Rekenvoorbeeld werkkostenregeling

Datum laatste wijziging: 5 mei 2017  |  Trefwoorden: , , , ,

Stel, een werkgever heeft twee werknemers in dienst, hun inkomen is resp. € 40.000 en € 30.000. Werknemer 1 heeft een fiets van de zaak van € 800, de ander heeft een OV-jaarkaart van € 400. Beide werknemers krijgen jaarlijks een kerstpakket van € 120 en de werkgever betaalt voor beide de vakbondscontributie van € 100.
Belaste vergoedingen die onder het forfait vallen € 800 + 2x € 120 + 2x € 100.
NB: De OV-jaarkaart valt onder categorie
'Gerichte vrijgestelde kosten', telt dus niet mee voor de berekening van het forfait, maar wel voor de totale kosten werkgever aan vergoedingen.
€ 1.240
Vrije ruimte is 1,2% van de totale fiscale loonsom 1,2% van € 70.000 (€ 40.000 + € 30.000) = € 840
Eindheffing 80% van € 400 (€ 1.240 - € 840) = € 320
Totale kosten werkgever voor vergoedingen € 1.240 + € 400 + € 320 = € 1.960

Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling