Onbelast


1. Onbelaste vergoeding ook voor woon-werkverkeer te voet   16 oktober 2018
16 oktober 2018  |  , ,
... geven dat wanneer de medewerker het woon-werkverkeer te voet aflegt ook € 0,19 per kilometer onbelast vergoed mag worden. In het Handboek Loonheffingen is onlangs expliciet toegevoegd dat de ...

2. Wet op de Loonbelasting 1964   30 april 2016
5 mei 2017  |  ,
Inhoud Inleiding Voorheffing Box 1 Belastingschijven Inleiding De Wet op de Loonbelasting 1964 (kortweg Wet LB 1964) regelt in Nederland de loonbelasting die de Rijksoverheid in beginsel heft over ...

3. Fiscale eenheid loonbelasting   22 april 2009
23 augustus 2019  |  , , ,
Inhoud Inleiding Verzuimboete opleggen aan btw-fiscale eenheid Inleiding Voor de loonbelasting is het sinds enige tijd mogelijk om een beschikking Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen aan te ...

4. Vergoeding voor loonbelasting, premie volksverzekeringen e.d.   21 februari 2011
23 april 2017  |  , , , , ,
... Oude regeling Belastbaar Vergoedingen die de werkgever verstrekt in verband met de loonbelasting en premie volksverzekeringen die op het loon worden ;inhouden, behoren tot het ...

5. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid Salarisnorm Schoolgelden Overige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen Veranderen van werkgever Jurisprudentie Cijfers: aantal ...

6. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... beloning voor een geleverde prestatie of langdurig dienstverband, dan moet over de waarde gewoon loonbelasting worden betaald. Wanneer werknemers aandelen kopen, worden ze dus voor een deel ...

7. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... er een gezagsrelatie bestaat. In dat geval kan er - met terugwerkende kracht - alsnog afdracht loonbelasting en premies sociale voorzieningen worden gevorderd. Dienstverleningsovereenkomst Een ...

8. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
... De Wet Ketenaansprakelijkheid is de wettelijke regeling in het leven geroepen om niet betaalde loonbelasting of afgedragen premies te verhalen op de keten van hoofd- en onderaannemers. Door de ...

9. Aanslag- en teruggaafgrenzen   20 maart 2009
4 januari 2018  |  , ,
Inhoud Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen Hoogte aanslag en teruggaafgrenzen Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting Als iemand in ...

10. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... regel belast. Loonheffing Hoewel de werkgever over de waarde van aanspraken loonheffing - i.c. loonbelasting en premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw - moet ...

11. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... zie Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait. NB: De onbelaste vergoeding van het tweede en volgende dagbladabonnement - niet zijnde vakliteratuur - ...

12. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... is inclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is 8% van de bruto-uitkering. Hiervan worden loonbelasting en sociale premies in mindering gebracht. UWV publiceert uitvoeringsregels Sinds de ...

13. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... verklaart hierbij dat hij met ingang van […] alle tot het loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) behorende vergoedingen en verstrekkingen, dan wel ...

14. Afdrachtvermindering   12 maart 2010
28 februari 2016  |  ,
Zie Werkgeverslasten / Afdrachtvermindering

15. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... te weten: 1. Afdrachtvermindering: werkgevers kunnen op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) gebruik maken van een vermindering van de ...

16. Aktentas   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , ,
Inhoud Belast Of toch onbelast? Naslag Belast Bepaalde onkostenvergoedingen worden volledig tot het loon gerekend waardoor hierover loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekering ...

17. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
18 november 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... Verder zijn nog verzekerd: mensen die niet in Nederland wonen maar wel in Nederland aan de loonbelasting onderworpen zijn; mensen die in het buitenland verblijven en in Nederlandse ...

18. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... grotendeels afgeschaft en heeft er ook toe geleid, dat werkgevers niet meer de kosten van ziekte onbelast mogen vergoeden sinds 1-1-09. Cijfers 2013 In 2013 zijn de uitgaven aan zorg met 1,6 ...

19. Ander vervoermiddel van de zaak   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... is sprake van vervoer vanwege de werkgever. Is het geval dan kan de werkgever niet ook nog een onbelaste kilometervergoeding aan de werknemer betalen. NB: Als de werkgever aan de werknemer een ...

20. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... Om zwartwerken en illegale tewerkstelling tegen te gaan is er ook een zesmaandenfictie* voor de loonbelasting geïntroduceerd. Op grond van deze fictie wordt bij de constatering dat een werknemer ...

21. Anw-hiaatpensioen   18 juli 2012
11 juli 2019  |  , ,
... door de werknemer betaald via inhoudingen op zijn bruto salaris, hij betaalt hierover dus geen loonbelasting. Zie voor meer informatie subrubriek Algemene nabestaandenwet (Anw). Zie ook: ...

22. Apparatuur, gereedschap en instrumenten   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling Naslag Oude regeling Onbelast indien meer dan 90% zakelijk De kosten in verband met muziekinstrumenten, beeld- en geluidsapparatuur, apparatuur etc. en ...

23. Arbeidskosten   15 augustus 2018
14 september 2020  | 
... onkostenvergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden; verplichte premies en bijdragen: loonbelasting, premie volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ), premies werknemersverzekeringen (WW, ...

24. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
22 februari 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor de werknemersverzekeringen. Artiesten en beroepssporters vallen als aparte groep onder de loonbelasting. Vormvrij De arbeidsovereenkomst is vormvrij, d.w.z. dat de werkgever en werknemer ...

25. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... bestaat, is het niet zeker of deze verzekering ook voor de AOW-gerechtigde geldt; de loonbelasting voor AOW-gerechtigden is lager dan voor werknemers jonger dan de AOW-gerechtigde, dit ...


Bekijk items: 1 tot 25 (595 totaal)