Redactie

Andries Bongers


Eindredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen", Partner van Merknemers.nu
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over Personeelsbeleid  Interview dr. Miranda Langedijk op pagina 6/10

Meer informatie over Andries F. Bongers
Publicaties in BG magazine
Publicaties Salarisrendement
Laatste opinies
Functioneringsgesprekken hebben we afgeschaft; het werkte niet | HR-kiosk.nl

Angeline Brok


Angeline is een 24 jaar jonge HR-professional. In haar studie heeft zij kennis en ervaring opgedaan door middel van meerdere praktijkopdrachten en projecten bij verschillende organisaties. Haar interesse en expertise is georiënteerd in beoordeling- en beloningsmanagement en arbeidsrecht.

Wat Angeline onderscheidend maakt is haar frisse blik en gedrevenheid. Zij is niet bang om het onbekende te leren kennen.
Angeline is voorjaar 2023 benoemd tot Hoofdredacteur van HR-kiosk.nl. Zij is ook als consultant verbonden aan Merknemers.Nu

Meer informatie over Angeline Brok

Dirk-Jan Plate


Als pensioenspecialist lost Dirk-Jan Plate graag afwijkende pensioenvraagstukken op. Dirk-Jan volgde de postacademische leergangen Pensioenrecht (CPC) en Fiscaal Pensioenrecht, beiden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de pensioenmaster aan de Oysterwyck Hogeschool Tilburg (MPLA). Hij is auteur van het boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’ (Uitgeverij Paris,  tweede volledig geactualiseerde editie is in mei 2020 verschenen). Hij is de specialist voor dit soort vraagstukken en de sparringpartner voor de HRM-manager, arbeidsjurist/advocaat, vakbond, werkgever, ondernemingsraad of de individuele werknemer.
Contact met Pensioenlogica.nl 

Dirk-Jan Plate
Laatste opinies
Vakbonden voorkomen keuzestress in pensioenland | HR-kiosk.nl

Esther Flipse


Esther is consultant eigentijds beloningsbeleid.
Hoe ziet eigentijds beloningsbeleid eruit en wat zijn innovatieve, slimme manieren om het werkgeversmerk te versterken? Met mijn meer dan 20 jaar ervaring heb ik veel organisaties geholpen om deze vragen in te vullen, maar ook om de doorstap naar de communicatie te maken.
Mijn specialisatie is het realiseren van een doelgericht en eigentijds beloningsbeleid. Ik ben de perfecte partner voor organisaties die medewerkers zien als hun belangrijkste kapitaal. Samen met mijn klanten, de organisatie èn medewerkers, ontwikkel ik een beloningsbeleid dat past bij hun persoonlijke situatie en de bedrijfsvoering. Uitgangspunt is het realiseren van oplossingen zonder de risico’s van onvoorspelbare kosten.
Ik bedien organisatie van 10 tot 10.000 medewerkers in diverse branches. De organisaties hebben allen één ding gemeen; zij hebben ‘goed werkgeverschap’ hoog in het vaandel.

Achtergrond
Ik ben al meer 20 jaar actief als consultant het gebied van moderniseren en flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden. Ik ben in 2000 gestart als account-manager bij FreeBeans. Vanaf 2015, na de verkoop van FreeBeans, ben ik als consultant gaan werken bij verschillende organisaties w.o. Benify en Tasper. In 2017 ben ik gestart als zelfstandig ondernemer met mijn bedrijf Merknemers en ben verbonden aan HR-kiosk.


Meer informatie over Esther Flipse
Laatste opinies

Flexibel en wendbaar beloningsbeleid: nut en noodzaak

wo 24 aug 2022  |  Bron: Merknemers.nu & HR-Praktijk  |  Auteur: Esther Flipse  |  Trefwoorden: Flexibel belonen, Wendbaar, Beloningsbeleid
Ook in 2023 spelen de secundaire- en tertiaire arbeidsvoorwaarden een nog belangrijkere rol om het werkgeversmerk, zowel naar binnen als naar buiten toe, op de juiste wijze te...

Leasewagenpark uitfaseren?

di 30 nov 2021  |  Bron: Merknemers.nu  |  Auteur: Esther Flipse  |  Trefwoorden: Leaseauto, Woon-werkverkeer, Mobiliteit, Maatschappelijk verantwoord ondernemen
We maken tegenwoordig minder woon-werkkilometers en werken meer vanuit huis. Maar ook andere doelstellingen zijn belangrijk om mee te nemen in de keuze om anders om te gaan met het...

De werkkosten regeling (WKR) is geen lamp van Aladdin

do 25 nov 2021  |  Bron: HR-kiosk  |  Auteur: Esther Flipse  |  Trefwoorden: Werkkostenregeling, MKB, Vrije ruimte, Waterpomp, Renteloze lening
De meeste werkgevers in het MKB benutten de Werkkostenregeling (WKR) niet uitputtend, onjuist of vaak helemaal niet. De WKR (we bedoelen dan meestal de vrije ruimte van de...

De werkkosten regeling (WKR) is geen lamp van Aladdin

do 25 nov 2021  |  Bron: HR-kiosk  |  Auteur: Esther Flipse  |  Trefwoorden: Werkkostenregeling, MKB, Vrije ruimte, Waterpomp, Renteloze lening
De meeste werkgevers in het MKB benutten de Werkkostenregeling (WKR) niet uitputtend, onjuist of vaak helemaal niet. De WKR (we bedoelen dan meestal de vrije ruimte van de...

HR & Communicatie lanceert whitepaper 'Duurzaam Werkgeverschap'

di 23 nov 2021  |  Bron: HR & Communicatie  |  Auteur: Esther Flipse  |  Trefwoorden: Werkgeluk, Duurzame inzetbaarheid, Vitaliteit, Arbeidsvoorwaarden, Sociale innovatie, Diversiteit, Arbeidsmarkt
Gedurende een proces van een jaar heeft de community van HR & Communicatie zich gebogen over het onderwerp ‘Duurzaam werkgeverschap’. Samen met de experts van het netwerk is er...

Waarom modernisering van arbeidsvoorwaarden hoog op de agenda van iedere organisatie moet staan

vr 19 nov 2021  |  Bron: Merknemers.nu & HR-Praktijk  |  Auteur: Esther Flipse  |  Trefwoorden: Modern beloningsbeleid, Krapte, Arbeidsmarkt, Wendbaar, Onderscheidend werkgeverschap
Veruit de meeste organisaties worden op dit moment geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt. Het werkloosheidscijfer daalt, terwijl de vacaturegraad maar blijft toenemen. Hoe...

Waarom modernisering van arbeidsvoorwaarden hoog op de agenda van iedere organisatie moet staan

do 18 nov 2021  |  Bron: Merknemers.nu & HR-Praktijk  |  Auteur: Esther Flipse  |  Trefwoorden: Modern beloningsbeleid, Arbeidsvoorwaarden, Krapte, Arbeidsmarkt, Wendbaar, Onderscheidend werkgeverschap
Veruit de meeste organisaties worden op dit moment geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt. Het werkloosheidscijfer daalt, terwijl de vacaturegraad maar blijft toenemen. Hoe...

Modern Mobiliteitsbeleid voor Winnaars

di 8 sep 2020  |  Bron: Merknemers.nu  |  Auteur: Esther Flipse  |  Trefwoorden: Thuiswerken, Mobiliteit
Thuiswerken Thuiswerken is een thema dat bijna dagelijks voorbij komt. Niet alleen aan de directietafel en op de afdeling HR, maar ook daar waar het woord zijn bestaansrecht...

Modern Mobiliteitsbeleid voor Winnaars

di 8 sep 2020  |  Bron: Merknemers.nu  |  Auteur: Esther Flipse  |  Trefwoorden: Thuiswerken, Keuzevrijheid, Mobiliteitsbudget, Beloningsbeleid, Thuiswerkregeling
Thuiswerken is een thema dat bijna dagelijks voorbij komt. Niet alleen aan de directietafel en op de afdeling HR, maar ook daar waar het woord zijn bestaansrecht aan ontleent:...

Hettie Schuring


Directeur van Adviesbureau De Sociale Raadsvrouw (2007).
Interesse: sociale zekerheid en schuldhulpverlening.Laatste opinies

Jeuk van Jetta Klijnsma: frustratie maakt zich van mij meester…

vr 29 mei 2015  |  Auteur: Hettie Schuring  |  Trefwoorden: Schuldhulpverlening, Loonbeslag
Enige jaren geleden, kwamen mensen voor je zitten met een zak vol papieren, je zocht het uit, gooide alle gegevens in de computer, keek ze in hun mooie blauwe of bruine ogen, stelde...

Lange adem en discipline

di 21 okt 2014  |  Auteur: Hettie Schuring  |  Trefwoorden: Schuldhulpverlening
Sinds juli 2012 is de manier waarop gemeenten omgaan met mensen met schulden erg veranderd. De nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) is erop gericht om mensen sneller te...

In beslagname bedrijfswagen in verband met niet betaalde privéboetes

di 22 apr 2014  |  Auteur: Hettie Schuring  |  Trefwoorden: Schuldpreventie
Laatst gaf ik de jaarlijkse presentatie voor de NVP, waarin het ging over Loonbeslagen en schulden van werknemers en de noodzaak hierop beleid te maken. Ik had het in deze...

De noodzaak van beleid t.a.v. schulden van werknemers en sollicitanten?

vr 20 sep 2013  |  Auteur: Hettie Schuring  |  Trefwoorden: Schuldpreventie, Schuldsanering
In Nederland zijn er ongeveer 300.000 organisaties, 290.000 daarvan hebben minder dan 20 werknemers, gemiddeld zijn dat tien werknemers per organisatie. Het zijn vooral deze kleine...

Beslaglegging en de terreur van de hoofdelijke aansprakelijkheid

do 11 apr 2013  |  Auteur: Hettie Schuring  |  Trefwoorden: Schuldhulpverlening
Tuurlijk, hoofdelijke aansprakelijk is logisch. Als je meeondertekend hebt bij een officieel contract, zoals een lening of hypotheekakte ben je mede hoofdelijk aansprakelijk als de...

Jan H.M. Hendriks


Algemeen directeur Ascie B.V.

Een gedreven HR-ondernemer die vanuit verbinding werkt aan opgave-gestuurde ontwikkeling van menskracht (HR) waarbij lerenen presteren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Meer informatie over Jan H.M. Hendriks 

Bas Westerhout


Bas is advocaat sinds 1990. Aanvankelijk was hij actief als onder­nemings­recht­advocaat. Sedert 1996 combineert hij zijn kennis van het onder­nemings­recht met het arbeids­recht. Hij werkt veel en graag in reorgani­saties, her­structure­ringen en overgang van onder­nemingen (onder andere Koninklijke BAM Groep, BAT, Hewlett-Packard, IKEA). Sterk in het door­gronden en bege­leiden van organi­satie­verande­ringen, vanuit zijn achter­grond als advocaat onder­nemings­recht. Hij weet dit snel en effec­tief te vertalen in heldere juri­dische kaders. Hij advi­seert en bege­leidt zijn opdracht­gevers vanuit een stevig inhoude­lijk kader en komt direct to-the-point. Bas staat HR partners en hoger manage­ment terzijde bij collec­tief ontslag, CAO-recht en mede­zeggen­schaps­recht. Als geen ander overziet hij de conse­quenties hiervan, op arbeids­rechtelijk vlak alsook breder voor de organi­satie. Tevens treedt hij op als bege­leider bij ontslag van (statutair) direc­teuren.


Mr. Linda Evers


Mr. Linda Evers MPLA CIL adviseert in de volle breedte over alle thema’s die op pensioengebied spelen, waarbij zij zich heeft gespecialiseerd in problematieken rondom de verplichte deelneming aan bedrijfstakpensioenfondsen en in de pensioendiscussies die voortvloeien uit een schending van de zorgplicht. Naast pensioenrecht heeft Linda zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het verzekeringsrecht, met name in de uitleg van verzekeringsvoorwaarden.
Zij is sinds 2004 werkzaam als advocaat bij Gommer Advocaten, daarvoor was zij werkzaam bij diverse verzekeraars en pensioenfondsen als pensioenjurist.

Meer informatie over Mr. Linda Evers
Laatste opinies
Er zijn geen nieuwsberichten.

Mr. Michiel van Slagmaat


Michiel is vanaf 1 april 2019 werkzaam bij Gommer Advocaten en per februari 2020 beëdigd als advocaat. Hiervoor heeft hij de masters Privaatrecht en Onderneming & Recht afgerond aan de Universiteit Utrecht, waar hij afstudeerde op de aanbiedingsmogelijkheden van het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) door een premiepensioeninstelling. Deze brede basis neemt hij mee in zijn ontwikkeling tot pensioenspecialist. Zijn interesse beslaat het pensioenrecht in al zijn juridische facetten, waarbij hij met dwarsdenken en een kritische blik tot innovatieve oplossingen komt. Maar ook het raakvlak van pensioenrecht met aansprakelijkheidsrecht, fiscaal recht, arbeidsrecht, Europees en ondernemingsrecht heeft zijn bijzondere interesse.

Meer informatie over Mr. Michel van Slagmaat
Laatste opinies

Vrijgestelde werkgevers met gedispenseerde pensioenregelingen – afwijken van BPF-indexaties?

vr 26 apr 2024  |  Bron: Gommer & Partners Pensioen Advocaten B.V.  |  Auteur: Michiel van Slagmaat  |  Trefwoorden: Bedrijfspensioenfonds, Bpf, Bedrijfstakpensioenfonds, Vrijstelling, Loonontwikkeling, Indexatie, Gelijkwaardigheid, Pensioenaanspraken
Het komt voor dat werkgevers zijn vrijgesteld van deelname aan de pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds. De regels hiervoor zijn neergelegd in het Vrijstellings- en...

Nabestaandenpensioen onder de Wet toekomst pensioenen – goed?

vr 15 mrt 2024  |  Bron: Gommer & Partners Pensioen Advocaten B.V.  |  Auteur: Michiel van Slagmaat  |  Trefwoorden: Wtp, Nabestaandenpensioen, Partnerpensioen, Pensioendatum, Pensioenwet
Het nabestaandenpensioen wijzigt onder de Wet toekomst pensioenen (Wtp). In het huidige stelsel is het nabestaandenpensioen gedekt op kapitaalbasis, op risicobasis, dan wel een...

Invaren in het nieuwe pensioenstelsel

do 18 jan 2024  |  Bron: Gommer & Partners Pensioen Advocaten B.V.  |  Auteur: Michiel van Slagmaat  |  Trefwoorden: WTP, Wet Toekomst Pensioenen
Is het invaren écht nodig? Reeds vastgestelde pensioenrechten worden omgerekend naar een persoonlijk pensioenvermogen, om vervolgens (in de meeste gevallen) omgezet te worden in een...

Ongebreidelde reikwijdte van de MITT-werkingssfeer m.b.t. aansluitplicht pensioenfonds

do 6 jul 2023  |  Bron: Gommer & Partners Pensioen Advocaten B.V.  |  Auteur: Michiel van Slagmaat  |  Trefwoorden: Bedrijfspensioenfonds, Verplichtstellingsbesluit, Verplichte deelneming, Rechtbank, CAO
Kantonrechters van de Rechtbank Den Haag en Rechtbank Midden-Nederland bogen zich in het eerste kwartaal van 2023 over de uitleg van het verplichtstellingsbesluit van Bpf MITT.[1] De...

Is het pensioenvoorstel van Sander eerlijker of niet?

do 16 mrt 2023  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Michiel van Slagmaat  |  Trefwoorden: Pensioen
In zijn boek ‘Sander en de brug – vijf voorstellen voor een eerlijker Nederland’, werpt Sander Schimmelpenninck een vijftal ideeën op om tot een nieuw sociaal contract te komen....

Wijziging van de pensioenregeling ter uitvoering Regeerakkoord

wo 21 dec 2022  |  Bron: Gommer & Partners Pensioen Advocaten B.V.  |  Auteur: Michiel van Slagmaat  |  Trefwoorden: Pensioenakkoord, Wet Toekomst Pensioenen, WTP, Beschikbare premiestelsel
De kabinetsformatie duurde historisch lang en dat schept hoge verwachtingen. Het resultaat van het coalitieakkoord 2021-2025 is een naadloze anticipatie op het PensioenAkkoord. De...

De ‘Gehaktballenuitspraak’ is voer voor discussie

do 15 dec 2022  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Michiel van Slagmaat
Advocaten en pensioenadviseurs zijn onlangs weer verrijkt met een smakelijke uitspraak. De uitspraak – een beschikking die inmiddels is omgedoopt als de 'Vegetarische...

Pensioen en echtscheiding – HR opgelet!

do 17 mrt 2022  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Michiel van Slagmaat  |  Trefwoorden: Echtscheiding, Wet Pensioenverdeling bij echtscheiding, Pensioen, Zorgplicht
Een aanzienlijk deel van in Nederland gesloten huwelijken, geregistreerde partnerschappen en samenwoningen eindigt in een ‘echtscheiding’. Als het dan zo ver komt, is iedereen gebaat...

Bijzondere gevallen in beeld – HR inventariseer de geldende pensioenregelingen

di 15 feb 2022  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Michiel van Slagmaat  |  Trefwoorden: Instemmingsrecht, Wet Toekomst Pensioenen
The Devil is in the details – en dat geldt bij pensioenregelingen maar al te vaak. Het langstlopende contract wat een mens in zijn leven zal hebben – langer dan een...

De werkgever in de plaats van de wetgever?

di 25 jan 2022  |  Bron: Gommer & Partners Pensioen Advocaten B.V.  |  Auteur: Michiel van Slagmaat  |  Trefwoorden: Minimum Loon, AOW
Onder kabinet Rutte IV was voorgenomen om de minimumlonen met 7,5% te laten stijgen. Sinds jaar en dag is de AOW gekoppeld aan loonstijgingen. De vraag met het financiële...

Mr. Suus E.N. Van Ingen


Suus is in januari 2021 begonnen als juridisch medewerker bij Gommer Advocaten en, 1 jaar later, op 14 januari 2022 is zij beëdigd en gaat zij beginnen aan de beroepsopleiding. 

Gedurende haar master Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg heeft zij gewerkt voor de vakgroep Labour Law and Social Policy. In november 2020 heeft zij haar master succesvol afgerond met de verdediging van haar onderzoek naar het oneigenlijk gebruik van het concurrentiebeding.

Haar bijzondere interesse voor het pensioenrecht ligt in de verschillende raakvlakken met rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht en het financieel familie- en erfrecht.
(25) Suus van Ingen | LinkedIn

Meer informatie over Suus van Ingen

Mr. Theo Gommer


Mr. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij Gommer Advocaten te Tilburg. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Groningen en deed zijn Master-opleiding in 2002. Daarnaast is hij managing partner bij de &Gommer Pensions Group en van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V.
Verder was hij bijna 10 jaar voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen en is een veelgevraagd inleider/docent bij lezingen, cursussen en opleidingen. Hij publiceert artikelen in dag- en vakbladen, o.a. voor de Telegraaf en op ONL.nl. Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert en Onderneming+Pensioen.


Meer informatie over Mr. Theo Gommer
Laatste opinies

Collectiviteit en solidariteit – het ongedefinieerde begrip om een beroep op verjaring te doorboren

do 1 dec 2022  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Verjaringstermijn, Aanmeldplicht, Bedrijfspensioenfonds, Bedrijfstakpensioenfonds
Recent deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in een pensioenzaak.[1] Bpf Bouw vorderde afdracht van onbetaald gelaten pensioenpremies van een bouwonderneming.   Voor de...

White Paper Wet Toekomst Pensioenen

di 10 mei 2022  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Pensioen, Toekomst
Het nieuwe pensioenstelsel heeft gevolgen voor iedereen. Dit betekent dat er veel vragen zullen ontstaan en daarom hebben wij het Whitepaper Wet Toekomst Pensioenen gemaakt....

De trend van de toekomst: financieel inzicht in eigen (pensioen)situatie

wo 16 jun 2021  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Pensioenoverzicht, Pensioenvermogen, FIRE-beweging
Het is niet meer van deze tijd om onbekend te zijn met de eigen financiële situatie. Van het individu zal (en kan!) steeds meer verlangd worden dat deze weet hoe diep de eigen wallet...

Gewijzigde bedrijfsactiviteiten (als gevolg van de pandemie) – en het pensioen?

vr 21 mei 2021  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Verplichte deelneming, Pensioenfonds, Pensioenverplichting, Loonsom, Verplichtstellingsbesluit
Een positieve noot in de gehele Coronacrisis, is het bewijs dat ondernemers zeer innovatief om kunnen gaan met restricties en maatregelen die impact hebben op de bedrijfsvoering. Op...

Het partnerpensioen onder de Wet Toekomst Pensioenen

do 15 apr 2021  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Partnerpensioen, Partnerbegrip, Zorgplicht, Pensioenregeling, Wet Toekomst Pensioenen, Goed werkgeverschap, Partner
De verbondenheid van een werknemer aan het bedrijf, betekent ook een verbintenis met diens partner. Veel pensioenregelingen voorzien namelijk in een partnerpensioen. Wanneer...

Verkiezingen: de toekomst van het pensioen

wo 17 mrt 2021  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Verkiezingsretoriek, Keuzevrijheid, Doorwerken, Vroegpensioen, Deeltijdpensioen, Wet Toekomst Pensioenen, AOW-leeftijd
Het is weer verkiezingstijd! In de verkiezingsretoriek schermen politieke partijen met programma’s voor het pensioenstelsel. Maar ditmaal is het pensioen bijzonderder: de Wet...

Een 45-dienstjarenregeling biedt geen toegevoegde waarde

di 16 feb 2021  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: 45-dienstjarenpensioen, Pensioenakkoord, Vervroegd pensioen, Zwaar werk, Pensioenrichtleeftijd
Onderdeel van het PensioenAkkoord2022 was een ‘Onderzoek 45 dienstjaren’. Dit onderzoek in inmiddels door het Ministerie van SZW gedaan. Het 45-dienstjarenpensioen Het onderzoek...

Pensioengerechtigde leeftijd, wanneer bereikt?

zo 17 jan 2021  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Pensioengerechtigde leeftijd, Pensioenleeftijd, Gerechtshof, Arbeidsovereenkomst, AOW-leeftijd, Pensioenrichtleeftijd, Pensioenreglement
Onlangs velde het Gerechtshof Amsterdam een oordeel over de vraag wanneer een werknemer van een Big Four-kantoor de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Het antwoord op die vraag...

Werkgevers opgelet – welbewuste instemming is nodig bij wijziging pensioenregeling

di 15 dec 2020  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Pensioenakkoord, Pensioencommunicatie, Instemming, Informatieplicht, Pensioenregeling
In de pensioensector kwam onlangs de headliner “Het is pensioencommunicatie, dus onbegrijpelijk” voorbij. De aanhef slaat op de desinteresse van deelnemers over de werking van het...

De verplichtstelling, het werkingssfeeronderzoek, en de toegevoegde waarde van de HR-afdeling

ma 23 nov 2020  |  Bron: Gommer&Partners  |  Auteur: Theo Gommer  |  Trefwoorden: Verplichtstellingsbesluit, Naheffing, Pensioen, Bedrijfspensioenfonds, Werkingssfeer
In deze bijdrage belichten wij het thema van de verplichtstelling en wat dat specifiek voor bedrijven inhoudt. Hoewel over het onderwerp ‘verplichtstelling’ vast weleens gesproken is...