer werken) tenzij de werkgever op goede gronden zich hiertegen verzet. ...

17. Arbeidstijdenmanagement   27 maart 2017
6 januari 2020  |  , ,
... organisatorische en arbeidsvoorwaardelijke zaken. Het kan gaan om het introduceren van deeltijdwerk in ploegendienst, het ontwerpen van een nieuw beloningsysteem voor het werken buiten ...

18. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... arbeidsduur, tegenwoordig vervat in de Wet aanpassing arbeidsduur, duidt op het werken in deeltijd, zie Deeltijd (inleiding). Werkgevers willen af van ATV-dagen Werkgevers willen af van ...

19. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus bijvoorbeeld ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen met een nul-urencontract en stagiaires. Zowel ...

20. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... basisonderwijs, acties gaan door Invalleraar mag vaker bijspringen voor zieke collega Ook deeltijdstudenten pabo straks betaald voor de klas Leraar ziek? Komt in Amsterdam ambtenaar voor ...

21. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... die is uitgevoerd door opleidingsinstituut Competence Factory. Ook tussen Nederlanders met een deeltijdbaan blijkt dat de cijfers voor mannen en vrouwen flink verschillen. In de groep met een ...

22. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

23. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... kunnen ze fiscaal voordelig sparen voor bijvoorbeeld scholing, verlof voor (mantel)zorgtaken of deeltijdpensioen. Deelnemers mogen tot € 20.000 fiscaal gefaciliteerd sparen. Ze mogen ...

24. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... voor de lerarenopleiding in het basisonderwijs stijgt flink ten opzichte van vorig jaar. Vooral de deeltijdopleidingen, waarmee studenten versneld kunnen afstuderen, zijn in trek. De aanhoudende ...

25. Bezuinigingen   21 maart 2018
8 februari 2020  |  ,
... arbeidsverleden als de werknemer in dat kalenderjaar minimaal 208 arbeidsuren heeft gehad. Voor deeltijders die minder dan 4 uur per week werken en daarmee niet aan de 208 arbeidsuren per jaar ...


Bekijk items: 1 tot 25 (231 totaal)