Kantonrechtersformule


1. Sociaal plan (kantonrechtersformule)   13 maart 2010
21 april 2017  |  ,
Inhoud Woord vooraf Afwijking van kantonrechtersformule Woord vooraf De tekst in deze subrubriek geeft (deels) de situatie vóór 1 juli 2015 aan. Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ...

2. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... app is het mogelijk om ontslagvergoedingen volgens verschillende methodes te berekenen zoals de kantonrechtersformule en de transitievergoeding. De app heeft ook over een wekelijks ge-update ...

3. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... kan met wederzijds goedvinden of anders via het UWV of de kantonrechter plaatsvinden; de kantonrechtersformule voorziet in een inkomstenderving tot pensioengerechtigde leeftijd maar ...

4. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
Inhoud Uitkering salaris Vorderingen Eindafrekening Auto van de zaak Vergoedingen in kader sociaal plan Schadevergoeding Ontslagvergoeding Ontslagvergoeding oudere werknemer zonder extra ...

5. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... sociaal plan krijgt X een beëindigingsvergoeding van € 232.226, berekening volgens de (oude) kantonrechtersformule. In de vergoeding is de transitievergoeding begrepen. Ondanks voornoemde ...

6. Billijke vergoeding   2 februari 2018
2 februari 2018  |  ,
... een “billijke” vergoeding. Dat zal dan tot gevolg hebben dat, in onderling overleg, een nieuwe kantonrechtersformule ontstaat. In de praktijk zullen de meeste kantonrechters dan die nieuwe ...

7. Exit-regeling   8 april 2010
3 juni 2017  |  , ,
... praktijk zijn vele verschillende vertrekregelingen mogelijk. Vaak wordt aansluiting gezocht bij de kantonrechtersformule. Uit jurisprudentie (zie onder) blijkt dat een exit-regeling een ...

8. Ontslag kantonrechter (inleiding)   22 december 2015
27 februari 2023  |  , ,
... nieuwe baan Cijfers Betaling in termijnen Regeerakkoord (29 okt. 2012) (Tijdelijke) comeback oude kantonrechtersformule Vakantie zonder toestemming geen reden ontslag op staande voet ...

9. Ontslag met wederzijds goedvinden   10 maart 2010
18 augustus 2021  |  , , , , , , ,
... van de arbeidsovereenkomst; de werknemer heeft om een ontslagvergoeding* gevraagd op grond van de kantonrechtersformule, waarbij de correctiefactor minimaal 1 is; de arbeidsovereenkomst wordt ...

10. Ontslag werknemers na ingangsdatum AOW   13 maart 2010
21 april 2017  |  ,
... medewerkers die na hun 65e doorwerken een nieuwe arbeidsovereenkomst aangaan. Bij ontslag zal de kantonrechtersformule daarom alleen van toepassing zijn op de jaren die zij na hun 65e hebben ...

11. Opvolgend werkgeverschap   27 september 2015
20 juli 2023  |  ,
... (fictieve) opzegtermijn. Het aantal dienstjaren heeft ook gevolgen voor de berekening van de kantonrechtersformule: dit zal een hogere A-factor en dus een hogere beëindigingsvergoeding ...

12. Overzicht Lente-akkoord en aangenomen wetten   12 mei 2012
, , ,
... 62-plusser te schrappen, zie paragraaf Pensioenakkoord. Ontslagvergoeding De ontslagvergoeding (kantonrechtersformule) wordt beperkt. Het deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor ...

13. Samenvatting ontslagvergoedingen periode 2008 - 2012   13 maart 2010
21 april 2017  |  , , ,
... andere zienswijze gehad betreffende de hoogte van ontslagvergoedingen, we noemen onder meer: Oude kantonrechtersformule tot 2009 (en soms daarna): de vergoeding wordt berekend volgens de formule ...

14. Sociaal Plan   20 maart 2009
23 augustus 2018  |  , ,
... werknemers Inhoud Hardheidsclausule Begeleidingscommissie Ambtenaren Geheimhouding Kosten Blijft kantonrechtersformule uitgangspunt bij sociaal plan? PostNL beloont vrijwillig ontslag extra ...

15. Suppletiemethode   20 maart 2009
21 maart 2017  |  ,
... = window.adsbygoogle || []).push({}); NB: Of naast de transitievergoeding* en eventuele kantonrechtersformule ook nog een vergoeding op basis van de suppletiemethode zal worden ...

16. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... door nieuwe regels circa 30 tot 40 procent lager worden. „Als de werkgever de kantonrechtersformule of meer wil betalen, kan dit het moment zijn om akkoord te gaan. Maar als ...

17. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
29 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... wijten is aan de medewerker of werkgever. Zie voor meer details en recente uitspraken subrubriek Kantonrechtersformule. Wanneer recht op transitievergoeding De nieuwe regels voor het ...

18. Vaststellingsovereenkomst   4 december 2016
31 augustus 2021  |  , , , , , , , ,
... van de arbeidsovereenkomst; de werknemer heeft om een ontslagvergoeding1 gevraagd op grond van de kantonrechtersformule, waarbij de correctiefactor minimaal 1 is; de arbeidsovereenkomst wordt ...

19. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... sociale plannen werd de transitievergoeding als uitgangspunt genomen. AWVN verwacht dat de kantonrechtersformule de komende twee jaar helemaal zal verdwijnen. Uitzendkrachten Werkgevers ...

20. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... sociale plannen werd de transitievergoeding als uitgangspunt genomen. AWVN verwacht dat de kantonrechtersformule de komende twee jaar helemaal zal verdwijnen. De redactie is deze mening ...

21. Vervroegd uittreden (VUT)   20 maart 2009
22 augustus 2023  |  , , , ,
... ‘sec’ als een RVU-regeling moet worden beschouwd. Nu de regeling en de daarin opgenomen kantonrechtersformule geen leeftijdsgebonden elementen zijn, oordeelde het Hof dat geen sprake ...

22. Voorstellen wijzigingen ontslagrecht 2014   2 juli 2012
,
... niet eens is, kan hij naar de rechter stappen. • de ontslagvergoeding volgens de zogeheten kantonrechtersformule verdwijnt. Het bedrag dat het bedrijf een ontslagen personeelslid moet ...

23. Werkloosheid (uitkeringen)   20 maart 2009
18 juni 2020  |  , , , , , , , , ,
... dat de ex-werknemer een (maandelijks) aanvulling op een WW- of IOAW-uitkering krijgt, bij de kantonrechtersformule gaat het om een bedrag ineens. Garantieregeling bij vinden werk voor minder ...

24. Wet Werk en Zekerheid (Inleiding)   16 mei 2015
12 juli 2019  |  , , , ,
... toegekend, de som daarvan lager is dan de vergoeding die de rechter in dat geval op basis van de kantonrechtersformule zou hebben toegekend. Het verschil bedraagt 43 procent. De proceduretijden ...

25. Wet Werk en Zekerheid (Ontslag)   16 mei 2015
18 maart 2021  |  , , ,
... geschikt. Ook worden regelmatig hogere vergoedingen betaald dan de transitievergoeding. De oude kantonrechtersformule wordt daarbij weer van stal gehaald. Dit omdat werkgevers niet het risico ...


Bekijk items: 1 tot 25 (40 totaal)