Marokko


1. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... Cijfers Gesprekken over verandering nabestaandenwet Wetsvoorstel Verzamelwet SZW Weduwen Marokko houden uitkering Kostendelersnorm Kabinet mag verdrag met Marokko opzeggen ...

2. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... ingangsdatum AOW Sociale ongelijkheid AOW-leeftijd terug naar 65? Kabinet mag verdrag met Marokko opzeggen Langer doorwerken valt niet mee Ingangsdatum AOW en bedrijfspensioen ...

3. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
9 februari 2024  |  , , , , , , ,
... van de Remigratiewet behoren: personen die de nationaliteit hebben (gehad) van: Turkije, Marokko, Suriname, Tunesië, Kaapverdië, Servië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Montenegro, ...

4. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
... voor de 33 Erasmus-landen, maar ook voor Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina, Syrië en Tunesië. Mogelijk volgen in de toekomst nog andere regio’s. ...

5. Europese besluiten   18 maart 2020
28 juli 2021  |  ,
... of beter is dan gemiddeld in Europa, melden diplomaten. Burgers uit onder meer Canada, Marokko, Japan, Australië, Rwanda en Uruguay kunnen vanaf woensdag weer het vliegtuig naar ...

6. Fraude   5 oktober 2012
20 augustus 2020  |  , ,
... in het buitenland. In 2016 en 2017 is er 625 keer onderzoek gedaan in Turkije, 154 keer in Marokko en in Suriname 130 keer. In Turkije is daarbij 17 miljoen aan verzwegen bezit ...

7. Kinderopvang (inleiding)   20 maart 2009
5 augustus 2021  |  , , ,
... Extra aandacht voor baby’s Belastingplan 2016 Cijfers t/m 2014 Kabinet mag verdrag met Marokko opzeggen Toeslag kinderopvang omhoog, kwaliteit verder verbeterd Cijfers 2015 Nederlandse ...

8. Kindsubsidies   9 oktober 2011
7 mei 2021  |  , , , , , ,
... in het buitenland. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat Nederland kinderbijslag die naar Marokko gaat niet mag verlagen vanwege afspraken tussen Nederland en Marokko. Maar Asscher zei ...

9. Problemen en kritiek   21 maart 2018
6 januari 2020  |  , ,
... werknemers zonder na te gaan of ze zijn ontslagen. Met name arbeidsmigranten uit Polen, Turkije en Marokko, die zelf ontslag nemen, zouden zich schuldig maken aan deze fraude. Binnen de ...

10. Sociale Verzekeringsbank (SVB)   20 maart 2009
6 december 2020  |  , ,
... WWB65+ Minister Asscher teruggefloten door hoogste rechter Opzegging socialezekerheidsverdrag met Marokko Marokko alsnog akkoord met aangepast verdrag Sociale Verzekeringsbank (SVB) verbetert ...

11. Wet WIA (inleiding)   9 maart 2010
8 maart 2023  |  , , , ,
... aan het werk te houden Communicatie over WIA-aanvraag Wijziging WGA vanaf januari 2017 Afspraken Marokko en Nederland veranderd Geen ontslag voor zieke werknemer die niet heeft gewerkt Geschikt ...

12. Wettelijk kader AOW   25 december 2012
3 december 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd Nederlandse grensoverschrijdende pensioenen nog steeds niet EU-proof Maximale opbouwpercentages Korting AOW-ers van de baan Reparatie AOW-gat ...

13. Marokko alsnog akkoord met aangepast verdrag   11 juni 2016
13 juni 2016  | Refdag.nl  | Fred Barkhuis  | ,
Het aangepaste verdrag is door Marokko getekend, meldde minister Asscher op 5 juni 2016. Hierdoor gaan vanaf 1 oktober nieuwe uitkeringen van Marokkaanse Nederlanders in Marokko flink omlaag. En in ...

14. Akkoord met Marokko over uitkeringen   30 september 2015
2 oktober 2015  | Redactie HR-kiosk e.a.  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuwe uitkeringen die vanaf 2016 vanuit Nederland naar Marokko worden geëxporteerd gaan omlaag. Ze worden aangepast aan het Marokkaanse welvaartsniveau wat na een afbouwperiode neer komt op een ...

15. Afspraken WGA tussen Marokko en Nederland veranderd   19 februari 2017
22 februari 2017  | UWV  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... 2016 is gewijzigd in een WGA-vervolguitkering? Dan wordt de uitkering verlaagd, omdat het leven in Marokko goedkoper is dan in Nederland. De uitkering wordt 10% lager dan de uitkering die hij zou ...

16. Kabinet mag verdrag met Marokko opzeggen   19 februari 2016
23 februari 2016  | SVB  | Fred Barkhuis  | , ,
... 2016 de Eerste Kamer toestemming aan het kabinet gegeven om het sociaal zekerheidsverdrag met Marokko op te zeggen, waarschijnlijk per 1 januari 2017. Het gaat om de AOW-uitkering, ...

17. Opzegging socialezekerheidsverdrag met Marokko   11 oktober 2014
14 oktober 2014  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 
Opzegging van het verdrag zorgt ervoor dat geen nieuwe uitkeringen meer worden geëxporteerd naar Marokko. Het recht op AOW blijft wel behouden. Het kabinet streeft ernaar om het verdrag per 1 ...

18. Scholingskosten snoepreisje ‘bezinningstocht in Marokko’ hoeft de belastingbetaler niets te kosten   7 november 2016
4 november 2016  | https://www.heemskerk.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/reactie-op-anonieme-e-mail-over-gemeenschapsgeld/  | ,
Gemeentesecretaris gaat op bezinningstocht in Marokko Er is nogal wat commotie ontstaan over een training in Marokko. Gemeentesecretaris van de Gemeente Heemskerk, Adrienne Bloem, heeft een half ...

19. 1e kwartaal van 2018 zijn 4,2 duizend asielzoekers en 2,1 duizend nareizende gezinsleden geregistreerd   22 april 2018
23 april 2018  | CBS & IND  | Fred Barkhuis  | 
... naar omvang de tweede groep asielzoekers (500). Daarna volgen asielzoekers uit Algerije (290), Marokko (245) en Iran (230). En verder zijn er veel asielzoekers uit landen die op de lijst ...

20. Cijfers asielzoekers oktober 2016   16 november 2016
17 november 2016  | CBS  | Fred Barkhuis  | , ,
... Van de asielzoekers die een eerste verzoek indienden was de grootste groep afkomstig uit Marokko (390), gevolgd door Algerije (270). Deze twee landen zijn door de overheid als veilige ...

21. Europa opent grenzen voor inwoners ‘veilige’ landen   6 juli 2020
8 juli 2020  | Europa Nu  | Fred Barkhuis  | , ,
... of beter is dan gemiddeld in Europa, melden diplomaten. Burgers uit onder meer Canada, Marokko, Japan, Australië, Rwanda en Uruguay kunnen vanaf woensdag weer het vliegtuig naar ...

22. Tweemaal solliciteren, onder eigen naam en onder verzonnen Nederlandse naam   28 augustus 2019
30 augustus 2019  | College voor de Rechten van de Mens  | Fred Barkhuis  | , , ,
De sollicitant werd onder zijn eigen Marokkaanse naam afgewezen en onder de Nederlandse naam uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Toch werd de man afgewezen. Oordeel: geen rassendiscriminatie.

23. Verbod kinderbijslag in buitenland te korten   13 januari 2014
15 januari 2014  | De Telegraaf  | Fred Barkhuis  | 
De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat Nederland kinderbijslag die naar o.m. Marokko gaat niet mag verlagen vanwege afspraken tussen Nederland en Marokko. Minister Asscher gaat in beroep.

24. Vrouwen vechten om uitkering   14 april 2021
15 april 2021  | Telegraaf  | Andries Bongers  | , , , ,
In Nederland mag je maar met één persoon tegelijk getrouwd zijn, maar in Marokko is polygamie toegestaan. Dat levert interessante vraagstukken op. Want wie krijgt de nabestaandenuitkering van ...

25. Waar is mijn premie gebleven die gestort is bij Stichting Fonds Voortzetting Pensioen (FVP)?   10 februari 2020
10 februari 2020  | , , , ,
Vraag Mijn cliënt is op 31 augustus 2001 geremigreerd naar Marokko. Hij denkt dat Fonds Voortzetting Pensioenverzekering de uitvoerder van zijn pensioen is. Hij wil graag in aanmerking komen voor ...


25 items