ZZP-er (inleiding)

Datum laatste wijziging: 1 juni 2023  |  Trefwoorden: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoud

 1. Definitie
 2. Belastingdienst
 3. Belangenorganisaties
 4. Sites Belastingdienst en Kamer van Koophandel
 5. Arbo
 6. Samenwerking met MKB en VNO-NCW
 7. Ontslagen werknemers in de zorg worden zzp-er
 8. Eerlijke behandeling voor zzp-er
 9. Rutte ziet weinig in plan voor zzp-ers
 10. zzp-er levert Den Haag gewoon te weinig op
 11. zzp-er geen melkkoe, maar kabinet ziet risico
 12. Freelancemarkt trekt aan
 13. Uurtarief berekenen
 14. Wekelijkse radio-uitzendingen
 15. Doorbraak in zzp-dossier AWBZ-thuiszorg
 16. Schijnconstructie
 17. Kabinet wil belastingvoordeeltjes zzp-er afschaffen
 18. zzp-er is meer marge kwijt aan bemiddelaars
 19. Position paper t.b.v. IBO Zelfstandigen zonder personeel
 20. zzp-ers ontvangen door koning en koningin
 21. PostNL moet zelfstandigen in loondienst nemen
 22. Verwachtingen 2016 positief
 23. zzp Jaarboek 2016
 24. Zakelijke kilometers opvoeren bij inkomstenbelasting
 25. PostNL zet streep door nieuwe zzp-contracten
 26. Arbowet geldt ook voor zzp-ers
 27. Zelfstandigen positief over eigen inzetbaarheid
 28. Nederland moet positie van zzp-ers verbeteren
 29. Hoe gaan zzp-ers om met uurtarieven en uitbetaling?
 30. Stopt de wet DBA de groei van het aantal zzp-ers?
 31. 47.000 zzp-ers zijn opdrachten kwijtgeraakt
 32. zzp-ers doen boekhouding gedeeltelijk of helemaal zelf
 33. zzp-er geen oplossing voor vergrijzing
 34. zzp-ers halen veel werk binnen via bemiddelaars
 35. Steeds meer 50-plussers zien zichzelf als zelfstandig ondernemer
 36. KvK Connect app voor zzp-ers
 37. zzp-er met een opdrachtgever toch IB-ondernemer
 38. Aantal zzp-ers dat bijstand aanvraagt groeit begin 2017 sterk
 39. zzp-ers positiever over financiële positie
 40. Ruim helft zzp-ers zonder rechtsbijstandverzekering
 41. Gezocht: zzp-er die gratis wil werken
 42. Oudere ondernemer peinst er niet over om te stoppen
 43. Brede protesten tegen invoering Europese E-card
 44. Onvrijwillige zzp-ers meestal niet ontevreden
 45. Vennoten van een VOF, zelfstandigen of niet?
 46. zzp-er overweegt payrolling vanwege sociale zekerheid
 47. Helft van zzp'ers is geen zzp'er
 48. Mannelijke zzp’ers in de zorg in tien jaar tijd verviervoudigd
 49. zzp'er optimistisch over de toekomst
 50. Wat levert een tankpas mij op?
 51. De digitale nomade wordt steeds jonger zelfstandig
 52. Handboek Ondernemen 2018
 53. Inhuur zzp’ers uitbesteden: brokers, intermediairs en MSP’s
 54. zzp'er brengt steeds meer tijd door op flexwerkplek
 55. zzp’ers en mededingingsrecht en Waadi
 56. Helft Nederlandse werkgevers maakt geen onderscheid tussen zzp'ers en vast personeel
 57. zzp’ers vinden hun werk gevarieerder dan werknemers en flexwerkers
 58. Neem zzp’ers weer aan
 59. 70 procent zzp’ers maakt eigen website
 60. Een op de dertien ondernemers krijgt naheffingsaanslag
 61. 'Mijn Belastingdienst Zakelijk' open voor gebruik
 62. 7 aandachtspunten voor de combinatie loondienst en zzp-schap
 63. Helft zzp’ers betaalt geen inkomstenbelasting
 64. Arboregels voor zzp’ers
 65. De helft van de zzp'ers stopt binnen 5 jaar
 66. Verbod op ongevraagde telefonische verkoop
 67. Waarom minder vrouwen dan mannen zzp-er zijn, is een raadsel
 68. Onderneming starten vanuit de WW
 69. Stop met meer zzp-thuiskappers
 70. zzp-ers met AOV en pensioenopbouw worden vergeten
 71. Flexbemiddelaars concurreren elkaar kapot, zzp'ers de dupe
 72. Miljardenstrop overheid door zzp-wet
 73. Kunstenbond daagt Opera voor de rechter
 74. Breed gesprek over kwalificatie zzp
 75. Nieuwe zzp-wetgeving te complex en onuitvoerbaar
 76. Jongeren worden massaal eigen baas
 77. Meer zelfstandigen in zakelijke dienstverlening en zorg
 78. Loonaangifte kleine ondernemers uitgesteld
 79. Steeds meer zzp-docenten in het onderwijs
 80. Uitspraak Hoge Raad 2019
 81. Ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?
 82. Zelfstandig zijn klinkt ideaal, denken alle zzp’ers daar zo over?
 83. Markt flexbemiddelaars heeft nul toegevoegde waarde
 84. Gemeente die snel uitkeert, wordt het meest gewaardeerd
 85. Onderzoek privéleven zelfstandigen
 86. Uurtarief freelancers keldert door Coronacrisis
 87. Zzp’er kan huurverlaging aanvragen
 88. Onderzoek privéleven zelfstandigen
 89. Gebruik boekhoudsoftware onder zzp’ers aanzienlijk gegroeid
 90. Financiële veerkracht zzp'ers in praktijk groter dan vooraf verwacht
 91. Twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte vanaf 2022
 92. Vooral zzp’er krijgt klappen
 93. Ombudsman onderzoekt knelpunten steunmaatregelen zzp'ers
 94. Pilot webmodule is begin 2021 van start gegaan
 95. Webmodule geeft weinig zekerheid in vasstelling arbeidsrelatie
 96. Werken met en als zelfstandige: gelijk speelveld-duidelijke regels-handhaven
 97. Neelie Kroes en Uber
 98. Zelfstandigen gaan straks rond de 225 euro per maand betalen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Definitie zzp-er

Een zzp-er (ook wel freelancer, OZP-er of startende ondernemer) is iemand die voor de inkomstenbelasting als ondernemer telt en geen personeel in dienst heeft. Dat zijn zowel klassieke zzp-ers, zoals mensen met een eigen winkel of vrachtwagen, als nieuwe zzp-ers, die vooral eigen arbeid, kennis en vaardigheden aanbieden (Definitie Sociaal-Economische Raad (SER)). Volgens de SER dragen zzp-ers op veel terreinen bij aan de economie en de samenleving, maar worden ze nog niet voldoende serieus genomen. In een advies aan de regering stelt de SER op een aantal punten aanpassing van het beleid voor. Zo moeten er voor zzp-ers betere regelingen komen op het gebied van arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden, scholing en pensioenen.

De rechtsvorm van het bedrijf vaan een zzp-er is als regel een eenmanszaak of bv.

Een zzp-er wordt vaak ook aangeduid als near employee. Het gaat hierbij om externen, waaronder interim managers, die vaak langdurig zijn verbonden aan een organisatie en die een flexibele arbeidsschil vormen waarop organisaties steeds meer leunen. Deze externen hebben sterke banden met hun opdrachtgever en vice versa (Bron: Drimble).

Belastingdienst

Of een zzp-er fiscaal gezien een zelfstandige is - de onderneming(en) waar hij werkt, hoeven dan geen werkgeverspremies aan de Belastingdienst af te dragen, zie subrubriek Verklaring arbeidsrelatie (VAR) - hangt van een aantal factoren af, onder meer:
 • in een jaar moet de zzp-er voor meerdere organisatie hebben gewerkt;
 • niet economisch afhankelijk zijn van een organisatie;
 • betaling via facturen;
 • zich naar derden presenteren als zelfstandige, onder meer door het voeren van een eigen bedrijfsnaam;
 • het afsluiten van een arbeidsongeschiktheid- en andere verzekeringen;
 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • het (laten) maken van een fiscaal jaarververslag.

Belangenorganisaties

zzp-ers hebben diverse belangenorganisaties:

Sites Belastingdienst en Kamer van Koophandel

Voor zzp-ers heeft de Belastingdienst een site ingericht, zie deze site. Ook de Kamer van Koophandel (KvK) kent een site, het Ondernemersplein.

Arbo

In Nederland werken meer dan 900.000 zzp-ers. Ongeveer de helft hiervan werkt in risicovolle sectoren zoals landbouw, industrie, bouwnijverheid, binnenscheepvaart, reparatie- en installatiebranche. Voor zzp-ers is het daarom van belang om te weten dat veel bepalingen uit de Arbowet ook voor hen gelden. Zie verder: Arbowet geldt ook voor zzp'er

Samenwerking met MKB en VNO-NCW

MKB-Nederland en VNO-NCW gaan de krachten bundelen met het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Het is de bedoeling om de groeiende positie van zelfstandigen zonder personeel in de Nederlandse economie verder te versterken. Voorzitters Esther Raats-Coster (PZO), Michael van Straalen (MKB-Nederland) en Bernard Wientjes (VNO-NCW) ondertekenden daartoe een samenwerkingsovereenkomst.

De drie organisaties verwachten dat de belangenbehartiging en dienstverlening voor zzp-ers effectiever en efficiënter wordt door de samenwerking. PZO blijft zelfstandig, maar de beleidsmedewerkers gaan deel uitmaken van het gezamenlijke beleidsbureau van MKB-Nederland en VNO-NCW.

PZO bundelt als koepelorganisatie 20.000 zzp-ers en is daarmee een van de grootste belangenbehartigers van zzp-ers. De organisatie heeft al enige tijd een zetel in de Sociaal-Economische Raad. PZO huisde al langer in de Haagse Malietoren van MKB-Nederland en VNO-NCW. (Bron: MKB, 24 feb. 2014)

Ontslagen werknemers in de zorg worden zzp-er

Vele werknemers ontslagen uit de zorgsector zitten niet bij de pakken neer en beginnen als zzp-er voor zichzelf. In 2013 zijn het aantal startende zelfstandige zorgaanbieders verdubbeld tot meer dan 15.000 ten opzichte van 2012. De groei in overige bedrijfssectoren van het aantal starters bedroeg nog geen 13 procent. Tegenover deze groei van startende zorgondernemers staan een fors aantal zorgorganisaties dat ermee ophoudt, waarbij het in 98 procent van de opheffingen ging om aanbieders met minder dan tien medewerkers.

Desondanks alle dalingen steeg het totaal aantal zorgaanbieders per saldo met 8.000, oftewel 7 procent meer aanbieders in 1 jaar. De nieuwe zorgaanbieders zijn vooral actief in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Een en ander betekent niet dat de zorg- en welzijnssector er florissant voorstaat. Bezuinigingen en stelselherzieningen leidden vorig jaar tot de eerste werkgelegenheidskrimp in 40 jaar en ook dit jaar zullen op grote schaal banen verdwijnen. (Bron: ING Economisch Bureau / zzp Barometer, 24 juli 2014)

Eerlijke behandeling voor zzp-er

Zelfstandigen in Europa moeten serieuzer genomen worden en eerlijker behandeld worden door het bedrijfsleven. Dat is de boodschap van een manifest van de European Freelancers Movement, een beweging die campagne voert voor de positie van zelfstandigen in Europa.

Het manifest roept Europese politici op de rechten van freelancers te erkennen en hen toegang te geven tot faciliteiten voor het bedrijfsleven. Ook moeten er betere statistieken komen over zelfstandigen en willen zij betrokken worden bij nieuwe wetgeving die hen raakt. Tot slot willen de zzp-ers eerlijker behandeld worden door bedrijven, met betere contracten en omstandigheden. (Bron: zzp Barometer, 3 okt. 2014)

Rutte ziet weinig in plan voor zzp-ers

Rutte waarschuwde in een debat in de Eerste Kamer dat het voorstel leidt tot het versoberen van opgebouwde rechten van mensen in loondienst. Ook wil hij zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel) niet dwingen tot iets wat velen van hen juist niet willen.

''Je moet oppassen mensen tegen hun zin in gelukkig te maken'', zei Rutte. Hij wees erop dat het overgrote deel van de 800.000 zzp-ers in Nederland welbewust heeft gekozen voor zelfstandigheid en er lol in heeft om juist niet in loondienst te zijn. Die mensen moet je niet dwingen tot verplichte verzekeringen voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of verplichten een aanvullend pensioen op te bouwen, vindt Rutte. (Bron: Geldkiosk, 14 okt. 2014)

zzp-er levert Den Haag gewoon te weinig op

Het leger zzp-ers groeide de laatste jaren richting de 800.000. Net als de fiscaal vriendelijke lage bijtelling lease-auto's gaat de groei ten onder aan zijn succes. De zzp-ers die ondernemen op het randje van de fiscale wetgeving betalen amper belasting en sociale premies. Met andere woorden, ze vullen de sociale potjes niet en dragen (bijna) niet meer bij aan het vullen van de schatkist. Bij een winst van ongeveer 24.000 euro wordt er namelijk amper belasting afgedragen.

Nu klopt het dat veel zzp-ers weinig belasting betalen, maar er wordt te gemakkelijk voorbij gegaan aan het feit dat zzp-ers hun eigen broek moeten ophouden, geen recht hebben op WW of op doorbetaling bij ziekte.

Het kabinet, dat het ondernemerschap jaren heeft gestimuleerd via de jobcoaches van het UWV en een star ontslagrecht van medewerkers in loondienst, hielp zelf om het aantal zzp-ers te laten groeien. Daarbij werd gedacht dat een ondernemer op den duur wel genoeg belasting zou betalen om zo de schatkist te vullen via een andere weg dan de loonbelasting van de werknemer. Nu achteraf blijkt dat deze ontwikkeling vooralsnog niet genoeg geld in het laatje brengt, gaat men over op plan B om de schatkist positief te stemmen. (Bron: Martijn Pennekamp / Z24, 7 nov. 2014)

zzp-er geen melkkoe, maar kabinet ziet risico

Het kabinet beschouwt zelfstandigen zonder personeel niet als melkkoe en is er niet op uit het aantal zzp-ers terug te dringen. Maar het ziet in hun opkomst ook risico's. Minister Asscher zei dat bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer.

Volgens de minister is er bij zzp-ers soms sprake van ''schijnzelfstandigheid'', waarbij mensen formeel zelfstandig zijn, maar eigenlijk in loondienst. Ook heeft de forse stijging van het aantal zelfstandigen gevolgen voor de schatkist omdat ze allerlei belastingaftrek krijgen.

Eerder bleek dat de regeringspartijen VVD en PvdA sterk van mening verschillen over de behandeling van zzp-ers. Volgens de VVD moet het kabinet zelfstandigen niet 'pesten' met allerlei regelgeving. De PvdA wil juist dat zzp-ers meer profiteren van collectieve regelingen voor sociale zekerheid en pensioenen. (Bron: NU, 27 nov. 2014)

Freelancemarkt trekt aan

De Nederlandse freelancemarkt trekt aan. Dat blijkt uit de Freelance Markt Index (FMI), die aangeeft hoe de freelancemarkt zich ontwikkelt. De FMI wordt samengesteld op basis van cijfers van het CBS, de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Freelance.nl.

Werk wordt steeds flexibeler, zegt Rob Bergers, algemeen directeur van Freelance.nl, dat verklaart de groei in freelance-opdrachten. De index is van 213 naar 240 punten gestegen. Vooral in de ICT-sector zijn er meer opdrachten. (Bronnen: Freelance.nl en Nu.nl, 26 jan. 2015)

Uurtarief berekenen

Z24 biedt een gratis rekentool aan die uitrekent welk uurtarief je nodig hebt voor een bepaald gewenst inkomen. Met deze handige gratis rekentool kun je als zzp-er met een eenmansbedrijf nagaan welk uurtarief je nodig hebt om een bepaald inkomen te bereiken. De tool houdt rekening met diverse aftrekposten1.

1 Een overzicht van de aftrekposten is o.m. te vinden op de site van De Zaak.

Wekelijkse radio-uitzendingen

BNR zzp Cafe, het radioprogramma voor en door zzp-ers. Iedere zaterdag van 11:00 tot 12:00 uur live vanuit Amsterdam. Wekelijks houden zij jou op de hoogte van het laatste nieuws, ontwikkelingen, trends, cijfers en feiten die voor jouw als zzp-er belangrijk zijn. Er gebeurt heel veel in de zzp-markt, maar een vast radioprogramma voor, door en met zzp-ers was er nog niet, tot nu. (Bron en meer: BNR zzp Cafe)

Doorbraak in zzp-dossier AWBZ-thuiszorg

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Mevrouw Schippers heeft goedkeuring verleend aan een aantal modelovereenkomsten tussen de AWBZ-zorginstelling en de zzp-zorgverlener voor zorg aan thuiszorg cliënten.

Voor de praktijk zijn deze modelovereenkomsten voor u heel belangrijk. Als u deze modelovereenkomsten afsluit met de zzp-zorgverlener (en daar uitvoering aan geeft), bent u niet inhoudingsplichtig voor de loonheffingen. Het uitgangspunt is namelijk dat op basis van de overeenkomsten geen (fictieve) dienstbetrekking tussen u en de zzp-er ontstaat. Op basis van deze overeenkomsten, is het ook niet meer nodig met om een vrijwarende VAR te werken. (Bron en meer: PWC, 13 feb. 2015)

CNV: miljardenstrop overheid door zzp-wet

CNV, bij monde van haar voorzitter Van Wijngaarden bepleitte in juni nog een minimum tarief van € 25,00, maar geeft nu aan, dat de nieuwe wet de overheid een financiële strop van enkele miljarden euro’s oplevert.
De overheid zou ongeveer € 1,7 miljard mislopen aan premies en belastingen. Op zich is deze berekening al niet helemaal juist. De premies zijn immers bedoeld voor de Sociale kassen van het UWV, die de Belastingdienst behoort te innen. zzp-ers betalen (achteraf) wel degelijk belasting via de inkomstenbelasting.
HR-kiosk heeft al jaren geleden en telkenmale weer er op gewezen dat door omissies van de Belastingdienst, waarover achtereenvolgens Wiebes en Koolmees de verantwoordelijkheid hadden, er vanaf 2006 geen controle meer op de verzekeringsplicht is uitgevoerd.  De Belastingdienst heeft lukraak VAR-verklaringen afgegeven.
HR-kiosk heeft meerdere keren aangegeven, dat het sociale stelsel een “keuzemenu” gaat worden en het sociale zekerheidsstelsel volledig onderuit gehaald gaat worden.
Nu we meer dan 1 miljoen zzp-ers hebben, waarvan de meesten op basis van de wet op de verzekeringsplicht schijnzelfstandige zijn, anders gezegd gewoon werknemer voor de sociale wetten moeten zijn, is het “privatiseringsschip” nauwelijks meer te keren.
Wilt u nog een onderbouwing lezen van bovenvermelde stellingen, lees dan:
Hoezee, hoezee, iedereen zzp
De kleren van de Keizer

Hoe kletsen de amateurs in Den Haag zich hier weer uit?

Schijnconstructie

Zie subrubriek Schijnzelfstandige.

Kabinet wil belastingvoordeeltjes zzp-er afschaffen

Het kabinet wil het verschil tussen zzp-ers en personeel in loondienst verkleinen. Daarom worden de belastingvoordeeltjes voor zelfstandige ondernemers zonder personeel mogelijk afgeschaft. Ook zijn er plannen om alle werkenden te verplichten een verzekering voor arbeidsongeschiktheid en ziekte af te sluiten. (Bron: De Telegraaf en Z24, 9 mei 2015)

zzp-er is meer marge kwijt aan bemiddelaars

De zzp-er is steeds meer marge kwijt aan bemiddelaars: de gemiddelde marge per uur is het afgelopen jaar met 10% gestegen, naar 14,1%.

Als er vanuit de bemiddelaar wordt gekeken naar het ultieme zzp-profiel, dan gaat het om de realisatie van een zo hoog mogelijke marge. In dat geval is de volgende zzp-er het populairst: een vrouwelijke zzp-er met een universiteitsgraad en een eigen B.V., die werkt in de zakelijke dienstverlening. Want bij zzp-ers in de zakelijke dienstverlening (16,7%), met een universiteitsgraad (15,7%), die vrouw zijn (15,3%) en een eigen B.V. als rechtsvorm hebben (17,6%) wordt de hoogste marge geheven. (Bron: zzp Barometer, 28 jul. 2015)

Position paper t.b.v. IBO Zelfstandigen zonder personeel

Deze CPB Notitie gaat in op de achtergrondkenmerken van zzp-ers, de oorzaken van hun opkomst, sociaaleconomische gevolgen van de opkomst van zzp-ers en overwegingen bij optimaal beleid.

zzp-ers ontvangen door koning en koningin

Prettig nieuws van het zzp-front: 26 uitblinkers van 2015 hadden de eer de lunch met de koning en koningin bij te wonen. Al sinds 2006 organiseren de Prins van Oranje en Prinses Maxima een uitblinkerslunch om hun waardering te uiten voor mensen die iets bijzonders hebben gepresteerd. Alle genodigden van 2015 hebben recentelijk een prijs of andere onderscheiding ontvangen voor hun prestaties in uiteenlopende sectoren zoals kunst & cultuur, media & journalistiek, wetenschap en bedrijfsleven. Zie ook de foto.

PostNL moet zelfstandigen in loondienst nemen

PostNL moet enkele zelfstandigen die in opdracht van het postbedrijf pakketten bezorgen in loondienst nemen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald.
Volgens de rechter geeft PostNL geeft zeer gedetailleerde instructies ten aanzien van de uitvoering van het werk zoals de eisen waaraan de bus dient te voldoen, kleding en schoeisel en de wijze waarop de routes gereden dienen te worden en controleert ook op de naleving hiervan''. Ook mag de subcontractor zich niet structureel laten vervangen en alleen door vooraf door PostNL goedgekeurde vervangers. ''De subcontractors werken alleen voor PostNL en zijn daardoor, en door de investering die zij hebben moeten doen voor een bus die moet voldoen aan de eisen van PostNL, in een economisch afhankelijke positie komen te verkeren. Ook hebben de zelfstandigen geen andere opdrachtgevers.
Gelet op al deze omstandigheden ontbreekt het zelfstandig ondernemerschap en acht de rechter alle basiselementen van een arbeidsovereenkomst aanwezig.
In totaal lopen er zo'n twintig zaken van ontevreden zelfstandige bezorgers tegen PostNL. Maar de uitspraak heeft waarschijnlijk ook reikwijdte voor zelfstandigen die in opdracht van andere bedrijven werken. PostNL bestudeert de uitspraak nog, maar gaf al eerder aan in hoger beroep te gaan als de zaak zou worden verloren. De rechtbank bedoelde concreet met haar commentaar dat het zelfstandig ondernemerschap ontbreekt, feitelijk dat alle elementen van werknemerschap aanwezig zijn, namelijk:
 1. Gezagsverhouding
 2. Persoonlijke dienstverrichting
 3. Loon
Red.: Dat deze uitspraak vergaande gevolgen heeft voor veel andere zelfstandigen is voor de hand liggend, maar opmerkelijk is het feit dat een rechter deze uitspraak moet doen, terwijl de Belastingdienst al vanaf 2006 de controle op de verzekeringsplicht heeft nagelaten. Al jaren wijzen wij op deze omissie. De halfslachtigheid waarmee deze zaak wordt aangepakt, heeft alle overeenkomsten van meerdere gedoogsituaties, waar dit land rijk aan is. Wettelijk niet toegestaan, maar oogluikend laten we het toe. Sterker nog: de overheid bezondigt zich zelf aan deze onwettige constructies.

Verwachtingen 2016 positief

zzp-ers zijn voor het eerst in 6 jaar weer positief over het nieuwe aankomende jaar. zzp-ers drukken hun ondernemersvertrouwen uit door middel van het geven van een rapportcijfer, in dit geval dus voor 2016. zzp-ers geven gemiddeld een 7.3, zo blijkt uit de traditionele eindejaarsenquête zowel onder leden van zzp Netwerk Nederland als niet-leden. In totaal reageerden 1.311 zzp-ers. Nooit eerder kwam het gemiddelde cijfer boven de 7 uit.

zzp Jaarboek 2016

Het zzp Jaarboek met tips, trucs en tactieken voor zzp-ers is op 23 februari 2016 verschenen.

Zakelijke kilometers opvoeren bij inkomstenbelasting

Elke gereden zakelijk kilometer - 0,19 per km - kan de ondernemer/zzp-er op de jaarlijkse opgave inkomstenbelasting onder voorwaarden in rekening brengen. Dit geldt voor zowel de auto als de fiets. Mogelijk kan de fiscus om een jaaroverzicht van alle gereden zakelijke kilometers vragen.

Voor meer informatie, ga naar subrubriek Woon-werkverkeer/Werknemer betaalt kosten woon-werkverkeer zelf.

PostNL zet streep door nieuwe zzp-contracten

PostNL stopt met het aannemen van zelfstandige pakketbezorgers en gaat alle nieuwe pakketbezorgers een vast contract aanbieden. De bezorgers die nu voor PostNL als zzp-er bezorgen, mogen dat blijven doen, maar nieuwe bezorgers krijgen meteen een vaste baan.
Voor de overgebleven zelfstandige pakketbezorgers zullen hogere tarieven gaan gelden, hoe hoog is onbekend.

PostNL zegt door groei op de pakketmarkt 380 nieuwe bezorgersbanen te creëren. In totaal heeft PostNL met de overstappers 500 fulltime vaste banen gerealiseerd. Ook meer toekomstige banen zullen 'vast' zijn, zo wordt verzekerd. Op een totaal van 50.000 mensen is er sprake van een personeelsgroei van 1 procent.

PostNL kreeg al jaren veel kritiek vanwege het uitkleden van de zelfstandige pakketbezorgers. De tarieven van hun vergoedingen werden steeds verder teruggeschroefd waardoor veel zelfstandige koeriers het hoofd amper boven water konden houden. In december 2015 woede er nog strijd tussen schijnzelfstandigen en PostNL. Er liepen toen ruim twintig rechtszaken tegen het voormalige staatsbedrijf waarin pakketbezorgers een vaste baan eisten. (Bron: Volkskrant; Management Team)

Redactie: Alle nieuwe pakketbezorgers krijgen een vaste overeenkomst en alle bestaande zzp-ers mogen dat als zzp-er blijven doen. De vraag is: in hoeverre wijken de arbeidsomstandigheden van deze twee groepen van elkaar af of zijn deze feitelijk gelijk? En hebben we hier niet te maken met "schijnzelfstandigen", waar gewoon een gezagsverhouding aanwezig is, persoonlijke dienstverrichting en loon?

Arbowet geldt ook voor zzp-ers

Pakketbezorgers van PostNL lopen het risico op een te hoge werkdruk en dito fysieke belasting. Daarbij gaat het ook om de arbeidsomstandigheden van zzp-ers. Door hier niet mee bezig te zijn overtreedt het postbedrijf de Arbowet aldus de Arbeidsinspectie. PostNL heeft op straffe van een boete tot 1 september 2016 de tijd gekregen maatregelen te nemen.

Maar dat is niet alles. In de sector wordt op stukloon gewerkt, waardoor bezorgers in sommige gevallen minder verdienen dan het minimumloon. Minister Asscher wil dit aanpakken door het betalen van stukloon pas toe te staan als iemand meer verdient dan het minimumloon. (Bronnen: De Volkskrant en HR Praktijk)

Zelfstandigen positief over eigen inzetbaarheid

Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Ook zijn ze meer bevlogen, vinden ze hun werk gevarieerder en willen ze later met pensioen dan werknemers. Wel voelen zelfstandig ondernemers zich vaker fysiek zwaar belast. Dit melden TNO en CBS in een grootschalig, vergelijkend onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers en werknemers. (Bron: CBS, 24 mei 2016)

Nederland moet positie van zzp-ers verbeteren

Nederland moet de positie van zzp-ers verbeteren. Zo zou de zelfstandige makkelijker toegang moeten krijgen tot sociale zekerheid. Ook moeten barrières om personeel vast in dienst te nemen worden aangepakt. Dat is een van de aanbevelingen van de Europese Commissie aan het adres van Nederland. Elk jaar toetst het dagelijks bestuur van de EU het economisch beleid van de landen en kijkt of de (euro)landen voldoen aan de Europese normen voor begrotingstekort en staatsschuld.

Nederland krijgt in 2016 drie aanbevelingen om de afwijkingen van de begrotingsdoelstellingen te corrigeren:

 • de positie van zzp-ers verbeteren
 • pensioenfondsen transparanter maken
 • de huizenmarkt schuldenlast stabiliseren

Hoe gaan zzp-ers om met uurtarieven en uitbetaling?

Een kwart van de zzp-ers wordt binnen 14 dagen uitbetaald. Bijna 3 op de 4 zzp-ers wordt binnen 30 dagen uitbetaald. Hoewel dit een redelijk gangbaar termijn lijkt, geeft 1 van de 5 zzp-ers aan dat hij of zij bereid is om een percentage van het uurtarief af te staan voor een snellere betaling. Dat blijkt uit onderzoek van zzp Barometer onder 912 zzp-ers in samenwerking met IT-Staffing.

Uit het onderzoek blijkt dat het huidige uurtarief van de zzp-ers nagenoeg gelijk is aan het gewenste uurtarief. Er bestaat wel een verschil tussen de lager opgeleide en de hoger opgeleide zzp-ers.

Stopt de wet DBA de groei van het aantal zzp-ers?

De nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties heeft in elk geval een effect bereikt: bedrijven worden steeds meer afwachtend als het om zzp-ers gaat.

Onduidelijkheid? Check. Onzekerheid? De nieuwe wet DBA leidt tot heel wat onrust bij zzp-ers en bedrijven. Sinds staatssecretaris Wiebes (Financiën) bekendmaakte dat de VAR (verklaring arbeidsrelatie) wordt afgeschaft, weet eigenlijk niemand precies wat hij moet, mag of kan doen. Ja, voortaan moet er met modelovereenkomsten gewerkt worden, zoveel is duidelijk. Maar deze geven dan weer geen garantie dat je achteraf niet toch nog beboet wordt.

Is payrolling een oplossing is voor het DBA-probleem? Soms ja, al gaan de zzp-ers dan wel in loondienst werken en stappen ze dus af van het ondernemerschap. Dat kan voordelig zijn, als een zzp-er voorheen geen recht had op de zelfstandigenaftrek. Als de zzp-er al wel gebruik maakte van de aftrek, gaat hij of zij meer belasting betalen. Aan de andere kant staan er dan wel weer allerlei sociale zekerheden tegenover het werknemerschap. (Bron: MT-17 aug. 2016)

47.000 zzp-ers zijn opdrachten kwijtgeraakt

Sinds de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zijn tot nu toe 47.000 zelfstandigen zonder personeel opdrachten kwijtgeraakt. Van hen kon minder dan de helft verder op basis van payrolling, als uitzendkracht, of op een tijdelijk arbeidscontract. De meeste getroffen zzp-ers raakten hun opdracht helemaal kwijt. De gevolgen zijn het grootst in de sociale sector, de zorg, en de ict.

De wet raakt niet alle zzp-ers. Het gaat alleen om zzp-ers die zich aanbieden op de zakelijke markt, zoals ict-ers, communicatie-adviseurs en financiële specialisten. Volgens het kabinet bestaat een deel van hen uit schijnzelfstandigen. Die zouden werken op een manier die te veel lijkt op die van mensen in loondienst. Daarom zouden zij ook onder dat belastingregime zouden moeten vallen. (Bron: Intelligence Group, sep. 2016)

zzp-ers doen boekhouding gedeeltelijk of helemaal zelf

85 procent van de zzp-ers doet de boekhouding zelf, met behulp van bijvoorbeeld online of offline boekhoudsoftware. Slechts 1 op de 7 zzp-ers besteedt de boekhouding volledig uit. Dat blijkt uit onderzoek van zzp Barometer in samenwerking met MoneyMonk.

Veertig procent van de zzp-ers die hun financiën zelf doen, doen dit geheel zelfstandig. De overige zestig procent schakelt een boekhouder of accountant in. Drie jaar geleden deed nog 53% van de zzp-ers de boekhouding zelf.

Slechts 1 op de 7 zzp-ers besteedt de boekhouding volledig uit. In 2013 deed bijna de helft van de zzp-ers dit nog. Zelfstandigen die de boekhouding zelf regelen, doen dit in de 49% van de gevallen met behulp van online boekhoudsoftware. Drie jaar geleden was dit nog 21%.

Hoogopgeleide zzp-ers en zzp-ers die een jaaromzet van € 40.000,- of meer hebben, besteden de boekhouding vaker uit. Of ze doen dit gedeeltelijk zelf. (Bron: MoneyMonk, 17 okt. 2016)

zzp-er geen oplossing voor vergrijzing

Het aantal zzp-ers neemt nog steeds toe. Zij worden echter wel steeds ouder. Werkgevers zullen daarom niet op hen kunnen leunen om de vergrijzing in hun bedrijf op te vangen. Dat concludeert ABN AMRO in haar zzp-update van oktober.

Het aantal zzp-ers is in het eerste halfjaar van 2016 weer toegenomen. Deze trend speelt al langer. Hierdoor flexibiliseert de Nederlandse arbeidsmarkt. Werkgevers huren zzp-ers in door een tijdelijke behoefte aan specialistische kennis. Ook het invullen van tijdelijke fluctuaties in het werk is een reden. Door vergrijzing op de arbeidsmarkt zal dit vaker nodig zijn, omdat veel gespecialiseerde werknemers met pensioen gaan.

Bij het vergelijken van de samenstelling van alle werknemers met die van zzp-ers valt echter op dat er opvallend weinig verschil te zien is. Volgens ABN AMRO zijn er juist veel overeenkomsten in leeftijd en geslacht. Bij zowel werkenden als zzp-ers blijkt dat de grootste groep werkenden is verschoven van 35-45 jaar naar 45-55 jaar. (Bron: Accountancyvanmorgen, 28 okt. 2016)

zzp-ers halen veel werk binnen via bemiddelaars

Is bemiddeling van toegevoegde waarde voor de bedrijfsactiviteiten? Ruim de helft van de zzp-ers vindt van wel. Uit onderzoek van zzp Barometer blijkt dat zelfs bijna 70% van de zzp-ers voornamelijk opdrachten binnenhaalt via bemiddelaars.

Bijna de helft van alle benaderde zzp-ers (1224 respondenten) schreef zich het afgelopen jaar in bij een bemiddelaar en 55% reageerde op een of meerdere opdrachten. Ook de bemiddelaars zijn actief. circa 72% van de zzp-ers werd in diezelfde periode benaderd door een bemiddelaar. (Bron: zzp Barometer, 2 nov. 2016)

Steeds meer 50-plussers zien zichzelf als zelfstandig ondernemer

Het aantal 50-plussers dat een eigen bedrijf ziet als een mogelijke volgende stap is in een jaar tijd flink gestegen van 28 procent naar 37 procent.

Deze stap wordt bij 50-plussers gevoed door een sterk gestegen vertrouwen in hun eigen kwaliteiten: waar vorig jaar maar 45 procent van de 50-plussers aangaven te vertrouwen op de eigen kwaliteiten, is dat aantal dit jaar gestegen naar 54 procent. Dit blijkt uit het zevende Amway Global Entrepreneurship Report (AGER 2016). Prof. dr. Elfring, hoogleraar strategisch management en ondernemerschap aan de Vrije Universiteit, is van mening dat het beeld van een uitgebluste 50-plusser nu echt achterhaald is. (Bron: Briskmagazine, 17. nov. 2016)

KvK Connect app voor zzp-ers

Met de KvK Connect app kunnen wij zzp-ers van relevante informatie voorzien. Bovendien kunnen ze hierdoor zelf netwerken, chatten, kennis delen in groepen en zichzelf vergelijken met andere zzp-ers in hun vakgebied.

De app faciliteert een gesloten netwerk voor zzp-ers die zijn geregistreerd in het Handelsregister. Dat was een uitdrukkelijke wens van de zzp-ers zelf. Zij willen zonder pottenkijkers met elkaar communiceren. Vooral de zelfstandige professionals blijken veel behoefte te hebben aan intervisie en netwerken. Zo kunnen ze samen meer of grotere opdrachten binnenhalen. Ze kunnen elkaar op die manier helpen en kennis delen. De app heeft zoekfuncties en filters om zelfstandigen met de juiste profielen in een bepaalde stad of regio te vinden, aldus Peter Bargon, Directeur Dienstverlening Kamer van Koophandel.

zzp-er met een opdrachtgever toch IB-ondernemer

Rechtbank Gelderland oordeelt dat aan de eisen van duurzaamheid en zelfstandigheid kan worden voldaan zonder gelijktijdig voor meerdere klanten te werken. Weliswaar had X slechts twee opdrachtgevers in twee jaar tijd, maar zijn wil was gericht op het werven van meer klanten. Dit wordt bevestigd door het feit dat X na de ziekte van zijn echtgenote voor vier opdrachtgevers heeft gewerkt. Het beperken van het debiteurenrisico door het kiezen van financieel gezonde opdrachtgevers is voorts een teken van goed ondernemerschap. Het beroep van X is gegrond. (jurisprudentie, 9 feb. 2017)

De Rechtbank gaat in deze casus mee met de onjuiste probleemstelling van de Belastingdienst, waarbij de Rechtbank weliswaar tot een ander oordeel komt, maar om totaal irrelevante redenen. Al meerdere keren heeft de redactie uitgelegd, dat niet het "ondernemerschap" en 1 of meer opdrachtgevers het criterium is voor het vaststellen van de zelfstandigheid, maar het feit of de opdrachtnemer op basis van de klassieke uitgangspunten: Persoonlijke dienstverrichting, Gezagsverhouding en Loon er sprake is van verzekeringsplicht, dus werknemer in de zin van de Sociale wetgeving van 1953 is.

Ga terug naar subrubriek zzp-er.

Aantal zzp-ers dat bijstand aanvraagt groeit begin 2017 sterk

In de eerste drie maanden van 2017 vroegen veel zzp-ers bijstand aan. Het aantal bijstandsaanvragen groeide volgens het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) onverwacht met 12%. Naast alle positieve berichten over de economie is dit een signaal, dat we niet mogen negeren, zegt Han Dieperink, directeur van IMK. (Bron: zzp Forum, 25 apr. 2017)

zzp-ers positiever over financiële positie

zzp-ers zijn positiever over hun financiële positie dan twee jaar geleden, blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO d.d. 11 jul. 2017. Goed nieuws, volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij vinden dat het nieuwe kabinet als taak heeft dat de discussie over zzp-ers evenwichtig wordt gevoerd. Liefst negen op de tien zzp'ers wil zelfstandig zijn en niet in loondienst, blijkt ook uit het onderzoek.

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (pdf) blijkt ook dat 81 procent van de zzp'ers zeer tevreden is over zijn/haar werk tegen 78 procent van de werknemers. zzp-ers ervaren daarnaast minder werkdruk en minder vaak burn-outklachten. Verder zijn ze meer bevlogen en willen ze later met pensioen dan werknemers.

Uit de studie van het CBS en TNO valt op te maken dat sommige veel genoemde kwetsbaarheden blijken mee te vallen in de praktijk. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat driekwart van de zzp-ers al maatregelen heeft genomen voor zijn pensioen. Ze doen dat bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen, door te investeren in de eigen woning of door aansluiting bij een pensioenfonds.

Wel blijkt dat dat het grootste deel van de zzp-ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Volgens de ondernemingsorganisaties is het voor de beoordeling hiervan belangrijk mee te wegen welk risico de zelfstandige in kwestie loopt. De persoonlijke situatie is hierbij bepalend.

Ruim helft zzp-ers zonder rechtsbijstandverzekering

Ruim de helft van de zzp-ers (56,1%) beschikt niet over een zakelijke rechtsbijstandverzekering. Een klein deel van deze groep (13,6%) overweegt deze verzekering wel af te sluiten. zzp-ers die (nog) geen rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten geven aan dat de voornaamste reden hiervoor de hoge kosten van de verzekering zijn. Dat blijkt uit onderzoek van zzp Barometer onder 744 zzp-ers in samenwerking met Centraal Beheer.

Het aantal zzp-ers dat wel over een zakelijke rechtsbijstandverzekering beschikt is de afgelopen drie jaar met 15,6 procent toegenomen; van 35,9 procent in 2014 naar 41,5 procent in 2017. (Bron: zzpbarometer, 2 mei 2017)

Gezocht: zzp-er die gratis wil werken

Werkgevers eisen van zelfstandigen dat ze een paar weken gratis en voor niets werken. Een onbetaalde inwerkperiode van twee weken blijkt met name in de ICT-sector gangbaar. Zelfs de overheid maakt er gebruik van.

In een vacature-tekst voor Rijkswaterstaat wordt bijvoorbeeld een contractadviseur gevraagd voor een klus van twee maanden, onder voorwaarde van een inwerkperiode van twee weken tegen het nultarief. Ook de Rabobank stelt die voorwaarde in vacatures voor tijdelijke ICT-specialisten.

Rijkswaterstaat en Rabo-bank verweerden zich. (Bron: AD, 3 mei 2017)

Red.: het verweer is niet erg overtuigend. En verder, is het in dienst nemen en minder betalen c.q. geheel niet betalen dan het minimumloon niet strafbaar?

Oudere ondernemer peinst er niet over om te stoppen

Ondernemers zijn zeer gedreven en leggen het bijltje er nog lang niet bij neer. De ambitieuze zelfstandige ziet zichzelf nog lang doorwerken: slechts vijf procent denkt voor zijn 60ste te stoppen.

Bijna vier op de tien (39 procent) verwachten zelfs na hun 68ste nog werkzaam te zijn. Ondernemers denken hun pensionering te kunnen bekostigen met een pensioen (49 procent), spaargeld (45 procent) of verkoop van hun bedrijf (33 procent). zzp-ers leunen hierbij veel meer op de inkomsten van hun partner dan mkb-ers en veel minder op de verkoop van hun bedrijf. Naarmate ondernemers ouder zijn, denken ze het stoppen met werken vaker te kunnen financieren met een pensioen: 39 procent tot 34 jaar tegen 72 procent bij 65-plussers. Bron: Brisk, 16 jun. 2017)

Brede protesten tegen invoering Europese E-card

Op 10 januari 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een E-card - elektronische dienstenkaart - gepubliceerd. De e-card moet de interne markt in de EU bevorderen en het voor zelfstandigen en bedrijven makkelijker maken om diensten over de grens aan te bieden. In eerste instantie heeft de Europese Commissie haar European services e-card gericht op de zakelijke dienstverlening, waaronder bijvoorbeeld architecten en accountants vallen, en de bouw. Ze vindt dat in die sectoren veel potentieel van de interne markt onbenut blijft. Maar ook andere sectoren kunnen de E-card gaan gebruiken. De E-card wordt voor onbepaalde duur uitgegeven.

FNV: "De e-card wordt afgegeven in het thuisland van een bedrijf of zelfstandige maar het voorstel maakt het voor controlerende instanties in het werkland onmogelijk om te controleren en te handhaven. De gegevens die op de kaart staan, worden eenmalig gecontroleerd in het thuisland (maximale duur van de controle 1 week) en de kaart wordt daarna voor onbeperkte duur afgegeven. De controlerende instanties mogen de gegevens op de kaart niet meer in twijfel trekken, ook al zijn de gegevens op het controle-moment overduidelijk niet in orde. De e-card is daarmee een soort vrijwaringsbewijs."

FNV en de hele Europese vakbeweging vinden het onbegrijpelijk dat de Europese Commissie, net nu er hard wordt gewerkt aan de aanpassing van de Detacheringsrichtlijn om misbruik te voorkomen, met een dergelijke voorstel komt dat de achterdeur weer wagenwijd openzet voor misbruik. Dat is de boodschap die alle vakbonden in Europa afgegeven hebben. Ook de Nederlandse regering, VNO-NCW en Bouwend Nederland hebben zich kritisch uitgelaten over de e-card. (Bronnen: FNV, VVP e.a., 2017)

Onvrijwillige zzp-ers meestal niet ontevreden

Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel in 2017 gaf 9 procent aan om overwegend negatieve redenen gestart te zijn als zelfstandige. Twee derde van de ondernemers startte om overwegend positieve redenen een eigen bedrijf of praktijk. Slechts een klein deel van de zelfstandig ondernemers die om negatieve redenen een eigen bedrijf starten, is ontevreden met hun werk. Wel zijn ze vaker ontevreden dan zelfstandig ondernemers met positieve startmotieven. Dit melden CBS en TNO op grond van een nieuwe analyse van gegevens uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA).

Twee derde van de zelfstandig ondernemers zonder personeel gaven meer positieve dan negatieve startredenen. Zij zijn relatief vaak werkzaam in een dienstverlenend beroep zoals kapper of schoonheidsspecialiste, of in een agrarisch beroep. Bij 1 op de 10 zelfstandig ondernemers hadden negatieve redenen de overhand. Dit aandeel is ongewijzigd ten opzichte van 2015. Zelfstandig ondernemers zonder personeel met negatieve startmotieven hebben relatief vaak een technisch, pedagogisch, creatief of taalkundig beroep, bijvoorbeeld muziekleraar of auteur. (Bron: CBS, 2 nov. 2017)

Vennoten van een VOF, zelfstandigen of niet?

Een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 4 april 2017 (https://lnkd.in/d_76a8S) In deze zaak ging het om een VOF waarvan ongeveer 60 koeriers de vennoten zijn. De Belastingdienst vond dat deze koeriers werknemers van de VOF waren en legde voor bijna 3 miljoen naheffingsaanslagen loonbelasting op aan de VOF. De Rechtbank oordeelde dat het vertrekpunt voor de fiscale kwalificatie de civiele vorm is. De VOF heeft voldoende realiteitsgehalte en de koeriers zijn ondernemer. Alle aanslagen worden vernietigd. Een ontluisterende uitspraak voor de Belastingdienst; uiteraard is beroep ingesteld.

Redactie HR-kiosk: Ook hier (en steeds weer) gaat het niet om het feit of men als een zelfstandige kan worden aangemerkt, maar of men werknemer is in deze zin van de Sociale Wetgeving. Dus een persoonlijke dienstverrichting, een gezagsverhouding en loon. Kennelijk waren op puur juridische gronden geen van deze criteria aanwezig. Als bijkomend argument kan nog worden aangevoerd dat de mensen ieder voor zich als zelfstandige kunnen worden aangemerkt. Maar nogmaals dat is niet het criterium. Ik denk dat de Belastingdienst dit gaat verliezen, maar volgens de geest van de wet (en dat zou ook nog kunnen) zijn het natuurlijk allemaal werknemers. Ben benieuwd naar de uitslag van het hoger beroep.
Andries Bongers

zzp-er overweegt payrolling vanwege sociale zekerheid

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid, zoals het opbouwen van pensioen en het verzekerd zijn tegen langdurige ziekte, is de voornaamste reden voor de zzp-er om gebruik te maken van payrolling. Het kunnen uitbesteden van de administratie vormt ook een belangrijke reden voor de zzp-er om gebruik te maken van payroll.

Opbouwen pensioen en sociale zekerheid

Uit onderzoek blijkt ook dat 64 procent van de zzp-ers pensioen wil opbouwen en geeft 58 procent van de zzp-ers aan niet verzekerd te zijn tegen langdurige ziekte. Desondanks blijkt dat slechts 13,9 procent, vastgesteld uit recent onderzoek, van de zzp-ers gebruik maakt van een payrollconstructie.

Financiële redenen

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat zzp-ers gebruik maken van payroll om financiële redenen, zoals bijvoorbeeld liquiditeit en debiteurenbeheer. Bovendien maken zzp-ers gebruik van payroll omdat de opdrachtgevers dit graag willen.

Tevredenheid

Uit onderzoek blijkt dat 55 procent van de zzp-ers die gebruik maken van payroll al drie jaar of meer met een payrollbedrijf werkt. Zij geven aan tevreden te zijn met het bedrijf dat voor hen de payrolling verzorgt, namelijk gemiddeld een 3,7 uit 5.

Significantie onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 483 zzp-ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1,1 miljoen zzp-ers die Nederland kent (KvK, oktober 2017).

(Bron: zzp Barometer, 7 nov. 2017)

Helft van zzp'ers is geen zzp

“Ongeveer de helft van de zzp'ers is eigenlijk geen ondernemer, maar een verkapte werknemer” is de inschatting van hoogleraar Evert Verhulp (arbeidsrecht). Zijn inschatting is niet de onze. HR-kiosk meldt al jaren dat het overgrote deel (omstreeks 90%) van de zzp'ers gewoon werknemer is. Hij haalt ook twee situaties aan, waarbij er recht op een uitkering is, maar er geen premie is betaald. Dat is een onjuiste redenering. Uit hoofde van het werknemerschap c.q. dienstverband heeft een werknemer recht op een uitkering van de sociale wetten. De premie moet door de werkgever worden betaald en zal eventueel achteraf (bij vaststelling van de verzekeringsplicht) bij de werkgever worden geïnd.

De vraag waarom de Belastingdienst al sinds 2006 niet de wet op de verzekeringsplicht controleert en toepast wordt in het artikel niet vermeld en wellicht angstvallig ontweken. Zie ook

Mannelijke zzp’ers in de zorg in tien jaar tijd verviervoudigd

Mannen die in de zorgsector werken kiezen steeds vaker voor een carrière als zzp’er. In tien jaar tijd is het aantal mannelijke zzp’ers in de zorgsector met 290 procent toegenomen. Het aantal vrouwelijke zzp’ers is in dezelfde periode met 65 procent toegenomen.

Nog meer cijfers:
 • In de zorgsector werken meer vrouwen (ongeveer 80 procent) dan mannen (twintig procent).
 • Ongeacht de sterke stijging van zzp’ers met een migratieachtergrond, bestaat het merendeel van de zzp’ers in de zorg nog uit mensen zonder migratieachtergrond (82 procent).
 • In 2017 valt 56 procent van de zzp’ers in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar en valt 37 procent in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar.
 • De werkweek van werknemers in de zorg wordt steeds korter. Het aantal werknemers dat voltijd werkt is sinds 2007 met drie procent afgenomen. Het aantal werknemers dat twintig tot 35 uur per week werkt is daarentegen met veertien procent gestegen. Zie ook: https://www.zusterjansen.nl/blog/onderzoek-zzpers-zorgsector/
(Bron: Brisk, 15 feb. 2018)

zzp'er optimistisch over de toekomst

Het gaat goed met de zelfstandigen zonder personeel, kortweg zzp’ers. Het gaat zelfs zo goed, dat wereldwijd over twee jaar een op de vijf personen freelance of op projectbasis zal werken. In Nederland zijn momenteel zo’n 1,2 miljoen zelfstandigen zonder personeel, twee keer zoveel als tien jaar geleden. En ondanks die drukte verwacht 85 procent komend jaar een stabiel of groeiend inkomen.

,,De zzp’er wordt nu echt serieus genomen”, reageert expert Jeroen Sakkers, onder meer initiatiefnemer van de ‘Dag van de zzp’er’. ,,Als je vijf jaar geleden op een verjaardag aangaf dat je zzp’er bent, dan kreeg je vaak als reactie: ‘Ah, echt waar? Lukte het nergens anders?’. Nu vindt iedereen het gaaf als je als zzp’er voltijd aan de slag gaat met datgene wat jij goed kan en wat je echt leuk vindt.”

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn in de wereld van de zelfstandigen. Een grote zorg is namelijk toch het onregelmatige inkomen. Zes op de tien Nederlandse freelancers geeft aan problemen te hebben gehad met betaald krijgen. Zo heeft zes op de tien een of meerdere keren niet betaald gekregen voor freelancewerk. ,,Een werknemer wordt aan het eind van de maand direct uitbetaald, en dit is voor de freelancer vrijwel nooit het geval: eerst moeten de uren akkoord worden gegeven en moet er een PO-nummer worden aangevraagd, waarna pas gefactureerd mag worden. En dan duurt het doorgaans nog 30 tot 60 dagen, voordat de freelancer betaald is.” (Bron: Metronieuws, 22 feb. 2018)

Wat levert een tankpas mij op?

Voordelen van een tankpas voor ondernemers Veel startende zzp’ers denken dat een tankpas alleen voor “grootverbruikers” is. Ze gaan ervan uit dat alleen transportbedrijven en koeriersdiensten met een groot wagenpark profijt hebben van zo’n pas. Ook denken sommige starters dat een tankpas vooral zinvol is voor leaserijders. Ze verwachten dat een tankpas duur is en dat het hen weinig zal opleveren. Bovendien zijn ze bang dat hun tankpas niet geldig is bij de pomp om de hoek en dat ze met al dat omrijden uiteindelijk zelfs duurder uit zijn dan zonder pas! Gelukkig is het tegendeel waar. Je hoeft bijvoorbeeld geen compleet wagenpark te bezitten om voor een tankpas in aanmerking te komen. Al vanaf één auto kun je een card aanvragen en starten met “verdienen”. (Bron en meer: zzp Barometer, 12 mrt. 2018)

Digitale nomade wordt steeds jonger zelfstandig

zzp'ers beginnen steeds jonger. Vier op de tien mensen die voor zichzelf beginnen, zijn jonger dan 35, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, en dat is bijna tien procent meer dan zeven jaar geleden.
Volgens Denis Maessen van het Platform Zelfstandige Ondernemers is dat meestal niet noodgedwongen maar omdat ze het zelf willen. 'Het is vooral een bewuste keuze om op een ander manier te willen leven: vooral niet plaats- en tijdgebonden - de digitale nomade is in deze tijd hip en sjiek - maar het kán ook doordat heel veel werk zich daar prima voor leent; ze kunnen prima op afstand werken en kiezen ervoor om in eigen tijd en tempo de dingen te doen die ze overeengekomen zijn.' (Bron BNR)

Redactie: niet de keuze om zelfstandig te zijn, maar de feiten of een persoon 1. Geen gezagsverhouding heeft 2. Geen persoonlijke dienstverrichting 3. Geen loon ontvangt (maar b.v. een aanneemsom), maakt of iemand werknemer is met verzekeringsplicht of als zelfstandige kan worden aangemerkt. De door Denis Maessen genoemde omstandigheden sluiten iet de "verzekeringsplicht" uit.

Handboek Ondernemen 2018

De Belastingdienst heeft het Handboek Ondernemen 2018 gepubliceerd. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet. In het handboek maakt de Belastingdienst de ondernemer wegwijs in zijn fiscale rechten en plichten.

Het handboek is vooral voor de eenmanszaak, maar bevat ook informatie voor ondernemingen met een andere rechtsvorm. Publicatiedatum: 9 april 2018

Inhuur zzp’ers uitbesteden: brokers, intermediairs en MSP’s

Voor de inhuur van personeel wordt steeds vaker van dienstverleners als brokers, intermediairs en Managed Service Providers gebruik gemaakt. Maar wat is het verschil tussen deze dienstverleners?

Brokers

Oorspronkelijk was een veelgebruikte definitie van een broker: ‘Een dienstverlener die door de opdrachtgever zelf geworven leveranciers inclusief zzp’ers/freelancers contracteert’. In de meest elementaire vorm sluit de broker de contracten af met de leveranciers van diens opdrachtgever en neemt daarmee de juridische risico’s (grotendeels) over.

Intermediairs

Een intermediair is ‘een bedrijf dat zelf op zoek gaat naar geschikte kandidaten voor de opdrachtgever. Sommige intermediairs beschikken over een eigen kandidatenbestand, anderen zoeken steeds de hele arbeidsmarkt af.

Managed Service Providers

Een MSP neemt het inhuurproces van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk over. Bij een MSP is dus sprake van echte uitbesteding van het inhuurproces aan een externe dienstverlener die uit uw naam en belang handelt.

(Bron en meer: PW, 4 mei 2018)

zzp'er brengt steeds meer tijd door op flexwerkplek

Net als vorig jaar werken de meeste zzp’ers (85%) weleens buitenshuis. Een kwart van deze groep werkt dan op een flexwerklocatie. Vergeleken met vorig jaar brengen zzp’ers gemiddeld 12,9% meer tijd op een flexwerkplek door. Dat blijkt uit onderzoek van zzp Barometer (26 juni 2018) onder 1.248 zzp’ers in opdracht van HNK.


Er is een duidelijke verschuiving te zien in het aantal uur dat zzp’ers op een flexwerk-locatie doorbrengen. Was dit in 2017 nog gemiddeld 8 uur per week, nu is dat gestegen naar 9 uur.

zzp’ers en mededingingsrecht en Waadi

Afgelopen weken heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enkele malen vragen vanuit de Tweede Kamer beantwoord over de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. De antwoorden zijn in belangrijke mate hetzelfde, zij het met enkele verwijzingen naar het mededingingsrecht en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (‘Waadi’) waarvan het goed is om die scherp te hebben.

Het kabinet wil dat zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt meer bescherming krijgen en dat schijnzelfstandigheid effectief bestreden wordt. Om dit te bereiken is in het regeerakkoord voor de onderkant van de arbeidsmarkt voorgesteld dat sprake is van een arbeidsovereenkomst indien sprake is van een laag tarief (tussen de 15-18 euro per uur) in combinatie met een lange duur of in combinatie met het verrichten van reguliere activiteiten. Met deze maatregel wordt voorkomen dat zzp’ers een dermate laag inkomen generen, dat zij niet in staat zijn om voorzieningen voor zichzelf te treffen voor o.a. ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Om onderbetaling tegen te gaan mogen zzp’ers echter geen collectieve afspraken maken over tarieven. (Bron en meer: Zeker Fiscaal, 6 aug. 2018)

Helft Nederlandse werkgevers maakt geen onderscheid tussen zzp'ers en vast personeel

De helft van de Nederlandse bedrijven maakt in zijn HR-beleid geen onderscheid tussen vaste medewerkers en freelancers. Slechts één op de vier Nederlandse organisaties heeft een aangepast HR-beleid voor hen en één op de drie biedt specifieke opleidingen aan zzp’ers aan. In vergelijking met Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk investeren Nederlandse organisaties relatief weinig in zzp’ers.

Dit blijkt uit een internationaal onderzoek door HR-dienstenverlener SD Worx en de Antwerp Management School. Ondanks dat steeds meer organisaties in Nederland een beroep doen op zzp'ers heeft één op de vier Nederlandse organisaties (24,0%) een HR-beleid dat alleen gericht is op vaste medewerkers. De helft van de Nederlandse bedrijven maakt in zijn HR-beleid dan weer geen onderscheid tussen vaste medewerkers en freelancers. In de andere bevraagde Europese landen ligt dat aandeel duidelijk lager.

Nederlandse bedrijven investeren op het vlak van opleidingen het minst in hun freelance medewerkers in vergelijking met de andere bevraagde landen. Ongeveer een op drie (34,4%) organisaties biedt zzp’ers specifieke opleidingen aan – in België (38,8%), Duitsland (47,8%), Frankrijk (49,3%) en het Verenigd Koninkrijk (54,5%) liggen de cijfers opvallend hoger. (Bron: HR Praktijk, 24 aug. 2018)

zzp’ers vinden hun werk gevarieerder dan werknemers en flexwerkers

zzp’ers zijn meer tevreden over hun werk dan werknemers, onder andere doordat ze hun werk gevarieerder vinden. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO. 80% van de zzp’ers gaf aan dat ze hun werk vaak of altijd gevarieerd vonden. Bij werknemers in vaste loondienst is dat 70%, bij flexwerkers iets meer dan 50%.

zzp’ers zijn sowieso meer tevreden dan werknemers in loondienst. 82,8% van de zzp’ers is tevreden, bij werknemers is dat 77%. Ook is maar 6,6% van de zzp’ers ontevreden, bij werknemers is dat 8%. Bij de zzp’ers die daarnaast ook nog gevarieerd werk doen is 84,1% tevreden, tegenover 82,6% van de werknemers. (Bron: zzp Forum, 10 okt. 2018)

Neem zzp’ers weer aan

Stichting zzp Nederland roept bouwbedrijven op om 50plus-bouwvakkers, die tijdens de crisis werden ontslagen en als zzp’er aan de slag gingen, weer in dienst te nemen. De financiële crisis was heel goed te merken in de bouwsector. Veel bouwbedrijven gingen failliet en veel bouwvakkers verloren hun baan. Een deel van deze werklozen gingen noodgedwongen als zzp’er aan de slag.

Er zijn zo’n 100 duizend zzp’ers in de bouw. Meer dan 90% hiervan profiteert van de bloeiende economie en de groei in de bouwsector. Maar er is een kleine groep zzp’ers die niet zo succesvol is. Dit zijn vooral 55plussers die noodgedwongen als zzp’er werken. Ze zijn tijdens de crisis ontslagen en werken vaak tegen (te) lage tarieven. Ook kunnen ze geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten, omdat ze voor de verzekeraars een te hoog risico zijn.

Deze groep zzp’ers verdient bovendien te weinig om te sparen voor hun pensioen. Zeker nu het weer goed gaat met de bouwsector kunnen deze zzp’ers weer in dienst worden genomen. Stichting zzp Nederland roept daarom bouwbedrijven op om deze oudere bouwvakkers weer een vaste baan aan te bieden. Zo zijn zij verzekerd tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid én kunnen ze weer pensioen opbouwen. (Bron: zzp Forum, 18 sep. 2018)

70 procent zzp’ers maakt eigen website

Veruit de meeste zzp’ers maken hun eigen website. Dat blijkt uit navraag onder 21.000 leden van de Facebookgroep ‘zzp’er durf te vragen’. Onder de ondervraagden is WordPress de populairste software om dit te doen, gevolgd door overige programma’s als Wix, Strato of Jimdo. Enkele zzp’ers hebben hun website zelf in HTML gebouwd.

Zo’n twintig procent van de ondervraagden geeft aan de website te hebben laten gemaakt door een ander (bedrijf), maar zelf de hosting te regelen. Iets meer dan vijftien procent besteedt zowel het beheer van de hosting als het maken van de website uit aan een externe partij. (Bron en meer: Brisk, 16 nov. 2018)

Een op de dertien ondernemers krijgt naheffingsaanslag

Afgelopen kwartaal misten ca. 140.000 ondernemingen de deadline van 1 november om hun btw-aangifte en/of -betaling te doen. Daarom ontvangen zij een dezer dagen een naheffingsaanslag, vaak met boete. In ruim 80 procent van de gevallen was de betaling niet op tijd of correct.

Veel ondernemers, waaronder starters, weten niet wat zij moeten doen met de naheffingsaanslag. Om hen te helpen, heeft de Belastingdienst een handige checklist * gepubliceerd. Hiermee checken ondernemers aan de hand van drie stappen of de naheffingsaanslag klopt en welke actie zij moeten ondernemen. (Bron: Brisk, 6 dec. 2018)

* Helaas, de URL om de checklist te openen is (tijdelijk?) buiten gebruik.

'Mijn Belastingdienst Zakelijk' open voor gebruik

Vanaf 3 januari 2019 is het nieuwe portaal voor ondernemers, 'Mijn Belastingdienst Zakelijk', te gebruiken door eenmanszaken en zzp'ers.

Op termijn gaat Mijn Belastingdienst Zakelijk het oude portaal voor ondernemers helemaal vervangen, maar voorlopig blijft het oude portaal nog bestaan. zzp’ers en eenmanszaken kunnen in het portaal btw-aangifte doen, hun btw-aangifte corrigeren, een opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) doen en hun rekeningnummer wijzigen of opgeven.

In de loop van 2019 kunnen alle ondernemingsvormen in Mijn Belastingdienst Zakelijk aangifte doen voor de btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting. (Bron: Tax Life, 3 jan. 2019)

7 aandachtspunten voor de combinatie loondienst en zzp-schap

Je bent zzp’er, maar staat ook niet onwelwillend tegenover een deeltijdbaan in loondienst. Misschien vind je een vast inkomen prettig of krijg je toevallig een baan aangeboden. Hoe combineer je dit met jouw werkzaamheden als zzp’er? In het kort:
 1. Zorg dat je toekomstige werkgever weet dat je zzp’er blijft
 2. Maak gebruik van de loonheffingskorting
 3. Laat je salaris op jouw persoonlijke rekening storten
 4. Onderzoek of je in de nieuwe situatie nog voldoet aan het urencriterium
 5. Blijf de MKB-winstvrijstelling gebruiken
 6. Reserveer geld voor de inkomstenbelasting
 7. Denk aan een pensioen
(Bron en meer: AboutHRM, 21 jan. 2019)

Helft zzp’ers betaalt geen inkomstenbelasting

De helft van de zzp’ers blijkt geen inkomstenbelasting te betalen. Dat meldt GeenStijl-dochter Das Kapital op basis van CBS-cijfers. Das Kapital waarschuwt er wel – terecht – bij: de cijfers zijn aangevraagd door payrollbedrijf wepaypeople, dat natuurlijk liever ziet dat zzp’ers op de payroll gaan. Maar goed, het CBS is en blijft onafhankelijk, dus de cijfers ook: van de 482.700 zzp’ers die in 2016 bij hun aangifte inkomstenbelasting winst uit onderneming invulden, droegen er 222.700 ondernemers niets bij. De cijfers onderstrepen nog eens de financiële noodzaak voor Rutte III om tot goede oplossingen te komen voor de sterk geflexibiliseerde arbeidsmarkt. (Bron: Sprout, 1 feb. 2019)

Arboregels voor zzp’ers

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) is groot. Ten onrechte denken zowel zzp’er als inhurende partij dat voor een zelfstandige minder wettelijke arboregels gelden. Zo denken opdrachtgevers vaak dat arbeidsomstandigheden met de inhuur van een zzp’er niet langer hun verantwoording zijn. Ten onrechte.

De Arbowet geeft een andere uitleg aan de begrippen ‘zzp’er’, ‘werkgever’ en ‘werknemer’ dan overige wet- en regelgeving waarmee we te maken hebben. In dit artikel hebben we het alleen over de werkgever en de zzp’er. Voor die laatste hanteert de Arbowet deze definitie: “Een zzp’er is binnen de regelingen van de Arbowet een persoon die geheel zelfstandig werkzaamheden verricht”.

Zodra de opdrachtgever aanwijzingen geeft die de uitvoering van het werk aangaan, is er sprake van een werkgever met een werknemer. De zelfstandige is dan voor de wet een medewerker. In de bouw, maar ook in andere sectoren, bepaalt de opdrachtgever vaak de materiaalkeuze, de keuze voor het gereedschap en de werkwijze. De opdrachtgever geeft deze aanwijzingen, de zzp’er krijgt deze aanwijzingen. Deze zzp’er heeft dan geen resultaatverplichting, maar een inspanningsverplichting. Bovendien krijgt hij per uur uitbetaald. In die gevallen is er voor de Arbowet sprake van een werkgever-werknemersrelatie. (Bron: Arbo Online, 20 feb. 2019)

De helft van de zzp'ers stopt binnen 5 jaar

Uit de cijfers van het CBS eind 2018 blijkt dat ruim 30% van de zzp’ers binnen een jaar stopt, 43% is binnen twee jaar gestopt, en 58% na vijf jaar. De meerderheid van de gestopte zzp’ers gaat weer terug in loondienst, een tiende is binnen vijf met pensioen en 6% krijgt een uitkering.

De meeste zzp-ers in de landbouw, bosbouw en visserij zijn blijvend actief, ruim 70% werkt na vijf jaar nog steeds als zzp’er in deze branche. In de bouw is dit 65%, gevolgd door industrie (60,4%) en overige dienstverlening (59,2%). De overige actiefcijfers na vijf jaar zijn: openbaar bestuur en overheidsdiensten (25,7%), zorg (33,1%) en vervoer en opslag (35,7%).

Verbod op ongevraagde telefonische verkoop

Als het aan het kabinet ligt, komt er een verbod komen op ongevraagde telefonische verkoop naar zzp’ers. Dat staat in het nieuwe wetsvoorstel van Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken).

zzp’ers worden nu nog heel erg vaak gebeld. Dit komt vooral omdat de Kamer van Koophandel de adresgegevens verkoopt aan bedrijven. Deze kunnen dan contact opnemen om een aanbieding te doen. In maart kwam het nieuws naar buiten dat de KVK stopt met de verkoop hiervan.

Met de nieuwe wet moeten zzp’ers vooraf toestemming geven om gebeld te worden. Ook mag een bedrijf niet meer anoniem bellen, maar moet het telefoonnummer zichtbaar zijn. (Bron: Rijksoverheid en zzp-forum, 5 jul. 2019)

Waarom minder vrouwen dan mannen zzp-er zijn, is een raadsel

In alle landen van Europa zijn, als het om zzp-ers gaat, de vrouwen t.o.v. de mannen in de minderheid. In Nederland was in 2017 37% vrouw en 48% man.

Om het waarom te onderzoeken, richtte onderzoek zich op onder meer de volgende verschillen:
 • Mannen hebben meer behoefte aan autonomie dan vrouwen.
 • Vrouwen in loondienst zijn meer tevreden dan mannen.
 • Voor mannen maakt een positie als zzp-er het vaker mogelijk een hoger inkomen te verwerven dan vrouwen.
 • Vrouwen werken traditioneel in andere beroepen (met meer minder kans om zzp-er te worden) dan mannen (werken in beroepen met meer kans).
Het raadsel werd niet overtuigend opgelost.

Onderneming starten vanuit de WW

Een grote groep WW’ers kiest ervoor om vanuit de WW een onderneming te beginnen. In de periode 2011 - 2016 bleken gemiddeld 44.000 mensen naast óf na hun WW-uitkering te starten als ondernemer. Bijna driekwart daarvan was twee jaar later nog steeds actief als ondernemer.

Het initiatief een onderneming te beginnen, wordt door de overheid ondersteund met diverse regelingen en informatie, zoals de startersregeling in de WW, de Belastingdienst en Ondernemersplein.

Van de WW’ers die een eigen onderneming starten, blijkt dat het merendeel hoogopgeleid is. Zij zijn van middelbare leeftijd en hebben een Nederlandse familieachtergrond. Van de starters vanuit de WW was twee jaar na de start nog 71% actief als ondernemer. Van de starters die stoppen, valt 14% terug in de WW of de bijstand. De meerderheid gaat weer werken in loondienst.

(Bron: Tentoo, 22 jul. 2019, alwaar je desgewenst een whitepaper kan downloaden)

Stop met meer zzp-thuiskappers

Zo'n 20.000 thuiskappers telt Nederland. En dagelijks komen er een à twee bij. Dat is de kappersorganisatie ANKO al jaren een doorn in het oog. Sinds kort probeert de ANKO afspraken te maken met vijftig gemeentes om het aantal thuis knippende ondernemers niet verder uit te breiden.

Gemeentes willen een stop op zzp-thuiskappers (2019). Er zijn op dit moment 7 gemeentes waar zzp’ers geen kapsalon aan huis meer mogen starten, waaronder Dronten en Urk. De kappersorganisatie ANKO is blij met deze verandering. De Ondernemersorganisatie zzp Nederland niet, het huren van een kapsalon is voor velen te duur.

zzp-ers met AOV en pensioenopbouw worden vergeten

Bij het opstellen van nieuwe regels rondom pensioen en arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen moeten beleidsmakers de zzp-ers die hun zaakjes goed voor elkaar hebben niet vergeten. Die oproep doen Sjaak Zonneveld van BrightPensioen en Cosmas Blaauw van SharePeople.

De heren waarschuwen dat politiek en media een te eenzijdig beeld schetsen: "De zzp-er bouwt geen pensioen op en heeft geen AOV. En daarmee vormen zelfstandigen niet alleen een risico voor zichzelf, maar ook voor de samenleving als geheel."
Volgens Zonneveld en Blaauw wordt een belangrijke groep vergeten. Dat zijn de zzp-ers die wel iets hebben geregeld voor het risico op arbeidsongeschiktheid en die wel pensioen opbouwen. Die groep is groter dan gedacht, stellen zij.

"We hebben recentelijk een onderzoek gedaan onder onze deelnemers. Daaruit blijkt dat 80% naast het opbouwen van een pensioen bij ons ook iets heeft geregeld voor het risico op arbeidsongeschiktheid. Dat is dus een totaal ander beeld dan meestal wordt geschetst", aldus Zonneveld, directeur van BrightPensioen.

Flexbemiddelaars concurreren elkaar kapot, zzp'ers de dupe

Belangenorganisaties zzp Nederland en PZO maken zich zorgen over de toename van contractbeheerders en flexbemiddelaars. Dat zeiden zij vandaag tegen het FD. Grote bedrijven en overheidsinstellingen maken steeds vaker gebruik van tussenpartijen wanneer zij zzp'ers in dienst nemen en dit leidt volgens de belangenorganisaties tot problemen.

Doordat er meer contractbeheerders en flexbemiddelaars bij komen, neemt de concurrentie in de sector alsmaar toe. Deze bedrijven proberen hun dienst voor zo laag mogelijke prijzen te verkopen om de klus binnen te halen. De marges van deze bedrijven zouden inmiddels zo krap zijn dat als er één opdrachtgever niet op tijd betaalt, zij in de problemen komen. Dit gebeurde ook bij flexbemiddelaar TCP - inmiddels failliet verklaard - verantwoordelijk voor de flexwerkers van ING. zzp'ers die via TCP werken bij ING zouden al sinds juni niet meer worden uitbetaald. (Bron: OR-net e.a., aug. 2019)

Miljardenstrop overheid door zzp-wet

De overheid loopt meer dan € 1,7 miljard aan premies en belastingen mis vanwege de zogenaamde ’opt-out’* voor zzp’ers die meer dan € 75 per uur verdienen.

Het CNV roept het kabinet op om de regeling te schrappen. „De overheid heeft geen idee wat de kosten zijn van dit wetsvoorstel”, zegt voorzitter Arend van Wijngaarden. „Deze plannen zijn rampzalig. Werkelijk niemand schiet hier iets mee op: zzp’ers niet, werknemers niet en het kabinet zelf ook niet.” (Bron: CNV, november 2019)

* Een opt-outsysteem houdt in dat betrokkenen niets hoeven te doen om mee te doen aan een regeling, maar de mogelijkheid hebben ervan af te zien.

De Kunstenbond daagt de Opera voor de rechter

De Kunstenbond daagt Nationale Opera & Ballet voor de rechter vanwege de tarieven voor zzp'ers. Volgens de bond is er bij de gerenommeerde kunstinstelling sprake van schijnzelfstandigheid.
zzp'ers worden ingehuurd tegen veel lagere tarieven dan de vaste medewerkers, terwijl ze precies hetzelfde werk doen. Ze krijgen ongeveer de helft. De Kunstenbond wil dat de rechter beoordeelt of de Nationale Opera & Ballet de freelancers terecht inhuurt als zzp'er.
De bond is al lange tijd in gesprek met de directie van Nationale Opera & Ballet. Die blijft erbij dat er wel degelijk sprake is van zelfstandige beroepsuitoefening en wil de freelancers daarom geen vast contract aanbieden. Meer weten

Lang leve de Opera!

Redactie: Vanaf 2016 is er steeds meer een volkomen scheef beeld ontstaan wat nu een zelfstandig ondernemer is en een werknemer volgens de sociale wetgeving. Door een gedoogsituatie is de controle op de verzekeringsplicht, waarbij duidelijk wordt gemaakt of er sprake is van een dienstverband als werknemer, sinds 2016 nauwelijks meer toegepast.
Nogmaals: er is sprake van verzekeringsplicht, wanneer er een a) gezagsverhouding is, b) persoonlijke dienstverrichting en c) loon. Neem maar van mij aan dat een koorlid niet een afwijkende toon mag aanslaan (en ik kan het weten), moet gewoon op tijd komen en zich geheel gedragen als de koorleden in vaste dienst. Er is ook geen sprake van een aanneemsom, maar van loon. Het feit dat het om kortlopende contracten gaat, doet helemaal niets af aan de verzekeringsplicht. Dat de Nationale Opera meent dat ze deze koorleden als zzp-ers kan inhuren is uiteraard een misverstand, maar wel inmiddels algemeen verbreid.

https://nos.nl/artikel/2310672-kunstenbond-daagt-nationale-opera-voor-de-rechter-om-zzp-tarieven.html

Breed gesprek over kwalificatie zzp

Voor welke opdracht mag een bedrijf een zzp’er inhuren en wanneer is iemand eigenlijk een werknemer? Over deze vraag loopt een lange discussie. Het kabinet gaat daarom de komende maanden in gesprek met werkgevers, werknemers, zzp’ers en betrokken organisaties. Dit brede gesprek moet het onderscheid helder maken. Ook moet hieruit duidelijk worden wat de maatschappelijke opvattingen zijn.

Het kabinet is bezig met nieuwe wet- en regelgeving rond het werken als zelfstandige. Een van de maatregelen is de ontwikkeling van een webmodule als extra, vrijwillig hulpmiddel in het verduidelijken van de regelgeving. Bedrijven die voor een opdracht een zzp’er willen inhuren kunnen deze webmodule straks vooraf invullen. Als uit de beantwoording van de vragen blijkt dat een zzp’er de opdracht mag doen (er buiten dienstbetrekking mag worden gewerkt), krijgt een opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring. Deze geeft vooraf zekerheid dat er geen naheffingen komen van de loonbelasting en de werknemersverzekeringen, mits de webmodule naar waarheid is ingevuld. (Bron: Min. SZW, 22 nov. 2019)

Nieuwe zzp-wetgeving te complex en onuitvoerbaar

De Stichting van de Arbeid adviseert het kabinet om de voorgestelde wetgeving ten aanzien van de Wet minimumbeloning zelfstandigen en Wet op de zelfstandigenverklaring niet in te dienen.

Enkele kritische punten:
 • Grote toename in administratieve lastendruk bij de berekening van het uurtarief.
 • Partijen te kwader trouw kunnen de uitvoering van de regels manipuleren, bijvoorbeeld door op papier een sluitende berekening op te nemen die geen recht doet aan de werkelijke situatie.
 • Controle en handhaving van de maatregelen onvoldoende zijn geborgd. Schijnzelfstandigheid wordt door deze wetgeving niet voorkómen, terwijl dat nu juist de bedoeling was van deze wetgeving.
 • De arbeidsbeloning van € 75 is niet onderbouwd. Er wordt een risico gecreëerd dat vergaande consequenties kan hebben voor mensen omdat ze afzien van sociale zekerheid, en dat tegelijk gevolgen heeft voor het hele stelsel van sociale zekerheid.
 • Het minimumbeloningstarief van € 16 per uur is evenmin onderbouwd.

Jongeren worden massaal eigen baas

Nederland telt sinds begin dit jaar iets meer dan 2 miljoen ondernemingen. Nooit eerder waren er zoveel bedrijven, meldt de Kamer van Koophandel (7 januari 2020) op basis van de jaarcijfers. Opvallend is de groei van het aantal jonge starters. Het aantal starters van 18 jaar en jonger is afgelopen jaar met maar liefst 70 procent toegenomen ten opzichte van 2018. ,,Met je laptop op schoot ligt de wereld aan je voeten.’’

In 2018 schreven 3876 jonge starters zich in, een jaar later waagden 6572 jongeren de sprong in het diepe. Dat zijn er duizenden (stijging van 238 procent) meer dan in 2014, toen nog geen tweeduizend (1945) minderjarigen zich lieten inschrijven in het Handelsregister. Helaas, de verhouding man/vrouw is niet in balans, want 80 procent van de jonge starters het afgelopen jaar bestond uit jongens.

Meer zelfstandigen in zakelijke dienstverlening en zorg

Ten opzichte van 2007 waren er in 2018 zowel absoluut als relatief gezien meer zelfstandigen actief in de zakelijke dienstverlening (een toename van 78 duizend personen), in de gezondheids- en welzijnszorg (+55 duizend), en in de bouwnijverheid (+56 duizend). Ook in de handel nam het aantal zelfstandigen toe (+8 duizend), maar in de landbouw, bosbouw en visserij was sprake van krimp (-4 duizend). (Bron: CBS, 27 jan. 2020)

Loonaangifte kleine ondernemers uitgesteld

Om kleine ondernemers goed te ondersteunen bij het tijdig en veilig doen van hun loonaangifte geeft de Belastingdienst ongeveer 24.000 ondernemers die zelf hun loonaangifte doen via de site van de Belastingdienst uitstel tot 1 juli 2020. Dit in verband met het nieuwe inlogmiddel eHerkenning. (Bron: Rijksoverheid, 31 jan. 2020)

Steeds meer zzp-docenten in het onderwijs

Het aantal zelfstandige leraren is in 15 jaar tijd meer dan verdubbeld. Het CBS berekende dat er momenteel bijna 60.000 zzp’ers in het onderwijs werken. In 2003 waren dat er nog 26.000. Patrick Banis, directeur Arbeidsmarkt bij het CAOP, zegt de trend te herkennen. ‘We zien vooral een toename van het aantal zelfstandige docenten bij vakken zoals wiskunde en Duits, waar grote tekorten zijn. In het basisonderwijs worden deze leraren vaak ingehuurd via detacheringsbureaus.’ (Bron: CAOP, 21 jan. 2020)

Uitspraak Hoge Raad 2019

Op 1 maart 2019 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag wie er als werkgever aangemerkt moet worden indien er sprake is van een arbeidsverhouding met een vennootschap onder firma (VOF). Aan een VOF komt geen rechtspersoonlijkheid toe. Dit wil zoveel zeggen als dat een VOF geen zelfstandig drager is van rechten en verplichtingen, maar de vennoten in persoon deze rechten en verplichtingen aangaan. Een voorbeeld van een zodanige verplichting kan een arbeidsovereenkomst zijn. (Bron: Jurisprudentie, 1 maart 2019)

Ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?

De Belastingdienst meldt het volgende:
 • U hebt een bedrijf. U bent zzp'er, freelancer of mkb'er en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar dat wil niet zeggen dat u automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Daarvoor moet u aan andere voorwaarden voldoen.
 • Het is belangrijk om uit te zoeken of u ook ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop u uw aangifte inkomstenbelasting invult. En u kunt mogelijk gebruikmaken van de aftrekposten voor ondernemers.
 • Met deze OndernemersCheck gaat u na of u aan alle voorwaarden voldoet. Aan het einde krijgt u een goede indicatie of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. En leest u wat dat voor u betekent.

Zelfstandig zijn klinkt ideaal, denken alle zzp’ers daar zo over?

Zelfstandig zijn klinkt ideaal. Zo hoef je geen verantwoording af te leggen aan een baas en hoef je je eigen verdiensten en opbrengsten met niemand te delen. Maar denken alle zzp’ers daar zo over? Een op de drie Nederlandse zelfstandigen vinden het prima om weer in loondienst te treden. Vooral jonge zzp’ers zien dit als een serieuze optie. In de visual vind je de exacte verhouding tussen zzp’ers in verschillende leeftijdscategorieën.
In hetzelfde onderzoek komen de volgende aspecten aan bod:
 • Opleidingsniveau van zzp-ers
 • Invloed van privéleven op werk
 • Pensioenen en verzekeringen
 • Rondkomen als zzp-er
(Bron: Inhuren.com, maart 2020)

Markt flexbemiddelaars heeft nul toegevoegde waarde

Nu honderden flexwerkers van ING voorlopig niet kunnen worden uitbetaald door payrollbedrijf TCP, is onrust ontstaan over de fors gegroeide markt van flexbemiddelaars. Die markt van bemiddelaars voor zzp’ers en andere flexwerkers heeft ‘nul toegevoegde waarde’, vindt Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Brancheorganisatie Bovib zegt dat werkgevers juist graag ontzorgd willen worden, ‘zeker nu de wet- en regelgeving steeds complexer wordt.’ Bron: OR Net, 27 apr. 2020)

Gemeente die snel uitkeert, wordt het meest gewaardeerd

De helft van de zelfstandigen is best tevreden is met de wijze waarop gemeenten omgaan met aanvragen van inkomensondersteuning, maar de verschillen zijn groot. Kleine gemeentes worden vaak beter gewaardeerd dan grotere gemeentes. Dit blijkt uit een enquête van FNV Zelfstandigen over de ervaringen van ruim 1300 zelfstandigen over de uitvoering van de TOZO. (Bron en cijfers: FNV, 8 mei 2020)

Onderzoek privéleven zelfstandigen

Zelfstandig zijn klinkt ideaal. Zo hoef je geen verantwoording af te leggen aan een baas en hoef je je eigen verdiensten en opbrengsten met niemand te delen. Maar denken alle zzp’ers daar zo over? Een op de drie Nederlandse zelfstandigen vinden het prima om weer in loondienst te treden. Vooral jonge zzp’ers zien dit als een serieuze optie. In de visual vind je de exacte verhouding tussen zzp’ers in verschillende leeftijdscategorieën. (Bron en meer, Inhuren.com, mei 2020)

Uurtarief van Freelancers (ZZP-ers) keldert door Coronacrisis

Freelancers in Nederland krijgen zware klappen te verduren. Sinds de start van de corona-uitbraak in maart, hebben freelancers gemiddeld 7% moeten inleveren. Dat blijkt uit recent onderzoek van freelance platform Hoofdkraan.nl. Niet alleen freelancers in de creatieve sector hebben het erg zwaar, maar ook marketeers en bedrijfsadviseurs. Tot nu toe ligt het gemiddelde uurtarief in 2020 op € 43 per uur. In 2019 lag dit nog op 47 euro.

Freelancers vragen in 2020 gemiddeld € 43 per uur, zo blijkt uit onderzoek van Hoofdkraan.nl aan de hand van ruim 15.000 uitgebrachte offertes. Freelancers in de creatieve sector vragen gemiddeld 9% minder dan vorig jaar, terwijl bedrijfsadviseurs nog harder worden getroffen (-19%). Veel van de freelancers in deze laatste groep verdienen hun geld met het adviseren van startups. Een doelgroep die het momenteel erg moeilijk heeft. In vrijwel alle sectoren is een daling van het uurtarief te zien, m.u.v. freelance managers. Zij blijven vooralsnog buiten schot.
 
Gemiddelde uurtarieven per branche 2019 2020 Verschil
Analyse & Advies € 49 € 41 -19%
Design & Multimedia € 45 € 42 -9%
Financieel & Administratie € 43 € 41 -6%
Management & Organisatie € 43 € 48 11%
Marketing & Communicatie € 49 € 45 -8%
Tekst & Vertaling € 43 € 40 -7%
Websites & Applicaties € 50 € 47 -6%

*Berekend over feitelijke uurtarieven, zonder afrondingen

Freelancers in de randstad zwaar getroffen

Regionaal zijn er een aantal opvallende verschillen te melden. Zo worden freelancers in de randstad hard getroffen. Flevoland verliest maar liefst 23% t.o.v. 2019, terwijl deze provincie vorig jaar nog bij de top van Nederland behoorde. Niet alleen in de randstad is het kommer en kwel. Ook in de provincies Groningen en Overijssel nemen freelancers hun verlies (resp. -10% en -16%). Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. Zowel Friesland, Drenthe als Limburg noteren een plusje.
Gemiddelde uurtarieven per provincie 2019 2020 Verschil
Drenthe € 39 € 42 6%
Flevoland € 47 € 38 -23%
Friesland € 45 € 49 7%
Gelderland € 47 € 47 0%
Groningen € 47 € 43 -10%
Limburg € 42 € 43 1%
Noord-Brabant € 48 € 44 -10%
Noord-Holland € 47 € 44 -7%
Overijssel € 48 € 42 -16%
Utrecht € 45 € 44 -4%
Zeeland € 50 € 47 -8%
Zuid-Holland € 46 € 43 -7%

*Berekend over feitelijke uurtarieven, zonder afrondingen

Freelancers in Amsterdam leveren 6% in

Als we kijken naar de vier grote steden, dan valt op dat Amsterdam het zwaarst wordt getroffen, aldus Hoofdkraan.nl. Zij zakken naar een gemiddeld uurtarief van 46 euro. Vorig jaar was dit nog 49 euro. Van de vier grote steden staat Rotterdam voor het derde jaar op rij onderaan, met een uurtarief van 44 euro per uur.

Niels Goossens, directeur van Hoofdkraan.nl betreurt de uitkomsten van het onderzoek. “Freelancers worden ongekend hard getroffen door de crisis. Iets wat eind maart al te verwachten was, maar om het ook daadwerkelijk in cijfers terug te zien, is erg confronterend. Vooral startende freelancers hebben maar weinig buffer opgebouwd en voor hen is de klap nauwelijks op te vangen.”

Crisistijd vraagt flexibiliteit van freelancer

Veel ondernemers kunnen zich goed aanpassen aan de huidige tijd. Bijvoorbeeld door versneld een uitgebreide webshop te lanceren, een mobiele app te laten ontwikkelen, of instructiefilmpjes te laten monteren. Wel houden veel ondernemers de hand op de knip en wordt een steeds scherpere offerte verwacht van de freelancer. Hoofdkraan.nl ziet dit ook gebeuren op hun platform. Daardoor wordt het nog moeilijker voor freelancers om voldoende inkomsten te genereren. Een logisch gevolg is dat freelancers moeten stunten met hun tarieven om toch zoveel mogelijk opdrachten naar zich toe te trekken, zodat zij na de crisis wel een mooi netwerk hebben opgebouwd.

De tariefdaling als gevolg van de aanhoudende crisis en de daarbij behorende maatregelen, belooft volgens Goossens niet al te veel goeds voor nabije toekomst. “Omzetprognoses worden alsmaar bijgesteld, en er is minder geld beschikbaar voor investeringen in de toekomst. Ondernemers zijn terughoudend en ambitieuze plannen worden in de ijskast gezet. Alleen een echte oplossing van de crisis kan het tij nog keren.”

Het Tarievenonderzoek 2020 is uitgevoerd door Hoofdkraan.nl, waarbij alle offertes binnen het platform in de periode januari 2019 - september 2019 zijn vergeleken met de periode januari 2020 - september 2020. Download hier het volledige onderzoeksrapport.

Zzp’er kan huurverlaging aanvragen

Bent u een zzp’er met teruglopende inkomsten door bijvoorbeeld de coronacrisis? Dan kunt u uw woningcorporatie tot en met 31 december 2021 vragen om de huur van uw woning te verlagen.
Hiervoor moet u aantonen dat u in de 6 maanden voor uw aanvraag zo weinig heeft verdiend dat u onder een bepaalde inkomensgrens valt. Het kan ook dat u van uw verhuurder een voorstel tot huurverlaging krijgt. Dit staat in de nieuwe Wet eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen. Deze wet is een wijziging op de bestaande Woningwet en de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 II. (Bron: Ondernemersplein, nov. 2020)

Onderzoek privéleven zelfstandigen

Hoe zelfstandig is de gemiddelde zelfstandige en in hoeverre is deze zelfstandigheid nog steeds gewenst? Om antwoord op deze – en meerdere – vragen te krijgen, deed Inhuren.com een onderzoek onder ZZP’ers.

Twee van de vele bevindingen:

1. Verhouding ZZP-ers per leeftijd

Zelfstandig zijn klinkt ideaal. Zo hoef je geen verantwoording af te leggen aan een baas en hoef je je eigen verdiensten en opbrengsten met niemand te delen. Maar denken alle ZZP’ers daar zo over? Een op de drie Nederlandse zelfstandigen vinden het prima om weer in loondienst te treden. Vooral jonge ZZP’ers zien dit als een serieuze optie. In de visual vind je de exacte verhouding tussen ZZP’ers in verschillende leeftijdscategorieën.

2. Opleidingsniveau van ZZP-ers

Met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Veel ZZP’ers pleiten echter voor een vorm van gedeelde verantwoordelijkheid. Zo stelt maar liefst 72 procent dat de overheid hen te weinig ondersteuning biedt bij het voeren van een eigen onderneming. Praktisch geschoolde ZZP’ers voelen zich het minst gesteund, hoogopgeleide ZZP’ers het meest. De exacte verhouding tussen de verschillende opleidingsniveaus vind je in de visual.

Gebruik boekhoudsoftware onder zzp’ers aanzienlijk gegroeid

Een grote meerderheid van 70 procent van de ondervraagde ondernemers maakt gebruik van boekhoudsoftware. Dat is aanzienlijk meer dan de 50 procent die in 2019 aangaf boekhoudsoftware te gebruiken. Een derde van de gebruikers van boekhoudsoftware heeft daarbij ook nog de hulp van een boekhouder/accountant. Van de respondenten die geen boekhoudsoftware gebruiken zegt 65 procent voldoende te hebben aan een Excelsheet en een kwart van deze groep heeft een boekhouder/accountant die alles voor ze regelt. (Bron: Brisk, 16 dec. 2020)

Financiële veerkracht zzp'ers in praktijk groter dan vooraf verwacht

Uit door Instituut Gak gesubsidieerd onderzoek van Panteia blijkt dat zzp’ers na het wegvallen van hun ondernemersinkomen financieel veerkrachtiger zijn dan vooraf vaak wordt gedacht. Hun veerkracht schuilt niet alleen in financiële buffers, maar ook in hun vermogen andere inkomstenbronnen aan te boren. Deze aanpassingsstrategie maakt zzp’ers zonder financiële buffers echter wel kwetsbaar in tijden van economische krimp. (Bron: Panteia, 13 jan. 2021)

Twee nieuwe rubrieken in de loonaangifte vanaf 2022

De twee nieuwe rubrieken die in de loonaangifte worden ingevoerd zijn: 'opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag' en 'opname arbeidsvoorwaardenbedrag'.
Bij de invoer van deze twee nieuwe rubrieken per 1 januari 2022 vervallen twee andere rubrieken in de loonaangifte en in de polisadministratie. Het betreft: 'opgebouwde recht extra periode salaris' en 'extra periode salaris'. De gegevens die hierin zijn opgenomen blijven zichtbaar in de polisadministratie totdat het wijzigingsbesluit in werking treedt. (Bron: Wolters Kluwer, 9 mrt. 2020)

Vooral zzp’er krijgt klappen

Zelfstandigen zonder personeel krijgen in de coronacrisis de hardste klappen. Bijna de helft van de zzp’ers in de provincie Groningen is eind vorig jaar zijn werk of een deel van het inkomen kwijtgeraakt. (Bron: RegioNoordPanel, 2 mrt. 2021)

Ombudsman onderzoekt knelpunten steunmaatregelen zzp'ers

De nationale ombudsman begint een onderzoek naar de knelpunten die ondernemers ervaren met de coronasteunmaatregelen. Hij doet dat naar aanleiding van ruim vijfhonderd klachten die daarover bij hem binnenkwamen, onder andere op een speciaal meldpunt. Ondernemers klagen over onjuiste of onduidelijke informatieverstrekking, gebrek aan maatwerk, verkeerde timing en een gebrek aan coulance bij het terugvorderen van eerder uitgekeerde voorschotten. Sommige ondernemers komen niet in aanmerking voor steun door bijvoorbeeld een onjuiste registratiecode bij de Kamer van Koophandel, anderen moeten onverwacht extra belasting betalen vanwege het ontvangen van de TOZO-uitkering. Zij komen daardoor in de problemen, ziet de ombudsman. (Bron: Accountant.nl, 15 apr. 2021)


Pilot webmodule van start

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is begin 2021 online gegaan. Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is. Deze pilot webmodule is anoniem en er kunnen in deze fase geen rechten aan worden ontleend. Het kabinet wil de pilot later dit jaar evalueren om erachter te komen of de module als instrument behulpzaam is en om hem waar nodig te verbeteren. 
De commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap) en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) wezen vorig jaar op structurele problemen op de arbeidsmarkt. Zo is het belangrijk dat het helder is wanneer werk door een zelfstandige gedaan mag worden en wanneer door een werknemer. Dit onderscheid is van belang omdat de verschillende contracten grote verschillen kennen in de arbeidsrechtelijke bescherming, de rechten op sociale zekerheid en in de fiscale behandeling.
Het kabinet werkt daarom aan een webmodule die meer duidelijkheid geeft of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan en of er loonheffing moet worden afgedragen.
Deze module start nu eerst zes maanden als pilot en is te vinden via https://ondernemersplein.kvk.nl/webmodule-beoordeling-arbeidsrelatie. In de pilotfase is de webmodule bedoeld als voorlichtingsinstrument. De deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden ingevuld.
In de zomer van 2021 wordt geëvalueerd of de webmodule als instrument behulpzaam is en wordt er besloten over de eventuele definitieve inzet van de webmodule. Daarbij is de inzet erop gericht dat de webmodule waar mogelijk zekerheid gaat geven, mits deze naar waarheid is ingevuld. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en naar de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties. 
Het kabinet wil deze periode ook benutten om een breed maatschappelijk gesprek te voeren over de wijze waarop we nu werken, welke klussen wel en niet door een zelfstandige zouden moeten worden gedaan en over mogelijke knelpunten in de regelgeving. Dit gesprek zou vorig jaar plaatsvinden maar is door de coronacrisis stil komen te liggen en wordt vanaf januari 2021 weer opgepakt.
Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart, op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021. Uiteraard wordt de markt tijdig over zo’n besluit geïnformeerd. De Belastingdienst en de Inspectie SZW zitten in de tussentijd niet stil. De Belastingdienst houdt toezicht op de arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen, geeft voorlichting en biedt een helpende hand om duidelijkheid te geven wanneer een arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is volgens de huidige wet. Contact en overleg met opdrachtgevers kan al tot aanpassing van de werkwijze en dus tot verbetering leiden. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen of als er sprake is van kwaadwillendheid, handhaaft de Belastingdienst.

Webmodule geeft weinig zekerheid in vasstelling arbeidsrelatie

De webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie blijft bestaan, maar geeft te weinig zekerheid. Uit de zes maanden durende pilot met de webmodule blijkt dat in bijna 30% van de gevallen geen indicatie mogelijk was over de aard van de arbeidsrelatie.
In de zevende voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’  geeft demissionair minister Koolmees aan de Kamer aan dat de module voorlopig alleen als voorlichtingsinstrument blijft bestaan, en dat een volgend kabinet verder moet besluiten. Aan de uitkomsten van de module kunnen nu ook geen rechten ontleend worden als er wel een uitkomst is. Ook zal een volgend kabinet nader moeten bepalen wat te doen met het handhavingsmoratorium van de Wet DBA.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/20/zevende-voortgangsbrief-werken-als-zelfstandige 

Werken met en als zelfstandige: gelijk speelveld-duidelijke regels-handhaven

Minister Van Gennip en staatssecretaris Van Rij informeren over de voortgang van maatregelen op het gebied van werken met zelfstandigen en werken als zelfstandige.

Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met zelfstandigen en als zelfstandige. Voor de zomer van 2022 zijn hier langs drie lijnen maatregelen voor aangekondigd, inmiddels zijn deze verder uitgewerkt.

Zelfstandigenaftrek sneller en sterker omlaag

Zo zijn er stappen gezet om te zorgen voor een gelijker speelveld, onder andere door de financiële verschillen te verkleinen. De zelfstandigenaftrek is onder meer sneller en sterker verlaagd.

Wanneer is iemand in dienst?

Ook wordt er gewerkt aan de juridische verduidelijking van de regels rond de vraag wanneer iemand in dienst is.

Betere en sterkere handhaving

Tot slot wordt ook ingezet op handhaving door de Belastingdienst. Op korte termijn wordt dit gedaan door het versterken en verbeteren van de handhaving binnen de wettelijke kaders die nu gelden.

Redactie: dat deed de oorspronkelijke wet uit 1956 en de onnodige Wet DBA, die wel is aangenomen, maar ook nooit is doorgevoerd. Alle maatregelen ten spijt, al 17 jaar doen we geen enkele controle op de Wet volgens de Verzekeringsplicht, waarom dan nu wel?

Opheffen per 1 januari 2025

De komende twee jaar wordt gewerkt aan maatregelen en plannen om uiterlijk op 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op te heffen.

(Schijn)zelfstandigheid

Veel zelfstandigen kiezen bewust voor het ondernemerschap. Naast de voordelen die het werken met en als zelfstandigen biedt, is er ook een keerzijde aan de snelle groei van zelfstandigen. In de diverse en groeiende groep zzp’ers bevinden zich ook werkenden die niet voldoende beschermd zijn tegen inkomensschokken door werkverlies en ziekte. Er is sprake van, soms gedwongen, schijnzelfstandigheid. Dat kan leiden tot oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden op de werkvloer en tussen bedrijven.

Ook macro-economisch zijn er zorgen. Als grote groepen werkenden niet meedoen aan het sociale zekerheidsstelsel neemt het bereik daarvan af en kan het moeilijker worden om ook kwetsbaarder werkenden voldoende bescherming te bieden.

Maatregelen langs drie lijnen

Er bestaat niet één eenvoudige oplossing voor deze complexe problematiek. Het kabinet kiest er daarom voor om tegelijkertijd langs drie lijnen maatregelen te nemen:

 1. Het creëren van een gelijker speelveld voor contractvormen van werknemers en zelfstandigen.
 2. Het verduidelijken van de regels over wanneer als werknemer gewerkt wordt en wanneer als zelfstandige kan worden gewerkt.
 3. Het versterken en verbeteren van de handhaving en in voorbereiding op afschaffen van het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025.

Voor de eerste lijn is in het Belastingplan 2023 onder andere de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en uitfasering van de fiscale oudedagsreserve opgenomen, om de fiscale prikkel te verkleinen.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Daarnaast wordt in de brief de voortgang gemeld op de invoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, de mogelijkheden voor collectief onderhandelen voor zelfstandigen en de versterking van de positie van zelfstandigen in Sociaal Economische Raad (SER).

Regelgeving verduidelijken

Met de tweede lijn wil het kabinet de regelgeving verduidelijken. Dit is niet alleen gericht op het bieden van bescherming van diegenen die daarop recht hebben, maar ook om echte zelfstandigen meer duidelijkheid te geven over de ruimte om te ondernemen.

Werken in dienst van (gezag)

Het kabinet wil de open norm ‘werken in dienst van’ (gezag) uit artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek verduidelijken.

De wettelijke norm om werknemers van zelfstandigen te onderscheiden is een open norm ‘werken in dienst van’ (gezag), die door rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) is ingekleurd.

Drie hoofdlijnen

Om de praktijk voortaan meer duidelijkheid en houvast te bieden, wil het kabinet de regels vanuit de jurisprudentie overzichtelijk bijeen brengen en structureren door de drie hoofdelementen uit de jurisprudentie in regelgeving vast te leggen:

 1. Worden er instructies gegeven en wordt toezicht gehouden op het werk? (ook wel aangeduid als materieel gezag)
 2. Is het werk organisatorisch ingebed in de organisatie van de werkgevende?
 3. Is sprake van zelfstandig ondernemerschap binnen een arbeidsrelatie? Dit biedt een contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

De drie hoofdelementen worden de komende tijd nog verder ingevuld en uitgewerkt met de betrokkenen. Het kabinet wil daarin een balans vinden tussen de drie hoofdelementen waarmee in de praktijk kan worden gewerkt.

Wetsvoorstel

Voor de zomer van 2023 zal het concept-wetsvoorstel voor internetconsultatie voorliggen. Begin 2024 gaat er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer met de uitgewerkte wijzigingen.

Redactie: Er bestaan n.b. al twee wetten, die hetzelfde doen en nooit zijn opgeheven!

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst

Verder wordt op dit gebied gewerkt aan een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst, gekoppeld aan een uurtarief, zoals ook voorgesteld in het MLT-advies van de SER.

Dit rechtsvermoeden is vooral gericht op het versterken van de positie van werkenden met minder onderhandelingsmacht en voor wie het daardoor extra lastig kan zijn hun rechten op te eisen.

Bewijslast bij werkgevende

Het rechtsvermoeden zorgt ervoor dat als iemand zich beroept op een werkgever-werknemerrelatie en de werkgevende het bestaan daarvan ontkent, de werkgevende moet bewijzen dat hij geen werkgever maar opdrachtgever is.

Handhaving versterken en verbeteren

Ook heeft het kabinet de ambitie om op 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium volledig op te heffen. Hiervoor worden diverse acties opgezet om burgers en bedrijven hierop voor te bereiden.

Zo gaat de Belastingdienst actief samenwerken en hulp bieden aan partijen die willen en kunnen voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen. Ook komt er meer aandacht voor dossiers waar onzekerheid over de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie bestaat.

Redactie: Waarom zou de Belastingdienst dit nu wel gaan doen, terwijl zij inmiddels dit 17 jaar heeft nagelaten?

Uit zichzelf regels gaan naleven

Uiteindelijk doel is dat burgers en bedrijven zoveel mogelijk uit zichzelf regels gaan naleven. Daarbij besteedt de Belastingdienst actief aandacht aan dossiers waar onzekerheid is over de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Sectorspecifieke problematiek

Tenslotte gaat het kabinet via een werkprogramma aan de slag met de specifieke problematiek in sectoren als kinderopvang, onderwijs en de zorg. Onder meer de werkdruk in die sectoren kan mensen ertoe bewegen om zelfstandige te worden, en tegelijkertijd zien we dat er daarmee nog meer werkdruk kan ontstaan voor werknemers in dienst. Daarnaast zijn er zorgen over de daarmee gepaard gaande oplopende kosten.

Aanvullende maatregelen

Het kabinet zal daarom voor deze sectoren de samenhang tussen de generieke maatregelen en de sectorspecifieke maatregelen voor onderwijs, zorg en kinderopvang nadrukkelijk bewaken. Waar nodig worden aanvullende maatregelen genomen, waarbij uiteraard ook oog is voor het belang van goed werkgeverschap in die sectoren.

Het kabinet wil bij het verdere uitwerken van zowel de verduidelijking als bij het verbeteren van de handhaving de komende tijd belanghebbenden nauw betrekken. Dit om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de markt weet welke regels gelden en daarmee kan werken.

Neelie Kroes en Uber

Neelie Kroes, oud-Eurocommissaris en VVD-prominent, zou in 2015 en 2016 in het geheim hebben gelobbyd voor het Amerikaanse bedrijf Uber, terwijl dat verboden was door de Europese Commissie. Kroes zou onder meer premier Mark Rutte, Henk Kamp en andere Nederlandse ministers hebben benaderd. Dat zou blijken uit de Uber Files, meer dan 124.000 documenten die in handen zijn van The Guardian en het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). In Nederland deden Investico, Trouw en Het Financieele Dagblad onderzoek naar de documenten.

Uit de documenten zou blijken dat Kroes, nadat ze in 2014 aftrad als Eurocommissaris, toestemming heeft gevraagd om voorzitter te worden van een adviesraad van Uber. Dat verzoek is afgewezen door de Europese ethische commissie en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. Ze moest zich houden aan een zogeheten afkoelperiode van achttien maanden, om belangenverstrengeling te voorkomen. Die periode duurde voor Kroes van november 2014 tot mei 2016. In 2015 benaderde ze toch, namens Uber, onder anderen premier Mark Rutte (VVD) en de ministers Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) en Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu, VVD) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA).

Uber zou de relatie met Kroes zo gevoelig hebben gevonden dat medewerkers meermaals werden geïnstrueerd die geheim te houden. In mei 2016, als de afkoelperiode net is afgelopen, wordt Kroes alsnog aangesteld als lid van de adviesraad van Uber. In een reactie zegt Kroes tegen Investico en het Financieele Dagblad dat ze geen „formele of informele rol” bij Uber had voor haar officiële aanstelling.

Redactie: kennelijk ging het in de gesprekken en adviezen, hoe de Wet op de taxibedrijven kon worden omzeild. Geen enkele keer is er sprake geweest, dat alle zogenaamde zelfstandige chauffeurs bij Uber in feite gewoon werknemer zijn in de zin van de sociale wetgeving. Meerdere keren is Uber hierop gewezen, maar het bedrijf heeft steeds uitspraken van de rechter genegeerd. Maar ook de achtereenvolgende kabinetsleden hebben hier niet op gewezen.
zelfstandige betaalt straks 225 euro per maand voor aov

Minister: zelfstandige betaalt straks 225 euro per maand voor aov


 

Zelfstandigen gaan straks rond de 225 euro per maand aan premies betalen voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).


Dat is althans de verwachting van minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) "op basis van de huidige inzichten". Het zou gaan om een premie van tussen de 7,5 en 8 procent.
Voor zelfstandigen met lagere inkomsten zal de premie lager uitvallen, en het bedrag is van de belasting aftrekbaar. Maar "voor sommige zelfstandigen is dit ook echt een groot bedrag", erkent de bewindsvrouw. Zij rekent erop dat zelfstandigen, zoals freelancers, de hogere kosten kunnen doorrekenen door hogere tarieven te vragen van opdrachtgevers.

AOV is straks verplicht

Tot nu toe doet een flink deel van de zelfstandigen dat nog niet, bijvoorbeeld uit angst om opdrachten te verliezen aan goedkopere concurrenten. Maar als de aov straks verplicht is, zal dat aandeel toenemen, verwacht Van Gennip.
De verplichting om langdurig verzekerd te zijn bij arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld door ziekte of letsel, maakt deel uit van het pensioenakkoord en de hervormingen van de arbeidsmarkt. Van Gennip kiest voor een wachttijd van één jaar waarin zelfstandigen zelf hun inkomensverlies moeten opvangen. Daarna komt de verzekering tot uitkering