Loonbelasting


1. Wet op de Loonbelasting 1964   30 april 2016
5 mei 2017  |  ,
Inhoud Inleiding Voorheffing Box 1 Belastingschijven Inleiding De Wet op de Loonbelasting 1964 (kortweg Wet LB 1964) regelt in Nederland de loonbelasting die de Rijksoverheid in beginsel heft over ...

2. Fiscale eenheid loonbelasting   22 april 2009
23 augustus 2019  |  , , ,
Inhoud Inleiding Verzuimboete opleggen aan btw-fiscale eenheid Inleiding Voor de loonbelasting is het sinds enige tijd mogelijk om een beschikking Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen aan te ...

3. Vergoeding voor loonbelasting, premie volksverzekeringen e.d.   21 februari 2011
23 april 2017  |  , , , , ,
... Oude regeling Belastbaar Vergoedingen die de werkgever verstrekt in verband met de loonbelasting en premie volksverzekeringen die op het loon worden ;inhouden, behoren tot het ...

4. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... kunnen onder voorwaarden op verzoek samen worden aangewezen als een SGI voor de loonbelasting. Jurisprudentie uit jurisprudentie is gebleken dat huisvestingskosten in de ...

5. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... beloning voor een geleverde prestatie of langdurig dienstverband, dan moet over de waarde gewoon loonbelasting worden betaald. Wanneer werknemers aandelen kopen, worden ze dus voor een deel ...

6. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... dat er een gezagsrelatie bestaat. In dat geval kan er - met terugwerkende kracht - alsnog afdracht loonbelasting en premies sociale voorzieningen worden gevorderd. Dienstverleningsovereenkomst Een ...

7. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
... De Wet Ketenaansprakelijkheid is de wettelijke regeling in het leven geroepen om niet betaalde loonbelasting of afgedragen premies te verhalen op de keten van hoofd- en onderaannemers. Door de ...

8. Aanslag- en teruggaafgrenzen   20 maart 2009
4 januari 2018  |  , ,
Inhoud Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen Hoogte aanslag en teruggaafgrenzen Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting Als iemand in ...

9. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... als regel belast. Loonheffing Hoewel de werkgever over de waarde van aanspraken loonheffing - i.c. loonbelasting en premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw - ...

10. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... uitkering is inclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is 8% van de bruto-uitkering. Hiervan worden loonbelasting en sociale premies in mindering gebracht. UWV publiceert uitvoeringsregels Sinds de ...

11. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... verklaart hierbij dat hij met ingang van […] alle tot het loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) behorende vergoedingen en verstrekkingen, dan wel ...

12. Afdrachtvermindering   12 maart 2010
28 februari 2016  |  ,
Zie Werkgeverslasten / Afdrachtvermindering

13. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... te weten: 1. Afdrachtvermindering: werkgevers kunnen op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) gebruik maken van een vermindering van ...

14. Aktentas   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , ,
... Belast Bepaalde onkostenvergoedingen worden volledig tot het loon gerekend waardoor hierover loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekering ingehouden en afgedragen moeten worden. ...

15. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... Verder zijn nog verzekerd: mensen die niet in Nederland wonen maar wel in Nederland aan de loonbelasting onderworpen zijn; mensen die in het buitenland verblijven en in Nederlandse ...

16. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... Om zwartwerken en illegale tewerkstelling tegen te gaan is er ook een zesmaandenfictie* voor de loonbelasting geïntroduceerd. Op grond van deze fictie wordt bij de constatering dat een ...

17. Anw-hiaatpensioen   18 juli 2012
11 juli 2019  |  , ,
... door de werknemer betaald via inhoudingen op zijn bruto salaris, hij betaalt hierover dus geen loonbelasting. Zie voor meer informatie subrubriek Algemene nabestaandenwet (Anw). Zie ook: ...

18. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... onkostenvergoedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden; verplichte premies en bijdragen: loonbelasting, premie volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ), premies werknemersverzekeringen (WW, ...

19. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor de werknemersverzekeringen. Artiesten en beroepssporters vallen als aparte groep onder de loonbelasting. Vormvrij De arbeidsovereenkomst is vormvrij, d.w.z. dat de werkgever en werknemer ...

20. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... bestaat, is het niet zeker of deze verzekering ook voor de AOW-gerechtigde geldt; de loonbelasting voor AOW-gerechtigden is lager dan voor werknemers jonger dan de AOW-gerechtigde, ...

21. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... De werkgever moet zich realiseren dat hij over het voordeel van het privégebruik van de leaseauto loonbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage Zvw op de ex­-werknemer moet verhalen. ...

22. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... in de werkkostenregeling voor arbovoorzieningen. Met een wijziging van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011 per 1 januari 2022 is de vrijstelling aangescherpt. Eerst gold deze voor ...

23. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... dat werkgevers vanaf 1 januari 2001 onder voorwaarden een vermindering in de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen kunnen krijgen voor de aanschaf of (eigen) ...

24. Artiestenregeling   16 februari 2010
22 maart 2018  |  , , ,
... andere persoon betaald, dan is die persoon inhoudingsplichtig. Bruto gage De opdrachtgever is dus loonbelasting verschuldigd over de gage. Gage is al hetgeen de opdrachtgever aan de artiest ...

25. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... zakelijk mag gebruiken. De medewerker moet de waarde van het privégebruik meetellen voor de loonbelasting, de zogeheten bijtelling voor de auto van de zaak. Een auto van de zaak is ook de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (309 totaal)