Bijstand


1. Bijstand   20 maart 2009
6 september 2019  |  ,
Bijstand kent meerdere aspecten, reden om dit onderwerp op te delen in subrubrieken. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen)

2. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Vangnet Sociaal minimum Bijstandsnormen Bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Vakantie Sollicitatieplicht Vier weken maatregel bijstand goed opgepakt Invoering Wet Werk en Bijstand ...

3. Bijstand (tabellen)   30 maart 2009
8 januari 2024  |  , , , , , , ,
Uitkering bijstand 1 januari 2024 De bijstandsuitkering blijft meegroeien met de ontwikkeling van de lonen, dat betekent dat de uitkering per 1 januari en op 1 juli van het jaar aan deze ...

4. Bijstand (ZZP-er)   30 maart 2016
4 oktober 2020  |  , ,
... Papieren inkomen Geen structurele oplossing Problematiek kwijtschelding Antwoord op vragen Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) Toenemend aantal zzp-ers vraagt bijstand aan Kamer wil ...

5. Bruto bijstandsbedragen   15 juni 2018
15 juni 2018  | 
Zie Bijstand (tabellen).

6. Rechtsbijstand   31 augustus 2011
3 februari 2020  |  , , , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Advocaatkosten ontslag Gesubsidieerde rechtsbijstand Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering Vrije advocaatkeuze bij UWV-procedure? Eerste ...

7. Rechtsbijstand en mediation (tabellen)   28 januari 2017
19 oktober 2021  |  , , , ,
... Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Uw vermogen telt ook mee. De Raad voor Rechtsbijstand vraagt uw inkomen en vermogen op bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft uw ...

8. Wetten (bijstand)   9 maart 2010
24 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud Vele wetten Huisbezoekwet van 4 oktober 2012 Regeldruk Kamer ontziet jongeren in bijstandswet Kabinet stelt plan bij: regels bijstand minder streng Werk en Bijstand 2015 Nieuwe Wmo 2015 ...

9. Jongeren (bijstand)   9 maart 2010
19 december 2019  |  , , ,
Inhoud Bijstandsuitkering exit Werkleeraanbod Wetswijzigingen 2012 Europa Bijstandskinderen 2015 Bijstandskinderen 2016 Specifieke (lagere) beslagvrije voet vervalt Bijstandsuitkering exit De ...

10. Uitkeringen (bijstand)   9 maart 2010
1 maart 2021  |  , , ,
... en vrijlating Delen woonkosten Bijverdienregeling Langdurigheidstoeslag Vrijwilligerswerk door bijstandsgerechtigden Kernkaart werk en bijstand Bijzondere bijstand Eén bedrag voor gemeenten ...

11. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
... ouderdomsregelingen Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen moet eenvoudiger Inleiding Bijstand vult onvolledige AOW aan Als u geen volledige AOW-uitkering heeft opgebouwd, kan uw ...

12. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... zich op gemeenten, die nu verantwoordelijk zijn voor de uitkeringen op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Door de samenwerking kan Met Werk een landelijk operationeel netwerk aan de ...

13. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... per maand aan Anw, maar NIET voor hen geboren na 1-1-1950. Daarvoor rest dan een uitkering van de bijstand van maximaal € 357,00 per maand. Samen dus € 657,00 per maand. Cijfers Het aantal ...

14. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... voorstel. Er kleeft een groot nadeel aan deze facultatieve vervroeging van de AOW. Het beroep op bijstand zal vermoedelijk toenemen. Iedereen die in Nederland woont, heeft recht op AOW. Of ...

15. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... met een achtergrond in de jeugdzorg doen, eenmaal volwassen, een groot beroep op de Wajong, bijstand en de zorg. Gemeenten krijgen dus vaak opnieuw met dezelfde personen te maken, maar dan ...

16. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... kandidaat aan Uitzendbureau van de toekomst: algoritmes boven recruiters Gemeenten voorspellen bijstandsfraude met algoritme Voordelen Vooroordelen Solliciteren per webcam Tweede Kamer Zorg ...

17. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... groepen veel beter ging op de arbeidsmarkt.' Meer niet-westerse allochtonen dan ooit zitten in de bijstand: 234 duizend, 41 duizend meer dan autochtonen. Eén op de zeven niet-westerse ...

18. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... terug naar 65 jaar. Hierdoor ontstaat meer werkgelegenheid voor jongeren. En minder ww- en bijstandsuitkeringen voor ouderen. Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. Koopkracht ouderen ...

19. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... werkprocessen Uitgifte Participatie Certificaat Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand Opdracht De 35 arbeidsmarktregio's hebben tot taak om mensen met een arbeidsbeperking ...

20. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... Juridisch loket Het Juridisch Loket is een stichting en wordt gefinancierd door de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Juridisch Loket bestaat uit een ...

21. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... Ontslagvergoeding Ontslagvergoeding oudere werknemer zonder extra eindheffing Stamrecht Rechtsbijstand Geen aftrek advocaatkosten bij ontslag Gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation ...

22. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding in plaats van bijstand te verlenen. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is ...

23. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... De norm voor een paar met uitsluitend minderjarige kinderen, bijvoorbeeld, is gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een paar, aangevuld met de kinderbijslag en kindertoeslag (c.q. ...

24. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... eerder actief aan de Nederlandse samenleving deelnemen en hoeven ze minder een beroep te doen op bijstandsvoorzieningen. COA en Divosa maken deel uit van de Taskforce Werk en Integratie ...

25. Basisinkomen   5 augustus 2015
17 december 2020  |  ,
... Experiment basisinkomen in Terneuzen Experiment basisinkomen Terneuzen verboden Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2019 Begrip Een basisinkomen is een inkomen voor alle burgers, gegeven of ...


Bekijk items: 1 tot 25 (436 totaal)