De conclusie: de hele arbeidsmarkt moet op de schop is volkomen achterhaald!

Opinie  |  do 23 jan 2020  |  Bron: HR-kiosk  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Een conclusie van de Commissie Borstlap is in feite een volkomen achterhaalde zaak, want de arbeidsmarkt is al sinds 2006 volledig op de schop gegaan.
In 2006 werden de ziektekosten geprivatiseerd en tegelijkertijd ging de controle op de verzekeringsplicht van het UWV over naar de Belastingdienst. 
De Belastingdienst heeft sindsdien bewust geen controles uitgeoefend op de verzekeringsplicht. Verantwoordelijk voor de Belastingdienst was Wiebes (waar heb ik die naam meer gehoord). Zie eventueel de volgende uitleg
Van een 10-duizend ZZP-ers in de Bouw zijn we naar 1,5 miljoen ZZP-ers gegaan in alle sectoren, waarvan het overgrote deel op grond van de wet uit 1953 en 1964, gewoon werknemer is.
Achtereenvolgens heeft men getracht eerst nog de controle op “verzekeringsplicht” te activeren, maar dat is niet gelukt, doordat de Belastingdienst haar verplichtingen niet nakwam, die in het convenant van 2005 waren afgesproken met het UWV. Er kwam nog wel een ambtsbericht in 2015 dat de Belastingdienst streng zou gaan controleren op schijnzelfstandigheid, maar dat is nooit gebeurd.
Vervolgens kwam Koolmees met de wet DBA (mei 2016) waarvan de invoering keer op keer is uitgesteld. Maar de wet DBA is exact dezelfde wet als de reeds lang bestaande “wet op de verzekeringsplicht” (gezagsverhouding, persoonlijke dienstverrichting en loon).
Waarschijnlijk ligt deze wet, steeds opnieuw geannonceerd en lang en breed aangenomen door Tweede en Eerste Kamer, gewoon tot na de verkiezingen (2021) in een la of is al door de shredder gegaan.

Er is nauwelijks meer een terugweg

Allerlei vooraanstaande figuren w.o. ex-minister Asscher (ook verantwoordelijk voor deze chaos) roepen nu dat alle ZZP-ers ook minimaal voor arbeidsongeschiktheid verzekerd moeten zijn, terwijl zij N.B. op basis van bestaande wetgeving gewoon werknemers zijn en voor alle sociale wetgeving al zijn verzekerd.
We zien nu dat “de wal het schip heeft gekeerd”.  Er is nauwelijks meer een terugweg. De weg die nu ingeslagen is, is een weg die leidt naar volledige privatisering van de sociale wetgeving, met alle ellende van dien. Kijk naar de vele onverzekerden na de privatisering van de ziektekosten.
Het doel om iedereen in de basis verzekerd te laten zijn, zal gewoon niet lukken. Wat wel gebeurt, is dat de zoveelste private basisvoorziening  in handen valt van de commercie.
Het Vervoer, Energie, Sociale woningbouw zijn al geprivatiseerd. Binnenkort ook nog de Pensioenen en de Gevangenissen.
 
 
 
 
 
 
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info