Werkkostenregeling (WKR)    Administratie WKR 


Aangiftetermijn

Datum laatste wijziging: 12 maart 2018  |  Trefwoorden: Werkkostenregeling, WKR, Aangifte, Kalenderjaar

Inhoud

  1. Eens per jaar
  2. Naslag

Eens per jaar

Vanaf 2015 moet de werkgever na afloop* van het kalenderjaar - voor alle vergoedingen en verstrekkingen uit dat kalenderjaar - toetsen of de vrije ruimte wel of niet is overschreden.

Uiterlijk bij de aangifte over het eerste tijdvak van het nieuwe kalenderjaar moet de werkgever de eindheffing over het voorgaande jaar verantwoorden en afdragen.

* Het is raadzaam in de loop van het jaar inzicht te houden in de vrije ruimte. Verrassingen voor de werkgever dat de vrije ruimte is overschreden, worden dan vermeden. Is er nog een stukje vrije ruimte over dan kan dat desgewenst zonder heffing worden optimaal worden benut. En let op, als het loon eenmaal is genoten en bijvoorbeeld als loon van de werknemer is aangemerkt, mag dit niet meer worden teruggedraaid, 'gedane zaken nemen geen keer'.1

1 Red. Een foutje van de belastingdienst wordt altijd teruggedraaid.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.


Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Werkkostenregeling (WKR)    Administratie WKR