Pensioenclaimstichting wacht moeilijke strijd

Opinie  |  di 20 feb 2024  |  Bron: HR-kiosk & De Telegraaf  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Er wordt een massaclaim voorbereid tegen de Nederlandse staat en pensioenfonds ABP vanwege het uitblijven van indexatie.

Experts zijn nogal sceptisch

Experts beoordelen de claim nogal sceptisch vanwege eerdere uitspraken, maar o.a. pensioenadvocaat Hans van Meerten benadrukt dat de zaak van de stichting wezenlijk ander is.
Pensioenadvocaat Theo Gommer is ook sceptisch over dergelijke claims: Tot nu toe gingen alle zaken namelijk verloren.

Rekenrente of marktwaarde?

Ook in HR-kiosk hebben wij meerdere keren geschreven, dat de rekenrente, die sinds 2013 wordt gehanteerd, en min of meer door de Nederlandsche Bank  (Klaas Knot) wordt voorgeschreven en door Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) nog eens werd aangescherpt, in strijd is met de pensioenwet, die voorschrijft dat de marktwaarde voor indexering gehanteerd moet worden .

Lees Onder de knoet van Knot | HR-kiosk.nl
Het probleem is niet zo zeer, dat de rekenrente, als maatstaf voor indexering wordt gebruikt, maar het feit dat de Tweede Kamer indertijd met een dergelijke wet (regeling) akkoord is gegaan.

Gaan we met Wet Toekomst Pensioenen een nieuwe individuele woekerpolis tegemoet?

Ook nu weer zien we dat Tweede Kamerleden met de nieuwe pensioenwet akkoord zijn gegaan, zonder wezenlijk besef te hebben, wat de uitwerking hiervan zal zijn.
Over 10 jaar kunnen verontwaardigde gepensioneerden wel via een stichting opnieuw een claim gaan indienen, omdat zij tegen hun wil een persoonlijke woekerpolis hebben gekregen, maar ook dan zal de rechter verwijzen naar de wet (WTP), die gewoon is aangenomen.

 
Lees meer

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info