Belastingdienst


1. Belastingdienst   20 maart 2009
22 februari 2018  |  , , ,
De Belastingdienst is uit het nieuws niet weg te denken, veranderingen van de organisatie, wegwerken van achterstanden en de ZZP-problematiek. Deze en andere aspecten zijn ingedeeld in een aantal ...

2. Belastingdienst pakt schijnzelfstandige aan   11 april 2014
11 april 2014  | 
Belastingdienst pakt schijnzelfstandige aan (door Nanda Troost in de Volkskrant, 9 april 2014) De Belastingdienst gaat paal en perk stellen aan schijnzelfstandigheid. De ZZP’ers in de zorg en ...

3. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
27 november 2023  |  , , , , , ,
... belastingverhoging DGA's Fiscale aftrekposten voor ondernemers Handboek ondernemen van de Belastingdienst Lager gebruikelijk loon soms acceptabel Ook niet-uitbetaald loon is belast Afbouw ...

4. Informatie Belastingdienst (DBA)   22 oktober 2016
6 januari 2020  |  , , , , ,
... beoordelingsvrijheid bij toetsen arbeidsrelatie Handreiking DBA – beoordelen overeenkomsten door Belastingdienst Brief en voorlichting aan ZZP-ers over verdwijnen VAR Belastingdienst publiceert ...

5. Vaststellingsovereenkomst (Belastingdienst)   17 februari 2017
19 april 2021  |  ,
... op Checklistlist: Wat te doen bij een vaststellingsovereenkomst? Vaststellingsovereenkomst Ook de Belastingdienst kent vaststellingsovereenkomsten, in haar woorden: Wat is een ...

6. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor de ingekomen werknemer geldt dat de werkgever een beschikking moet aanvragen bij de Belastingdienst voor toepassing van de 30%-regeling. Zie ook Handreiking Belastingdienst over ...

7. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... school) belastingvrij vergoeden. Het toepassen van de 30%-regeling kan geschieden indien de Belastingdienst (Heerlen) daartoe toestemming heeft gegeven. De 30%-regeling is eind 2001 met ...

8. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... box 3 en is de heffing beperkt. Het is verstandig om de prijs voor de aandelen in overleg met de Belastingdienst vast te stellen. Als er aandelen tegen een te lage prijs worden verkocht en ...

9. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
... mag dit niet meer worden teruggedraaid, 'gedane zaken nemen geen keer'.1 1 Red. Een foutje van de belastingdienst wordt altijd teruggedraaid. Aangifte eindheffing WKR over jaar 2020 In het ...

10. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... van een arbeidsrelatie zijn de opzegverboden en het ontslagrecht immers van toepassing. Ook de Belastingdienst of het UWV kan een overeenkomst van opdracht aanmerken als een fictief ...

11. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
Inhoud Soorten overeenkomsten arbeid Wat zegt het BW Wat zegt de Belastingdienst Onder aanneming Aanneemsom Kostenverhoging Meerwerk Naslag Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer ...

12. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
Inhoud Nieuw besluit 17 november 2015 Aanpassing aan pensioenwetten Goedkeuringen Aanwijzingen Onderdelen Nieuw besluit 17 november 2015 Het besluit 17 november 2015 is een samenvoeging en ...

13. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... uitkeringen. Zij verstrekt op verzoek via het UWV Gegevensservice ook gegevens aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, het Ministerie van SZW, alle zorgverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank, de ...

14. Administratie   12 maart 2018

... ICT, huishoudelijke dienst en de beveiligingsdienst. Externe berichtgeving aan: UWV, arbodienst, Belastingdienst, Kamer van Koophandel (alleen voor procuratiehouders i.c. werknemers die namens ...

15. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... inzicht kunnen leiden. (Bron: Accountancy, 7 jan. 2017) Aanwijzen van eindheffingsbestanddelen De Belastingdienst heeft onlangs een bepaling gepubliceerd voor een algemene aanwijzing van het ...

16. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... 2014 is de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015, Uitgave 1, verschenen. In deze Nieuwsbrief gaat de Belastingdienst in op 'Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk: contractonderzoek ...

17. Aftrek zorgkosten   3 februari 2018
30 juli 2018  |  , ,
Inhoud Inleiding Belastingdienst Inleiding Het valt niet om mee om zorgkosten op de inkomstenbelasting in mindering te brengen. De torenhoge drempel verhindert dat. Reden, de overheid wil de ...

18. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... wordt op vergelijkbare wijze aangepast. Dit sluit aan bij de eerdere Q&A van de Belastingdienst. Regels AOW-toeslag tijdelijk versoepeld door coronacrisis Heeft u een partner ...

19. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... wil aanpassingen AVG Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werkwijze Belastingdienst in strijd met de wet en discriminerend Nieuwe rechtsvorm voor ondernemers met een ...

20. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... worden door Facebook, Twitter, Google, maar bijvoorbeeld ook door publieke organisaties zoals de Belastingdienst, provincies, gemeenten en ga zo maar door. Maar wat zijn algoritmen nu eigenlijk? ...

21. ANBI-status   15 januari 2020
7 april 2021  |  , , ,
... ANBI’s zijn die niet aan de ANBI-voorwaarden voldoen. Deze instellingen lopen het risico dat de Belastingdienst besluit om hun ANBI-status in te trekken (10 januari 2020). Platform voor ...

22. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... 100% worden betaald. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof, waar een medewerker van de Belastingdienst naartoe was gestapt. De man was al lange tijd arbeidsongeschikt. Het eerste jaar ...

23. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... wordt vaak voor het schriftelijke contract gebruikt. Een arbeidsrelatie moet bij de Belastingdienst worden aangevraagd en vanaf september van het voorgaande jaar. NB: Lees ...

24. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Overigens was het mogelijk zonder tussenkomst van de Belastingdienst een stamrecht overeen te komen, mits de werkgever in voldoende mate had voldaan ...

25. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... dertig seconden een EHBO-doos kunnen grijpen'. Meer nieuws hierover op internet. Besluit (WKR) De Belastingdienst geeft in haar Besluit van 25-11-2011, nr. BLKB2011/1828M (rubriek 3.7) aan wat ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 230 totaal)