Stichting van ontevreden pensionado’s denkt €137 miljard van de staat te kunnen claimen

Opinie  |  do 8 jun 2023  |  Bron: ANP/Business Insider/HR-kiosk  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Inleiding

Onderstaand bericht haalde diverse dagbladen en ook in OP1 werd ruime aandacht besteed aan de claim, die bovenvermelde stichting meent bij de Overheid te kunnen neerleggen. Afgezien dat er een kern van waarheid inzit, is de vraag wel: wendt de stichting zich wel tot het goede loket?
De vraag of de overheid (de staat) wel goed gehandeld heeft cq de juiste richtlijnen heeft gegeven v.w.b. de mogelijke indexatie is terecht eerst aan de orde,
In HR-kiosk zijn al jarenlang artikelen verschenen, die er op wezen, dat de rekenrente een onjuiste zoniet belachelijke methodiek was en De Nederlandsche Bank, bij monde van Klaas Knot, als toezichthouder, zich onrechtmatig een rol als beheerder heeft toegeeigend, gesteund door Dijsselbloem (PvdA). Ministers en Kamerleden hebben deze richtlijn voetstoots geaccepteerd en nooit kritisch afgevraagd of deze wel juist was. Meerdere keren zijn Kamerleden hierop gewezen, maar zoals zo vaak zijn Kamerleden nauwelijks inhoudelijk bezig met wetgeving en richtlijnen en getuigen hier doorgaans ook geen verstand van te hebben. 

Zeer benieuwd wat hier uit gaat komen.
Lees hiervoor

Pensioenfondsen mochten tot wel 20 jaar lang niet indexeren

Pensioenfondsen hebben jarenlang grote moeite gehad om pensioenen waardevast te houden door deze te laten meestijgen met de inflatie. Een club van ontevreden gepensioneerden denkt nu dat de zogenoemde indexatie van pensioenen mede is achtergebleven door een foutieve rekenmethode.
De Nederlandse Staat kan hierdoor volgens de stichting PensioenVoldoen.NL op termijn een miljardenclaim tegemoetzien, zo meldt de stichting maandag in een persbericht.
Volgens de claimstichting heeft de overheid in 2007 verzuimd een Europese richtlijn op te nemen in de wet over de manier waarop de indexatie van pensioenen moet worden berekend.

Proefproces

Advocaat Jos Wouters stelt namens de stichting dat dit heeft geleid tot “indexatieschade”. Hij wil proberen dat op 7 juni aan te tonen tijdens een kort geding voor de rechtbank in Den Haag.
Dat proefproces voert hij namens een gepensioneerde man uit Leeuwarden. Proefproces moet gebrekkige indexatie pensioenen aantonen. 
Lees ook

Overheid heeft fouten gemaakt

Het argument daarvoor is dat de Nederlandse overheid fouten zou hebben gemaakt in de pensioenwet. Daardoor zouden berekeningen op basis waarvan bepaald wordt in hoeverre pensioenuitkeringen mogen stijgen al sinds 2008 worden gemaakt op basis van verkeerde uitgangspunten. Daardoor zou volgens PensioenVoldoen.nl en advocaat Wouters ongunstig uitpakken voor gepensioneerden van nu, maar ook voor mensen die nu nog werken.
Al met al hebben door "een kardinale fout" van de overheid volgens de eisers wel 10 miljoen Nederlanders recht op een schadevergoeding. Het kort geding is wat hen betreft een eerste stap in die richting.

Wie moet schadevergoeding betalen?

"Als de rechter de eis tot schadevergoeding toekent, zijn de financiële gevolgen ongekend groot", stelt de organisatie, waar onder meer oud-politicus Henk Krol bij is betrokken. Het totale schadebedrag zou oplopen tot 137 miljard euro. "Exclusief de wettelijke rente", klinkt het. De organisatie denkt overigens wel dat de overheid "te goeder trouw" heeft gehandeld.
 
Lees meer

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info