ANBI-status

Datum laatste wijziging: 7 april 2021  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

 1. Wat is een ANBI?
 2. Voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen
 3. Voorkom intrekking ANBI-status
 4. Publicatieplicht grote ANBI's: standaardformulier beschikbaar

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:
 • De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.
(Bron: Rijksoverheid)

Voorkom intrekking ANBI-status

In ons land hebben meer dan 43.000 instellingen een ANBI-status. Deze status levert deze instellingen veel financiële voordelen op. Uit onderzoek blijkt dat er veel ANBI’s zijn die niet aan de ANBI-voorwaarden voldoen. Deze instellingen lopen het risico dat de Belastingdienst besluit om hun ANBI-status in te trekken (10 januari 2020).

Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en datajournalistiek platform Pointer deden in 2019 een steekproef onder 381 ANBI-instellingen. Volgens het onderzoek voldoet, op het moment van onderzoek, bijna de helft van deze instellingen niet aan de ANBI-voorwaarden (10 januari 2020).

Publicatieplicht grote ANBI's: standaardformulier beschikbaar

Vanaf 1 januari 2021 zijn grotere ANBI's verplicht om voor de publicatieplicht gebruik te maken van een standaardformulier. De standaardformulieren zijn inmiddels gepubliceerd op de website van de Belastingdienst en aldaar te downloaden. (Bron: PWC, 1 april 2021)