Extraterritoriale kosten (30%-regeling)    Fitness 


Fiets

Datum laatste wijziging: 14 maart 2018  |  Trefwoorden: Fiets, Werkkostenregeling, Vrije ruimte, Beloningscomponenten, Arbeidsvoorwaarden

Inhoud

 1. Oude regeling
 2. Werkkostenregeling
 3. Antwoord op vragen
 4. Soepele omgang afleverdatum bedrijfsfiets
 5. Run op (elektrische) fietsen eind 2014
 6. De fiets nemen om files te verminderen
 7. Fiets van de zaak slachtoffer WKR
 8. Het nieuwe fietsplan
 9. Naslag
 10. Schaf belasting op een fiets van de zaak af
 11. Kamervragen over elektrische fiets

Oude regeling

Onbelast onder voorwaarden

 • schenken een fiets mocht (onder de oude voorwaarden) onbelast eenmaal per drie jaar worden geschonken tot een maximum van € 749. Voorwaarde is dat de werknemer op meer van de helft van het aantal dagen in het kader van woon-werkverkeer per fiets reist;
 • ter beschikking stellen: de werkgever kan een fiets tot € 749 (incl. BTW) voor woon-werkverkeer ter beschikking stellen, d.w.z. de fiets blijft eigendom van de werkgever. Deze regeling kan worden toegepast als de werknemer op meer dan de helft van het aantal reisdagen gebruik maakt van de fiets;
 • vergoeden: een derde mogelijkheid is dat de werknemer zelf een fiets koopt voor het woon-werkverkeer. In dat geval kan de werkgever de aankoopprijs van de fiets tot € 749 (incl. BTW) eenmaal per drie belastingvrij vergoeden.

Elektrische fiets

Vanaf 1 januari 2001 is ook de fiets met elektrische trapondersteuning onder de fietsregeling gebracht.

Zie voor meer informatie subrubriek Fiets.

Werkkostenregeling

Vrije ruimte

Vergoedingen en verstrekkingen van de fiets zijn belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in het forfait (eindheffing). Zie Werkkostenregeling Gerichte vrijgestelde kosten.

Verzoeken aan de Belastingdienst om de verstrekking van de fiets vanaf 2011 onbelast te laten, hebben het niet gehaald. Wel heeft de Belastingdienst in een artikel over voorbeelden van de werkkostenregeling alternatieven voor de fiets genoemd, die het leed volgens haar kunnen verzachten. De letterlijke tekst van de voorbeelden luidt als volgt:

Fiets en elektrische scooter

U koopt 10 fietsen voor uw werknemers. De kosten vallen met 1 boeking (factuurbedrag inclusief btw) in uw vrije ruimte van 1,2% van de totale fiscale loonsom. U boekt de fietsen niet meer per werknemer in uw loonadministratie, maar u boekt het hele bedrag in 1 keer in uw financiële administratie. U kunt de fietsen geven zonder te beoordelen hoe vaak uw werknemers de fietsen gebruiken voor woon-werkverkeer. Ook is het niet meer van belang of uw werknemers de afgelopen 3 jaar al een fiets hebben gekregen. Binnen de werkkostenregeling vervallen de normen voor de aanschafprijs (€ 749 per fiets) en voor vergoedingen die direct met de fiets samenhangen (€ 82 per kalenderjaar). U kunt eventueel een duurdere fiets met hulpmotor of een elektrische scooter vergoeden of verstrekken zonder aanvullende eisen. Wel geldt de gebruikelijkheidstoets (zie subrubriek Gebruikelijkheidstoets).

Cafetariaregeling voor fietsen

U kunt belast loon nog steeds omzetten in een onbelaste vergoeding of verstrekking voor bijvoorbeeld een fiets. De werkkostenregeling geeft u grotere vrijheid om hierover afspraken te maken. U kunt een cafetariaregeling bijvoorbeeld zonder meer uitbreiden voor fietsen met hulpmotor.
U kunt uw werknemers ook nog steeds een renteloze lening geven voor de aanschaf van een fiets of elektrische scooter. U moet dan wel vaststellen dat uw werknemer deze fiets of scooter voor woon-werkverkeer gebruikt. Bij cafetariaregelingen met een lening voor de aanschaf van een (elektrische) fiets of een elektrische scooter is het rentevoordeel van die personeelslening nihil. Uw werknemer kan bijvoorbeeld ook zijn onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer omruilen voor een fiets of gebruiken voor de aflossing van de renteloze lening.

Woon-werkverkeer

U geeft uw werknemer voor woon-werkverkeer een vaste vergoeding van € 0,19 per kilometer op basis van 214 dagen per kalenderjaar. U kunt deze regeling ook in 2011 blijven gebruiken. Want de werkkostenregeling kent een gerichte vrijstelling voor vervoer.

Bovenmatige gerichte vrijstelling

U betaalt uw werknemer een reiskostenvergoeding van € 0,29 per zakelijke kilometer. Van dit bedrag kunt u € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden omdat hiervoor een gerichte vrijstelling geldt. De rest van het bedrag (€ 0,10 per kilometer) is het bovenmatige deel van de gerichte vrijstelling. U kunt dit als belast loon van uw werknemer bestempelen of als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte. Hebt u geen ruimte meer over, dan moet u over het meerdere 80% eindheffing betalen, dus € 0,08 per kilometer.

Antwoord op vragen

Van alle werkgevers maakt 21 procent gebruik van de fiscale faciliteit voor de aanschaf van een fiets. Twee derde van hen doet dat overigens via een cafetariaregeling. Werkgevers kunnen op verschillende manieren hun fietsregeling continueren. Dat kan door gebruik te maken van de vrije ruimte, maar ook door de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer in te zetten om de aankoop van een fiets uit een cafetariaregeling mee af te betalen. Er zijn marktpartijen die er al op inspelen om langs deze weg de fiets te laten cafetariseren zonder dat het de werkgever geld kost en zonder dat het ten koste gaat van de vrije ruimte (Minister Wiebes: antwoord op vragen van leden Tweede Kamer, oktober 2014).

Overigens gelden bij de toepassing van deze maatregel geen voorwaarden zoals onder de “oude” fietsregeling wel het geval was. Er is geen maximum (denk aan gebruikelijkheidstoets) wat betreft de prijs van de fiets en er zijn ook geen voorwaarden gesteld aan het gebruik.

Soepele omgang afleverdatum bedrijfsfiets

De Belastingdienst heeft laten weten dat bedrijfsfietsen die in 2014 gekocht en betaald zijn, ook na 31 maart 2015 geleverd mogen worden, meldt RAI Vereniging.
Bepalend is voor de Belastingdienst of de aanschaf van de bedrijfsfiets betaald en fiscaal gezien geheel afgewikkeld is per uiterlijk 31-12-2014. De fysieke levering van de fiets is voor de fiscus van minder belang.

Eerder werd al gemeld al dat de Belastingdienst coulant wil omgaan met de daadwerkelijk levering van bedrijfsfietsen onder het ‘oude regiem’ en levering ook tot 31 maart zou accepteren. Nu is die termijn dus opgerekt.

Run op (elektrische) fietsen eind 2014

Er is een ware run op (elektrische) fietsen ontstaan in het laatste kwartaal van 2014. Ten opzichte van een jaar geleden steeg die met 48 procent tot ruim 183 miljoen euro. Een belangrijke reden hiervan is de aankondiging van een beperking van de onbelastbare vergoeding van fietsen door de werkgever per 1 januari 2015, zo meldde onderzoeksbureau GfK.

De fiets nemen om files te verminderen

De gemeente Alblasserdam heeft een probleem: het verminderen van files op de A15 en een betere doorstroming op andere wegen door de fiets te nemen in plaats van de auto, of te wel het Fiets Filevrij-project Beneden-Merwederoute (2015).

Wat ontzettend stom dat de fiets uit de werkkostenregeling is verwijderd. Deze laatste regeling staat regelmatig haaks op de milieuvervuiling en gezondheid van mensen.

Fiets van de zaak slachtoffer WKR

Veel werkgevers hebben de arbeidsvoorwaarde fiets van de zaak aangepast naar aanleiding van de invoering van de werkkostenregeling. Dit blijkt uit het onderzoek ‘HR Trends 2015-2016 ’ van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij.

Meest genoemd is de fiets van de zaak (54 procent), bijvoorbeeld door de fietsregeling af te schaffen (44 procent) of de termijn te verlengen (7 procent), waardoor werknemers langer met hun fiets moeten doen. Andere ‘slachtoffers’ zijn de bedrijfsfitness (14 procent) en de vakbondsvergoeding, die bij 7 procent van de organisaties naar aanleiding van de werkkostenregeling is afgeschaft.

Het nieuwe fietsplan

Een fiets van de zaak kan nog steeds. Ook na het afschaffen van de ‘Fiets van de zaak-regeling’ hebben werkgevers nog allerlei mogelijkheden om fietsen naar het werk financieel aantrekkijk te maken. De werkgever mag een kilometervergoeding geven van maximaal 19 cent per kilometer, belastingvrij. Een renteloze lening voor de aanschaf van een fiets mag ook. Als de kilometervergoeding vervolgens wordt gebruikt voor het aflossen van de lening, kan de nieuwe fiets snel worden afgelost, aldus Het Nieuwe Fietsplan.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Lees ook het artikel Hoe werkt belastingvrij fietsen naar de zaak? (CM, 5 nov. 2017)

Schaf belasting op een fiets van de zaak af

Het volgende kabinet moet de belasting op een fiets van de zaak afschaffen. Brancheorganisatie BOVAG wil af van de bijtellingsregels voor een leasefiets, die ,,onwerkbaar” zijn.

Voor het voordeel van het privégebruik van zo’n fiets moet belasting worden betaald. Daarvoor wordt een bedrag bij het loon gerekend. Volgens de brancheorganisatie bestaat er alleen grote onduidelijkheid over hoe een tweewieler fiscaal te waarderen. Zelfs bij belastinginspecteurs. ,,Controle op het aantal privékilometers is onmogelijk en het bijhouden van een kilometerregistratie ondoenlijk, evenals het bepalen van de waarde in het economische verkeer.”

Doordat zoveel onduidelijk is, zijn grote bedrijven terughoudend, stelt BOVAG ,,Dat werkgevers een tweewieler beschikbaar stellen, moet in alle opzichten worden toegejuicht en mag niet gehinderd worden door onwerkbare fiscale barrières.” (Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 14 aug. 2017)

Kamervragen over elektrische fiets

Op Kamervragen ingezonden op 20 februari 2018 de bekende antwoorden van de staatssecretaris van Financiën. Nog maar eens op een rijtje:
 • U (de werkgever) mag aan de werknemer een onbelaste (vaste) vergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer (gerichte vrijstelling) betalen voor zakelijke reizen waarvoor hij de fiets gebruikt, als u de vergoeding als eindheffingsloon aanwijst. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door de vergoeding als eindheffingsloon op te nemen in uw administratie.
 • Als u een fiets aan uw werknemer ter beschikking stelt, dan blijft de fiets uw eigendom. U hoeft niets bij het loon te tellen als uw werknemer de fiets alleen gebruikt voor reizen voor het werk.
 • Gebruikt hij de fiets ook privé? Dan is de waarde in het economische verkeer van het privégebruik loon van de werknemer. Deze waarde is het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de kilometerprijs. De kilometerprijs bestaat uit de kosten per kilometer van de fiets aan elektriciteit, onderhoud, reparatie, afschrijving en verzekering. Een eigen bijdrage van uw werknemer voor het privégebruik trekt u van de waarde in het economische verkeer af. Als dat een negatief bedrag oplevert, mag u dat niet van het loon aftrekken.
 • Een vergoeding voor of een verstrekking van met de fiets samenhangende zaken en een fietsverzekering is loon van de werknemer. Maar u mag dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon.
 • Als u een fiets ter beschikking stelt, is de vergoeding van de reparatiekosten, een extra slot of een steun voor de tas geen loon, maar een vergoeding voor intermediaire kosten. Een regenpak dat u aan uw werknemer ter beschikking stelt, is wel loon van uw werknemer. Maar u mag dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon.
(Bron: Handboek Loonheffingen 2018, subparagraaf 27-1 Fietsen)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Extraterritoriale kosten (30%-regeling)    Fitness