Beëindiging dienstverband

Datum laatste wijziging: 3 juni 2017  |  Trefwoorden: , ,

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 januari 2015 of later ingaat, hebben enkele subrubrieken in deze rubriek uitsluitend betrekking op de periode vóór de ingangsdatum van de WWZ. Dit zijn met name de subrubrieken Ontslag via de kantonrechter (inclusief diverse subrubrieken), Ontslag via het UWV en Verschillen tussen ontslag UWV en kantonrechter.
Inhoudsopgave: