Belastingdienst    Klachten en kritiek 


Handboeken en naslag

Datum laatste wijziging: 25 januari 2020  |  Trefwoorden: Belastingdienst, Handboeken, Naslag

Inhoud

 1. Naslag 2016
 2. Rekenvoorschriften 2015
 3. Handboek Ondernemen 2015
 4. Handboek Controle Belastingdienst
 5. Belastingdienst publiceert 'Handboek Ondernemen 2017'
 6. Naslag
 7. Heruitgave overzichtspagina Personeel en loon
 8. Werkgever moet woonland bepalen
 9. Handboek 2019
 10. Nieuwe versie ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen’

Naslag 2016

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen 2016. Ga naar dit handboek.

Rekenvoorschriften 2015

De rekenvoorschriften voor 2015 zijn door de Belastingdienst gepubliceerd. Organisaties met een geautomatiseerde loonadministratie kunnen gebruik maken van formules voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor uw werknemers (Bron: Belastingdienst, uitgave januari 2015)

Handboek Ondernemen 2015

Ieder jaar publiceert de Belastingdienst een nieuwe uitgave van dit handboek. Deze nieuwe uitgave is aangepast aan de laatste wet- en regelgeving. In het Handboek vindt u praktische informatie over onder andere belastingen en sociale verzekeringen.

In hoofdstuk 4 geeft de Belastingdienst aan waarom een goede administratie belangrijk is en waaruit een gedegen administratie bestaat. In dit hoofdstuk vindt u ook praktisch toepasbare tips over onder andere de inkoopfacturen. Zo is er bijvoorbeeld een tip in opgenomen over het verwerken van inkoopfacturen: als uw leverancier het gefactureerde bedrag op of kort na het moment van de levering contant aan u betaalt, kunt u in uw administratie volstaan met het opnemen van de informatie uit de inkoopfactuur in uw kasboek.

Handboek Controle Belastingdienst

Het Ministerie van Financiën maakte het Handboek Controle van de Belastingdienst openbaar na een WOB-verzoek. In het document staan de grondslagen voor de aanpak en uitvoering van het controleproces. Alle medewerkers bij alle vormen van controle moeten gebruik maken van het handboek, dat niet minder dan 208 pagina's telt.

In 2013 maakte de Belastingdienst al een oude versie (2009) van het document openbaar. Het handboek is in 2016 geactualiseerd.

Belastingdienst publiceert 'Handboek Ondernemen 2017'

Dit handboek is bestemd voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming drijft, en die daarbij zelf (deels) zijn administratie doet. Het handboek is vooral gericht op de zelfstandige ondernemer, maar ook als de onderneming een andere rechtsvorm heeft, kunt u veel nuttige informatie vinden.

Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sommige sociale verzekeringen. Wij maken u in dit handboek wegwijs in uw fiscale rechten en verplichtingen. De keuzes die u als ondernemer maakt, kunnen namelijk fiscale gevolgen hebben. Het gaat dan om keuzes zoals de rechtsvorm van uw onderneming en de financiering ervan. (Bron: Belastingdienst, 2017)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Heruitgave overzichtspagina Personeel en loon

De Belastingdienst heeft de pagina Personeel en Loon weer opnieuw in het leven geroepen. Op de pagina kunnen werkgevers en salarisadministrateurs alles vinden over de loonheffingen.

Op de overzichtspagina zijn onder meer het Handboek Loonheffingen 2017 en de Loonbelastingtabellen te vinden. Daarnaast worden ook het nieuws en de verstoringen geplaatst. Tevens is er een digitale bibliotheek en zijn er snelkoppelingen naar veelgebruikte pagina's. De volgende hoofdonderwerpen komen aan onder meer bod:
 • Handboek Loonheffingen 2017
 • Werkkostenregeling: de belangrijkste begrippen
 • Loonbelastingtabellen
 • Nieuwsbrief Loonheffingen 2017
 • Aangifte loonheffingen
 • Voor het eerst personeel in dienst? Meld u aan
 • Werknemer uit het buitenland: 30%-regeling
 • Lage-inkomensvoordeel
 • Forum Salaris
(Bron: Belastingdienst)

Werkgever moet woonland bepalen

De werknemer kan geen woonplaatsverklaring bij de Belastingdienst aanvragen. De werkgever moet zelf bepalen van welk land de werknemer inwoner is. In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 en in het Handboek Loonheffingen 2019 is hierover foutieve informatie opgenomen.

Het woonland is het land waar het sociale en economische leven van de werknemer zich afspeelt. Als de werknemer bijvoorbeeld in het buitenland woont en zijn kinderen gaan daar naar school en hij heeft daar een bankrekening, dan is hij geen inwoner van Nederland. De werkgever moet zelf beoordelen of het door de werknemer aangegeven woonland overeenkomt met de andere gegevens die u van hem hebt. Als dat zo is, kunt u uitgaan van dat woonland.

In de 4e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 verwijdert de fiscus de foutieve informatie. De 4e uitgave van de nieuwsbrief verschijnt binnenkort. Ook het handboek wordt zo snel mogelijk aangepast. (Bron: Salaris Net, 12 feb. 2019)

Handboek 2019

Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies

Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie? Hoe zit het met investeringen en met bedrijfsruimte? Wat te doen als er personeel in dienst komt? En vooral, welke gevolgen hebben deze kwesties voor de belastingen, bijdragen en premies? Vragen waar elke ondernemer antwoord op zoekt. (Bron: Belastingdienst)

Nieuwe versie ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen’

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft een nieuwe versie van ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen’ gepubliceerd. De handreiking is aangepast naar aanleiding van de publicatie van Staffelbesluit pensioenen van 20 december 2019, nr. 2019-21333. De voorbeelden in de bijlagen bij de handreiking zijn geactualiseerd en er zijn enkele tekstuele, niet-inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

De Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020) staat op de pensioensite van de Belastingdienst.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Belastingdienst    Klachten en kritiek