Loon


1. Loon in natura   20 maart 2009
9 januari 2024  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Loon anders dan geld Oude regeling Werkkostenregeling Naslag Interneteconomie en deeleconomie Loon in bitcoins Kleine geschenkenregeling Loon anders dan geld Een werknemer kan naast ...

2. Loon in natura (werkkostenregeling)   19 september 2012
8 juli 2013  |  , , ,

3. Loon in natura (werkkostenregeling)   19 september 2012
14 april 2018  |  , , ,
... Nihilwaardering Naslag Factuur De werkkostenregeling kent een nieuwe manier van het waarderen van loon in natura: de waarde van loon in natura is het bedrag inclusief btw van de inkoopfactuur. ...

4. Loon over bovenwettelijke verlofdagen   16 juli 2023
16 juli 2023  |  , ,
Volgens de Hoge Raad moet een werkgever loon en onregelmatigheidstoeslag (ORT) doorbetalen over bovenwettelijke vakantie uren. De Hoge Raad oordeelde dat werknemers volgens de wet recht hebben op ...

5. Loon uit vroegere dienstbetrekking   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Voorbeelden Inhoudingen Naslag Loon uit vroegere dienstbetrekking in vrije ruimte (WKR) Voorbeelden Een (nieuwe) werknemer kan nog inkomsten ontvangen uit de periode dat hij nog niet in ...

6. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
1 april 2020  |  , , ,

7. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
19 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... veel indirecte belasting 'Verhaal SP en GroenLinks klopt niet' Komt 10%-regeling terug? Fout in loonbelastingtabellen 2018 Belasting voor buitenlandse digitale bedrijven 400.000 ...

8. Loon-in-, loon-over-regeling   20 maart 2009
13 maart 2018  |  ,
Inhoud Twee regelingen Wijzigingen 2012 Naslag Twee regelingen Loon wordt als regel toegerekend aan het tijdvak waarin het aan de werknemer is betaald (loon-in). Onder bepaalde voorwaarden mogen ...

9. Loonaangifte   11 november 2021
11 november 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Veel wijzigingen in de aangifte loonheffingen per 2022 Veel wijzigingen in de aangifte loonheffingen per 2022 Ieder jaar verandert er het een en ander in de aangifte loonheffingen. Per 2022 ...

10. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Definitie loon Vormen van loon Overwerk is geen loon Uniform loonbegrip voor UWV en Belastingdienst Fiscaal loon Geen uniform loonbegrip voor werknemers en werkgevers Uitkeringen bijzondere ...

11. Loonbeslag   20 maart 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Vordering Beslag zonder tussenkomst rechter Loonbeslag bij niet-betalen zorgverzekering Beslagvrije voet Verplichtingen werkgever Meerdere schuldeisers Cumulatief ontslag Einde vordering ...

12. Loonbetaling   4 maart 2011
19 mei 2021  |  , ,
Inhoud Betalingstijdvak Werkgever betaalt te laat Niet werken, geen loon Loondoorbetalingsverplichting Loonstrook Invoering SEPA Werkgevers hebben begrip voor de loondoorbetalingsverplichting bij ...

13. Loongerelateerde WW-uitkering   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  ,
... vinden. De verschillende soorten WW-uitkeringen (vervolguitkering, kortdurende uitkering en de loongerelateerde uitkering) zijn teruggebracht naar één loongerelateerde WW-uitkering. ...

14. Loonheffing   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Algemeen Voorheffing Inhoudingen volksverzekeringen Verschil tussen loon- en inkomstenbelasting Verschil tussen loonheffingen en loonheffing Correctieverplichting Belast en onbelast ...

15. Loonkostenvoordeel (tabellen)   1 september 2017
9 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Loonkostenvoordeel 2024 Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft. Dat gebeurt stapsgewijs. Het LKV oudere werknemer ...

16. Loonsom (werkkostenregeling)   17 februari 2012
14 april 2018  |  , , , , , ,
Inhoud Forfaitair Berekening loonsom Naslag Forfaitair De werkkostenregeling heeft een forfaitair karakter, dit betekent dat er zal een vrijstelling (ook wel vrije ruimte) geldt van 1,2% van de ...

17. Loonsomheffing   25 januari 2012
26 juli 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Brief Verkenning loonsomheffing Samenvatting Gegevensset loonaangifte wijzigt vanwege loonkostenvoordeel Geen uitstel loonkostenvoordeel (LKV) Informatie en berekeningen UWV over ...

18. Loonstaat   20 januari 2016
6 juni 2017  |  , , ,
Inhoud Aanpassingen loonstaat 2016 Geen onbelast rentevoordeel personeelslening (eigen woning) meer Nieuwe gegevens voor Centraal Bureau voor de Statistiek Aanpassingen loonstaat 2016 Deze ...

19. Loonstrook   3 oktober 2023
3 oktober 2023  |  , , , , , ,
Inhoud 1. Wat is een loonstrookje of salarisspecificatie? 2. Beter loonstrook geeft werknemers meer inzicht Wat is een loonstrookje of salarisspecificatie? Een loonstrookje is een traditionele ...

20. Loonstrook en jaaropgaaf   20 maart 2009
16 december 2019  |  , , , ,
Inhoud Verplichte schriftelijke informatie TerugWerkendeKracht (TWK) Loonstrook 2013 eenvoudiger Jaaropgaaf Betaalde premies op jaaropgaaf werknemer Model jaaropgaaf Belastingdienst AFAS Software ...

21. Loonsverhoging   20 maart 2009
4 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Meest gebruikte beloningssystematiek: functie-of salarisschalen Initiële loonsverhoging Inflatie Nederland Incidentele loonsverhoging Voorbeeld indeling in salarisschaal (zie onder) ...

22. Loonsverhoging voor gemeenteambtenaren   15 mei 2012

... Het akkoord dat is bereikt tussen de vakbonden en de VNG houdt in, dat de werknemers 1 procent loonsverhoging per 1 januari van dit jaar (2012) krijgen, dan nog eens 1 procent per 1 april en ...

23. Loonwaardebepaling   7 oktober 2014
2 mei 2019  |  , ,
... vereenvoudigen Minimumregels Er komen landelijke minimumregels voor het vaststellen van de loonwaarde van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers die vanaf januari vallen onder het ...

24. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Dagloon basis voor berekening werknemersverzekeringen Opbouw Voorbeeld berekening dagloon 260 werkdagen Nieuw dagloonbesluit werknemersverzekeringen Dagloonbesluit moet met spoed van tafel ...

25. Eindloon- of final-payregeling   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
Inhoud Wijziging pensioengrondslag Backservice en comingservice Eindloonregeling duur Onzuiver pensioen Verlaging maximale opbouwpercentage Versobering van de fiscaal aftrekbare pensioenopbouw ...


Bekijk items: 1 tot 25 (3 233 totaal)