Toeslag


1. Toeslagenwet   20 maart 2009
5 mei 2023  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Aanvulling tot sociaal minimum Cijfers Toeslag aan wie? Inkomen onder sociaal minimum Geen recht op een toeslag Inkomen partner Verschil tussen toeslagpartner en fiscale partner ...

2. Toeslagenwet (tabellen)   30 maart 2009
9 mei 2023  |  , , ,
Bedragen 1 januari 2023 Toeslagen zijn sterk afhankelijk van het inkomen, vermogen, gezinssamenstelling en de kosten en duur van de opvang. Individuele situatie, zonder toeslagenpartner 2023: ...

3. Partnertoeslag   25 december 2012
18 april 2019  |  , ,
... Partner heeft eigen inkomsten Partner heeft buiten Nederland gewoond of gewerkt Berekening partnertoeslag AOW gerechtigde overlijdt Verhoging AOW-leeftijd Einde AOW-partnertoeslag in 2015 ...

4. Vakantietoeslag   20 maart 2009
23 februari 2016  |  ,
De vakantietoeslag wordt in Arbeidsrecht, subrubriek Vakantietoeslag behandeld.

5. Vakantietoeslag   20 maart 2009
19 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Vakantietoeslag: loon als werknemer niet werkt Vakantietoeslag minimaal 8% Wettelijk maximum Opbouw vakantietoeslag Commissie Vakantietoeslag bij ziekte wordt opgebouwd over het genoten ...

6. Vakantietoeslag betalen over commissie   13 juli 2014
2 augustus 2019  |  ,
... de vraag of haar werkgever over de commissie* die zij boven op haar basisloon kreeg, ook vakantietoeslag is verschuldigd. Laten we het antwoord hierop uitleggen door verwijzing naar de wet en de ...

7. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
Arbeidsmarkttoeslag: een voorwaardelijke arbeidsvoorwaarde? Vanaf 2001 ontvangt een deel van de werknemers een arbeidsmarkttoeslag (arbeidsmarkttoelage) op basis van een regeling. In de regeling ...

8. Hoge Raad: ook toeslag over bovenwettelijke vakantie   20 juni 2023
20 juni 2023  |  , , , ,
Volgens de Hoge Raad moet een werkgever loon en onregelmatigheidstoeslag (ORT) doorbetalen over bovenwettelijke vakantiedagen. Dit geldt ook als de werknemer de toegekende vakantie later heeft ...

9. Rekentool afschaffen ouderentoeslag   21 september 2015
30 april 2017  |  ,
... 1 januari 2016 vervalt de extra verhoging van het heffingsvrije vermogen voor ouderen (de ouderentoeslag). Voor mensen die voor 1 oktober 2015 65 jaar of ouder zijn en die een vermogen hebben ...

10. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... Daarnaast zijn door de WKR toe te passen er voor de werknemer geen gevolgen voor toeslagen en inkomensafhankelijke bijdragen. (Bron: Zeker Fiscaal, 5 jul. ...

11. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
Inhoud Vermindering personele kosten Verdwaald in regelwoud van toeslagen en subsidies; hoe komen we eruit? Weinig kennis over regelingen sociale zekerheid – geld blijft liggen Vermindering ...

12. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , ,
... belasting betaalt. Daarbij kan het zijn dat je ook nog de ouderenkorting in dat jaar misloopt en toeslagen. Tenslotte telt het bedrag dat je netto overhoudt het jaar daarop mee voor de heffing ...

13. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
18 november 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... en soort basisinkomen voor iedereen Wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd Regels AOW-toeslag tijdelijk versoepeld door coronacrisis AOW-leeftijd naar 66 jaar en zeven maanden in 2022 ...

14. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Min SZW, juni 2020) Werkwijze Belastingdienst in strijd met de wet en discriminerend Afdeling Toeslagen van de Belastingdienst had de dubbele nationaliteit van aanvragers van ...

15. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... gegevens over burgers aan elkaar te koppelen om fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen op te sporen. Hiervoor is de Wet SUWI vorig jaar oktober gewijzigd (toelichting). ...

16. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... communicatie Geen rechtsgeldige afspraak over all-in loon: vakantie-uren betalen Begrip Vakantietoeslag, een 13e maand en (soms) zelfs opgebouwde vakantie-uren kunnen tegelijk met het salaris ...

17. AOW-franchise (tabellen)   22 december 2011
8 februari 2021  |  , , , ,
... in eigenbeheer worden uitgevoerd moet worden uitgegaan van de AOW-uitkering plus vakantietoeslag van een alleenstaande (in de tabel: AOW 70%). De minimale fiscale AOW-franchise 2021 voor ...

18. AOW-uitkeringen (tabellen)   7 februari 2018
19 oktober 2021  |  , , , , ,
... 1 juli 2020 Alleenstaand € 1.274 € 1.271 Getrouwd of samenwonen met partner zonder partnertoeslag € 872 € 870 Getrouwd of samenwonend met partner jonger dan 66 en 4 maanden en met ...

19. Arbeidskosten   15 augustus 2018
14 september 2020  | 
... Een vaak gebruikte 3-deling van de arbeidskosten is: directe loonkosten: salaris, vakantietoeslag en winstuitkeringen; indirecte loonkosten: pensioenkosten, reiskosten, ...

20. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... door 261). Voor de berekening van het loon worden ook de vaste inkomensbestanddelen als vakantietoeslag, 13e maand, ploegentoeslag et cetera meegerekend. Het dagloon kent een maximum. ...

21. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling salaris en vakantietoeslag Onderzoek Gevaar doorbetaling 100% Truc Loonkorting vakantieverlof ambtenaar ...

22. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
22 februari 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd¹; werktijden; overeengekomen loon en de vakantietoeslag; aantal vakantiedagen; opzegtermijn; einddatum gelijk aan de AOW-ingangsdatum (dit ...

23. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL); de AOW-gerechtigde heeft recht op 8% vakantietoeslag;/li> de werkgever betaalt voor de AOW-gerechtigde geen premies ...

24. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
22 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... van werkgever - gewerkt zijn boven de 988 uren per 26 weken. Voor elk gewerkt overuur geldt een toeslag van vijftig procent in vrije tijd of geld. Werkgever bespreekt met werknemer of het ...

25. Arbeidstijdenmanagement   27 maart 2017
6 januari 2020  |  , ,
... kantoortijden, het moderniseren van de cao op het gebied van de arbeidsduur en tijd gerelateerde toeslagen of om het flexibiliseren van de organisatie. Hoe dan ook: in alle gevallen gaat het om ...


Bekijk items: 1 tot 25 (624 totaal)