Coronacrisis


1. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... grootste dalingen zijn bij de WAO en WW. Dit blijkt uit de Januarinota van UWV. Als gevolg van de coronacrisis zijn bijna alle prognoses meer onzeker dan normaal. Aan uitkeringen verwacht UWV dit ...

2. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... Wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd Regels AOW-toeslag tijdelijk versoepeld door coronacrisis AOW-leeftijd naar 66 jaar en zeven maanden in 2022 Korte voorgeschiedenis in 1917 ...

3. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... woonplaatsbeginsel Jeugdwet wordt pas per 1 januari 2022 ingevoerd; een jaar later dan gepland. De coronacrisis en de opschorting van de herverdeling van het gemeentefonds zijn reden tot dit – ...

4. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... klaar voor herstart Werkgevers maken zich op voor de her- of opstart van hun bedrijf na de coronacrisis. 95 procent heeft maatregelen getroffen om volgens de nieuwe overheidsvoorschriften ...

5. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... twee oliecrises in de jaren zeventig en liep het inkomen van vooral mannen sterk terug. Ondanks de coronacrisis nam het inkomen van mannen en vrouwen ook in 2020 toe, vooral door al gemaakte ...

6. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... met name kleine werkgevers. Geen verlenging loondoorbetaling langdurig ziekteverzuim Door de coronacrisis worstelen werkgevers met de re-integratie inspanningsverplichting van langdurig ...

7. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... leven voor circa één miljoen mensen dagelijks ondermijnt. Dit is nog zonder de effecten van de coronacrisis mee te rekenen. Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals de verhoging ...

8. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... (Bron: Europa Nu, 22 apr. 2020) Gevolgen werktijdverkorting voor kennismigranten In verband met de coronacrisis kan een reeds verleende ontheffing in de zin van de regeling werktijdverkorting er ...

9. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... tot 2022. Bron: AccoutancyVanMorgen, 30 apr. 2021) De effecten van Corona op de leaseauto De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de auto van de zaak. Zo zijn de looptijden van zakelijke ...

10. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... een brief aan de minister van Medische Zorg. De minister is bezig met een regeling voor tijdens de coronacrisis. (Bron: AP, 2 apr. 2020) (Redactie: De situatie als iemand als patient is opgenomen ...

11. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... krijgen meer vrijheid voor invulling lespakket Onderwijs-CAO is rond, staking gaat toch door De coronacrisis vraagt om ander onderwijs dan normaal Eerste Kamer stemt in met nieuwe wet voor ...

12. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... 550 miljoen dollar in zaak over gezichtsherkenning AP geeft organisaties meer tijd vanwege coronacrisis Doorgeslagen privacywet heeft extra doden gekost Roep om verplichte coronatest ...

13. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... om de inwerkingtreding van de e-commerceregels uit te stellen tot 1 juli 2021 vanwege de coronacrisis. Verwacht wordt dat de EU-lidstaten zich achter dit voorstel scharen. Hierdoor ...

14. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
... privégebruik herzien Ingegeven door onder meer de vervoersproblemen die veroorzaakt zijn door de coronacrisis, zijn onder meer de volgende aanpassingen te melden: Gegevens privégebruik onbekend ...

15. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... Regeling Subsidie vaste lasten MKB COVID-19 (COVID-19). Zorgmedewerkers die betrokken zijn bij de coronacrisis krijgen een bonus van 500 euro. In 2020 is een bonus beloofd van 1.000 euro die nog ...

16. Belastingplan 2022   22 september 2021
27 september 2021  | 
... te worden bij kleine bedrijven lager is dan bij grote bedrijven. Omscholing Door de coronacrisis kunnen werknemers hun baan kwijtraken. Het kabinet wil deze werknemers meer ...

17. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... twintig procent van de Nederlanders ervaarde in maart 2020 een inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. Een iets hoger percentage (21 procent) verwacht die terugval ook in april. Onder ...

18. Beroepscode NVP   3 juli 2012
4 maart 2020  |  , , , , , , , ,
... Schadevergoeding na onzorgvuldige sollicitatieprocedure Toepassing Sollicitatiecode tijdens de coronacrisis Doelstelling De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & ...

19. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... op 8 mei jl. bekend op hun website. Het doel van de voorschotregeling is om werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen in reeds gemaakte kosten, en om te bevorderen dat ...

20. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... NB: De werkloosheid die de afgelopen jaren flink is gedaald, neemt nu weer snel toe door de coronacrisis. En hierdoor zal het aantal bijstandsuitkeringen weer stijgen. Door de ...

21. Bijverdienen (tabellen)   14 april 2013
29 juli 2023  |  , , , , , ,
... geen gevolgen voor de studiefinanciering. In 2020 mocht een groot deel van de studenten vanwege de coronacrisis onbeperkt bijverdienen. Vanaf 1 januari 2021 is dit veranderd. De regels zijn als ...

22. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... jaren flink steeg. (Bron: Managers Online, 7 aug. 2020) Kans op burn-outs fors gestegen De coronacrisis en de onzekerheid over werk hebben de kans op burn-outs zó sterk doen stijgen dat ...

23. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... Dit gaat om sectoren die gewoon doordraaien, óf om sectoren die juist profiteren van de coronacrisis. Soms met miljarden extra omzet, zoals bij supermarkten en banken. Met hoge bonussen ...

24. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... is het gevolg van het vrijwel stilvallen van het arbeidsvoorwaardenoverleg na het uitbreken van de coronacrisis. De gemiddelde loonafspraak bedroeg in de 4 augustus-akkoorden 1,5 procent. (Bron: ...

25. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... er verstandig aan kritisch te kijken naar eerder gemaakte CAO-afspraken, als die herstel van de coronacrisis in de weg staan. Voor bedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (340 totaal)