Stijgende kosten in pensioenland.

Opinie  |  ma 10 jun 2024  |  Bron: HR-kiosk & De Telegraaf  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , , , ,


De kosten in de pensioensector stijgen flink. De pensioenuitvoerders lijden miljoenenverliezen, terwijl de kosten ook bij sommige fondsen flink toenemen. De kans is groot dat dat beeld de komende jaren aanhoudt vanwege de transitie. De stijgende kosten komt vooral door de nieuwe pensioenwet wordt door de uitvoerders gezegd (volgens artikel in De Telegraaf).

Dit verhaal behoeft wel enige toelichting en commentaar

Het bestuur van een pensioenfonds bestaat uit een tiental bestuurders en wat ondersteunend personeel, daar zitten de kosten niet.
Ieder fonds heeft een zelfstandige uitvoeringsorganisatie, bij ABP (APG) van wel 3000 medewerkers.
Deze administratiekantoren verwerken de mutaties en geven opdrachten aan banken, o.a. Goldman Sachs, om miljarden te beleggen, tegen een forse beloning.
Ondanks deze hoge kosten, maken pensioenfondsen de afgelopen decennia nog steeds behoorlijke winsten.

De kosten zijn al jaren veel te hoog

De premies die werkgevers (mede door inhouding bij de werknemers) moeten afdragen zijn onderhand zo’n 30% van de pensioengrondslag. Het premieloon is een stuk lager dan het bruto loon voor alle heffingen. Van het loon wordt namelijk eerst de AOW-franchise afgetrokken, voordat de verschuldigde premie wordt berekend.
Omdat we al jaren te maken hebben met een middelloon pensioen, is het eenvoudig om globaal het kapitaal te berekenen, dat na bijvoorbeeld 40 jaar werken tegen een gering rendement van bijvoorbeeld 3% wordt verkregen (terwijl fondsen al jaren aangeven minstens 6% rendement te maken)
Het blijkt dan dat de beheerskosten al jaren exorbitant hoog zijn.
In hr-kiosk is hierover al jaar-in en jaar-uit geschreven.
Door de pensioenrechten ook nog eens kunstmatig laag te houden, door het hanteren van een rekenrente v.w.b. de toekomstige verwachte rendementen en verplichtingen, wordt veel kapitaal achtergehouden, dat niet aan de deelnemers voor pensioenen wordt uitbetaald.

Veroudering van de systemen en veel fouten

De kosten van de transitie worden niet zozeer veroorzaakt door aanpassingen in de administratie om de WTP te kunnen uitvoeren, maar vooral door gigantische veroudering (tekortkomingen) in de administratieve functionaliteit van de huidige systemen. Het is dus geenszins een noodzakelijke vernieuwing vanwege de Wet Toekomstig Pensioen, maar gewoon een ordinaire inhaalslag, waarbij ook veel fouten in de individuele rechten worden geconstateerd.
En eerder of later met pensioen is gewoon een eenvoudige formule.


 
Lees meer

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info