Aow-Leeftijd


1. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... en AOW-gerechtigden In dienst nemen AOW-er aantrekkelijker Heroverweeg wetsvoorstel doorwerken na AOW-leeftijd Overgangsregeling verkorte loonbetaling zieke AOW’ers Tweede Kamer stemt in met ...

2. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
... uw situatie. AIO-aanvulling aanvragen Om een AIO-aanvulling aan te kunnen vragen moet u (bijna) de AOW-leeftijd hebben. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u bekijken of u een ...

3. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... pensioenstelsel. De Eerste Kamer stemde eerder al in met het wetsvoorstel dat de stijging van de AOW-leeftijd en de levensverwachting meer met elkaar in balans brengt Uitstel "Wet bedrag ...

4. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... Hoogte AOW-uitkering Gezinssamenstelling AOW-uitgaven en uitkeringen Naslag Ingangsdata AOW AOW-leeftijd stijgt in 2060 naar verwachting op 71,5 jaar Cijfers AOW-uitkeringen AOW-aanspraken ...

5. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
50Plus AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Hierdoor ontstaat meer werkgelegenheid voor jongeren. En minder ww- en bijstandsuitkeringen voor ouderen. Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. ...

6. AOW-franchise (tabellen)   22 december 2011
8 januari 2024  |  , , , ,
... van de AOW-uitkering plus vakantie-uitkering die geldt voor gehuwden met een partner ouder dan de AOW-leeftijd (in de tabel: AOW 50%). Voor een eindloonregeling is dit 100/66,28. Het bedrag moet ...

7. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
11 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... is verandert. (Bron: De Volkskrant. 14 nov. 2018) Oudere werknemers wensen kortere werkweek Om de AOW-leeftijd te kunnen halen, pleit ruim de helft van de werknemers tussen 45 en 65 jaar voor een ...

8. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Geef elke werkende toegang tot een arbeidsarts Het toenemende aantal ZZP-ers en de stijging van de AOW-leeftijd vragen om een nieuwe blik op arbeidsgerichte zorg. Dat zegt de Koninklijke ...

9. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... de eeuwwisseling hard gestegen. Wel zijn de cijfers enigszins vertekend door het optrekken van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Onder geen enkele leeftijdsgroep is de armoede deze eeuw zo sterk ...

10. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... verhoging AOW leeftijd aangenomen. Met ingang van 2016 gaat de AOW leeftijd versneld omhoog. De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 ...

11. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... of herplaatsing mogelijk is. Wanneer mag u uw werknemer zonder reden ontslaan? Als uw werknemer de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Als u uw werknemer tijdens een ...

12. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... gehandhaafd. De hoogte van de belastingschijven verandert wel, voor belastingplichtigen tot de AOW-leeftijd geldt in 2015 (cijfers 2014): Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer ...

13. Begrotingsakkoord 2013 (juni 2012)   25 juni 2012
30 augustus 2015  |  ,
... als jongere werkenden; • mobiliteitsbonus voor 55-plussers wordt niet ingevoerd. Pensioen De AOW-leeftijd wordt vanaf 2013 t/m 2015 geleidelijk elk jaar met één maand verhoogd, in 2016 t/m ...

14. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... hoogleraar Jan van Ours in zijn interview met de Telegraaf van 19 mei 2017 zegt dat de “AOW-leeftijd flexibel voor iedereen” kan zijn. Jan van Ours ziet niets in een vaste ...

15. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... Al voor de zomervakantie is de Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd aangenomen. Zo wordt de AOW-leeftijd op 1 januari 2013 met een maand verhoogd. In de jaren daarna wordt de ...

16. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... van hun toeslag voor jongere partners. Het premiepercentage van de AOW wordt niet aangepast. De AOW-leeftijd wordt versneld verhoogd - 66 jaar in 2018 en 67 in 2021 - om de AOW op langere ...

17. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... dienst te houden. De Eerste Kamer moet het wetsontwerp nog goedkeuren. Eerder is besloten dat de AOW-leeftijd versneld wordt verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Een ruimere ...

18. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... in derde schijf gaat van 40,4% naar 40,8%. Voor de tweede schijf geldt voor mensen onder de AOW-leeftijd dezelfde tarieven. Voor AOW'ers stijgt het tarief in de tweede schijf met 0,5% naar ...

19. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... de WOZ-waarde. Heffingskortingen (na indexatie) 2018 2017 Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.265 € 2.254 Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd € 1.159 ...

20. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... van onderhandelen zijn vakbonden en werkgevers het eens over de pensioenen. De stijging van de AOW-leeftijd moet worden afgeremd. Ook moet er ruimte komen voor vervroegde uittreding van oudere ...

21. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... minst er op vooruit gaan. Algemene Ouderdomswet (AOW) Als gevolg van het pensioenakkoord zal de AOW-leeftijd minder snel stijgen dan voorheen was afgesproken. De komende twee jaar wordt de ...

22. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... formuleren en bekijken hoe die in de wet kunnen worden vastgelegd. Pensioen Ten overvloede, de AOW-leeftijd blijft in 2021 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd jaarlijks, tot ...

23. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... 2013) Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd Fiscale pensioenleeftijd naar 68 jaar AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog Bevriezing AOW-leeftijd op 66 jaar funest AOW-leeftijd op 66 ...

24. Belastingschijven (tabellen)   30 maart 2009
5 oktober 2023  |  , , , , , ,
Tarieven en schijven loon- en inkomstenbelasting 2024 Tot AOW-leeftijd AOW-er van na 1945 AOW-er van voor 1946 Tarief eerste schijf 36,97% 19,07% 19,07% waarvan loonbelasting 9,32% 9,32% 9,32% ...

25. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... het tarief verlaagd van 52,00 naar 49,50 procent. In plaats van vier zijn er voor personen tot de AOW-leeftijd straks twee schijven. Bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat iedereen die in ...


Bekijk items: 1 tot 25 (271 totaal)