Grote organisaties vinden aanmerkelijk nadeel van verlaging van de WKR

Opinie  |  wo 16 sep 2020  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , ,

In het Belastingplan 2021 legt het kabinet de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste € 400.000 definitief vast. Tegelijkertijd stelt het kabinet een verlaging per 1 januari 2021 voor.
  
Eind april verruimde het kabinet de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) van 1,2% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Deze eenmalige verhoging zou tijdelijk zijn voor 2020. De verruiming stond in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en liep vooruit op de wetswijziging die nu in het Belastingplan 2021 is opgenomen. Vooral kleine organisaties hebben profijt van de verhoging van de vrije ruimte.

Vanaf 2021 vrije ruimte over restant van 1,2% naar 1,18%

In het Belastingplan 2021 stelt het kabinet tegelijkertijd voor om het percentage van 1,2% (het percentage dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000),  per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18%. Deze verlaging is geen tijdelijke maatregel. Vooral grote organisaties ondervinden hiervan nadeel.

Gebruik van de vrije ruimte

Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. In het Belastingplan werd deze vrije ruimte per 1 januari 2020 al verhoogd van 1,2% naar 1,7% voor de eerste € 400.000. Boven de € 400.000 geldt in 2020 een vrije ruimte van 1,2%. Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden.

Wat is nu precies het nadeel voor grote bedrijven?

Veel bedrijven benutten niet de vrije ruimte van de WKR, want het mag dan zo zijn, dat de bedragen onbelast verstrekt mogen worden en er ook geen werkgeverslasten over betaald worden, maar het blijft nog steeds een uitgave, die menig MKB-bedrijf zich niet eens kan veroorloven.
Maar wat is nu het nadeel voor de grote bedrijven? Wanneer je alle bedrijven gerangschikt op loonbedragen op een rijtje zet, dan is het nadeel voor grote bedrijven maximaal 0,0167% van de loonsom.

Nou daar zullen ze van schrikken!.

Het is weer zo’n nodeloze maatregel, net als het constant ieder jaar verschuiven van de tarieven voor de loon- en inkomstenbelasting, ter bevrediging van het zogenaamde inkomensplaatje.
 
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info