Teruggaaf


1. Aanslag- en teruggaafgrenzen   20 maart 2009
4 januari 2018  |  , ,
Inhoud Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen Hoogte aanslag en teruggaafgrenzen Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting Als iemand in ...

2. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie verstrekken bij het aanvragen van een voorlopige teruggaaf, kunnen een boete krijgen. • Hoge lonen: de pseudo-eindheffing van 16% over lonen die ...

3. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... 90% of meer gebruikt voor het verrichten van openbaar- of taxivervoer worden teruggevraagd. De teruggaaf van de BPM voor taxivervoer is vanaf 1 januari 2020 afgeschaft. Belastingen Inkomsten ...

4. Gerichte vrijgestelde kosten   5 februari 2011
28 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... aldus de Hoge Raad. De conclusie van de Hoge Raad is dat aan de werkgever de door hem gevraagde teruggaaf van loonbelasting moet worden verleend. Uitspraak Hoge Raad, 24 mei 2024, ...

5. Griffiekosten   3 oktober 2016
2 augustus 2019  |  , ,
... De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit dubbele griffierecht niet is toegestaan, zodat recht op teruggaaf van griffierecht kan ontstaan. Griffierechten verhoogd in 2018 De griffierechten in ...

6. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
... Paragraaf Publicatiedatum Wijziging 12.3.2 01-04-2015 De zin 'Als wij het niet eens zijn met de teruggaaf, nemen wij contact met u op.' hebben we geschrapt. We nemen in dat geval geen contact ...

7. Heffingskortingen   20 maart 2009
19 mei 2021  |  , , , ,
... te laten toepassen. In deze situaties kan de werknemer na afloop van het kalenderjaar teruggaaf vragen via het aangiftebiljet inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Uitbetaling ...

8. Heffingsrente   6 november 2012
27 november 2019  |  , , ,
... uiterlijk betaald moet hebben: de datum van de naheffingsaanslag plus 14 kalenderdagen teruggaaf over perioden in een voorgaand jaar: vergoeden van rente aan u vergoeding van de rente ...

9. Loonbegrip   20 maart 2009
15 oktober 2018  |  , , , , , , , , , , ,
... jaren op nihil gesteld); franchise van de AWF vervalt; de evenredige premieverdeling (EPV¹) (teruggaaf werknemersverzekeringen via de Belastingdienst) komt te vervallen; opname levensloop is ...

10. Loonheffing   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , , , , , , , , , , ,
... betalen Melding Loonheffingen Uitzenden Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw Wijziging Aangiftetijdvak loonheffingen Verklaring Loonheffingen Opting-in Red.: ...

11. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... onderwerpen aan het ‘Besluit noodmaatregelen coronacrisis’ toegevoegd: Termijn indienen teruggaaf EB en ODE Gebruikelijk loon Werkkostenregeling Urencriterium Fiscale reserve ...

12. Middeling   20 maart 2009
22 januari 2024  |  , , , , , , , ,
... middeling zin heeft. Bij de Belastingdienst is een stappenplan voor het berekenen van de belastingteruggaaf te vinden. En tenslotte is op internet te vinden waarheen het verzoek om middeling heen ...

13. Organisatie, gang van zaken   21 april 2019
16 april 2021  |  ,
... wat wordt het? Stroomschema rol OR bij faillissement Banken veel te machtig bij faillissement BTW-teruggaaf bij achteraf opgemaakte facturen OR heeft adviesrecht bij doorstart bedrijf ...

14. Specifieke zorgkosten (tabellen)   25 december 2016
19 oktober 2021  |  , , , , ,
2023 Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2023 voor een alleenstaande Drempelinkomen Drempel € 0 tot en met € 8.603 € 149 € 8.604 tot en met € 45.695 1,65% van het drempelinkomen ...

15. Stage (rechtspositie)   11 september 2010
21 februari 2023  |  , ,
Inhoud Inleiding Rechtspositie Loonheffing Werktijden Verzekeringen Hoogte vergoeding Buitenlandse stagiairs Afdrachtvermindering Belangenbehartiging Traineeship Illegalen Onbetaalde stage mag CNV ...

16. Stamrecht   20 maart 2009
4 april 2018  |  , ,
... voor een stamrecht. De werknemer kan vervolgens de belastingdienst verzoeken om een voorlopige teruggaaf. Hiermee vindt een rechtstreekse uitbetaling plaats aan de werknemer vooruitlopend op ...

17. Studenten- en scholierenregeling   20 maart 2009
28 oktober 2017  |  , , , ,
... om te bekijken welke gevolgen het bijverdienen heeft voor bijvoorbeeld de belastingteruggaaf, studiefinanciering en kinderbijslag, heeft de overheid een internetsite geopend; het ...

18. Terugvorderen   10 oktober 2015
22 april 2017  |  , ,
Inhoud Redenen terugvordering Terugvordering onverschuldigd betaald loon Goed werkgeverschap Jurisprudentie Redenen terugvordering Om de volgende redenen kan een werknemer teveel salaris hebben ...

19. Vakantiewerker   20 maart 2009
25 februari 2019  |  , ,
... premies werknemersverzekeringen ingehouden. De vakantiewerker kan bij de Belastingdienst vragen om teruggaaf van de loonheffing, zie subrubriek Aanslag- en teruggaafgrenzen. Dit geldt niet voor de ...

20. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... BTW-tarief van 21%. Denk hierbij aan tandpasta, shampoo en zonnebrandmiddelen. De grens voor een teruggaaf op verzoek voor te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering blijft € ...

21. BTW-teruggaaf bij achteraf opgemaakte facturen   5 mei 2017
8 mei 2017  | Accountancy Vanmorgen & Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , , ,
... oninbaarheid van zijn vorderingen. Het hof verklaarde het verzoek ontvankelijk, omdat het recht op teruggaaf niet eerder ontstond dan op het tijdstip dat de curator belanghebbende liet weten dat ...

22. Hoogte aanslag en teruggaafgrenzen inkomstenbelasting 2018   23 december 2017
27 december 2017  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
De grens voor een teruggaaf op verzoek voor te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering blijft € 14. De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting is in 2018 verhoogd naar € 46. ...

23. Beslaglegging en de terreur van de hoofdelijke aansprakelijkheid   11 april 2013
11 april 2013  | Hettie Schuring  | 
... huis. Officieel woont ze niet bij Jos, maar nog in dat eigen huis. Op die manier kan ze belastingteruggaaf krijgen voor haar huis en het toch rustig verhuren. Stukkie fraude, wat we regelmatig ...

24. Ik ontvang een transitievergoeding heeft dat invloed op mijn toeslagen   1 september 2020
1 september 2020  | , , ,
... de betrokken jaren niet. De opgelegde aanslagen blijven ook gewoon in stand. Bij een middelingsteruggaaf ontvang je geld terug op basis van middeling, niet omdat het belastbare inkomen lager ...

25. Jurisprudentie over middeling   28 februari 2013
1 maart 2013  | Taxence  | Fred Barkhuis  | ,
... volksverzekeringen in één bedrag heft, werkt dit ook door naar de berekening van de middelingsteruggaaf. Aldus de Rechtbank Den Haag op 29 januari ...


Bekijk items: 1 tot 25 (28 totaal)