2021


1. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... volgorde Wijzigingen Aangenomen amendementen en moties Eerste Kamer accoord met Belastingplan 2021 Verandering in alfabetische volgorde Vooraf wordt opgemerkt dat vele van de onderstaande ...

2. Veranderingen 2021   31 mei 2019
7 januari 2021  |  , , , ,
In alfabetische volgorde 30% regeling De overgangsregeling eindigt per 1 januari 2021. Dat betekent dat voor allen die daarvoor in aanmerking kwamen de 30%-regeling van 8 jaar naar 5 jaar wordt ...

3. Zorgverzekering 2021   25 september 2020
12 april 2021  | 
... Minister Tamara van Ark, Medische Zorg en Sport, verhoogt het budget voor kraamzorg vanaf 2021 met € 10 miljoen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor 2021 nieuwe tarieven voor ...

4. Handboek Loonheffingen 2021   23 maart 2021
27 maart 2021  |  , ,
De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2021 gepubliceerd. Daarin zijn onder meer de aanvullingen uit reeds verschenen nieuwsbrieven loonheffingen 2021 verwerkt. NB: Fout in het ...

5. Nieuwsbrief loonheffingen 2021   3 december 2020
23 maart 2021  |  , ,
In de nieuwsbrief vindt u informatie over de veranderingen in de loonheffingen voor 2021. De volgende onderwerpen worden besproken: vrije ruimte werkkostenregeling 2021 verruiming gerichte ...

6. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... in Nederland gewoond Einde overgangsregeling 30%-regeling in zicht Kennismigranten, veranderingen 2021 De 30% regeling wordt per 1-1-2014 afgetopt Samenvatting 30%-regeling De 30%-regeling - ook ...

7. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... van de ingangsdatum van pensioenuitkeringen aangepast. NB: De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. In 2021 is de pensioenleeftijd nog 67 jaar, in 2022 wordt dat 67 jaar en 3 maanden. Deze verhoging ...

8. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... werknemer behoudt tijdens de proefplaatsing zijn uitkering. (Bron en meer: AWVN, 11 jan. 2021) Ga terug naar rubriek ...

9. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Uitkeringen in 2022 met 432 miljoen euro omhoog – WIA en Wazo De totale uitkeringslasten zijn in 2021 vrijwel gelijk aan 2020. In 2022 stijgen de totaal geraamde uitkeringslasten met 432 miljoen ...

10. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
Inhoud Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) Research & Development Aftrek Afdrachtvermindering SO e-Herkenning Omzetting van de Afdrachtvermindering onderwijs in een ...

11. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
14 november 2023  |  , , , ,
De wet “Bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ is op 12 januari 2021 goedgekeurd door Eerste Kamer. Het doel van de wet is om op pensioendatum meer flexibiliteit te bieden. In dit artikel lees je ...

12. Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (tabellen)   26 december 2017
8 januari 2024  |  , ,
... U paste in deze periode niet meer dan 2 keer aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk toe. 2021 Het percentage waarmee de meeste aftrekposten in 2021 kunnen worden verrekend met het ...

13. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... de organisatie en onvoldoende consequent was toegepast. (Bron: Rechtbank Noord Holland, 5 januari 2021) Ga terug naar subrubriek ...

14. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... voor een bestaand circulair gebouw en indicatoren om dit meetbaar te maken. (Bron: FFacts, 20 mei 2021) ...

15. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... van de "Wet bedrag ineens" wordt ingevoerd per 1 januari 2023. (Bron: Wolters Kluwer, 13 jan. 2021) Vrouwen vechten om uitkering In Nederland mag je maar met één persoon tegelijk getrouwd ...

16. Algemene nabestaandenwet (tabellen)   30 maart 2009
8 januari 2024  |  , ,
1 jauari 2024 Alleenstaanden Met heffingskorting Zonder heffingskorting Bruto € 1.514,42 € 1.514,42 Loonheffing € 278,75 € 558,92 Netto € 1.235,67 € 955,50 Verzoringsuitkering en ...

17. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... 66 na 31 dec. 1953 en voor 1 okt. 1954 2020 66 + 3 maanden na 30 sep. 1954 en voor 1 juli 1955 2021 66 + 6 maanden na 30 juni 1955 en voor 1 april 1956 2022 66 + 9 maanden na 31 mrt. 1956 en ...

18. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... stad van Europa Huishouden via de gemeente moet worden verbeterd Woonplaatsbeginsel uitgesteld tot 2021 Woonplaatsbeginsel uitgesteld tot 2022 Inleiding Bepaalde medische kosten overstijgen de ...

19. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... en uitgewerkt, kunnen ze juist leiden tot uitsluiting en discriminatie. (Bron: Fundament, 1 apr. 2021) Algoritmes zangeres-onvriendelijk Onderzoeker Christine Bauer e.a. analyseerden het ...

20. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... is begrepen én hoe hoog die vergoeding is. Nulurencontract De werknemer is op 22 maart 2021 op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht ...

21. ANBI-status   15 januari 2020
7 april 2021  |  , , ,
... (10 januari 2020). Publicatieplicht grote ANBI's: standaardformulier beschikbaar Vanaf 1 januari 2021 zijn grotere ANBI's verplicht om voor de publicatieplicht gebruik te maken van een ...

22. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... na het zomerreces behandeld. Het gevolg hiervan is dat de voorgenomen invoeringsdatum 1 januari 2021 niet zal worden gehaald. (Bron: VNG, 23 apr. 2020) App bepaalt wie in de trein en bus mag of ...

23. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... De huidige wetgeving waarbij de AOW-leeftijd de komende jaren stap voor stap omhoog gaat en vanaf 2021 automatisch verhoogt als de levensverwachting toeneemt, is een juiste wetgeving. Meer ...

24. AOW-franchise (tabellen)   22 december 2011
8 januari 2024  |  , , , ,
... Het fiscaal maximale pensioengevend loon is voor 2022 vastgesteld op 114.866 euro. AOW-franchise 2021 Sinds 2015 is er onderscheid tussen de franchisefactor voor een middelloon- en een ...

25. AOW-uitkeringen (tabellen)   7 februari 2018
11 juni 2024  |  , , , , , , ,
... AOW toeslag is in 2015 afgeschaft tenzij u de toeslag al had voor 2015 AOW-uitkeringen 1 januari 2021 en 1 juli 2020 Wie Bruto AOW bedrag 1 januari 2021 Bruto AOW bedrag 1 juli 2020 Alleenstaand ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 190 totaal)