Omkeerregel


1. Omkeerregel   20 maart 2009
30 april 2017  |  , , ,
Inhoud Fiscale regel 100-jarig jubileum WGA-premie Fiscale regel De omkeerregel is een fiscale regel die inhoud dat aanspraken die berusten op een pensioenregeling niet tot het loon behoren. ...

2. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... wordt vrijgesteld en de uitkering tot het loon wordt gerekend, wordt wel gesproken van de ‘omkeerregel’. De meeste aanspraken vallen onder de omkeerregel, zie subrubriek Omkeerregel. ...

3. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... wordt voorkomen dat iemand met twee of meer deeltijddienstbetrekkingen meer pensioen onder de omkeerregel kan opbouwen dan een werknemer met een voltijddienstbetrekking met in totaal ...

4. Gerichte vrijgestelde kosten   5 februari 2011
23 september 2020  |  , , , , , , , ,
... De premie is in dit geval dus onbelast, maar de eventuele uitkering is belast. Dit noemen we de "omkeerregel". Twee voorbeelden: 1. De werkgever draagt premie af voor een ongevallenverzekering. ...

5. Levensloopregeling   9 maart 2012
17 september 2021  |  , , , , , ,
... wel wettelijk recht heeft. Voorwaarden Voorwaarden verbonden aan de levensloopregeling waren: de omkeerregel** was van toepassing op maximaal 12% (inclusief de eventuele werkgeversbijdrage) van ...

6. Mantelzorg- of palliatiefverlof   20 maart 2009
11 november 2021  |  , , , , , , ,
... verzorging van een familielid zijn in bepaalde gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De omkeerregel is, dat wanneer kosten in principe aftrekbaar zijn, deze ook onbelast vergoed mogen ...

7. Pensioen (afkopen)   21 oktober 2009
16 april 2021  |  , , , , , , ,
... de Afdeling advisering in de toelichting bij het wetsvoorstel aandacht te besteden aan de omkeerregeling bij het vervallen van zeer kleine pensioenen. Lees de volledige tekst van het ...

8. Pensioenwet 2007   20 maart 2009
8 augustus 2023  |  , , , ,
... wordt niet langer gezien als afkoop. Het daadwerkelijke afkoopbedrag blijft progressief belast (omkeerregel). Tijdstip afkoop (klein) pensioen In de Pensioenwet zijn de afkoopmogelijkheden voor ...

9. Uitkeringen ZW, Wet Wajong, WAZO, WW en WAO/WIA   23 februari 2011
13 maart 2018  |  , , ,
... en zorg (WAZO), WW en WAO/WIA zijn vrijgesteld. De uitkeringen zijn wel belast. De zogenaamde 'omkeerregel'. Aanspraken die naar aard en strekking overeenkomen met de aanspraken op grond van ...

10. WAO- of WGA-premie   20 maart 2009
25 maart 2021  |  , ,
... vastgesteld. Van deze premie mag de werkgever 50% verhalen op het nettosalaris van de medewerker. Omkeerregel Netto inhouden van een premie is op zich een vreemde zaak. Immers op basis van de ...

11. Werknemersverzekeringen (premies)   20 maart 2009
6 januari 2020  |  , , ,
Inhoud Premieheffing werknemersverzekeringen Premiedagen Omkeerregel Stijging WGA-premie Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) Ouderen Nominale premie en ...

12. De Omkeerregel is jarig   25 januari 2015
26 januari 2015  | PGGM  | Fred Barkhuis  | 
Om de opbouw van pensioen te stimuleren heeft de overheid 100 jaar geleden de zogeheten ‘omkeerregel’ in het leven geroepen. Red.: Ten onrechte is geen groot feest gevierd terwijl miljoenen ...

13. De WGA-premie inhouden van het netto loon blijft uiterst vreemd   14 december 2018
17 december 2018  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , ,
... bruto loon worden ingehouden?Nee, volgens de wet mag dat niet. Eigenlijk uiterst vreemd. Immers de omkeerregel zegt dat een premie onbelast is, wanneer de uitkering later belast wordt. Dat kan in ...

14. Herinvoering werknemerspremie WW van de baan   3 december 2015
7 december 2015  | HR-kiosk e.a.  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het kabinet wijst het plan af (november 2015) om invulling te geven aan de wens van de sociale partners in de SER om opnieuw een WW-premie in te voeren voor werknemers op basis van het brutoloon.

15. Hoe hoog is de staatsschuld van Nederland werkelijk?   15 mei 2023
15 mei 2023  | , ,
... Bij de uitbetaling van pensioengelden wordt daarover wel belasting ingehouden. Dat noemen we de “omkeerregel”. Geen belasting over de premie (inleg) maar later wel over de uitbetalingen. De ...

16. Is de reiskostenvergoeding als mantelzorger belast?   6 januari 2020
6 januari 2020  | , , , , ,
... verzorging van een familielid zijn in bepaalde gevallen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De omkeerregel is dat wanneer kosten in principe aftrekbaar zijn, deze ook onbelast vergoed mogen ...

17. Is een overlijdensuitkering waarvoor de werkgever een verzekering afsluit belast?   9 november 2021
9 november 2021  | , ,
... is een dergelijke uitkering belast. De premie is namelijk voor de werkgever een aftrekpost. Bij de omkeerregel is een uitkering die betaald is met een onbelaste premie, bijvoorbeeld WW en pensioen ...

18. Is het pensioenvoorstel van Sander eerlijker of niet?   26 april 2023
16 maart 2023  | Gommer&Partners  | Michiel van Slagmaat  | 
... aandelen diezelfde beursdag nog verkocht en liquide gemaakt worden. Dat is een wezenlijk verschil. Omkeerregel Pensioenopbouw wordt bovendien niet gesubsidieerd, want er is geen sprake van ...

19. Mag de WGA-premie ook van het bruto loon worden ingehouden?   14 december 2018
14 december 2018  | , , , ,
... worden ingehouden? Antwoord Nee, volgens de wet mag dat niet. Eigenlijk uiterst vreemd. Immers de omkeerregel zegt dat een premie onbelast is, wanneer de uitkering later belast wordt. Dat kan in ...

20. Wat is een goed pensioen? Een spaarpot bijna 4 maal hoger dan de staatsschuld   11 september 2013
11 september 2013  | Andries Bongers  | 
... zo’n maatregel laat je (binnen bepaalde marges) aan de deelnemers van zo’n fonds over, toch? Omkeerregel Sinds een eeuwigheid bestaat de zogenaamde “omkeerregel”. Wanneer de premie ...

21. Welke kosten mogen met bruto loon worden verruild?   3 april 2019
3 april 2019  | , , , , ,
... “geleerden” betaald worden van het NETTO loon. Dat is volkomen in strijd met de zogenaamde “omkeerregel”. Premies zijn onbelast en de uitkering is daarom belast. De werkgever hoeft de ...


21 items