Inzicht


1. Inzicht in arbeidsvoorwaarden   14 maart 2011
8 juli 2013  |  ,
De meeste werknemers zijn zich absoluut niet bewust van de omvang en de waarde van hun arbeidsvoorwaarden. Zo bestaat in bepaalde branches nog steeds het idee dat de arbeidsvoorwaarden maar mager ...

2. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
... over het voorgaande jaar verantwoorden en afdragen. * Het is raadzaam in de loop van het jaar inzicht te houden in de vrije ruimte. Verrassingen voor de werkgever dat de vrije ruimte is ...

3. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... te helpen. Zij krijgen dit geld als zij samen met uitzendbureaus de werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk maken en de dienstverlening aan werkgevers verbeteren. Dit heeft staatssecretaris ...

4. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... euro voor 2021 en 2,3 miljard voor 2022. Januarinota Met de Januarinota schetst UWV actuele inzichten voor 2021 en 2022 in de verwachte ontwikkeling van de door UWV uitgevoerde wetten en ...

5. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... liggen er kansen om de WKR administratief voor klanten goed in te richten, zodat er periodiek inzicht is gedurende het jaar in de kansen en risico’s rondom de WKR. De ondernemer kan dan op ...

6. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... Naast een gebrek aan kennis over de sociale regelingen, hebben werkgevers vaak ook beperkt inzicht in hoe hun eigen werknemerspopulatie eruit ziet. Zo weet ruim een kwart (27,3 procent) ...

7. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... een aantal specifieke rollen en stappen. Scrum vertrekt daarbij van de complementaire krachten en inzichten van een team als groep. Het basisproces van Scrum – de zogenaamde ‘Sprint’ – ...

8. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inzichten uit de inventarisatie helpen het ministerie van VWS bij het ontwikkelen van beleid ten ...

9. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... de Leefomgeving brengt eens in de vijf jaar een wetenschappelijk rapport uit met daarin de laatste inzichten over de opwarming van de aarde, dat als basis dient voor het volgende klimaatplan. Iets ...

10. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... voor degenen van wie de gegevens worden verwerkt (de betrokkenen). Dat vereist onder meer inzicht in de gegevensverwerking en een privacy beleid. De verwerkingsverantwoordelijke moet ook ...

11. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... apr. 2018) Tweede Kamer De gevaren van “historische vooroordelen”, onjuiste data en gebrekkige inzichtelijkheid zijn volgens D66 en SP problematisch bij de bestrijding van bijstandsfraude door ...

12. Angeline Brok   18 mei 2023
... HR-consultant Business Partner Merknemers.nu Een enthousiaste HR-consultant die vanuit moderne HR-inzichten vorm en inhoud geeft aan de invulling van HR-adviesopdrachten. redactie@hr-kiosk.nl ...

13. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Deze wetswijziging, die ...

14. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... aanspraak maken op een toeslag volgens de Toeslagenwet (incl. partnertoets); bij verschil van inzicht over het (voort)bestaan van de arbeidsongeschiktheid, het plegen van voldoende ...

15. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... bedroeg, kan evenmin tot een ander oordeel leiden. Het had op de weg van de werkgever gelegen om inzicht te verschaffen in de hoogte van de over 2021 uitgekeerde bonus. De werkneemster kon ...

16. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... Zaken en Werkgelegenheid ziet toe op de naleving van de Arbowet. De Inspectie SZW had behoefte aan inzicht in de wijze waarop bedrijven de nieuwe wetgeving invoeren en uitvoeren. Panteia voerde ...

17. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk. Second opinion Indien de ...

18. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... met compenserende maatregelen. Rijk, gemeenten en maatschappelijk middenveld moeten samen inzicht krijgen in de effectiviteit van armoedebestrijding onder kinderen en hun beleid daarop ...

19. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Bovendien is het moeilijk om gegevens uit verschillende systemen te integreren en te analyseren om inzicht te krijgen in belangrijke HR-kwesties zoals verloop, retentie, loongelijkheid, mobiliteit ...

20. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... worden in Nederland vaak niet erkend. Hebben nieuwkomers een cv, dan geeft dat meestal niet veel inzicht in hun persoonlijkheid, taalvaardigheden, kennis en competenties. Wilthagen en Lievens ...

21. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... twee jaar 25.000 of meer zakelijke kilometers per jaar zal afleggen; de auto naar het inzicht van de werkgever onzorgvuldig wordt beheerd of gebruikt. Herhaalde veroordelingen wegens ...

22. Autoriteit Financiële Markten (AFM)   22 mei 2019
14 januari 2021  |  ,
... deel van hun financiële situatie. Doel van zo’n ‘financiële APK’ is consumenten allereerst inzicht te geven in hoeverre zij onder andere na pensionering voldoende inkomen hebben. En hen ...

23. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... naar hoe banksparen zou kunnen bijdragen aan een beter pensioenresultaat heeft niet tot nieuwe inzichten geleid. De combinatie van een bankspaarproduct met een verzekering lijkt op dit moment ...

24. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... niet gebruikt, maar wordt nu weer actief bijgehouden. De SZW-Facebookpagina geeft onder meer inzicht in het reilen en zeilen van SZW. Facebook heeft de privacy-instellingen voor nieuwe ...

25. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... Scholen krijgen in het nieuwe lespakket de vrijheid om 30 procent van de lessen naar eigen inzicht in te vullen. Zo wil het kabinet voorkomen dat leraren worden overladen met vakken die ze ...


Bekijk items: 1 tot 25 (363 totaal)