Wia-Uitkering


1. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... bijna net zo sterke stijging van de WIA tegenover. Het aantal mensen dat op basis van de WGA een WIA-uitkering ontvangt, steeg vanaf 2013 met bijna zestigduizend naar 177.000. Het aantal mensen ...

2. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... WGA-hiaat WGA: wel sollicitatieplicht Cijfers WGA (juni 2016) Wijziging berekening hoogte WW- en WIA-uitkering Auto van de zaak geeft vanaf 2013 lagere uitkering Onderzoek verkorting ...

3. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... er dus twee groepen arbeidsongeschikten: personen met een WAO-uitkering en personen met een WIA-uitkering. Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Als een werknemer zich na een ...

4. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... einde van de 104 weken termijn toetst het UWV of de zieke werknemer in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. In dat kader toetst het UWV ook of de werkgever voldoende ...

5. Arbeidsongeschiktheidspensioen   20 maart 2009
10 juli 2020  |  ,
... - ook wel invaliditeitspensioen genoemd - in een eenmalige uitkering of een aanvulling op de WAO/WIA-uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het loon dat gemiddeld in de laatste drie jaar is ...

6. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... slechts wordt gestart ter voorkoming van een loonsanctie. De aanvraag voor een WIA-uitkering als de zieke werknemer echt niet meer op de arbeidsmarkt zal kunnen terugkeren, ...

7. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
... verwacht kan worden. Je krijgt concrete antwoorden op belangrijke vragen zoals: Hoe vraag je een WIA-uitkering aan? Hoe lang heb je recht op een WIA-uitkering? Hoe weet je of je moet ...

8. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... weer een nieuwe ongelijkheid ontstaan. Indien na langdurige ziekte geen recht bestaat op een WIA-uitkering, kan een WW-uitkering worden aangevraagd. De referteperiode voor de berekening van ...

9. Employee Benefits (indeling)   20 maart 2009
28 juli 2017  |  , , ,
... 1e jaar, WIA-excedent (verzekering van het inkomensgedeelte dat uitkomt boven het maximum van de WIA-uitkering), (flexibel) pensioen, het inkomen van de nabestaande(n) bij overlijden en ...

10. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  , , , , , , , , , , ,
... uitzonderingen. De volgende loonbestanddelen zijn loon voor alle loonheffingen: WW-, ZW- en WAO/WIA-uitkeringen aanvullingen op de WW-, ZW- en WAO/WIA-uitkeringen (voor de ...

11. Mantelzorg- of palliatiefverlof   20 maart 2009
11 november 2021  |  , , , , , , ,
... een ziek familielid of kennis kan meetellen voor het arbeidsverleden, die de duur van de WW- en WIA-uitkeringen bepaalt. Personen met een WW-uitkering kunnen onder voorwaarden mantelzorg ...

12. Ouderschapsverlof   20 maart 2009
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... heeft het verlof geen invloed op de hoogte en duur van een eventuele toekomstige WW-uitkering of WIA-uitkering. Is de periode waarin u ouderschapsverlof heeft langer dan 18 maanden dan kan dat ...

13. Overige gevolgen WIA   9 maart 2010
12 februari 2019  |  , , , ,
... werken Zijn er grote verschillen in de arbeidsparticipatie tussen mensen die net wel of net geen WIA-uitkering krijgen? Uit het nieuwste kennisverslag van UWV blijkt dat dit niet het geval is. ...

14. Partnertoeslag   25 december 2012
18 april 2019  |  , ,
... arbeid (loon en winst uit onderneming) en inkomen in verband met vroegere arbeid (een WW, WAO/WIA-uitkering en een eventuele aanvulling van de werkgever daarop). Inkomen uit vroegere arbeid ...

15. Pensioen bij beëindiging dienstverband   26 mei 2009
7 juni 2020  |  , , , ,
... zelfs soms tien jaar en indien hij een loongerelateerde uitkering ontvangt (bijvoorbeeld een WIA-uitkering) kan de voortzetting nog langer voortduren. Voormalige werknemers, die ...

16. Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid   20 maart 2009
23 november 2023  |  , , , , ,
... dat de premievrijstelling is ingegaan. Premievrije pensioenopbouw voor mensen met een WAO- of WIA-uitkering is evenwel niet wettelijk geregeld. Iedere verzekeraar kan hier dan ook zijn eigen ...

17. Personal Benefits Statement (inleiding)   22 november 2010
20 februari 2018  | 
... gebied van het werkzame leven in de afgelopen jaren (benodigd om de duur van de (loongerelateerde) WIA-uitkering te berekenen), het aantal kinderen, de leeftijd van het jongste kind, het inkomen ...

18. Premiekorting   6 januari 2016
15 juli 2018  |  , ,
... dienst. De werknemer had, in de kalendermaand voor hij bij de werkgever dienst kwam, recht op een WIA-uitkering (of op een gelijkwaardige uitkering uit de EU). De werkgever heeft voor de ...

19. Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers   9 februari 2011
13 maart 2018  |  , ,
... al in dienst is, kan de premiekortingsregeling worden toegepast als hij recht heeft op een WIA-uitkering (een WGA-uitkering of een IVA-uitkering) en hij het werk geheel of gedeeltelijk ...

20. Problemen en kritiek   21 maart 2018
6 januari 2020  |  , ,
... worden ingelopen. Uit de laatste cijfers van het UWV blijkt dat het aantal herbeoordelingen bij WIA-uitkeringen in een jaar tijd met 10% is afgenomen. Terwijl voor dezelfde groep het aantal ...

21. Samenloop Pensioen en een uitkering.   28 september 2016
3 augustus 2021  |  , , , , , , , ,
... pensioenuitkering vervroegd te laten ingaan. Hetzelfde geldt ook voor werknemers die een WAO of WIA-uitkering ontvangen. Een werknemer die niet wil dat zijn ouderdomspensioen wordt verrekend ...

22. Sociale zekerheid (inleiding)   20 maart 2009
10 mei 2024  |  , , , , , , , , , ,
... stabiliseert in 2013 en 2014. De WIA-instroom is stabiel. Het aantal WIA-uitkeringen groeit wel verder omdat de WIA nog in opbouw is. Het aantal WAO-uitkeringen ...

23. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
29 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... De werknemer is sinds 2014 arbeidsongeschikt. Hij krijgt vanaf 2016 eerst een WGA- en later een WIA-uitkering. In 2017 en in 2019 vraagt hij zijn werkgever zijn slapende dienstverband te ...

24. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... slechts wordt gestart ter voorkoming van een loonsanctie. De aanvraag voor een WIA-uitkering als de zieke werknemer echt niet meer op de arbeidsmarkt zal kunnen terugkeren, ...

25. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... slechts wordt gestart ter voorkoming van een loonsanctie. De aanvraag voor een WIA-uitkering als de zieke werknemer echt niet meer op de arbeidsmarkt zal kunnen terugkeren, ...


Bekijk items: 1 tot 25 (48 totaal)