Exit-coaching    Faillissement 


Exit-regeling

Datum laatste wijziging: 3 juni 2017  |  Trefwoorden: Beëindiging dienstverband, Exit-regeling, Kantonrechtersformule

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Jurisprudentie

Inleiding

In een arbeidsovereenkomst kan een exit-regeling, ook wel 'golden parachute', worden bedongen. Een exit-regeling is het op voorhand afspraken maken over de hoogte van de ontslagvergoeding in het geval de arbeidsovereenkomst in de toekomst op enig moment zal eindigen. Een dergelijke regeling komt bij statutaire directeuren regelmatig voor, maar er zijn ook werknemers met wie dat is overeengekomen. In de praktijk zijn vele verschillende vertrekregelingen mogelijk. Vaak wordt aansluiting gezocht bij de kantonrechtersformule. Uit jurisprudentie (zie onder) blijkt dat een exit-regeling een aanvullende vertrekvergoeding niet uitsluit.

Jurisprudentie

De kantonrechter Utrecht (LJN:BL6027) kende naast een exit-regeling ook een vergoeding naar billijkheid toe op grond van artikel 7:685 lid 8 BW. In deze kwestie was door de werknemer zelf om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De kantonrechter oordeelde dat het handelen van de werkgever niet de schoonheidsprijs verdiende, hetgeen een billijke vergoeding rechtvaardigde. Deze vergoeding was echter niet bedoeld als compensatie voor het verlies aan inkomen, want daar voorzag de exit-regeling al in, maar als genoegdoening voor het handelen van de werkgever.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Exit-coaching    Faillissement