Werktijdverkorting


1. Werktijdverkorting   18 maart 2020
29 maart 2020  |  ,
100 aanvragen werktijdverkorting Het aantal bedrijven dat een beroep wil doen op werktijdverkorting is in Nederland fors gestegen. Logisch, omdat wereldwijd steeds meer mensen besmet raken met het ...

2. Werktijdverkorting   20 maart 2009
9 november 2021  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel werktijdverkorting Eigen risico werkgever Vergunning maximaal 24 weken Uitkering Sollicitatieplicht en verrekening WW Deeltijd-WW Calamiteitenregeling voegt Onwerkbaar weer en ...

3. Werktijdverkorting   18 maart 2020
18 maart 2020  |  ,
Werktijdverkorting mogelijk bij problemen Coronavirus Bedrijven die door de verspreiding van het nieuwe Coronavirus (ander woord: Covid19-besmetting) in China problemen ondervinden, kunnen bij de ...

4. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... arbeidsgehandicapten Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze ...

5. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
... Arbeidstijdverkorting (ATV) moet men niet verwarren met de Arbeidstijdenwet (ATW), Werktijdverkorting en Aanpassing arbeidsduur: de Arbeidstijdenwet regelt de arbeids- en ...

6. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... afstandsonderwijs inburgering Tekort aan arbeidsmigranten dreigt door coronapandemie Gevolgen werktijdverkorting voor kennismigranten Extra budget invoering nieuw inburgeringsstelsel ...

7. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... af te schaffen. • Calamiteitenregeling: deze regeling vervangt de Onwerkbaarweerregeling en Werktijdverkortingsregeling. Deze regeling voorziet in het verstrekken van WW-uitkeringen in ...

8. Calamiteitenregeling   12 oktober 2015
19 december 2019  |  ,
... Samenvoeging twee wetten De Calamiteitenregeling voegt de WW-regelingen Onwerkbaar weer¹ en Werktijdverkorting (WTV)² samen en is vastgelegd in Wet Vereenvoudiging regelingen UWV. ¹ Zie ...

9. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Werktijdverkorting mogelijk bij problemen Coronavirus Cijfers dekkingsgraad 2020 Informatie over het Coronavirus voor ondernemers Europese Commissie: geen overhaaste maatregelen tegen ...

10. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
Inhoud Bijzondere regeling werktijdverkorting a.g.v. de kredietcrisis Deeltijd-WW Compromis Overwerk telde mee voor deeltijd-WW-uitkering Aangescherpte regeling deeltijd Pensioenopbouw ...

11. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... arbeidsovereenkomst; om ontslag te voorkomen zijn in korte tijd een aantal bijzondere regelingen werktijdverkorting tot stand gekomen, zie Deeltijd-WW; bij ontslag is een tijdelijke versoepeling ...

12. Hoge Raad: ook toeslag over bovenwettelijke vakantie   20 juni 2023
20 juni 2023  |  , , , ,
... ook als de toegekende vakantie-uren worden ingezet voor andere doelen, zoals het uitruilen voor werktijdverkorting. NS-werknemers eisten onregelmatigheidstoeslag over bovenwettelijke uren De ...

13. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... werk is? Kan een onderneming ook tijdelijk of gedeeltelijk sluiten bij minder werk? Kan er ook werktijdverkorting (deeltijd-WW) worden aangevraagd? Kan er nog NOW worden aangevraagd? Moet de ...

14. Kennismigranten   25 april 2009
1 december 2020  |  , , , , , ,
... kennismigranten Workshop AWVN over kennismigranten Beperkte groei aantal kenniswerkers Gevolgen werktijdverkorting voor kennismigranten Verblijfsvergunning voor kennismigranten versoepeld ...

15. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... en mondkapjes in het ov worden advies Cultuursector weer grotendeels open met coronatoegangsbewijs Werktijdverkorting (niet meer) mogelijk bij problemen Coronavirus Bedrijven die door de ...

16. Migranten uit diverse EU-landen   27 februari 2013
14 februari 2024  |  , , , ,
... Poolse werknemers na 5 jaar nog in Nederland Gezamenlijk huishouden voor arbeidsmigranten Gevolgen werktijdverkorting voor kennismigranten Arbeidsmigranten periode 2011 - 2016 Meldplicht voor ...

17. Ondernemingsraad (rechten)   20 maart 2009
31 maart 2021  |  , , , , , ,
... beloning bestuurders Adviesrecht ontslag directeur Instemmingsrecht bij aanstelling keuringsarts Werktijdverkorting, instemmingsrecht or vereist? Rechten or inzake de coronavirus Voorgenomen of ...

18. Onwerkbaar weer   8 augustus 2011
1 oktober 2020  |  ,
... UWV) Samenvoeging regelingen De calamiteitenregeling, die de WW-regelingen Onwerkbaar weer en Werktijdverkorting (WTV) samen voegt, zou per 1 september 2014 in werking treden, maar is ...

19. Organisatie   21 maart 2018
6 januari 2020  |  ,
... gemeente, werkgevers en scholingsinstellingen, helpen verder bedrijven die gebruikmaken van de werktijdverkorting bij het scholen en detacheren van het personeel. Naamswijziging 2013 UWV ...

20. P&O internet sites   22 november 2010
20 maart 2021  |  , , , ,
... (organisatie, diensten en nieuws van het ministerie van Financiën) MinSZW (CAO, pensioen, werktijdverkorting etc) MinVWS.nl (organisatie, diensten en nieuws van dit ministerie VWS) ...

21. Solliciteren op de eigen functie   17 augustus 2014
8 april 2017  |  , ,
... onvermijdelijk zijn, de oude functie(s) is komen te vervallen, alternatieven zijn er niet, werktijdverkorting biedt geen solaas et cetera. Ook de ondernemingsraad en het UWV zullen ...

22. Vakantie & verlof (inleiding)   20 maart 2009
3 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ook als de toegekende vakantie-uren worden ingezet voor andere doelen, zoals het uitruilen voor werktijdverkorting. NS-werknemers eisten onregelmatigheidstoeslag over bovenwettelijke uren De ...

23. Vakantiedagen (inleiding)   21 januari 2011
28 juli 2020  |  , , , , , , ,
... toestemming heeft gevraagd); onvrijwillige werkloosheid, bijvoorbeeld tijdens een staking of bij werktijdverkorting; zwangerschapsverlof; het vervullen van leerplicht, bij minderjarigen die nog ...

24. Veranderingen 2023   19 juni 2020
14 maart 2023  |  ,
... heeft veel raakvlakken met het huidige min-max contract. Verder moet er, in plaats van de huidige werktijdverkorting, een nieuwe regeling komen voor organisaties die door onvoorziene ...

25. Vorst- en hitteverlet   20 maart 2009
17 juni 2021  |  , , ,
... 1 april 2016 De Calamiteitenregeling voegt de WW-regelingen Onwerkbaar weer en Werktijdverkorting (WTV) samen en is vastgelegd in Wet Vereenvoudiging regelingen UWV. Uitstel ...


Bekijk items: 1 tot 25 (50 totaal)