Loon in natura (werkkostenregeling)

Datum laatste wijziging: 14 april 2018  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. Factuur
  2. Waarde economische verkeer
  3. Vaarwel besparingswaarde
  4. Normbedragen
  5. Nihilwaardering
  6. Naslag

Factuur

De werkkostenregeling kent een nieuwe manier van het waarderen van loon in natura: de waarde van loon in natura is het bedrag inclusief btw van de inkoopfactuur. Heeft de werkgever geen inkoopfactuur, dan moet hij uitgaan van de aangifte op de offerte of op een redelijke schatting. Nadat hij de factuur hebt gekregen, corrigeert u zo nodig de eerdere aangifte.

Waarde economische verkeer

In 2 gevallen moet de werkgever nog uitgaan van de waarde in het economische verkeer (de gebruikelijke verkoop- of winkelwaarde inclusief btw):
  • de werkgever heeft geen factuur;
  • hij heeft een factuur van een verbonden vennootschap.
Voor producten uit eigen bedrijf is de waarde de prijs die de werkgever zijn klanten in rekening brengt. Als de werkgever de werknemers korting geeft op deze verkoopprijs, dan is deze korting loon van de werknemer. Maar de werkgever mag dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Voor de korting geldt geen plafond: de werkgever bepaalt zelf de hoogte van de korting.

Vaarwel besparingswaarde

Binnen de werkkostenregeling mag de werkgever de waarde van loon in natura niet meer vaststellen op de besparingswaarde. Dit is het bedrag dat de werknemer door de verstrekking bespaart in vergelijking met het bedrag dat andere personen, vergelijkbaar met uw werknemer, normaal gesproken zouden uitgeven aan de verstrekking.

Normbedragen

De aparte normbedragen voor loon in natura blijven gelden. Maar binnen de werkkostenregeling is de waardering van maaltijden die de werkgever op de werkplek verstrekt en voor huisvesting en inwoning op de werkplek, vereenvoudigd. Voor andere normbedragen zijn kleine veranderingen doorgevoerd.

Nihilwaardering

Voor sommige voorzieningen geldt een nihilwaardering. Voor het vaststellen daarvan is het begrip werkplek van belang.

Een werkplek is elke plaats waar de werknemers werken en waarvoor de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk bent. De zorgplicht voor de werkplek kan blijken uit een arboplan of uit de risico-inventarisatie en -evaluatie die de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet maken. Zijn arboverantwoordelijkheid voor de werkplek heeft ook betrekking op uitzendkrachten en andere inleensituaties.

Een werkplek is bijvoorbeeld: het bureau, een kamer, een kantoortuin, de lopende band, een fabriekshal, de keuken, de vergaderzaal, een bedrijfskantine, de parkeergarage op het bedrijfsterrein, de fietsenstalling, een fitnessruimte, de openbare ruimte voor een bouwvakker die graafwerkzaamheden verricht en voor een gemeentelijke hovenier die de openbare beplanting verzorgt.

Ook een auto of een ander vervoermiddel kan een werkplek zijn als een werknemer daarin werkt en de werkgever arboverantwoordelijk is voor dat vervoermiddel. Voorbeelden zijn de (vracht)auto bij beroepschauffeurs, het vliegtuig bij piloten, en de trein bij conducteurs en machinisten. Ook bij andere beroepen kunnen vervoermiddelen een werkplek zijn als de werkgever de werknemer opdraagt een bepaald vervoermiddel te gebruiken voor zijn werk. Bijvoorbeeld als een werknemer in opdracht de auto van de werkgever gebruikt voor een dienstreis. Voor voorzieningen, zoals een notebook of mobiele telefoon, die de werknemer in de auto (werkplek) voor het werk gebruikt, gelden dan de nihilwaardering.

De voorzieningen waarvoor een nihilwaardering geldt, zijn te vinden in Nihilwaardering. (Bron: Belastingtips)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.