Werkkostenregeling


1. Werkkostenregeling   21 januari 2012
3 juni 2017  |  , ,
Rubriek Werkkostenregeling omvat in alfabetische volgorde de volgende subrubrieken (door op de gewenste titel te klikken wordt u doorverbonden): Aangiftetermijn Administratie WKR Altijd ...

2. Werkkostenregeling (cafetariasysteem)   15 maart 2011
8 maart 2017  | 
... fiscale loonsom Fiscus akkoord met werkkostenvergoeding AWVN Naslag Algemeen Binnen de werkkostenregeling blijft het mogelijk om mee te doen aan een cafetariasysteem, i.c. belast loon ...

3. Werkkostenregeling (inleiding)   31 januari 2018
26 maart 2021  |  , ,
Inhoud Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 Invoering werkkostenregeling Vrije ruimte of eindheffing Hoofdgroepen Aanvullende begrippen Onder de WKR vervallen afspraken met de fiscus Nieuwsbrief ...

4. Werkkostenregeling (WKR)   27 december 2009
5 mei 2017  |  , ,
Rubriek Werkkostenregeling kent tal van aspecten. Zie onder (klik op een van de 24 subrubrieken om toegang te krijgen):

5. BTW (werkkostenregeling)   26 april 2011
17 januari 2019  |  , , , , ,
... oplossing Om te voorkomen dat van alle vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) de prijs inclusief én exclusief BTW moet worden geadministreerd, stelt ...

6. Schema werkkostenregeling   13 februari 2011
5 mei 2017  |  , , , ,
... kosten (Bron: Handboek Loonheffingen 2015, 4.13, blz 43 en verder) Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling ...

7. Loonsom (werkkostenregeling)   17 februari 2012
14 april 2018  |  , , , , , ,
Inhoud Forfaitair Berekening loonsom Naslag Forfaitair De werkkostenregeling heeft een forfaitair karakter, dit betekent dat er zal een vrijstelling (ook wel vrije ruimte) geldt van 1,2% van de ...

8. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... van eerdere beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten. Dit besluit is aangepast aan de werkkostenregeling (WKR) en aan het vervallen van de stamrechtvrijstelling. In verband met dit ...

9. Rekenvoorbeeld werkkostenregeling   6 februari 2011
5 mei 2017  |  , , , ,
... kosten werkgever voor vergoedingen € 1.240 + € 400 + € 320 = € 1.960 Ga terug naar rubriek ...

10. Loon in natura (werkkostenregeling)   19 september 2012
14 april 2018  |  , , ,
... Waarde economische verkeer Vaarwel besparingswaarde Normbedragen Nihilwaardering Naslag Factuur De werkkostenregeling kent een nieuwe manier van het waarderen van loon in natura: de waarde van ...

11. Loon in natura (werkkostenregeling)   19 september 2012
8 juli 2013  |  , , ,

12. Zorgverzekering (werkkostenregeling)   12 november 2011
18 augustus 2018  |  ,
... Inkomensafhankelijke bijdrage De vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw mag onder de werkkostenregeling als eindheffingsloon worden aangewezen en daarmee worden ondergebracht in de ...

13. Instemmingsrecht OR (werkkostenregeling)   5 mei 2011
5 mei 2017  |  , , ,
... van artikel 27 WOR heeft de OR (waarschijnlijk) geen instemmingsrecht bij het invoeren van de werkkostenregeling of bij het wijzigen van de regeling omtrent onkostenvergoedingen. Artikel 27 ...

14. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... Bekende voorbeelden zijn/waren de aanvulling op het pensioen en de fiets van de zaak. Binnen de werkkostenregeling blijft het mogelijk om mee te doen aan een cafetariasysteem, i.c. belast loon ...

15. Verlof voor en na invoering werkkostenregeling   21 februari 2011
5 juni 2017  |  , , , ,
... (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Fiscaliteiten voor en na invoering van de werkkostenregeling zijn de volgende: Vakantie­ en compensatieverlof De aanspraken op vakantie­ ...

16. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... verstrekkingen Veranderen van werkgever Jurisprudentie Cijfers: aantal werknemers met 30%-regeling Werkkostenregeling (wkr) Aanscherping 30% Schaarse specifieke deskundigheid Periode dat er ...

17. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
Inhoud Werkkostenregeling Fiscale faciliteit Voorwaarden Naslag Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling De extraterritoriale kostenvergoeding (30%-regeling) valt in de categorie Gerichte ...

18. 5 Praktische tips voor werkgevers   29 april 2016
29 april 2016  |  , ,
... Voor een uitgebreide beschrijving van tips kunt u de in ‘Ervaringen van werkgevers na één jaar werkkostenregeling’. Download 'Ervaringen van werkgevers na één jaar werkkostenregeling' ...

19. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... in de WKR De gebruikelijkheidstoets of het gebruikelijkscriterium wil zeggen dat binnen de WKR (werkkostenregeling) alle vergoedingen en verstrekkingen die de werkgever aan de werknemer voldoet ...

20. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
Inhoud Inleiding Regeling excessieve beloningen Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Worden werknemersopties fiscaal aantrekkelijker? Wetsvoorstel aanscherping beloningsregels financiële ...

21. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
... en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling ...

22. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Begrip Loonheffing Werkkostenregeling Formulering van de aanspraak Naslag Ongeval tijdens een bedrijfsfeest Werknemer krijgt op het werk een ongeval Begrip Naast loon of beloning bestaat ...

23. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Wet van Dam Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Wet van Dam Op 1 december 2011 is de Wet van Dam in werking getreden. Deze wet legt onder meer het stilzwijgend verlengen van ...

24. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... eindheffingsbestanddelen Naslag Bijna goed is niet goed genoeg Wordt de aanwijzigingsverplichting werkkostenregeling aangepast? Inleiding administratie Specifiek bezien vanuit de rol van de ...

25. Altijd eindheffingsloon   15 maart 2015
12 maart 2018  |  , , ,
... en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar. Ga terug naar rubriek ...


Bekijk items: 1 tot 25 (362 totaal)