Instemmingsrecht OR (werkkostenregeling)

Datum laatste wijziging: 5 mei 2017  |  Trefwoorden: , , ,

Instemmingsrecht onzeker

Op grond van artikel 27 WOR heeft de OR (waarschijnlijk) geen instemmingsrecht bij het invoeren van de werkkostenregeling of bij het wijzigen van de regeling omtrent onkostenvergoedingen. Artikel 27 geeft een opsomming van de onderwerpen waarover de OR instemmingsrecht heeft. Zo heeft de ondernemingsraad het recht instemming te verlenen bij de introductie of aanpassing van een 'beloningssysteem'. Daaronder wordt echter niet de hoogte van de beloning zelf verstaan, maar uitsluitend het ontwerp van het loongebouw. De beslissing om over te gaan op de werkkostenregeling valt daar dus niet rechtstreeks onder.

De OR heeft zeker instemmingsrecht als in het verleden over een dergelijk onderwerp instemming aan de OR is gevraagd of als de OR is toegezegd dat zij op dit punt een instemmingsrecht heeft. Wel of geen formele instemmingsrecht, het is altijd verstandig dat de werkgever de OR informeert over de voorgenomen wijziging en de redenen daarvan. Als de OR vervolgens geen bezwaren aanvoert, is dat een belangrijk - hoewel niet doorslaggevend - element in de belangenafweging, ten voordele van de werkgever. Het voorgaande geldt ook voor individuele bezwaren/protesten.

Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling