Nihilwaardering

Datum laatste wijziging: 23 september 2020  |  Trefwoorden: , , , , ,

Inhoud

 1. Begrip
 2. Opsomming
 3. Collectiviteitskortingen
 4. Naslag
 5. Paashaasgeschenk onbelast aan werknemers uitdelen
 6. Einde nihilwaardering bij lening voor woning
 7. Verklaring omtrent gedrag

Begrip

Alles wat de werkgever verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt voor de dienstbetrekking, is loon. Om te voorkomen dat de waarde van voorzieningen die op de werkplek ter beschikking worden gesteld, in de vrije ruimte valt, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Deze 'nihilwaarderingen' gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte. Als de werkgever voor zo'n voorziening een vergoeding in geld betaalt of de voorziening aan de werknemer verstrekt (de werknemer wordt eigenaar), dan is er sprake van een belaste vergoeding of verstrekking.

Opsomming

De fiscus waardeert de volgende voorzieningen en verstrekkingen in natura op nihil:
 • ter beschikking gestelde bedrijfsfitness op de werkplek;
 • consumpties (zoals koffie, thee, koekje) op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd;
 • ter beschikking gestelde werkkleding;
 • het rentevoordeel van de personeelslening als de werknemer daarmee een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter koopt en de kosten en het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning van de werknemer*;
 • ter beschikking gestelde ov-abonnementen als de werknemer het abonnement ook voor het werk gebruikt;
 • de waarde van huisvesting en inwoning (inclusief verstrekte energie, water en bewassing) die de werkgever op de werkplek ter beschikking stelt voor de vervulling van de dienstbetrekking. Dit is een nihilwaardering als de werknemer niet op de werkplek woont en hij redelijkerwijs wel gebruik moet maken van deze voorziening;
 • voorzieningen in de werkruimte thuis.
* Vervallen vanaf 2016, wordt loon werknemer.

De fiscus hanteert twee begrippen voor verstrekkingen cq vergoedingen, die onbelast kunnen gebeuren. Het gaat dan om "Nihilwaarderingen", dat zijn meestal kleine verstrekkingen rond de werkplek en "Gerichte vrijstellingen", waar het gaat om voorzieningen, zoals studiekosten e.d. 

Collectiviteitskortingen

Collectiviteitskortingen die werknemers krijgen bij een derde (verzekeraar, reisorganisatie e.d.) vallen die niet in het forfait? Nee, dergelijke voordelen vormen geen loon en gaan dus niet ten koste van de vrije ruimte van het forfait. Koopt de werkgever de diensten of producten zelf in en betaalt de werknemer ten minste de factuurwaarde, dan valt er ook niets te belasten.
Zowel onder de oude regels als onder de werkkostenregels zijn collectiviteitskortingen onbelast. Onder collectiviteitskortingen verstaan wij kortingen die de werkgever (of bijvoorbeeld de personeelsvereniging) bedongen heeft bij een ander bedrijf of andere organisatie.

Let wel: het gaat dus om de korting zelf. Uiteraard is hier wel het realiteitsprincipe van toepassing. Dus de korting mag niet als gevolg van een U-bocht constructie uitzonderlijk hoog zijn. Maar indien dus marktconform, dan vormt het geen belastbaar loon. (Bron: Redactie HR-kiosk, 6 aug. 2014)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.
 

Paashaasgeschenk onbelast aan werknemers uitdelen

Als de werkgever ter ere van Pasen chocolade-eieren wil uitdelen aan het personeel, is het belangrijk dat hij weet hoe hij dat tegenwoordig fiscaal moet behandelen. Ze hoeven namelijk niet altijd ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling te komen.

Koopt u voor elke werknemer een luxe paashaas van € 10, dan moet u al die tientjes in de vrije ruimte onderbrengen. Laat u ook uitzendkrachten en freelancers meegenieten, dan valt dit buiten de werkkostenregeling. Deze krachten ontvangen immers geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van uw onderneming.

De werkgever kan er ook voor kiezen om niet voor elk personeelslid een apart paashaasgeschenk te kopen, maar een grote schaal paaseieren op de tafel in de kantine te zetten voor algemeen gebruik. In dat geval blijft de vrije ruimte ongemoeid. Er is dan sprake van een consumptie op de werkplek, en daarvoor geldt onder de WKR een nihilwaardering. (Bron: Rendement, 27 mrt. 2015)

Einde nihilwaardering bij lening voor woning

In de naar de Tweede Kamer verstuurde wetsontwerp Fiscale Verzamelwet 2015 valt te lezen dat de nihilwaardering voor het rentevoordeel van de eigenwoninglening komt te vervallen. Ook komt er een nieuwe regel komt die stelt dat het rentevoordeel dat de werknemer door de lening geniet, niet aangewezen mag worden als eindheffingsbestanddeel. Werkgevers kunnen dit rentevoordeel dus niet in de vrije ruimte onderbrengen. De rente zal als loon van de werknemer moeten worden behandeld. Dat betekent dat werkgevers er ook werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekering over verschuldigd zijn.

Uit het wetsvoorstel blijkt verder dat alleen de waarde van het rentevoordeel van een aan de werknemer verstrekte geldlening voor de aanschaf van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter op nihil wordt gesteld. (Bron: AV Accountancy, 10 jun. 2015)

Verklaring omtrent gedrag

Het ligt in de bedoeling dat voor kleine werkgevers (< 25 werknemers) de vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt toegevoegd aan de lijst vrijstellingen. (Bron: HR-Kiosk, 3 feb. 2019)


Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling