Vrijwilligersvergoeding


1. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... de schoonste vrachtauto’s zal niet wijzigen. Vrijwilliger Per 1 januari 2019 gaat de onbelaste vrijwilligersvergoeding met € 200 omhoog. Vrijwilligers kunnen daardoor een maximale onbelaste ...

2. Kinderopvang (vormen)   20 maart 2009
29 juni 2020  |  , , , , ,
... overblijfouders. Volgens de Belastingdienst is de vergoeding die de scholen betalen te hoog om als vrijwilligersvergoeding te worden gezien. De Belastingdienst ziet de overblijfouders daarom als ...

3. Transitievergoeding (trainers)   14 januari 2015
30 januari 2019  |  , , , , ,
... dat de vereniging loonbelasting over dat bedrag moet betalen. Dan wordt er gesproken van een vrijwilligersvergoeding, maar als een club in een jaar meer geld aan de trainer geeft, dan is hij ...

4. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... worden door gemeenten in natura uitgekeerd. De overheid neemt de regie in de inburgering terug. Vrijwilligersvergoeding De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat van € 1500 naar € 1700. ...

5. Veranderingen 2019   24 juni 2018
8 januari 2019  |  , ,
... onderscheid gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig gebruik en vouchers voor meervoudig gebruik. Vrijwilligersvergoeding Het nieuwe kabinet wil de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding ...

6. Veranderingen 2024   20 september 2023
7 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... evaluatie van deze expatregelingen zo snel mogelijk, en uiterlijk in 2024, te starten. Uurbedrag vrijwilligersvergoeding indexeren Ook de motie over het uurbedrag van de vrijwilligersvergoeding ...

7. Veranderingen 2024   5 mei 2023
5 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... van een werknemer op het wettelijk minimumloon mag inhouden, is € 1971,20. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding stijgt van € 1.900 naar € 2.100 per jaar. De Verzamelwet SZW 2024 ...

8. Vrijwilligers   20 maart 2009
12 december 2023  |  , , , , , ,
... maximumuurloon meer voor vrijwilliger Nieuwe regels vrijwilligerswerk met een WW-uitkering Naslag Vrijwilligersvergoeding is soms toch belast Cijfers Vereniging is soms werkgever van ...

9. Vrijwilligerswerk (tabellen)   20 februari 2019
10 januari 2024  |  , , , , , , ,
... kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding betalen. Er zijn regels voor een vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. Er zijn twee mogelijkheden. De stichting kan de onkosten van de ...

10. Werkloosheid   19 augustus 2009
19 december 2020  |  ,
Rubriek Werkloosheid omvat in alfabetische volgorde de volgende onderdelen: Acties werkloosheid te bestrijden Calamiteitenregeling Deeltijd-WW Dienstencheques Jeugdwerkloosheid Loongerelateerde ...

11. Werkloosheid (vrijwilligerswerk)   6 januari 2015
7 september 2019  |  , , ,
... meegeteld. (Bron: UWV, 1 jan. 2015) NB: Volgens het regeerakkoord 2018 (Rutte 3) gaat de onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 1500 naar € 1700. Het is de bedoeling dat deze verhoging ingaat ...

12. Vrijwilligersvergoeding is soms toch belast   5 mei 2015
6 mei 2015  | Rendement  | Fred Barkhuis  | 
Een lid van een stembureau ontving voor zijn werkzaamheden tijdens de verkiezingen een vergoeding van € 150. Volgens Gerechtshof Amsterdam was deze belast, omdat er in feite sprake was van een ...

13. Vrijwilligersvergoeding kan niet gedeeltelijk worden toegekend   30 juni 2017
3 juli 2017  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , ,
Belanghebbende heeft werkzaamheden verricht voor een stichting. Nu de door belanghebbende ontvangen bruto-vergoeding het voor de vrijwilligersregeling gestelde maximumbedrag van € 1.500 ...

14. Vrijwilligersvergoeding niet achteraf overeenkomen   1 juni 2016
3 juni 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | ,
De Belastingdienst merkt het afzien van een vrijwilligersvergoeding alleen aan als een aftrekbare gift in de inkomstenbelasting als de vrijwilliger de uitbetaling van de vergoeding kon afdwingen. ...

15. Hogere vrijwilligersvergoedingen volgens het CDA   9 december 2015
11 december 2015  | CDA  | Fred Barkhuis  | , ,
... 2015 - de Nationale Vrijwilligersdag. De voorstellen betreffen o.m. de maximale hoogte van de vrijwilligersvergoeding die sinds 2007 niet is ...

16. Onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat van € 1500 naar € 1700   31 december 2017
3 januari 2018  | Rutte III  | Fred Barkhuis  | ,
Het nieuwe kabinet wil de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding verhogen van € 1.500 naar € 1.700. Het is de bedoeling dat deze verhoging ingaat per 1 januari 2019.

17. Fiscale knelpunten vrijwilligersvergoedingen oplossen   25 april 2018
26 april 2018  | Accountancy Vanmorgen  | Fred Barkhuis  | ,
De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert het kabinet om de knelpunten in de vrijwilligersregeling rondom evenementen weg te nemen. Daarvoor zou het maximale maandbedrag voor vrijwilligers ...

18. Reiskostenvergoeding vrijwilligersvergoeding maximaal € 0,19 per km   28 april 2018
1 mei 2018  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , , ,
Als iemand in het kader van de vrijwilligersvergoeding een reiskostenvergoeding ontvangt, mag dat maximaal € 0,19 per gereden kilometer bedragen. Wordt per kilometer meer vergoed, dan zal een ...

19. Alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding   10 maart 2017
14 maart 2017  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
De aanpassing van de regel zorgt ervoor dat de zogenaamde vrijlating onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk voor iedereen hetzelfde wordt, ongeacht waarom je welke uitkering ontvangt. Nu gelden ...

20. Bijstand over 10 jaren wordt teruggevorderd vanwege vrijwilligersvergoeding   5 november 2021
5 november 2021  | , , , , , ,
... van de landelijke cliëntenraad Sociale Zekerheid: Een burger mag per jaar een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar ontvangen. ...

21. Bedragen vrijwilligerswerk verhoogd   21 februari 2019
22 februari 2019  | KNHS  | Fred Barkhuis  | ,
De onbelaste maximum bedragen per jaar / per uur in 2019 zijn resp. € 1.700 / € 170. Het uurbedrag voor vrijwillgers tot 22 jaar is € 2,75. Voorwaarde is dat je als vrijwilliger of official ...

22. Geen maximumuurloon meer voor vrijwilliger?   18 november 2014
20 november 2014  | Rendement  | Fred Barkhuis  | 
... de vrijwilligersregeling. De Tweede Kamer heeft onlangs hiervoor een motie aangenomen. De maximale vrijwilligersvergoeding per uur en per maand zou vervangen moeten worden door een ...

23. Helft van de bevolking doet vrijwilligerswerk   5 november 2015
10 november 2015  | Vrijwilliger, Belastingdienst, Vrijwilligersvergoeding, Belastingvrij  | Fred Barkhuis  | , , ,
De helft van de bevolking van 15 jaar en ouder heeft zich in 2012/2013 minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. De meeste vrijwilligers zetten zich ...

24. Het recht organiseren als WW-gerechtigde terug   3 december 2018
6 december 2018  | FNV  | Fred Barkhuis  | , ,
Vanaf 1 januari 2015 mochten mensen met een WW-uitkering geen kaderwerk bij de vakbond doen, omdat FNV niet gold als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende ...

25. In Belastingplan 2019 onderwerp 'fiets' nader toegelicht   15 november 2018
16 november 2018  | Rijksoverheid / Min Fin  | Fred Barkhuis  | , ,
... op een scala van vragen waaronder de fiets, maar ook de Elektrische auto, Zonnepanelen, Maximum vrijwilligersvergoeding en de 30%-Regeling kwamen aan bod. ...


Bekijk items: 1 tot 25 (37 totaal)