Overleg met vakbonden, OR en werknemers    Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen 


Rekenvoorbeeld werkkostenregeling

Datum laatste wijziging: 5 mei 2017  |  Trefwoorden: Werkkostenregeling, WKR, Rekenvoorbeeld, Vrije ruimte, Eindheffing

Stel, een werkgever heeft twee werknemers in dienst, hun inkomen is resp. 40.000 en 30.000. Werknemer 1 heeft een fiets van de zaak van 800, de ander heeft een OV-jaarkaart van 400. Beide werknemers krijgen jaarlijks een kerstpakket van 120 en de werkgever betaalt voor beide de vakbondscontributie van 100.
Belaste vergoedingen die onder het forfait vallen 800 + 2x 120 + 2x 100.
NB: De OV-jaarkaart valt onder categorie
'Gerichte vrijgestelde kosten', telt dus niet mee voor de berekening van het forfait, maar wel voor de totale kosten werkgever aan vergoedingen.
1.240
Vrije ruimte is 1,2% van de totale fiscale loonsom 1,2% van 70.000 ( 40.000 + 30.000) = 840
Eindheffing 80% van 400 ( 1.240 - 840) = 320
Totale kosten werkgever voor vergoedingen 1.240 + 400 + 320 = 1.960

Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Overleg met vakbonden, OR en werknemers    Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen