Beloningscomponenten


1. Beloningscomponenten (inleiding)   1 september 2009
12 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Eindeloos Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Werkkostenregeling (WKR) Naslag Eindeloos Het aantal arbeidsvoorwaarden/vergoedingen dat gerekend kan worden tot het salaris, loon of inkomen, is ...

2. Beloningscomponenten en vergoedingen   20 maart 2009
3 juni 2017  |  , ,

3. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Samenvatting 30%-regeling Kenmerken 30%-regeling 45 dagen voorwaarde Driemaandstermijn 30%-regeling laat geen ruimte ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid ...

4. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
Inhoud Werkkostenregeling Fiscale faciliteit Voorwaarden Naslag Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling De extraterritoriale kostenvergoeding (30%-regeling) valt in de categorie Gerichte ...

5. 5 Praktische tips voor werkgevers   29 april 2016
29 april 2016  |  , ,
Alle werkgevers in Nederland hebben nu ruim 1 jaar (of zelfs meer) ervaring met de WKR in combinatie met het aanbieden van leuke interessante extra’s, naast het salaris, voor werknemers. Het ...

6. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
Inhoud Inleiding Regeling excessieve beloningen Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Worden werknemersopties fiscaal aantrekkelijker? Wetsvoorstel aanscherping beloningsregels financiële ...

7. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Wet van Dam Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Wet van Dam Op 1 december 2011 is de Wet van Dam in werking getreden. Deze wet legt onder meer het stilzwijgend verlengen van ...

8. Aktentas   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , ,
Inhoud Belast Of toch onbelast? Naslag Belast Bepaalde onkostenvergoedingen worden volledig tot het loon gerekend waardoor hierover loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekering ...

9. Apparatuur, gereedschap en instrumenten   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling Naslag Oude regeling Onbelast indien meer dan 90% zakelijk De kosten in verband met muziekinstrumenten, beeld- en geluidsapparatuur, apparatuur etc. en ...

10. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
Arbeidsmarkttoeslag: een voorwaardelijke arbeidsvoorwaarde? Vanaf 2001 ontvangt een deel van de werknemers een arbeidsmarkttoeslag (arbeidsmarkttoelage) op basis van een regeling. In de regeling ...

11. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
Inhoud Opleidingsinstituten CEDEO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding(NRTO) HRM-afstudeerders richten consultancybureau op Evaluatie mentorprogramma Opleidingsbudgetten breder inzetten ...

12. Belastbaar inkomen uit werk   20 maart 2009
1 maart 2018  |  , , , ,
Inhoud Box 1 Arbeidskosten meestal niet aftrekbaar Vrije vergoedingen Voorbeeld vrije vergoeding Fiscus deelt mee in olympisch prijzengeld Uitruil woning tegen pensioenrechten bij echtscheiding is ...

13. Beroepskosten   3 februari 2011
12 maart 2018  |  ,
Inhoud Wat zijn beroepskosten Voorbeelden van beroepskosten Naslag Wat zijn beroepskosten Beroepskosten zijn kosten die een werknemer maakt om zijn loon te kunnen verwerven. Als hoofdregel geldt ...

14. Beroepsregister   27 januari 2015
12 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Oude regeling Onbelast onder voorwaarden Vanaf 25 november 2011 is de inschrijving in een beroepsregister onbelast als het gaat om wettelijk ...

15. Bindingsregeling (blijfvergoeding)   20 maart 2009
27 september 2018  |  , ,
Inhoud Wat is een bindingsregeling Fiscaal On-boarding is geen gebeurtenis, maar een proces Vijf stappen in onboarding zijn cruciaal Ziekenhuizen hanteren bindingsregelingen Wat is een ...

16. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Verschil tussen boete en sanctie Wettelijke bepalingen CAO Instemming OR Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Buitenlandse geldboetes Naslag Hoogte boetes Boetes voor de werkgever ...

17. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... bonus onder druk Diverse namen voor variabele beloning Ten aanzien van de variabele individuele beloningscomponenten is de persoonlijke bonus de meest voorkomende vorm. Andere namen zijn ...

18. Boodschappenservice   20 maart 2009
22 april 2017  |  ,
Om de (werk)druk te ontlasten gaan organisaties er toe over een boodschappenservice te organiseren. Zolang het bedrijf zelf hier geen geld/subsidie in steekt, lijkt er fiscaal gezien niets aan de ...

19. Bril   11 november 2015
12 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Werkkostenregeling (WKR) Naslag Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Arbovoorzieningen - bijvoorbeeld een beeldschermbril of veiligheidsbril - zijn onder de werkkostenregeling ...

20. Cadeaubon   20 maart 2009
17 juli 2020  |  , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Geldigheidsduur cadeaubonnen naar twee jaar Oude regeling Belast Cadeaubonnen zijn belast, behalve als de cadeaubon is geschonken ter ...

21. Computer of tablet   20 maart 2009
18 februari 2020  |  , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Belastingregels onderwijs iPad toch belastingvrij Commentaar op uitspraak Wiebes Cassatie Internet thuis (mogelijk) wel onbelast Toelichting op ...

22. Congres en seminar   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Naslag Oude regeling Onbelast De kosten voor het bijwonen van een congres of seminar mogen als regel onbelast worden vergoed. Congressen die hoge ...

23. Consignatie   20 maart 2009
3 april 2018  |  , , , , , ,
Inhoud Wat is consignatie Vergoeding Fiscaal Ondernemingsraad Thuiswachtdienst is werktijd Wat is consignatie Consignatie is een periode tussen twee diensten of een pauze waarin de werknemer wel ...

24. Consumpties   20 maart 2009
2 november 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Besluit Belastingdienst inzake maaltijden Vier basiseisen voor een goede koffiemachine op de zaak Kerstborrel of kerstdiner Naslag Oude regeling ...

25. Contributie vakbond   20 maart 2009
14 juli 2018  |  , , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Oude regeling Onbelast (voor 1-1-2015) Een vergoeding voor de contributie aan een vakbond behoort niet tot het belastbare loon. De fiscus stelt zich ...


Bekijk items: 1 tot 25 (395 totaal)