Kindregelingen    Kinderopvang (inleiding) 


Inkopen of zelf organiseren kinderopvang

Datum laatste wijziging: 27 april 2017  |  Trefwoorden: Kinderopvang, Werkkostenregeling, Vrije ruimte

Inhoud

  1. Werkgever koopt kinderopvang in
  2. Werkgever organiseert zelf kinderopvang
  3. Werkkostenregeling

Werkgever koopt kinderopvang in

Als de werkgever de kinderopvang inkoopt bij een kinderopvang in­stelling, is de waarde van de verstrekking de waarde van de kinderopvang verminderd met een eventuele werknemers­ bijdrage. De waarde van de kinderopvang is het bedrag dat de kinderopvanginstelling aan de werkgever in rekening brengt.

Werkgever organiseert zelf kinderopvang

Als de werkgever zelf, zonder een derde partij, de kinderopvang uitvoert, moet de werkgever de waarde van de verstrekking als volgt bepalen: het aantal uren genoten kinderopvang maal de uurprijs volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, hiervan wordt hier een eventuele werknemersbijdrage van af getrokken. Voorwaarde voor deze manier van waarderen is dat de ouders een kinder­opvangtoeslag of een tegemoetkoming op grond van de Wet kinderopvang kunnen krijgen als zij daar recht op hebben.

Werkkostenregeling

In haar schrijven d.d. 19 juli 2011 geeft de Belastingdienst antwoord op de vraag 'Mijn bedrijf heeft verschillende vestigingen. Ik organiseer zelf de kinderopvang voor alle werknemers bij 1 van onze vestigingen. Is er dan voor een werknemer van een andere vestiging sprake van kinderopvang op de werkplek?' Het antwoord van de Belastingdienst luidt 'Nee, daarvan is geen sprake. Uw werknemer werkt op een andere plek dan waar u de kinderopvang organiseert. U telt bij het loon van uw werknemer de waarde van de kinderopvang verminderd met een eventuele werknemersbijdrage. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.' (Bron: Belastingdienst / 2011)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Kindregelingen    Kinderopvang (inleiding)