Anw-hiaatpensioen    Banksparen 


Arbeidsongeschiktheidspensioen

Datum laatste wijziging: 8 juni 2017  |  Trefwoorden: Pensioen, Arbeidsongeschiktheidspensioen

Eenmalige uitkering of aanvulling

In geval van langdurige (ťťn jaar of langer) arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, vaak gepaard gaande met beŽindiging van de dienstbetrekking, dan voorziet een arbeidsongeschiktheidsuitkering - ook wel invaliditeitspensioen genoemd - in een eenmalige uitkering of een aanvulling op de WAO/WIA-uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het loon dat gemiddeld in de laatste drie jaar is verdiend. Als de instroom in de WAO/WIA beperkt blijft (maximaal 25.000 per jaar) gaat deze uitkering omhoog naar 75%. De pensioenuitkering eindigt op het moment dat er geen sprake meer is van arbeidsongeschiktheid dan wel op het moment waarop het ouderdomspensioen ingaat.Ga terug naar rubriek Pensioenen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Anw-hiaatpensioen    Banksparen