Pensioenpremie


1. Pensioenpremies STiPP (tabellen)   20 januari 2018
9 januari 2024  |  , , , , , , ,
... de werkgever betaalt, wordt gebruikt voor de pensioenopbouw. Deze opbouw is niet hetzelfde als de pensioenpremie die de werkgever betaalt. Het percentage dat de pensioen-opbouw bepaalt, wordt de ...

2. Rendement van pensioenpremie   3 juni 2017
3 juni 2017  |  ,
Rendement Wat levert de jaarlijkse pensioenpremie op aan kapitaal? Met de logaritmentafel komen we (met de navolgende aannames) tot de volgende uitkomsten, waarbij we de berekeningen bewust ...

3. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... om meer in aandelen te beleggen. “Deze bevinding impliceert dat Nederlandse pensioenfondsen de pensioenpremies van jongeren risicovoller zouden moeten beleggen dan die van ouderen. Dit sluit ...

4. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... zullen worden samengevoegd, maar gesprekken daarover zullen wel worden opgestart. Sterkere relatie pensioenpremie en loonontwikkeling: De loonontwikkeling wordt sterker dan in het verleden ...

5. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... bedrijfspensioen en eventuele uitkeringen van een koopsompolis et cetera; door betaling van een pensioenpremie aan alle werknemers behalve de AOW-gerechtigde ontstaat een beloningsverschil. ...

6. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... sprake van indien de werknemer met (een deel van) de ontslagvergoeding besluit om levensloop- of pensioenpremie te storten. Voorwaarde daarvoor is dat er fiscaal gezien ruimte bestaat. Werkgever ...

7. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... terwijl ouderen te weinig betalen. Jongeren hebben immers hun hele carrière nog voor zich en hun pensioenpremies kunnen langer belegd worden. Lang was dit geen probleem, omdat een jongere ...

8. Belastbaar inkomen uit werk   20 maart 2009
1 maart 2018  |  , , , ,
... als regel via een inhouding op het bruto maandsalaris worden verricht: premie spaarloonregeling; pensioenpremie werknemer, het bedrag dat een werknemer (maandelijks) aan de pensioenverzekering ...

9. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... de koopkracht met 1,75 procent omlaag. De daling wordt vooral veroorzaakt door hogere zorg- en pensioenpremies, hogere btw en hogere accijnzen op alcohol en tabak. Het kabinet gaat ervan uit ...

10. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... in. • Pensioen: het kabinet wil bijna 3 miljard bezuinigen door het verlagen van de aftrek van pensioenpremies. Nu kunnen werknemers maximaal 2,25 procent van hun salaris belastingvrij voor ...

11. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... uitkomt. Uitzonderingen wordt gemaakt voor verplichte inhoudingen, zoals loonheffing en pensioenpremies of vorderingen. Ondernemingsraad De Wet aanpassing instemmingsrecht ...

12. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... onder handhaving van hetzelfde opbouwpercentage leidt in het algemeen tot een verlaging van de pensioenpremie. Dient dat premievoordeel ten gunste van de werkgever te komen? Dan is een goede ...

13. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... met 16,71 procent. In de berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies. (Bron Raet, 2 dec. 2016) Loonstrook 2017 Minister Asscher van Sociale Zaken ...

14. Beroepspensioenregeling   22 oktober 2012
11 juli 2019  |  , , , , , ,
... wordt voldaan: opbouw volgens het eindloonsysteem is voor deze groep niet mogelijk; alleen pensioenpremies voor ouderdomspensioen, waarvoor de opbouw per jaar niet meer dan 2,15% van ...

15. Bestuurders pensioenfonds   29 maart 2013
2 maart 2020  |  , , ,
... bestaat. In dit bestuursmodel is bepaald dat werkgevers minder zetels krijgen als de pensioenpremie gemaximeerd is. Tevens hebben pensioengerechtigden in dit bestuursmodel recht op ...

16. Betalingsachterstand werkgever   26 mei 2017
26 mei 2017  |  , ,
... zodra er een premieachterstand is ter grootte van 5%. Premievrij maken Als een verzekeraar de pensioenpremies niet meer van de werkgever ontvangt, kan de verzekeraar gebruik maken van de ...

17. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... komen, dat is respectievelijk € 7.559 (onkostenvergoeding minister-president) en € 28.767 (ABP-pensioenpremie bij € 187.340 per jaar (2013); De ontslagvergoeding wordt gemaximeerd op € ...

18. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
22 april 2022  |  , ,
... terwijl ouderen te weinig betalen. Jongeren hebben immers hun hele carrière nog voor zich en hun pensioenpremies kunnen langer belegd worden. Lang was dit geen probleem, omdat een jongere ...

19. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee. Pensioenpremie, inleg in een levensloopregeling en onkostenvergoeding tellen niet mee, omdat dit ...

20. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... regel is dat als de werknemer minder gaat werken ook zijn pensioengrondslag en de verschuldigde pensioenpremies lager wordt. Uitsluiting van deeltijdwerkers aan een pensioenregeling is volgens ...

21. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
... dat pensioensopbouw op basis van het volledige pensioengevende loon is toegestaan (d.w.z. de pensioenpremie van de werknemer is ook in dit geval volledig aftrekbaar van de loonbelasting). ...

22. Demotie   20 maart 2009
8 augustus 2019  |  , , , , ,
... Nederland. Pensioen Algemene regel is dat als een werknemer een lager salaris ontvangt ook de pensioenpremie lager wordt, en daardoor dus ook zijn toekomstig bedrijfspensioen. Onder ...

23. Diensttijdvrijstelling   20 maart 2009
9 augustus 2020  |  , , , , , ,
... Bij het fiscale loon over een maand telt men het maandbedrag op van: het werknemersaandeel in de pensioenpremie; de helft van het werknemersaandeel in een regeling voor vervroegde uittreding; ...

24. Drie pijlers   11 maart 2010
24 december 2018  |  , , , , ,
... de Kamer heeft gestuurd. De doorsneepremie houdt in dat alle werknemers hetzelfde percentage aan pensioenpremie over hun loon betalen. Het kabinet vindt dit systeem onrechtvaardig, omdat ...

25. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... is ruim onder het vereiste 104,2% gekomen, het gevolg is dat pensioenfondsen de pensioenpremie verhogen en/of de uitkering niet indexeren, zie Indexatie (pensioenen); ...


Bekijk items: 1 tot 25 (184 totaal)