HR-Kiosk in de HR werk- en beroepspraktijk: ChatGPT als jouw mensgerichte HR-adviseur


De huidige tijd markeert een actuele fase van transformatie, zowel voor ChatGPT als voor het HR-landschap, waarbij kennis vergaren en delen centraal staan. Binnen HR-Kiosk is het voornaamste doel om actuele HR-kennis toegankelijk te maken en deze nauw te verbinden met menselijke innovaties. De voortdurende veranderingen in het HR-landschap bieden steeds meer mogelijkheden om proactief in te spelen op snelle ontwikkelingen. Hierbij kan een op AI gebaseerde HR-Kiosk helpfunctie fungeren als een persoonlijke en mensgerichte HR-adviseur. Het accent ligt op mensgericht organiseren en het bevorderen van de menselijke capaciteiten. Maar hoe kunnen we dit bereiken?

Het toekomstperspectief voor veel HR-professionals

Het toekomstperspectief voor veel HR-professionals is zeer divers. Van capaciteitsplanning tot het bevorderen van mensgerichte organisatieontwikkeling en het dynamiseren van het functiehuis, HR-professionals moeten vaak meerdere HR-gebieden tegelijk beheren. Dit maakt het HR-vakgebied enerzijds inspirerend, maar anderzijds ook uitdagend. Er zijn immers talloze HR-vraagstukken die snel en doeltreffend beantwoord moeten worden, met een "goed genoeg voor nu" oplossing. Het is essentieel om het proces van het beantwoorden van HR-vraagstukken via tussenstappen te vertalen naar echte HR-oplossingen die daadwerkelijk functioneren in de dagelijkse werkpraktijk en die zichtbaar bijdragen aan de impact van de geleverde producten en diensten vanuit de organisatie.