Vakbonden voorkomen keuzestress in pensioenland

Opinie  |  wo 8 nov 2023  |  Bron: Pensioenlogica.nl  |  Auteur: Dirk Jan Plate  |  Trefwoorden: , , , ,


Er is vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel wat te kiezen……of toch niet:

Het nieuwe pensioenstelsel kent drie premieovereenkomsten:

  1. Solidaire premieregeling;
  2. Flexibele premieregeling; en
  3. Premie-uitkeringsovereenkomst.
Voor dit artikel zijn de bovenste twee van belang.

De minderheid bepaalt

In ledental zijn de vakbonden in de minderheid, toch bepalen zij voor de meerderheid welk nieuw pensioencontract er wordt gekozen. Een solidaire premieregeling.
De andere keuze, de flexibele premieregeling die keuzevrijheid biedt, wordt uitgesloten. Een gemiste kans want juist als er wat te kiezen valt, kan dat bijvoorbeeld de zo gewenste pensioeninteresse doen stijgen.

Wat geeft ze het recht?

De collectieve arbeidsovereenkomst geeft de vakbonden meestal het recht. Niet gehinderd door hun dalende vertegenwoordigingsaantal. Het ledental neemt namelijk nog steeds af, was verleden week te lezen in diverse media. 

Het CBS toonde eerder: 


Ondank dat feit bepalen zij in ieder geval bij verplicht gestelde pensioenregelingen (circa 80% van Nederland) de keuze voor een solidaire premieregeling. Bij ondernemingspensioenfondsen willen de vakbonden dezelfde richting op.
De premieregeling die het beste bij de onderneming op decentraal niveau past en aansluit op de wensen van de deelnemers en gepensioneerden zou de voorkeur moeten hebben. De praktijk blijkt dus anders. Als er vakbonden aan tafel zitten. Nuancering: A.V.V. (Alternatief Voor Vakbond) is de enige werknemersvakbond die juist wel een flexibele premieregeling omarmt.

“Geen keuzes, geen keuzestress” lijkt het doel van de FNV en CNV

Een gebrek aan transparantie kan de FNV niet worden verweten. De grootste vakbond van Nederland geeft op haar site duidelijk aan dat zij voorstander is van de solidaire premieregeling omdat volgens de FNV alleen de solidaire premieregeling het mogelijk maakt alle risico’s voor de deelnemer en gepensioneerden te delen. Het delen van risico’s is dus het belangrijkste voor de FNV. 
Dat de flexibele premieregeling nog steeds voldoende risicodeling mogelijk maakt waardoor een bedrijfstak brede verplichtstelling behouden kan blijven (onderzoek VU Expertisecentrum Pensioenrecht) vindt bij de vakbond geen gehoor. Ook niet dat de flexibele premieregeling veel meer keuzevrijheid kent. Het gevolg is dat juist de mensen die zich wel verdiepen en die hun pensioen op maat willen brengen door dit beleid worden gedupeerd!

Voorbeeld dupering pensioendeelnemer die wel wil kiezen

Stel, je bent wel geïnteresseerd in het inkomen voor later. Daarom wil je kunnen kiezen uit meerdere beleggingsfondsen, of op pensioendatum het geld kunnen overhevelen naar een andere pensioenuitvoerder. Om maar wat te noemen. Pech want ondanks dat werkgever en ondernemingsraad die wensen van de werknemers vertaald willen zien in een passende (flexibele) pensioenregeling hebben de vakbonden centraal bepaald alleen voor een solidaire premieregeling te gaan. Ondanks de beperkte vertegenwoordiging wordt iedereen in een landelijk keurslijf gestopt.
 
Het resultaat is dat solidariteit het wint van flexibiliteit, keuzevrijheid en uiteindelijk maatwerk. Dat kan toch niet de bedoeling zijn anno 2023?  

Meer lezen over het nieuwe pensioenstelsel?

Dan is het artikel met de bijna gelijknamige titel wat voor u. Eigenschappen van het nieuwe pensioenstelsel | Pensioenlogica.nl
 
 
 
 

Dirk Jan Plate

Dirk Jan Plate Meer info